Odkaz pre slniečkárov od najslniečkovitejšej inštitúcie.

Život sa zvykne občas zahrať. Po tom, čo sa nám eurocelebrity snažia nahovoriť, že islam je vlastne fajn a tie bomby sú síce islamské, ale s islamom nemajú nič spoločné a po tom, čo sa začínajú ozývať hlasy vyzývajúce na perzekúciu kritikov islamu, ako päsť na oko pôsobí rezolúcia  Rady Európy, hniezda neomarxistických slniečkárov, ktorú s mimoriadnou chuťou reprodukujeme.

Kritika náboženstva je v Európe chránená Dohovorom, nie je možné obmedzovať slobodu kvôli náboženským skupinám

S odkazom na zavedený case-law Európskeho súdu pre ľudské práva upozorňuje Parlamentné zhromaždenie Rady Európy štáty, že satira – vrátane satiry neúctivej – a informácie, ktoré sú útočiace, šokujúce alebo znepokojujúce, vrátane kritiky náboženstiev, sú chránené ako súčasť slobody prejavu článkom 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Európa by nemala vychádzať v ústrety vzrastajúcej citlivosti určitých náboženských skupín. Demokracia má právo a povinnosť brániť sa.

Rezolúciu obsahujúcu túto výzvu a odsudzujúce politickú korektnosť prijalo Parlamentné zhromaždenie Rady Európy v stredu 28. januára 2015 na svojom zasadnutí v Štrasburgu.

Európa musí pokračovať a ukazovať, že nemá strach používať svoj humor a satiru. Nerobiť tak v mene politickej korektnosti by znamenalo, že teroristi vyhrali. Sekularizmus ako princíp oddelenia štátu a náboženstva musí tiež byť chránený, uvádza sa doslova v rezolúcii schválenej v rámci zimného zasadnutia Zhromaždenia.

Sloboda je spojená so zodpovednosťou a je na demokratických inštitúciách vrátane súdov, aby nastavili správne meradlo medzi slobodou prejavu a jej oprávnenými limitmi v súvislosti s nenávistným prejavom alebo vyvolávaním násilia, ktoré by mali byť súčasťou legislatívy všetkých európskych štátov – pod ultimatívnou kontrolou Európskeho súdu pre ľudské práva, uvádza sa v rezolúcii. „V tejto súvislosti Zhromaždenie upozorňuje na Rezolúciu 1510 z roku 2006, kde stojí, že sloboda prejavu, ako je chránená článkom 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach, by nemala byť ďalej obmedzená preto, aby sa vyšlo v ústrety narastajúcej citlivosti istých náboženských skupín,“ cituje Parlamentné zhromaždenie Rady Európy dnes už osem rokov platnú rezolúciu.

Parlamentné zhromaždenie prijalo predmetnú rezolúciu v rámci rozpravy o vraždení v Paríži zaradenej dodatočne na program. Podľa rezolúcie išlo o útok na slobodu prejavu a akt antižidovského násilia a všeobecne o útok na typ spoločnosti, ktorú sa podarilo paneurópskej organizácii, ako je Rada Európy, vybudovať od konca druhej svetovej vojny.

Boli to teroristické útoky založené na nenávisti, ktorú nemôže žiadny argument ospravedlniť a každý pokus nájsť ospravedlnenie pre túto akciu vrahov musí byť jasne odmietnutý. Nesmie tu byť žiadne ale,“ uvádza sa v rezolúcii.

Zhromaždenie je presvedčené, že demokracie majú právo a povinnosť brániť sa, ak sú kontaminované. Preto konštatuje, že boj proti terorizmu a džihádu musí byť s plnou silou obnovený a rešpekt k ľudským právam, vládu práva a spoločným hodnotám Rady Európy musia byť zaistené, uvádza sa v rezolúcii.

Rezolúcia ďalej okrem výzvy k boju proti spoločenskému vylúčeniu, segregácii a násilie ako základu, na ktorom vyrastá terorizmus a náboženský fanatizmus, vyzýva tiež členské krajiny Rady Európy, aby upustili od masového sledovania obyvateľstva, ktoré sa ukázalo v súvislosti s vraždením v Paríži ako neúčinné a jednoduchým plytvaním zdrojov. Naopak štáty by mali investovať do výcviku bezpečnostných síl a tajných služieb v súvislosti s rastúcou hrozbou terorizmu a džihádu. Štáty by tiež mali venovať pozornosť cestám peňazí a zbraní, ktoré končia v rukách teroristov, a odhaľovať tieto siete. Veľmi dôležitá je pre členské štáty Rady Európy spolupráce s krajinami Stredného východu a arabského sveta.

Irena Válová, Česká justice

Zdroj:

One comment

Pridaj komentár