Porovnanie dlhu USA a Ruska hovorí o katastrofe Ameriky.

history

V článku o hospodárení Ruskej federácie podľa údajov Ruskej centrálnej banky (CBR) sme prezentovali zaujímavé dáta, ktoré hovoria o zdravom základe ruských verejných financií. Bude zaujímavé vytiahnuť oficiálne údaje USA ako globálneho hegemóna, keďže práve Rusko túto hegemóniu ohrozuje.

Na stránke ministerstva financií si môžeme pozrieť celkový dlh vlády, ktorý bol v polovici roka vo výške 17 559 miliárd dolárov. Samozrejme, tento dlh je čiastočne vyvážený veľkosťou rezerv. Spojené štáty maju posledný údaj zo 16.10.2015, kde sa hovorí, že rezervy sú vo výške niečo viac ako 121 miliárd dolárov.

Pripomeniem čísla z minulého článku o vývoji ruského dlhu a rezerv, ktoré inak môžete nájsť na stránke CBR. Aktuálne rezervy Ruska sú 371miliárd dolárov a v októbri CBR eviduje dlh 521,61miliárd dolárov.

Čisté zadĺženie Ruska, t.j. dlh očistený od výšky rezerv je 150,61miliárd dolárov. Čisté zadĺženie USA je 17 438miliárd dolárov.

Výkon americkej ekonomiky je podstatne vyšší ako ruskej. V roku 2014 bolo ruské HDP 1 857 miliárd dolárov čo voči americkému HDP 17 420 miliárd dolárov je skutočne zanedbateľné. Avšak pomer HDP a zadĺženia hovorí, že o zodpovednosti sa na americkej strane nedá vôbec hovoriť. Čistý dlh Ameriky tvorí vyše 100% HDP,  pričom čistý dlh Ruska je len niečo vyše 8% HDP s úplne rozdielnymi tendenciami. Dlh USA je na rastovej krivke, dlh Ruska skôr na klesajúcej.

Rusko je v tomto porovnaní na rozdiel od USA dôveryhodnou, fiškálne konzervatívnou krajinou, ktorej sa oplatí požičať. USA skrátka ťaží z toho, že je svetovou rezervnou, obchodnou a zúčtovacou menou. Jej cenné papiere sú vysoko likvidné a tak je po nich stály dopyt. Amerika si na základe svojej unikátnej pozície financuje svoj dlh, zbrojenie a vysokú životnú úroveň na úkor ostatného sveta. Akonáhle ju niekto z tejto pozície vytlačí, Amerika ako globálny hegemón skončí. Ak totiž skončí dôvera v schopnosť Ameriky presadzovať svoje záujmy, pri momentálnych číslach svoj dlh (a zbrojenie) bude financovať len s veľkými ťažkosťami.

 

Zdroj:

4 komentáre

Pridaj komentár