Neziskovky: Od demokracie k totalite

Financovanie tzv. neziskového sektora z verejných rozpočtov sa plazivo stáva jednou z najpodstatnejších tém tejto krajiny. Nekonečné zoznamy príjemcov dotácií budia pohoršenie neúčinnosťou, nákladnosťou alebo aj úplnou absurditou účelov, na … Čítať ďalej Neziskovky: Od demokracie k totalite