Návrh boja proti Islamskému štátu

Na internete sa objavil návrh Miroslava Jahodu, ktorý na príklade reality Európskej Únie rozpracoval plán, pomocou ktorého by sa vo veľmi krátko dobe dalo skoncovať s nebezpečenstvom terorizmu a extémizmu.

Civilizácia Islamského štátu

Najlepším spôsobom, ako rozložiť Islamský štát (IS), by bolo, keby CIA stiahla svojich agentov z terénu a namiesto nich infiltrovala do štruktúr IS úradníkov Európskej komisie. Malo by to závažné dôsledky, ktoré pozoruje v dennej praxi u nás a rovnaká postupnosť krokov by nasledovala aj v sídle teroristov

 1. Administratívni pracovníci by najskôr by na všetko zaviedli starostlivé, viacstupňové, podrobné a prísne kontrolované byrokratické procedúry. Skončil by princíp, keď organizácia funguje ako neriadená strela. Začala by fungovať ako nefunkčná strela.
  .
 2. Potom by začali centralizovať prácu IS, bol by koniec nejakým osamelým vlkom páchajúcim náhodné akcie, argumentácia by bola „Potrebujeme viac IS„, tak ako dnes potrebujeme „viac Európy“.
  .
 3. Nasledoval by boj proti všetkým transakciám, kde nebola riadne odvedená DPH na území IS. Nasledoval by koniec neohlásenému prelievaniu peňazí kolegom do Európy v štýle „Sponzorujeme daňové raje„. Posilnili by sa kapacity sledujúce finančne náročné aktivity bojovníkov, kde by museli faktúrou dokladovať nákup trhavín a odvedenie správnej dane. Úradníci by na Internete a sociálnych sieťach začali sledovať každého, kto zadá kľúčové slovo ako je „daňový únik“, „harmonizácia dani“, „daňový raj“ apod.
  Pamätalo by sa aj na samovražedných džihádnikov, aby sa nestávali inak chvályhodné teroristické útoky únikom pred plnením daňových povinností. Kalif Islamského štátu vydá fatwu, kde pod hrozbou vylúčenia z raja a zbavenia práva na 72 panien, každý samobomber musí pred odchodom do akcie odovzdať overené potvrdenie s troma kópiami, že boli overené jeho daňové povinnosti miestne príslušným daňovým úradom a že nemá žiadnu nevyrovnanú daňovú povinnosť.
  .
 4. IS by musel zlikvidovať všetky vozidlá Hummer, ktoré im zostali po Američanoch, lebo by boli stanovené prísne IS normy a boj s CO2 nie je možné brať na ľahkú váhu ani pri vojne proti Západu. Ako kompenzáciu by bojovníci dostali šrotovné a zľavovú poukážku 100 EUR na trojvalcové Renault Twingo v ekologickom prevedení ENERGY SCe 70 eco2 s automatikou Štart & Stop a s parametrami vyhovujúcimi emisnej norme EURO-6.
  Súčasťou benefitov bude CD s videom, ktoré naučí vodičov prispôsobiť štýl jazdy tak, aby sa minimalizovali emisie škodlivín. Prestavby nových bojových vozidiel kvôli inštalácii zbraňových kompletov nie sú povolené, keďže by sa znižovala tuhosť karosérie, čím by boli ohrození pasažieri pri dopravných nehodách. Zároveň by vyčnievajúce časti zvyšovali aerodynamický odpor, čo by viedlo k zvyšovaniu spotreby a tým aj produkcii škodlivých látok.
  .
 5. Z výpalného a predaja ropy do Turecka by sa začali dotovať „Hate free“ organizácie, ktoré by bojovníkom vysvetlili, že nenávisť im nepristane, nie je hodná uvedomelého džihádnika a že  je potrebné bombardujúcich Rusov chápať, tolerovať a prispôsobiť sa im. Džihádistické skupiny naďalej opakujúce výroky, že všetci neveriaci sú splodenci diabla, by boli vylúčení z ľudových slávností a osláv kameňovania cudzoložníc a zhadzovania homosexuálov zo striech domov
  .
 6. Samozrejme, by skôr alebo neskôr došlo na zákaz zbraní, pretože „guľomet na obranu skutočne nikto nepotrebuje„. Bojovníci by dostali voľné poukazy na kurzy, kde by sa naučili ako správne chápať ľudí, ktorí vystupujú agresívne a ako s nimi vychádzať aj bez nehumánnych zbraní
  .
 7. Na záver by teroristická činnosť IS zanikla tak, že kvôli zväčšujúcim potrebám byrokratického aparátu by sa čoraz viac bojovníkov rekvalifikovalo na úradníkov a sociálne udržateľné neziskovky a tej hŕstke teroristov, ktorá by ich nakoniec všetkých živila,  by už na boj neostali sily.
  .
 8. Nakoniec by IS požiadal o vstup do EÚ, čím by bol rozklad ukončený.

Howgh!

Zdroj:

 

3 komentáre

Pridaj komentár