Moderný človek Martin Poliačik

Málokto sa na našej politickej scéne tak ostro profiluje ako poslanec za stranu SaS, Martin Poliačik. Svojou rétorikou, presadzovanými témami ale aj zjavom vybočuje z radu. Je otázkou, či jeho exkluzivita je poukazovaním na nový, moderný smer, kam by sa mala spoločnosť uberať, alebo je slepou uličkou.

Martin Poliačik sa z celého spektra politických problémov venuje v prvom rade školstvu. Bol mimoriadne aktívny v roku 2015 a začiatkom roka 2016 pri diskusiách o tom, kam sa má školstvo uberať. Na základe komunikácie s odborníkmi zo školstva a mimovládnych organizácii došiel k dnešnému presvedčeniu, že

…na území, kde sú segregované školy, prostredníctvom terénnej práce a komunitných centier treba vytvárať také prostredie, aby sa majoritné obyvateľstvo a ľudia z rómskych osád k sebe približovali. „V rámci toho je potrebné desegregovať prostredie na školách. K tomuto nabáda Európska komisia. Nemá ísť o väčší tlak na samotných učiteľov, ktorí to objektívne nezvládajú. Má ísť o to, aby tam bola finančná, metodologická aj organizačná podpora zo strany štátu, viacej asistentov, terénnych pracovníkov, aby tam bola spolupráca aj s neziskovkami, ktoré robia v týchto komunitných centrách,“ uviedol Poliačik pre ParlamentnéListy.sk.

Martin Poliačik teda presadzuje inklúziu. Je to podľa neho cesta, ako vyriešiť problém nedostatočnej výkonnosti a pokroku cigánskych detí na školách.

Čo je inklúzia? Zjednodušene je to zmiešanie všetkých žiakov do jednej kopy. Ako keby ste zmiešali ľudí so 100kg nadváhy spolu s „normálnymi“ a žiadali od tejto skupiny, aby sa presúvala ostrým tempom ďalej. Samozrejme, že obézny žiak nebude vládať od prvého kroku, takže sa „normálni“ prispôsobia.  Výkonnosť všetkých sa po roku prispôsobovania sa „tučkovi“ zmení k horšiemu, čiže v konečnom dôsledku to poškodí väčšinu ostatných len preto aby sa menej schopný cítil „integrovaný“.

Spoza rieky Moravy sa k problému inklúzie vyjadril Václav Klaus ml., človek, ktorý absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Karlovy, viac ako 15 rokov viedol gymnázium a potom sieť škôl Porgy. Je stredoškolským profesorom matematiky, autorom mnohých odborných článkov a zatiaľ jednej učebnice (Matematika pre trojkárov alebo Maturita vo vrecku; 2013), zakladateľ Asociácie aktívnych škôl (združuje vyše 100 českých škôl). Vedie jeden z najväčších českých šachových klubov a doteraz aktívne závodí na bicykli. Je členom expertného tímu predsedu ODS pre školstvo. Bez urážky, ďaleko fundovanejší človek ako Martin Poliačik. (Poznámka – článok Václava Klausa ml. je upravený pre slovenské reálie)

KOMENTÁR: Inklúzia novorodencov – Václav Klaus ml.

Hlavnou témou v školstve je teraz „inklúzia“.

Táto vláda, spriaznené neziskovky, pedagogickí mudrlanti a experti, tvorcovia mediálneho dymu a ďalší – inšpirovaní zrejme neomarxistickými škandinávskymi experimentami – zavádzajú do nášho školstva takzvanú „inklúziu“. Teda rušia školy špeciálne (predtým pomocné / zvláštne) a deti s mentálnymi handicapmi pošlú do normálnych škôl.

Minister školstva sa nechal počuť, že tento experiment na tisícoch školách vykoná stoj čo stoj. Teda zlikviduje systém špeciálnych škôl, ktorý má u nás dlhú tradíciu a dokázal začleňovať do spoločnosti aj deti s veľmi špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Poznám osobne niekoľko špeciálnych pedagógov, ide o nesmierne náročnú (zle platenú), ale záslužnú prácu.

Väčšina závažných argumentov už v diskusiách padla, ministerstvu je to ale úplne jedno. Pripravil som si teda malé podobenstvo.

Inklúzia novorodencov

Ide o ľudskoprávne veľmi ušľachtilú snahu. Nedonosené a inak ohrozené bábätká nebudú naďalej v inkubátoroch na podivných špecializovaných oddeleniach, ale normálne v pekných svetlých izbách s ostatnými deťmi, pretože tak je to správne. Plán predstavil minister zdravotníctva.

Prví sa ozvú špeciálni neonatológovia. Varujú, že dôjde k prudkému prepadu starostlivosti o ohrozené deti a zvýšenie novorodeneckej a dojčenskej úmrtnosti. Búria sa proti rušeniu špecializovaných centier. Boja sa, že prídu o prácu.

Ministerstvo reaguje: Ide o kačicu, špecializované centrá sa rušiť nebudú. Len teda budú mať zakázané starať sa o deti špecializovane a nesmú používať inkubátory. Volať sa to ale môže naďalej rovnako. Podobne špeciálne školy sa naďalej môžu volať špeciálne, „nikto ich neruší“, len teda po novom musia učiť podľa normálneho vzdelávacieho programu.

V médiách prebiehajú promo články. Ide o svetový trend, v množstve krajín, napríklad v Kambodži či Laose, nemajú žiadne inkubátory a nič – a pozrite koľko je tam detí! Oveľa viac než u nás! A zdravých! Je tam rádovo vyššia dojčenská úmrtnosť? Neprípustná polofašistická otázka.

Potom sa ozvú pediatri z normálneho oddelenia. Krista boha, veď tu máme veľa práce. Musíme dohliadnuť, aby prvorodičky začali dojčiť. Bábätká starostlivo sledujeme, či je všetko OK, aby sme predišli komplikáciám, veď prvých pár dní je rizikových aj pre normálne deti. Zároveň sa to musí kombinovať so starostlivosťou o mamičky. Tie dobre prospievajúce detičky posielame rýchlo domov. Do toho režim oddelenia, návštevy natešených príbuzných … Keď mi sem dajú kilogram vážiace dieťatko a žiadnu zodpovedajúcu techniku – celý personál oddelenia bude lietať len okolo neho a aj tak najskôr umrie. Na ostatné bábätká sa nikto ani nepozrie.

Upokojte sa! Dostanete asistenta, predsa!

To ako sanitára Jana ??? Ten môže tak maximálne niečo podržať alebo odviezť postieľku, ale o medicíne nevie nič. To bude musieť aj tak riešiť lekár a skúsené sestry. To si robíte srandu.

Nerobte paniku – asistenti budú vyškolení dvojtýždňovým kurzom!!! Podobne v školách prevezme prácu erudovaných špeciálnych pedagógov akýsi novovzniknutý asistent pedagóga.

V médiách prebiehajú promo akcie. V Medzilaborciach nemajú špecializované oddelenia, a pritom pôrodnica funguje. V televízii hovorí pán primár, stranícky kolega pána ministra. Pod tým je titulok „Pôrodnica, kde inklúzia už prebieha – a to úspešne„. Vidíte, že to ide! Posielajú predtým rizikové prípady do Prešova? Neprípustná otázka.

V televízii prebiehajú „odborné“ debaty. Predsedníčka „Združenia pre rešpekt k pôrodu“ pani Oľga, odborníčka na popôrodnú inklúziu (vyštudovaná sociologička), a MUDr. Novák, dlhoročný prednosta novorodeneckého oddelenia, odporca inklúzie.

Pani Oľga boduje. Pán doktor naopak vyzerá trochu nahnevane. Pôsobí staromódne. Útočí na pani Oľgu, že nenesie žiadnu zodpovednosť. Konfrontáciu ale televízny divák nemá rád. Doktor ďalej zdĺhavo popisuje popôrodné komplikácie nezrelých detí. Snaží sa o holé fakty. Redaktora to už nudí a prerušuje ho.

Pani Oľga je dobre vyzerajúca dáma a veľmi pekne hovorí o chorých deťoch, ako spolu so zdravými … Ako je to pekné, keď to skončí úspechom. Vie tiež veľa o venezuelskom pôrodníctve, kde bola na kongrese o inklúzii. Pán doktor toho naopak o venezuelskom pôrodníctva veľa nevie.

Redaktor fandí pani Oľge. Je pre moderné veci. Navyše sa trochu poznajú, keďže pani Oľga a jej mimovládna organizácia dostávajú niekoľko miliónov eur dotácií ročne a usporadúvajú okrem iného okrúhle stoly a semináre. Majú tam bezkonkurenčne najlepšie chlebíčky a sú k novinárom veľmi láskaví. Všetko im prehľadne pripravia v krásnej farebnej brožúre na krásnom papiera.

Program končí tak trochu do stratena.

Popôrodnú inklúziu presadím stoj čo stoj, prehlasuje pán minister. Má to podporu aj Európskej komisie.

No takže tak si my tu v školstve žijeme. Problém je, že to nie je bežná hovädina, akých je v školstve množstvo a dajú sa po zmene vlády jednoducho zrušiť škrtom pera. Znovu vybudovať funkčný systém špeciálneho školstva bude trvať 15 až 20 rokov.

Václav Klaus, ml.

=============

Komentár

Zdieľam názor Václava Klausa. myslím, že to, čo presadzuje Martin Poliačik je extrémne nebezpečná znôška sociálno-inžinierskych teórií. Je to systém, ako doslova pripraviť naše deti nielen o vzdelanie, ale možno trocha nadnesene, aj o vieru v základné hodnoty na ktorých stojí západná civilizácia.

Škola predsa nie je komunitné a socializačné centrum. Škola je „stroj na učenie„. Bohužiaľ tento názor Martin Poliačik zrejme nezdieľa a spolu so zainteresovanými mimovládkami sú presvedčení, že nie sú dôležité vedomosti, ale hlavne (za pomoci miliardových dotácií pre mimovládkových kamarátov) vychovávať „nového človeka“. Kamarila, ktorej je Martin Poliačik súčasťou, to samozrejme celé zaobaľuje do množstva pekne znejúcich fráz, ale výsledkom nikdy nie je objektívne merateľný rast vzdelanosti, ale zavádzanie extrémistických a politických ideológií do škôl. Významnou súčasťou pedagogického procesu má byť doslova „vymývanie mozgov“ detí v mene presadzovania fundamentalistických ľavicových teórií. Takže dnes sa namiesto násobilky majú žiaci učiť „rodovému scitlivovaniu“, podporuje sa environmentalistická totalita typu „zabi bobra, zachrániš les,“ ľudskoprávne, LGBT a migračné témy.

Inklúzia, ktorú Martin Poliačik presadzuje, nie je témou moderného človeka, je to naopak návrat do ideového stredoveku, Do čias fanatického popierania reality a faktov v mene presadzovania svojich vízií.

Edit 12:00: Výsledok inklúzie sme ironickou formou popísali v tomto článku: Rasistické a xenofóbne Slovensko sa má čo učiť

Nie, Martin Poliačik moderným človekom nie je.

Zdroj:

Pridaj komentár