Klamstvá, podvody a lži médií o nevinnosti imigrácie – otvorený list verejnosti

Vážené panie intelektuálky, páni intelektuáli

Máte vy vo svojej blazeovanej a nonšalantnej nadradenosti nad nami, úbohou a nevzdelanou, primitívnymi a sebeckými chúťkami zmietanou masou, pojem o čom sa tu bavíme, o aké čísla na Slovensku pri imigrácii ide?

Evidentne nie. Ľudovo sa tomu hovorí podvod. Tých 360 azylantov, tak hlasne prezentovaných, nie sú kvóty. Je to len časť z 20 tisíc azylantov, ktorí čakajú v táboroch už dnes.

Skutočné kvóty je percentuálne vyjadrenie 1,78% percenta všetkých azylantov, ktorí sa čo len náhodou otrú o hranice Únie. Pozrite si, ako sa šplhajú na ploty v španielskej enkláve Ceuta – to sú podľa Bruselu budúci slovenskí spoluobčania.

Enklava

A na Slovensku ich vôbec nebude 360, ale rátajte so sumou 14-15 tisíc. Ročne. A s potenciálom rastu.

Pýtate sa odkiaľ mám také nezmyselné číslo? To pochádza z odhadu celkového počtu žiadateľov o azyl v Európskej Únii v tomto roku. Niektoré zdroje hovoria že treba vychádzať z počtu žiadateľov o azyl v roku 2014, ktorých bolo 650 tisíc, alarmisti tvrdia, že tento rok môžeme očakávať milión ľudí. Ostanem pri zemi a budem hovoriť o cca 800 tisíc. Jednoduchá matematika hovorí, že 1,78% percenta  8000000*1,78/100=14240 žiadateľov o azyl, ktorí na Slovensko podľa tohto kritéria pripadnú

Ide o psychologické pôsobenie. Keby vláda a médiá otvorene povedali, že každý rok sa sem nahrnie jedno okresné mesto ľudí, z ktorých značná časť nechce nič iné len sa prisať na západný sociálny systém, keby sa zverejnili štatistiky zločinnosti a rastu znásilnení z regiónov Európy, kde sa „už pomáha“, ľudia by vyšli do ulíc.

Ibaže číslo 360 znamená, že do každého okresu na Slovensku pošlú len pár jednotlivcov a to predsa nie je nič strašné. Však potom tie kvóty môžeme kľudne schváliť…

Podporte článok zdieľaním na sociálnych sieťach, Vybrali SME a Vašim Like

[sociallocker][/sociallocker]

Dôsledky

Trvám na poctivej argumentácii a domyslení dôsledkov. A stačí si prejsť západné centrá, aby sme videli, že situácia sa zhoršuje. Nie kvôli tomu, že sa nevieme podeliť o azylantov, ale kvôli tomu, že sme sa vzdali racionálneho myslenia v prospech sociálno-inžinierskych teórií.

Skúsme si predstaviť, že sú pravidlá v pohybe a začal proces posielania azylantov podľa prideleného percenta na Slovensko 1,78%. Opäť to chce trocha rozmýšlať.

Štát to pohodlne zariadi tak, že bude vytvárať detenčné tábory v blízkosti aglomerácií – jednak aby bolo pohodlné zásobovanie, výučba a jednak je hľadanie bývania, či pracovných miest takýmto rozmiestnením jednoduchšie. Aby sa naplnili možnosti umiestnenia tak (na slovenské pomery) obrovského počtu ľudí, potrebujeme nové ubytovacie priestory a hlavne pracovné miesta.

Budeme podporovať napríklad rozmach malého a stredného podnikania, resp. príchod investorov v okolí týchto táborov? Nemyslím, to by znamenalo námahu pre štátnych úradníkov a v takú obetavosť ja nedúfam. Skôr si myslím, že po absolvovaní základného kurzu budú títo ľudia jednoducho vykopnutí, s tým, že sa majú o seba starať sami.

Avšak kde budú bývať a čo budú robiť je druhá vec. Skupina ľudí rovnakej kultúry, náboženstva a farby pleti sa dá prirodzene dokopy a keďže neverím, že si jednoducho nájdu prácu, budú sa živiť všetkým možným – aj krádežami a predajom drog. Za vzniku No Go zons a geta. Skúsenosti zo západných krajín hovoria, že bezpečnosť sa po príchode imigrantov nezvýšila.

Čo to urobí s politickou scénou je veľmi jednoduché predpokladať – stačí sa pozrieť naokolo nás, kde silnejú extrémistické strany. Kotleba bude v parlamente a každým rokom bude silnejší.

Skúsenosti západných krajín hovoria, že imigranti z rozvojových krajín Afriky a Ázie majú na sociálny systém záporný vplyv. Tzn. odčerpajú viac ako do neho vložia.

Argumenty typu, že vymierame a potrebujeme „čerstvú krv“ sú falošné a egoistické. Náš sociálny systém potrebuje a je nastavený na populačný pretlak.T.j. potrebujeme, aby na stále väčšie množstvo dôchodcov a sociálne odkázaných ľudí robilo dostatočné množstvo daní odvádzajúcich pracujúcich. Čiže problémom nie je demografia, ale zdroje sociálneho systému. Ako sme ukázali, azylanti dnes ani v budúcnosti do sociálneho systému neprispievajú, ich ekonomický efekt v celom stroji sociálnych aj materiálnych vzťahov je záporný.

Takže je falošné, ak niekto obhajuje prisťahovalectvo za účelom tvrdenia: „však sa niekto o nás musí postarať.“ Za prvé je to odporné a egoistické – starať sa nemá štát, ale v prvom rade starať sa máme sami o seba, za druhé – treba zmeniť sociálny systém, za tretie – diskutovať o zmenách v populačnej politike atď. Mohol by som písať donekonečna. Faktom je že neselektivna imigrácia pri súčasnom nastavenom sociálnom systéme je samovražda tejto civilizácie a vedúca k nepokojom a zákonitej fašizácii a totalitarizácii Európy. Asi to niekomu vyhovuje. Mne nie.

Namiesto miliárd na beztak neefektívnu integráciu imigrantov – čo tak podporiť školstvo, bývanie, daňové výhody rodinám s deťmi a tým podporiť rast populácie. Namiesto toho aby sme podporovali sociálny vplyv azylového procesu na celkové zhoršenie súčasnej zlej situácie, by sme sa mali v prvom rade starať o lepšie nastavenie sociálneho systému smerom k menšej úlohe štátu a vyššej zodpovednosti rodín. Málo detí sa nerodí preto, že sú ľudia leniví, ale preto, že sú až príliš naviazaní na benefity od štátu a daňová, resp. prerozdeľovacia politika vysáva individuálne zdroje, ktoré pri zakladaní rodín chýbajú. Ak by pracujúci rodičia napr. s tromi deťmi boli zaťažení len minimom daní, potom by sa rodilo ďaleko viac detí.

Na podobných ľudí, bezhlavo a bez diskusie presadzujúcich sociálne koncepty (odtrhnuté od reality a neukotvené v materiálnych základoch) mám skutočne len výraz „páchatelia dobra“ – ktoré sa nakoniec ukáže ako čírou katastrofou

Čo nás to bude stáť

Odmyslime si nasadenie rôznych mimovládok, genderových, rasových, etnoštúdií, ktoré sa po nociach preberajú uprostred mokrých snov pri pomyslení na tie záľahy imigrantov, ktoré ich budú živiť – tým myslím samotné mimovládky, nie spoločnosť ako takú

Dostali sme 15 tisíc azylantov a štát sa musí o nich postarať a preto bude potrebovať peniaze na :

  • výučbu jazyka
  • reedukáciu
  • nájsť pracovné miesta (upozorňujem na nezamestnanosť u nás okolo 20%)
  • sociálne benefity atď

Ďalej upozorňujem, že tých 15 tisíc ľudí nie je jednorazová položka, ale že každý rok príde ďalších 15 tisíc ľudí a s každým človekom, ktorý nebude vyriešený a nezaradí sa do pracovného procesu, resp. sa neintegruje, sa nabalí balvan problémov

Rátajte so mnou. Ak máme náklady na jedného človeka na výchovu a zapojenie do pracovného procesu počas prvého roku 1000 eur mesačne, potrebujeme 180 miliónov eur nad rámec nášho súčasného rozpočtu.

Je oprávnený predpoklad, že sa do pracovného procesu nezapoja všetci, skôr sa zo skúsenosti ostatných krajín obávam vysokej nezamestnanosti, ktorá napr v Nemecku niekde dosahuje až 80%. Ale buďme veľkorysí. Dajme tomu, že 50% ľudí si nájde prácu na plný pracovný úväzok.

Opäť je zo skúseností iných krajín oprávnený predpoklad, že to bude málokvalifikovaná práca za nízku často až minimálnu mzdu, takže títo ľudí nebudú prispievať významne do sociálneho systému. Zvyšok bude musieť byť naďalej platený vo výške poskytnutia základných životných potrieb a sociálneho minima – cca 500EUR mesačne.

Takže z prvej várky nám ostala polovica nezaopatrených ľudí, čiže ročné náklady na týchto ľudí budú okolo 45 miliónov eur ročne. Každý rok nám bude pribúdať minimálne rovnaký počet ľudí, čiže každý rok, bude musieť Slovensko platiť náklady na výchovu okolo 180 miliónov EUR a zakaždým ostane značná časť ľudí, ktorá ostane odkázaná na sociálny systém. V priebehu piatich rokoch tu máme už náklad okolo 350 miliónov s tendenciou ďalšieho zhoršovania.

Keďže bude narastať frustrácia azylantov z nedostatku pracovných príležitostí, bude vznikať sociálne a kriminálne napätie, je oprávnený predpoklad zhoršenia bezpečnostnej situácie s reakciou mocenských zložiek štátu – ľudovo povedané polícia bude musieť dostať viac. Bude nastávať útek ľudí z ohrozených oblastí, prepadávať sa hodnota ich majetku (white flight) a začnú vznikať tisícové getá všade, kde sa prudko zhorší bezpečnostná situácia.

Razantne sa zvýšia preferencie extrémistických a oproti dnešku ďaleko radikálnejších združení. Spoločnosť sa bude radikalizovať a pnutie, ktoré vznikne vytvorí bezpečnostný problém vyžadujúci ďalšiu asistenciu polície a zvýšenie ich práv = čiže zníži sa sloboda jednotlivca.

Väčšina imigrantov je z oblastí islamu, ktorý nie je ani náhodou náboženstvom mieru, takže budeme mať aj začiatok náboženskej – poviem rovno – vojny. To spôsobí ďalšie pnutie a ďalšiu radikalizáciu spoločnosti, opäť so znížením slobody jednotlivca, ak dostane polícia viacej právomocí.

Argumenty typu – však to zaplatí Únia sú úsmevné. Možno to bude na začiatok, ale kto sa bude neskôr starať o tých imigrantov? Okrem toho, tie peniaze z Bruselu rastú na strome? Sú to predsa odvody jednotlivých členských krajín. Takže nepriamo ich platíme aj my

Ďalšia vec – demagógovia stále operujú len 20 tisícmi ľuďmi v táboroch čakajúcich na vybavenie azylového konania. Ale o týchto nikdy nešlo. Veľké a dôležité štáty ako Taliansko, Španielsko, Francúzsko a Nemecko sa chcú v prvom rade zbaviť tlaku na svoje krajiny a tu hovoríme o stovkách tisíc ľudí ročne, ktoré sem prichádzajú. Tých 20 tisíc je len vábnička, obyčajná propaganda, aby sa zakryl skutočný účel

Nepopisujem nič zvláštne, všetko toto sa odohráva denne pred našimi očami na uliciach západných miest. Ak teda máme takýto balík potenciálnych problémov, mali by sme sa v prvom rade starať o to aby bol tento balík čo najmenší a potom rozobrať jednotlivé problémy s cieľom ich účinnej eliminácie vzhľadom na možnosti tohto štátu.

Nikomu neprospeje ak zo Slovenska urobíme vojnovú zónu. Že sa tak stane pri neriadenom a chaotickom procese je viac ako isté…

P.S. Existuje jedna metóda, ktorú aplikuje demokratická krajina Austráliou volaná…
Každý kto príde do Európy ilegálne, je zločinec a ako s takým treba zaobchádzať. Ak chce niekto azyl – nech sa páči, v domovských krajinách sú veľvyslanectvá a konzuláty. Toto je jediná poctivá a legálna cesta

Zdroje:

 

73 komentárov

  • Preco by mali byt pristahovalci asociali? Mozno su ovela pracovitejsi ako vacsina slovakov tak nam pomozu. Nemame zdravotne sestry, nemame automechanikov aj nekvalifikovanych robtnikov. Tak sa neplaste a otvorte narucie

  • Úplne ako naši cigáni na Luniku IX. Koľko ich tu príde ročne a koľko sa ich ešte rozmnoží ?!

Pridaj komentár