Českí moslimovia proti Prague Pride

Pripojený (vtipný) list je nádherným príkladom, že všetci Zelení, pravdoláskari, zanietení ľavicoví humanisti, ktorí oslavujú a bránia islam len preto lebo je protipólom, podľa nich, skazenej západnej civilizácie, preukazujú neuveriteľne vysokú mieru neznalosti a doslova tupej idiocie. Bránia totiž spoločenstvo ľudí, ktoré ich zničí a popraví ako prvých hneď po svojom príchode k moci.


Českí moslimovia proti Prague Pride

Vážený pane Walek,

obraciam sa na Vás ako na hlavného organizátora pochodu homosexuálov, tzv. Prague Pride. Pretože ste odmietli možnosť osobného stretnutia so zástupcami Ústredia Moslimských Obcí v Českej republike (ďalej len ÚMO) a vyžiadali si iba naše písomné stanovisko, pokúsim sa Vám nižšie načrtnúť postoj ÚMO a vôbec celej česko-moslimskej scény, za ktorú sa ÚMO odvažuje hovoriť.

Vašu akciu považujeme za neprípustnú z niekoľkých dôvodov. Najprv zo všetkého, všetci moslimskí učenci súhlasia – na základe toho, čo bolo zjavené v Koráne a čo je autentické v Prorokovej sunne – že homosexuálne správanie (homosexualita a lesbismus) je zakázané, pretože je útokom na ľudskosť jedinca, ničením rodiny a koliduje so zámermi Zákonodarcu, z ktorých jedným je ustanovenie sexuálnych inštinktov medzi mužom a ženou na povzbudenie inštitúcie manželstva.

Keďže homosexualita je islamom považovaná za jeden z najodpornejších hriechov; je tak hrozný v sile a závažnosti, že Alah nám zjavil v Koráne, že kvôli tomu bol Alahom zničený celý národ tým najstrašnejším spôsobom. Musíme vedieť, že príbehy rozprávané v Koráne neslúžia na básnenie alebo pre zábavu, ale sú mienené naučiť nás cenné lekcie k nášmu prospechu. Alah povedal: „A v príbehoch ich je veru mnoho príkladov pre tých, ktorí rozumom sú obdarení. A nie je to príbeh vymyslený, ale potvrdenie toho, čo už predchádzalo a podrobné vysvetlenie všetkého, správne vedenie aj milosrdenstva pre ľud veriaci.“ (Yusuf 12: 111)

Musíte sa teda spýtať sami seba, či si praje patriť do skupiny tých, ktorí sú Alahom odsúdení k večnému zatrateniu. Tá voľba je jeho a len vaša; nemôžete povedať nemám na výber.

Za ďalšie závažné dôvody potom považujeme choroby s homosexualitou spojené, možnosť vyhrotenia postojov českej spoločnosti voči Vašej komunite, či ohrozenie morálky.

Z týchto dôvodov som Vás chcel informovať, že by aj pre Vašu komunitu bolo rozumnejšie nakoniec od konania akcie upustiť.

Tento list prosím považujte za otvorený.
s nádejou na spoločnú dohodu

Muneeb Alrawi
Predseda Ústredia moslimských obcí v SR
(Za pomoci s gramatikou Vladimíra Sáňky)

[sociallocker][/sociallocker]

Zdroj :

Zrejme fake facebook stránka  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=745988392189782&id=745983138856974

12 komentárov

Pridaj komentár