GATESTONE INSTITUTE: Wildersov prípad – „Zbytočne urážajúce“

  • Geert Wilders je teraz súdený za názory na národnú bezpečnosť, ktoré obžaloba považovala za neprijateľné šíriť na verejnosti.
  • Wilders bol zvolený preto, aby chránil bezpečnosť občanov – to je jeho práca a dôvod prečo bol zvolený. Jeho obžaloba naznačuje, že by občania nemali od neho dostávať výkon, ktorého je schopný, čo by prakticky zrušilo jeho základnú povinnosť.
  • Je rasistické komentovať tieto problémy? Štatistiky nie sú zvyčajne rasistické; jednoducho vyjadrujú vecnú realitu situácie.
  • Čo oddeľuje demokratickú vládu od totalitných režimov je práve sloboda slova a možnosť pýtania sa na chod spoločnosti, bez obáv z potrestania. Slniečkárske a politicky korektné názory ochranu nepotrebujú – kvôli zaručeniu slobody slova ochranu viac potrebujú práve tie menej prijateľné názory.
  • Pre zdravý chod našej spoločnosti je dôležité, aby Wilders a ostatní mohli slobodne hovoriť a byť vypočutí. Pre našu ochranu a ochranu humanistických princípov slobody ktoré nám prinieslo osvietenstvo a Erasmus, je veľmi dôležité, aby holandský súd Wildersa úplne zbavil viny.

Ak bude Geert Wilders uznaný vinným počas prebiehajúceho súdneho pojednávania v Holandsku, bude mu hroziť pokuta za jeho údajne „rasistické“ pripomienky na Maročanov.

Obžaloba tvrdí, že jeho komentáre boli nespravodlivo „mierené na špecifickú rasu, čo sa chápe ako trestný čin.

Napriek tomu, že Maročania nie sú rasa alebo dokonca náboženstvo; sú to občania krajiny – zdá sa, že robiť poznámky na významné trendy vo vzťahu k menšinám či rady, ako udržať krajinu v bezpečí, je teraz zločin. Je nepríjemné počúvať niektoré vyjadrenia, no vyznávať takéto názory by nemalo byť ?ilegálne.

Pozrite sa na pripomienky vedúceho štátneho zástupcu, Wouter Bosa, ktorý povedal: „Sloboda prejavu nie je absolútna, je zviazaná s povinnosťou a zodpovednosťou.“ To je znepokojujúce. Navrhnúť, že jedinec by mal mať povinnosť, aby náhodou niekoho „nechtiac neurazil,“ znamená urobiť každého jedinca zodpovedného za myšlienky, teoreticky, každého jednotlivca, ktorí by mohli byť urazení slovami iných. Alebo, ako teraz vidíme až príliš často, s nekalým úmyslom len tvrdia, že boli urazení.

Bos dodal, že Wilders má „zodpovednosť nestavať ľudí proti sebe.“ Je to naozaj to, čo sa Wilders snaží robiť? Zdá sa, že opak je pravdou: Wilders sa nesnaží vyvolávať tlak rasizmu; podľa jeho názoru sa ho snaží zmierniť menšou imigráciou z Maroka. Práve títo imigranti z Maroka majú významný vplyv na zvyšujúce sa počty zločineckých syndikátov, drogových a pašeráckych obchodov a najmä prispievajú k zmene v zložení väzenskej populácie v Holandsku.

Je rasistické komentovať tieto problémy? Štatistiky nie sú zvyčajne rasistické; jednoducho vyjadrujú vecnú realitu situácie.

S ohľadom na túto skutočnosť, Wilders potom čelí sporu, ktorý by mohol byť lepšie opísaný nasledovne: Geert Wilders je teraz súdený za názory na národnú bezpečnosť, ktoré obžaloba považovala za neprijateľné šíriť na verejnosti.

Najnovší vývoj v tomto procese je, že obžaloba požadovala pre Wildersa trest 5000 eur pokuty, aby pykal za svoje údajné previnenia proti Maročanom.

Wilders bol zvolený preto, aby chránil bezpečnosť občanov – to je jeho práca a dôvod prečo bol zvolený. Jeho obžaloba naznačuje, že by občania nemali od neho dostávať najlepší výkon, ktorého je schopný, čo by fakticky zrušilo jeho základnú povinnosť. Ak by nedajbože v Holandsku došlo k nepriaznivým okolnostiam, podobne ako je vidieť až príliš často vo Francúzsku, Dánsku, Nemecku a Belgicku a Wilders zlyhal v tom, že by nevaroval svojich krajanov, nemohol by naopak riskovať obvinenie z ohrozenia zanedbaním svojej povinnosti?

Hovoriť, že Holandsko by malo mať menej Maročanov je zrejme považované za „zbytočne urážlivé.

Možno, že problémom pre dlhodobé prežitie Európy je, že v modernej politike sa príliš veľa ľudí snaží založiť právne predpisy na ochranu ľudí pred urážkou, namiesto založenia právnych predpisov na tom, čo je najlepšie pre národnú a kultúrnu bezpečnosť krajiny. Aj keď nikto nemusí chcieť aby ho ostatní urážali, niekedy je nielen nutné urážať ostatných, je to dokonca povinnosť.

Keď Wilders kritizuje islam, jeho pridružené praktiky a právne normy, niet pochýb, že uráža mnoho konzervatívnych moslimov. Znamená to, že jeho kritika by nemala byť vyslovená? (Nie)

Keď Wilders kritizuje Európsku úniu, niet pochýb, že uráža eurokratov v Bruseli. Znamená to, že jeho kritika by nemala byť vyjadrená? (Nie)

Takže keď Wilders kritizuje imigráciu z Maroka a naznačuje, že by jej malo byť menej, môže celkom dobre urážať Maročanov. Znamená to, že jeho kritika, by nemala byť vyjadrená? (Nie)

Niekedy je kľúčovou súčasťou nášho dialógu ako spoločenstva aj urážajúca reakcia a umožnenie ľuďom sa kriticky zapojiť s nesúhlasným stanoviskom na vec. Ľudia musia byť niekedy konfrontovaní aj s nepríjemnými pravdami.

Bez ohľadu na to, či niekto súhlasí s názorom Wildersa, alebo nie, malo by byť jasné, že jedinec má právo spochybniť základné stavebné kamene spoločnosti kvôli zdravej budúcnosti našich západných hodnôt a verejného blahobytu.

Sloboda hovoriť a pýtať sa bez strachu z odplaty je v skutočnosti základom toho, čo odlišuje demokratické vlády od tých totalitných.

Ak niekto chce, aby jednotlivci mohli čeliť názorom vnímaným ako „rasistické„, alebo nejakým iným spôsobom poškodzujúce, musia byť najprv schopní vypočuť ich, aby im čelili.

Odsudzujúc Wildersa, nielenže okrádame Wildersa o jeho právo na slobodu prejavu, ale rovnako okrádame jednotlivca o právo ho vypočuť.

V demokratickej spoločnosti, by jednotlivci mali mať právo si vypočuť Wildersa a potom, na základe jeho argumentov, si utvoriť svoje vlastné závery. Príliš veľa krajín, ktoré vychádzajú z pôvodne dobre myslených zákonov potláčajúcich slobodu prejavu, už klesli do pasce „pravda nie je žiadna obrana.

Je potom dôsledkom že polopravdy, deformácie a lži sú prijateľnou obranou? Pri zatváraní dverí ku „pravde“ v Európe a Kanade, naše krehké západné demokracie otvárajú dvere k autoritárskemu vládnutiu. Zbohom, demokracia.

Existujú aj ďalšie dôvody, prečo by mali byť všetci holandskí občania alebo aj iní ľudia z toho vydesení.

Pre Wildersa, ako člena parlamentu, návrh štátneho zástupcu na pokutu 5000 eur v tomto prípade zjavne nemusí zničiť jeho život. Ale pokuta nebude zahŕňať zaťažujúce súdne poplatky, ktoré Wilders musel vynaložiť, aj keď bude oslobodený. Čo sa stane, keď budú pred súd predvolaní bežní členovia holandskej verejnosti, kvôli vyjadreným názorom, o ktorých prokurátori budú tvrdiť, že sú „zbytočne urážlivé“? Možno budú nasledovať ešte väčšie sankcie a s ešte väčšími súdnymi nákladmi.

Ako súkromná osoba s priemerným platom Wilders musel ísť proti prakticky neobmedzenej štátnej pokladnicI celej holandskej vlády. Ľudské zdroje nie sú nevyčerpateľné. Toto je nočná mora, o ktorej písali veľkí ochrancovia slobody, ako Franz Kafka alebo George Orwell.

Čo sa stane, keď už politik, Geert Wilders, patrí medzi prvých, ktorí sú stíhaní za svoje reči? Nech už bude rozsudok 9. decembra akýkoľvek, ostatní jedinci, ktorí by tiež mohli chcieť „menej Maročanov“, si nebudú môcť dovoliť nekonečné súdne trovy a pokutu vo výške 5.000 ?. Naozaj sa pýtame obyvateľov Holadska a celého svetu, ako sme mali šancu pozorovať – má sa stať vyjadrenie názoru vecou boja o život v dôsledku ekonomického ochromenia?

Iste, ak existuje zdravý rozum, tak toto bude len začiatok. Bude sa však ešte niekto cítiť slobodne pri vyjadrovaní svojich názorov, ktoré by mohli byť – niekým, kýmkoľvek, ktohovie – brané ako „zbytočne urážlivé„? Pravdepodobne nie.

Z čoho sa vlastne „nevyhnutne urážajúce“ názory skladajú? Budú právnici bohatnúť po tom, čo bude jeden človek za druhým ťahaný na súd s tým, aby sa pri každom jednom prípade rozhodovalo, čo patrí medzi „nevyhnutne urážajúce„?

Je to naozaj to, čo slobodný svet chce: spoločnosti, ktoré tvrdia že ochraňujú práva jednotlivca no potom ich namiesto toho stíhajú? Slniečkárske a politicky korektné názory ochranu nepotrebujú – kvôli zaručeniu slobody slova ochranu viac potrebujú práve tie menej prijateľné názory. Ako by predsa spoločnosť napredovala, ak by nemala žiadnych odporcov?

Bude každý politik predvolaný pred súd za svoje ?zbytočne urážlivé“ názory, ak štátny žalobca rozhodne proti Wildersovi? Na druhom konci politického spektra sa traja politici Holandskej robotníckej strany vyjadrili o Maročanoch v oveľa agresívnejšom slova zmysle, ako Wilders, medzi ich urážky patrili prirovnania Maročanov k špine a exkrementom. Títo politici však nikdy neboli stíhaní. Ale-ale, nie sme náhodou svedkami dvojakých štandardov? Odmietnutie sudcov na prepustenie Wildersa na základe jeho obrany, je politicky motivované; až príliš sa to podobá na selektívne stíhanie, vyzerá to, ako keby ho chceli dostať.

Bude holandský prokurátor postupovať spravodlivo voči politikom z politickej ľavice, ktorí sú oveľa agresívnejší?

Ako sa v totalitnom režime zvykne robievať, opakované pokusy a odvolania budú viesť k tomu, že vzhľadom k výške procesných poplatkov, každý nakoniec skončí vo väzení.

Táto myšlienka ukazuje na politicky nekorektného slona v izbe:

Je možné, že existujú ľudia, ktorí zneužívajú otvorený, ale drahý právny proces západu presne na to, aby potlačili slobodu slova a politické názory s ktorými nesúhlasia? Umlčať názory a potlačiť myšlienky – je to, čo tvorí celé tajomstvo okolo tohto stíhania?

Európske štáty sa začínajú nezastaviteľne približovať k tvrdej cenzúre, aby sa zabránilo názorom s ktorými sa lídri nestotožňujú a považujú ich za neprijateľné. Výsledok? Tieto názory získavajú na dôležitosti. V celej Európe stúpla popularita ?politicky nekorektných“ udalostí, ako napríklad: Brexit, Wilders, Le Pen a mnohých iných prípadov, ktoré sa vedúci predstavitelia európskej elity snažia obmedziť.

Idey sa nedajú zastaviť tým, že sa bude jednotlivcom zakazovať si ich vypočuť; ľudí láka práve to, čo sa zakazuje a čo cítia, že sa pred nimi skrýva.

Nemusíte súhlasiť alebo mať rád Geerta Wildersa; pre zdravý chod našej civilizácie je však podstatné, aby on aj jemu podobní mohli slobodne hovoriť a rovnako aj slobodne byť vypočutí

Pre našu ochranu a ochranu humanistických princípov slobody, ktoré nám prinieslo osvietenstvo a Erasmus, je veľmi dôležité, aby holandský súd Wildersa úplne zbavil viny.

Autor: Robbie Travers

Článok bol zverejnený na portáli Gatestone Institute pod názvom „Wilders’s Trial: ‚Unnecessarily Offensive‘

Pridaj komentár