Merkelovej odkaz východu EÚ – každý sa musí podieľať na prijímaní migrantov.

Návšteva Českej republiky Angelu Merkel zjavne nepotešila. O nič lepšie by nepochodila ani na Slovensku, Maďarsku, či Poľsku.

Prezident Miloš Zeman bol priamy :

„Na rozdíl od některých jiných politiků, kteří se vyhýbali tématu migrace, tak já jsem to paní kancléřce řekl prakticky hned v první větě. Když si někoho pozvete domů, tak ho také neposíláte na oběd k sousedům, což byla jemná narážka na to, že si napřed pozvali migranty domů, a teď je chtějí rozdělit do okolních zemí. „

„Paní kancléřka mi začala vysvětlovat, že jde o způsob, jak se vypořádat s uprchlickou vlnou, na což jsem jí řekl, že se s uprchlickou vlnou nejlépe vypořádáme tím, že zavřeme hranice“

„Nezapomeňte, že komisař (Günther) Oettinger (eurokomisař pro digitální ekonomiku a společnost, pozn. red.) navrhoval, aby dávky pro uprchlíky byly jednotné ve všech zemích, což by znamenalo, že v některých zemích budou tyto dávky vyšší než minimální mzda,“

Miloš Zeman pre rádio Frekvence 1 (zdroj)

Poznámka Medzičasu – hovorí sa o približne dávke 800 ? pre jedného migranta, samozrejme v čistom, keďže dani ani odvodom dávka nepodlieha

Nemeckú kancelárku nepotešil ani najvplyvnejší český politik Andrej Babiš a nerozhodný a nevýrazný premiér Bohuslav Sobotka tiež iste nie.

Nemecké médiá si z kancelárkinej cesty skryte robia posmech a tak Angela Merkel musela reagovať.

Z jej rozhovoru pre ARD:

„Nedá sa ale, aby niektoré štáty vyhlásili, že u nich moslimov vo všeobecnosti  nechcú a že je im jedno, či  je to nutné z humanitárnych dôvodov, alebo nie..“

„Musíme nájsť spoločné riešenie a že podieľať sa na ňom bude musieť každý,“

Takže musieť, musieť a musieť…

Zaujímavý odkaz kancelárky Slovákom v predvečer výročia Slovenského národného Povstania.

Ako keby sa osoby kancelára líšili v názve svojho úradu, jeden bol ríšsky, druhý je spolkový, ale politika  nadradenosti Nemecka voči Slovensku je takmer rovnaká.

A pred občanmi Slovenska stoji v roku 2016 úloha veľmi podobnej tej, ktorú sa pokúsili zvládnuť naši predkovia v roku 1944: zbaviť Nemecko tej moci, aby nám mohlo diktovať čo musíme…

 

 

24 komentárov

 • Bývalé komunistické země…

  http://dfens-cz.com/byvale-komunisticke-zeme/

  Nejde vám už tohle označování tak trochu na nervy? Mně ano! Jestliže takto může být po čtvrtině století od převratu označována Česká republika, Polsko, Slovensko a Maďarsko (a další východoevropské státy) spolkem, který vykazuje více komunistických rysů, než kterákoliv z výše uvedených zemí, vyhrazuju si nadále právo psát o Německu jako o „bývalém nacistickém Německu“.

  Parlamentní listy citovaly spolkového prezidenta bývalého nacistického Německa:

  „…Ale jen stěží mohu pochopit, když solidaritu s pronásledovanými odmítají právě země, jejichž politicky pronásledovaní občané se sami solidarity dočkali,“ řekl prezident. Připomněl tak období, kdy ze zemí komunistického bloku, včetně bývalého Československa, utíkali na Západ lidé nesouhlasící s režimem…“.

  Pan spolkový prezident bývalého nacistického Německa má poněkud krátkou paměť, nebo naopak spoléhá na naši poněkud krátkou paměť. To, že na Západ utíkali (a byli přijímáni) všichni „lidé nesouhlasící s režimem“, platilo po určitý, poměrně krátký čas bezprostředně po ruské invazi do bývalého komunistického Československa. Tentokrát bez latinky a bez uvozovek. Samotný fakt, že někdo utekl proto, že „nesouhlasil s režimem“, přestal být poměrně brzy důvodem k poskytnutí azylu. A nebylo to jen v bývalém nacistickém Německu. Kdo nevěří, ať si přečte Škvoreckého knihu „Příběh inženýra lidských duší“. V Kanadě to bylo úplně stejné.

  Všichni ti, kteří neutekli bezprostředně po srpnu 1968, museli pracně dokazovat, že jsou oběťmi persekuce (persecution) a nikoliv postihováni na základě toho komunistického „práva“ (prosecution). Už tehdy vláda bývalého nacistického Německa poměrně otevřeně mluvila o tom, že se tím chce bránit vlně ekonomických, nikoliv politických emigrantů. Nechci tím nijak snižovat zásluhy západních zemí, které ohrožené lidi (a bylo jich zatraceně dost) přijaly a ochraňovaly, ale přesto, jen pomalu pane spolkový prezidente bývalého nacistického Německa! Tak všeobjímající a velkorysá ta pomoc zase nebyla.

  Bylo by nošením dříví do lesa opakovat to, že i přes některé rozdíly byli ti, kdo na západ utíkali stále ještě Evropany vyznávajícími v podstatě stejné hodnoty jako ti na západně od Aše. Dokážu pochopit, že už tehdy se bývalé nacistické Německo chtělo bránit přílivu ekonomických, nikoliv politických utečenců v počtech reprezentujících řádově desítky tisíc.

  Bylo by rovněž nošením dříví do lesa opakovat dnes už notoricky známou skutečnost, že celou řadu let po podepsání Lisabonské smlouvy a v příkrém rozporu s jejím zněním nesměli občané „bývalých komunistických zemí“ v západní Evropě pracovat.

  O to více je zarážející, že dnes se bývalé nacistické Německo bez stovek tisíc jednoznačně ekonomických emigrantů údajně neobejde. Bez stovek tisíc lidí s naprosto odlišnou kulturou a mentalitou, valnou většinou bez vzdělání a kvalifikace, z nichž se budou rekrutovat tisíce jedinců naší civilizaci i jednotlivým občanům vysloveně nepřátelských a nebezpečných. Poslední události v Kolíně i jinde, na jejichž základě začalo praskat to, že podobné věci se už dávno děly i v jiných evropských městech, jen byly pečlivě utajovány, snad už musely probudit i ty největší zadubence. Tedy alespoň doufám.

  Dovedete si představit, co všechno by se mohlo stát v podmínkách té vznikající Čtvrté říše bývalého nacistického Německa a führerin Merkelové v případě, že by v bývalých Sudetech dosud žila ona silná německá minorita? To bychom taky mohli skončit v hranicích byvšího protektorátu Böhmen und Mähren.

  On se totiž už ani nikdo nesnaží předstírat, že to není bývalé nacistické Německo, kdo tady vládne. Následující jsem už jednou citoval:

  „…Mluvčí německé vlády Steffen Seibert později řekl, že Berlín o žádném zvyšování daní ani zavádění solidární daně neuvažuje. „Skutečnost je taková, že v Německu se daně zvyšovat nechystáme a nehodláme ani zavádět žádnou daň celoevropskou,“ uvedl mluvčí…“.

  Všimněte si, bývalé nacistické Německo nehodlá zavádět žádnou celoevropskou daň. Jak se vám to líbí? Nutno dodat, že podle posledních zpráv trvá führerin Merkelová i nadále na „kolektivním řešení migrační krize“, a to buď formou přerozdělovacího systému, nebo zavedením celoevropské daně z pohonných hmot. Tedy přesně to, co bylo popíráno.

  Takže milé ovce, budete bývalému nacistickému Německu platit daně na to, co führerin Merkelová Německu a dalším zemím způsobila. Alternativně dostanete příslušnou porci musulmánů k opečovávání a můžete si být jisti, že Dluhoslav Sralbotka opět ukázněně srazí kufry. V bývalém nacistickém Německu je srážení kufrů národním obyčejem a totéž se očekává od podřízených gubernií.

  Takže bývalé nacistické Německo vůči Polsku žádné sankce neuplatní. Bývalé nacistické Německo na to totiž jde od lesa, lépe řečeno od Brusele.

  Jsem si plně vědom toho, že se budu opakovat, ale některé věci je nutno říkat stále znovu a znovu, než se v řadě hlav rozbřeskne. Tou věcí, kterou je nutno opakovat je popis, jak to v tom Bruseli vlastně funguje.

  Roli exekutivní moci (vlády) zastává v Evropě takzvaná Evropská komise. Jednotliví komisaři, prakticky v roli ministrů, nevzcházejí z žádného demokratického procesu voleb, ale jsou jmenováni na základě svého „evropanství“. Nikým nevolená Evropská komise složená z byrokratů nám vládne prostřednictvím „Nařízení komise (EU)“. Tato nařízení mají vyšší právní sílu, než zákony jednotlivých členských států a veškerá opatření národních vlád (z řádných voleb vzešlých) se jimi musí řídit.

  Také máme Evropský „parlament“. Jeho „poslanci“ nemají právo zákonodárné iniciativy, srozumitelněji řečeno mohou toliko odsouhlasit to, co jim ti nikým nevolení euro-byrokrati předloží. Navíc je skutečností, že voleb do tohoto sranda-parlamentu se (ke své škodě) účastní tak patnáct procent evropského elektorátu. Na jedné straně se těm lidem, kteří na volby do toho pseudo-parlamentu prdí, vůbec nedivím, ale na druhé straně by jsme se podle mého názoru měli všichni dostavit jako jeden muž a jako jeden muž volit lidi typu pana Farage.

  Pokud vám to poněkud připomíná „parlamentní“ systém bývalého komunistického Československa a dalších komunistických zemí, pak je váš dojem správný. Podrobněji jsem to ostatně rozebíral již před více než deseti lety v tomto článku. Věřte mi, že skutečně nemám ani tu nejmenší radost z toho, že jsem měl tenkrát pravdu.
  http://dfens-cz.com/soudruh-pithart-stale-stejny/

  Není to ale jen führerin Merkelová, kdo doufá ve „spravedlivé řešení“ imigrační krize. Ve stejném smyslu se vyjádřil i zástupce Holandska, které má v příštím období EU předsedat. Co je tím „spravedlivým řešením“ míněno, to je myslím nad slunce jasnější. Buď si část těch přivandrovalců vezmete, nebo budete přispívat na to, co jsme si sami způsobili.

  Milé Holandsko, milá sladká Francie, milá Británie jakož i do První světové války Německo, jakož i všechny ostatní byvší koloniální mocnosti! Na totální nestabilitě Afriky a Blízkého a Středního východu má lví podíl vaše koloniální politika. Na jejím základě vznikla celá řada neživotných, zcela umělých a krajně nestabilních států. Jedním z nich je i Irák. Nepovažuju ani trochu za „spravedlivé“, aby vaše historické chyby a viny byly řešeny na náš účet. Česká republika ani bývalé komunistické Československo, předválečné Česko-slovensko, právě tak jako České království ve svazku Rakousko-Uherské monarchie nikdy žádné kolonie neměla. Totéž se týká všech států Vyšegrádské čtyřky a rovněž i států balkánských. Dokonce ani naše současná socialistická vláda nikdy populisticky nevykřikovala: „Přijďte všichni k nám. O všechny se postaráme“. Jestli to má být ze strany bývalého nacistického Německa cosi jako pokání za vyvražďování národů v průběhu Druhé světové války, tak nechť se tedy bývalé nacistické Německo kaje a stará, ale na svůj vlastní účet. Ne na můj!

  Máme svoje vlastní historické viny a omyly. Zcela bez uvážení jsme se vrhli do náruče ruského medvěda, ačkoliv bylo dost lidí, kteří nás varovali před tím, co je komunistické Rusko zač. Jedním z nich byl i můj dědeček, který prodělal celé tažení Československých legií na Rusi až do Vladivostoku. Pamatuj si, říkával, jsou jako štěnice. Kam jednou vlezou, už se jich nikdy nikdo nezbaví.

  Měl pravdu, díky naší bezhlavosti máme dnes zemi plnou Rusů, Bělorusů, Ukrajinců, Číňanů a Vietnamců.

  Volala snad někdy Česká republika po nějakých přerozdělovacích kvótách a „spravedlivých řešeních“?

  Nicméně já dávám přednost každé jedné ze shora uvedených národností před vynuceným importem musulmánů, kteří jsou bez debaty ze všech výše uvedených nejméně civilizovaní a integrace schopní.

  Žádná z těchto národností nevyznává v rámci svého náboženství, že národ Alláhův je nadřízen všem ostatním národům, jak o tom kázal ne nějaký bláznivý imám na Středním východě, ale Lukáš Větrovec v Brně. Žádný z příslušníků těchto národů nezastává názor, že podpory, které v hostitelských zemích dostává, jsou peníze jakéhosi božstva, které jsou příslušníci podřízeného národa povinni mu odevzdávat. Jestli nevěříte, nahlédněte sem.
  https://www.youtube.com/watch?v=4JOuMY7UAP8

  Měl bych pro führerin Makrelu jeden návrh. Vite co, my si vezmeme všechny ty vaše Ukrajince, které hodláte v rámci své humanity vyhnat, a vy nás přestanete otravovat s těmi vašimi kvótami a placením daní na to, co jste sama způsobila.

 • http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Uprchlici-a-sexualni-nasili-Z-nemeckeho-parlamentu-unikly-zdrcujici-statistiky-452882

  Uprchlíci a sexuální násilí: Z německého parlamentu unikly zdrcující statistiky

  Německé úřady jsou na zveřejňování trestných činů spáchaných uprchlíky poměrně skoupé. Čas od času ale přece jenom vyjdou na světlo statistiky, které obvykle nahrávají odpůrcům přistěhovalecké politiky otevřených dveří.

  Naposledy unikly na veřejnost statistiky spojené se sexuálním násilím uprchlíků díky Simone Brand z Pirátské strany, která je členkou parlamentu ve spolkové zemi Severní Porýní – Vestfálsko. Právě v tomto regionu pobývá nejvíce uprchlíků z celého Německa. Brandová se v parlamentu této spolkové země, který zasedá v Düsseldorfu, dotazovala na aktuální statistiky zdejšího ministra vnitra Ralfa Jägera a jím předložené informace šokovaly celý parlament.

  Jak ministr vnitra uvedl, jenom za letošního půl roku došlo v uprchlických centrech v Severním Porýní – Vestfálsku k téměř 180 násilným trestným činům se sexuálním podtextem. Konkrétně se jednalo o osmdesát případů sexuálního harašení, pět případů odhalování na veřejnosti, dvaačtyřicet případů sexuálního nátlaku a násilí, pětadvacet případů sexuálního zneužívání dětí a dalších šestadvacet přestupků narušujících individuální práva jedince.

 • uz je to tu
  poziadavka na harmonizaciu azyloveho procesu v ramci celej EU

  ——————-
  V Únii od roku 1999 budujeme spoločný európsky azylový systém, ktorého cieľom je harmonizácia pravidiel azylového konania medzi jednotlivými krajinami tak, aby prebiehali všade za rovnakých podmienok a zaručovali rovnaký výsledok. Teda napríklad mladá žena zo Sýrie, ktorá požiada o azyl na Slovensku, by mala mať zaručené, že tu dosiahne rovnaký výsledok, ako by dosiahla, ak by podala žiadosť o azyl v Nemecku.

  Podanie žiadosti o azyl nemá byť lotériou a žiadna z krajín Únie nemá byť neprimerane zaťažená žiadosťami o azyl a starostlivosťou o utečencov. Spravodlivosť, férovosť, solidarita a proporcionalita sú teda základné princípy spoločného systému.

  Vlani sa naplno prejavili dlhodobé rozpory v názoroch na fungovanie azylového systému medzi členskými štátmi, keďže v praxi sa každý členský štát snaží, aby pomyselné bremeno (starostlivosti o utečencov) padlo na iný štát. Výsledkom je stav, že všetci vrátane utečencov systém obchádzajú a neveria mu.

  Vojny a prenasledovanie sa zrejme neskončia a nechať v tom krajiny susediace s vojnovými zónami samy je nezodpovedné. Preto sa musíme dohodnúť, aký spôsob príchodu utečencov preferujeme. Súčasný systém ráta s nelegálnym príchodom, keď utečenec príde na hranice Únie, podá tam žiadosť o azyl a až potom sa spúšťa celá azylová mašinéria, ktorá funguje len vnútri Únie.

  Ak chceme tento stav obrátiť, musíme ponúknuť legálne možnosti príchodu. To znamená zavedenie rôznych humanitárnych vízových schém, ale aj organizované presídľovanie časti utečencov z krajín prvého azylu.

  Komisia predstavila návrh zavedenia spoločného presídľovacieho rámca. Jeho súčasťou bude každoročne stanovený počet utečencov, ktorých Únia ako celok presídli. Tí budú rovnomerne umiestnení v jednotlivých krajinách. Od toho, aké budú tieto počty, závisí, či sa nám podarí nahradiť nelegálne cesty bezpečnými a legálnymi. To je téma, o ktorej by sme mali diskutovať.
  ——————
  Čítajte viac: http://komentare.sme.sk/c/20273235/ano-migracia-ma-riesenie.html#ixzz4KJN1SBcr

  a co je najkrajsie na zaciatku napisala autorka Zuzana Števulová , ze napiat clanok dostala ako zadanie
  ——————
  Keď som súhlasila s napísaním tohto článku, jeho téma bola zadaná takto: „Má EÚ šancu vyriešiť úspešne migráciu ako jeden z problémov, ktoré ju ohrozujú, a ako by také riešenie malo vyzerať?“ Jednoduchá odpoveď by bola áno, tú šancu máme a riešenia existujú.
  No migrácia je téma, ktorá je komplexná a vyžaduje komplexné riešenia, ktoré nemusia byť populárne.

 • ja na emigrantov seriem aj na merkelku, musim akurat zomriet a reci j baby mam v pazi, tato baba-jaga by si zasluzila nobelovu cenu za sprostost

 • Mus je velky pan ale Nemus este vacsi.

 • Dopredu sa ospravedlňujem za vulgárnosť ale nedá mi inak. Akým právom táto stará hitlerovská kurva dáva najavo nám, východoeurópskym národom svoju nadutú nadradenosť? Akým právom vyhlasuje, že musíme, musíme a opäť niečo musíme? Je mi z nej na vracanie ako Šebejovi keď zbadá slovenský znak. Dúfam, že jej naše zodpovedné štátne orgány dávajú jasne najavo, že tu žiadnych mohamedánskych prasákov nechceme. Hajzli hnusní nemeckí, prečo nežiadajú solidaritu aj na zárobky v ich továrňach na Slovensku aby sme na tom boli rovnako, napríklad a iks iných vecí kde by sme boli radi ich solidarite? Na kieho boha aj ten trafený Ficko so svojou kompániou podpísal Lisabonskú zmluvu? A znovu sa chystá odovzdávať kompetencie do degenerovaného Bruselu. Však my sme už teraz fakticky nesvojprávni. Nechcem ani milimeter kompetencií odovzdať mimo Slovensko!

  • Dávaš jej nesprávne prívlastky, ona je totiž obyčajná komunistická zväzáčka, ktorá za pár halierov + potitívny mediálny obraz zobe Sorosovi z ruky. Jej ideológia s nacionálnym socializmom, militantným či nemilitantným nemá nič spoločné. Inak zopár politikov v EU che mať rovnaké platy v profesiách po celej EU. Dôvod nie je ekonomický, ale chcú sa ich takto zbaviť. Sem ich nevedia dostať, na to sme príliš chudobní a priveľmi zdieraní, tu migrant nevyžije, iba ak by bol zvárač, alebo klampiar, ale takých to sem vôbec neláka.

 • Hoďte na tú nemeckú bosorku sieť. Ak by riadila takto aj svoju domácnosť, príbuzní by ju už dávno dali prehlásiť za nesvojprávnu. Škoda že presne to isté nemôže spraviť aj nemecký volič.

 • Je to invaze bojovníků, kteří byli i ve své vlasti nezaměstnatelní. V podstatě naší nevzdělaní cikáni. S humanitou to má společné asi stejný model, jak fašista Havel nazval masakr v Jugoslávii humanitárním bombardováním. Je to stejné. Zvířata patří do pralesa. Jirka.

 • Keď to bude takto pokračovať, tak musíme zvážiť vystúpenie z EU…

  • Toto ešte tak ďaleko nezašlo. Slovenský politici nemôžu otočiť na východ dokiaľ existuje Ukrajinský problém. Skôr by sa mali snažiť o užšiu integráciu medzi krajinami bývalej Habsburgskej monarchie s alebo bez Poľska. Intermárium by kapitálovo silnejší hráči stolerovali a netorpédovali by to a aj pre nás by bolo lepšie existovať v spoločenstve s európanmi a nie aziatmi, ono totiž aj pri bratríčkovaní smerom na východ bz sme museli prevziať ich maniere, zákony, normy ….. .
   Problém je, že nemáme politikov čo by toto zrealizovali, Fico sa chystá do dôchodku a zvyšok ansámblu je nepoužitelný.

 • Ten odkaz Merkel zní stejně dobře, jako když řeknete děvčeti…já Tě zvu na večeři a Ty to platíš 🙂

 • Ale je zajímavé, že když africké země byly koloniemi západu, ten se o zisk s východními zeměmi nerozdělil

 • Pri tvojich prvých dvoch slovách sa mi urobila ,,husia koža“ ale ďalej to je v poriadku aj keďsi myslím že agentku Stasi a CIA ťažko presvedšíme

 • Suhlasim s Merklovou, Europa nemoze mat rozne názory na islam a moslimov. preto je na nas, aby sme presvedcili zapadne staty ze islam třeba zakazat a jako spolocne riesenie bude vyhostit vsetkych moslimov a zavriet hranice.

  ups, ale to sa podoba tomu rieseniu ake mal rissky kancelar, takze spat, sionisti mali a maju pravdu, nesmieme robit nic co by opakovalo minulost, a tudíž třeba moslimov co najviac integrovat do nasich radov.

  • Integrovať moslima je možné len tak, že prestane byť moslimom. Lebo ako chcete v demokratickej spoločnosti integrovať totalitnú ideológiu?

   U nás (a podobne v celej Európe) platí zákon, ktorý zakazuje „podporu a propagáciu hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd občanov“. Na základe tohto zákona by bolo možné zakázať propagáciu islamu, teda symboly, oblečenie, mešity, vyhnať imámov… Tým dať moslimom jasne najavo, že pre našu spoločnosť je totalitná islamská ideológia neprijateľná. Žiadneho občana (s prideleným občianstvom) netreba vyháňať. Radikálni vyznávači islamu odídu sami do moslimských krajín, integrovateľní nebudú mať dôvod odísť.

   Takže všetko je riešiteľné a netreba k tomu ani žiadne totalitné praktiky. Stačí len pravdivo pomenovať islamskú ideológiu a nenechať ju schovávať sa za slobodu vierovyznania (sama slobodu vierovyznania popiera). Aj zákony k tomu máme.

   • najprv si třeba zistit ci zijeme v demokratickej spolocnosti. to sa da zistit tak, ze si položíme otázku : „co vsetko mozem/e zmenit bez ucasti poslancov“ ?

    dalej si třeba uvědomit ze niesu len dve moznosti, teda demokracia a diktatura, ale vela moznosti medzi tym, a prave v tom medzi sa nachadzame. a podla mna blizsie k diktature. Preto podla mna sa islam tak dobře adaptuje v europe, lebo europania sami nemaju o demokracii ani sajnu, preto si ju nemozu vazit ani za nu bojovat.

  • obcas sa najdu aj integrovani aj mirumilovni moslimovia, ale kolko ich je celkove? napriklad:

   http://berrezouga.blog.idnes.cz/

   a este zaujimavejsie je precitat si ich nazory na mierumilovnost islamu

   • Neviem či sa mi to zda,alebo jeto blbosť, ale stale viac a viac mi udalosti posledného obdobia pripomínaju state z protokolov sionskych mudrcov, a keď vidim co robi tato polsko-židovska nemka(mimochodom dostala.najvyššie vyznamenanie v knesete),tak.mam pocit ze je jedna.z nich a robi len to co bolo nalinkovane už niekedydavno…skúste si ich precitat ,veľmi zaujímavé veci sa tam pišu.

Napísať odpoveď pre Boris Zrušiť odpoveď