Obyvateľ Ukrajiny z Ivano-Frankivska sa diví

Ukrajinec zo Zakarpatia pri žobraní

Na ukrajinskej sociálnej sieti sme našli rekapituláciu vyše ročného obdobia demokratickej ľudovej majdanovskej Nulandovsky sušienkovej revolúcie. Zdala sa mi veľmi stručná, veľmi lapidárna a veľmi výstižná. Nakoniec posúďte sami

Osprostel som alebo niečo nerozumiem?

Vysvetlite jednoduchému Ukrajincovi z Ivano-Frankivska

  1. Do EÚ nás neprijali, bezvízový režim nedali – a “Majdan” nie je.
  2. Pri moci boli v minulosti oligarchovia a sú aj dnes – a “Majdan” nie je.
  3. “Slobodu slova a prejavu” a dokonca aj pre ukrajinské masovokomunikačné prostriedky zrušili, vládne plná cenzúra! – a “Majdan” nie je.
  4. Diktatúra vlády sa stala ešte tvrdšou – a “Majdan” nie je.
  5. Bol prijatý nový zákon o trestnej zodpovednosti za kritiku úradov – a “Majdan” nie je.
  6. Nezákonné konanie vládny, úradníkov, sudcov, prokurátorov – a “Majdan” nie je.
  7. Rozohnanie pokojnej demonštrácie násilím (najmä pri NBU) – a “Majdan” nie je.
  8. Dôchodky, platy, sociálne dávky, prídavky na deti – všetko znížené – a “Majdan” nie je.
  9. Ceny na potraviny, plyn, elektrinu, bývanie a komunálne služby rýchlo rastú – a “Majdan” nie je.
  10. Hrivna sa za pol roka zrútila 4-násobne (!!!) – a “Majdan” nie je.
Ukrajinec zo Zakarpatia pri žobraní

Ukrajinec zo Zakarpatia pri žobraní

A po tom všetkom vy mi chcete povedať, že Euromajdan a uchopenie moci proti “zlodejovi Janyke” vo februári 2014 nebol organizovaný Spojenými štátmi a bol ľudovým?

A kde je tento národ v súčasnosti, dnes – prosím, povedzte mi?

Kde je Maidan – idioti !!!

Čo – sušienočky nedoručili?!

Pridaj komentár