Pápež František likviduje 2000 rokov tradície

Antonio Socci je podľa Wikipedie najlepšie predávaný katolícky autor v Európe. Je považovaný za výborného znalca pomerov katolíckej cirkvi a rešpektovaný ako vieryhodný Vatikanista. Jeho text, ktorý zverejnil ešte minulý rok na svojom portáli je stále viac aktuálny s tým, ako sa dramatizuje situácia hlavne s migrantami a islamom.

Súmrak katastrofálneho pontifikátu

Včerajšie New York Times píšu o „behu proti vetru“ pápeža Bergoglia pri definitívnej transformácii cirkvi na „progresivistický klub“, ako sa to páči radikálnym ľavičiarom.

Aby podľa NYT uspel, musel by zariadiť dostatočný počet bergogliánskych kardinálov, schopných zvoliť nástupcu podľa jeho obrazu a podoby. Je to obtiažna operácia. Jedno konzistórium na to nestačí.

V katolíckych kruhoch nastal rozruch, že tento pontifikát sa ocitol v slepej uličke, mimochodom nastolenej v politickom kontexte, v akom sa zrodil (vláda Obama / Clintonová) .

Včerajšie konzistórium, záver Svätého roku, Bergogliove osemdesiatiny (17. 12.) hovoria, že pre tohto pápeža nadišla doba bilancovania, s rozčarovaním pre modernistov, ktorí snívali o revolúcii a pokladaného za katastrofálny pravovernými katolíkmi (okrem iného štatistiky hovoria o ďalšom úpadku náboženskej praxe). Pozrime sa na jednotlivé hlasy.

Františkove jubileum bol debakel nielen pre rímskych hotelierov. Kresťanský ľud na neho zabúda a neberie ho vážne.

Cesta pápeža do Lunde kvôli pripomienke 500 rokov Lutherovej schizmy, ktorá bola ohlásená ako historický zvrat s perspektívou „interkomunia“ medzi katolíkmi a protestantmi, vyznela ako obrad, ktorý neprekročil hranice obvyklých vyhlásení (navyše aj nepríjemným prekvapením pre mnoho katolíkov kvôli morálnej legitimácii Luthera).

Témy, ktorými Bergoglio otriasal po dva roky cirkvou (Eucharistia a nesviatostné zväzky), ho priviedli k porážke na dvoch synodách.

Keď potom siahol k odvete a podpísal posynodálny dokument Amoris laetitia, ktorým sa pokúša zmeniť tisícročnú náuku cirkvi, bez toho, aby to výslovne vyhlásil, urobil tak „revolúciou“ v tlači s aplikáciou „pastorácie prípad od prípadu“.

Tento zvrat pokladá mnoho veriacich a biskupov za tak ničivý, že niektorí kardináli – predstavitelia mnohých ďalších kardinálov a biskupov, predložili čierne na bielom Dubio , s ktorými zoznámili verejnosť po tom, čo pápež odmietol svoju jasnú odpoveď o sporných bodoch, prameňoch konfliktu.

Jeho súčasná pozícia je poznamenaná bezmocnosťou, pretože úlohou Petrovho nástupcu je práve povedať definitívne a jasné slovo na obranu katolíckej náuky.

Ak to odmieta urobiť, práve tým sám živí pastoračný zmätok a chaos v Cirkvi a sám seba degraduje.

V tejto veci napísal americký kardinál Raymond Burke, jeden z autorov Dubia v National Catholic Register, že „ak sa nedostaví odpoveď na sporné body, povedal by som, že bude potrebné zvážiť akt formálnej nápravy ťažkého bludu. V tradícii Cirkvi existuje možnosť nápravy rímskeho pápeža, aj keď je to veľmi zriedkavá okolnosť„.

Včera americký vatikanista Edward Pentin referoval o zdroji zo Santa Marta, ktorý hovorí o tom, že Bergoglio kvôli štyrom kardinálom kypí zlosťou.

Neudržateľnosť jeho pozície spočíva v tom, že na Kardinálske Dubio , na ktoré sa kánonicky odpovedá iba „áno“ alebo „nie“, nemôže odpovedať ani tak ani onak, pretože by buď zaprel svoju revolúciu a to by bola jeho kapitulácia, alebo by verejne pripustil, že porušil katolícku náuku a tak sa kompromitoval ako pápež.

Bergoglio sa rozhodol zrušiť v konzistóriu stretnutie s kardinálmi, pretože by sa pred týmto zhromaždením nemohol vyzuť z eventuálnych otázok o Dubiu.

Prehra

Ale najhorší debakel pápeža Bergoglia je debakel politický, pretože jeho pontifikát charakterizujú tri politické ultraprogresívne témy: otvorenie brán mase imigrantov, ekokatastrofa a nekritické postoje k islamu. Okrem politických debaklov, ktoré pápež zožal v Južnej Amerike (napr. V Argentíne a Kolumbii) je to predovšetkým víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských voľbách USA, ktoré predstavuje jeho najväčšiu prehru.

A to práve z toho dôvodu, že Trumpova línia je úplne opačná než jeho a Obamovho, ako v otázkach imigrácie, tak ekokatastrofy a aj islamu.

K tomu pristupuje skutočnosť, že Bergoglio pri svojej americkej ceste výslovne atakoval Trumpa tvrdým anatema „ad personam“, úplne nepodloženým a útočným.

Fakt, že Trump vyhral voľby a rozhodujúcu úlohu pritom zohrali hlasy katolíkov, znamená, že americkí katolíci Bergogliovi nedôverujú.

Ostatne hneď po prezidentských voľbách hlasovali americkí biskupi pre nové vedenie biskupskej konferencie. Bolo to niečo ako referendum o pápežovi Františkovi, povedal John Allen, keď mená Františkových obľúbencov stroskotali. Boli zvolení iní.

Trumpova éra znamená geopolitický súmrak bergoglianismu

Nie je náhoda, že predovšetkým Obama (a okruh liberálnych médií) mýtizoval argentínskeho pápeža, ktorý zvrátil priority svojich predchodcov a stal sa svojho druhu planetárnym kaplánom obamizmu .

Podivné „odstúpenie“

V minulých dňoch profesor Germano Dottori, docent strategických štúdií na univerzite Luiss v Ríme a vedecký poradca v Lime, poskytol zaujímavé interview katolíckej agentúre Zenit.

Na otázku o dokumentoch, ktoré unikli z Wikileaks a ktoré odhaľujú tajné aspekty Hillary Clintonovej, napr. List z r. 2012 (z doby Benedikta XVI.), ktorý sa týka katolíckej cirkvi, Dottore odpovedal:

Vyšli na svetlo dokumenty, ktoré odhaľujú silný záujem kliky Hillary Clintonovej vyvolať revoltu v celej Cirkvi a zničiť hierarchiu. Poslúžiť k tomu mali nátlakové skupiny zdola a použitia schémy a skúseností farebných revolúcií. Nie sme ešte pri dymiacej pištoli, ale sme nablízku. Aj keď nemáme ešte priame dôkazy, vždy som si myslel, že Benedikt XVI. bol donútený k abdikácii komplexnou machináciou riadenou z miest, ktoré majú záujem na zablokovaní zmieru s pravoslávnou Rusou, náboženským pilierom projektu postupnej konvergencie medzi Európu a Moskvou.

Dnes, v dobe Trumpa, sa vracia táto perspektíva ako aktuálna aj pre cirkev a Európu. Stretnutie Františka s patriarchom Kyrillom mohlo znamenať prvý krok, keby sa František nepoponáhľal, aby „prehodnotil“ to, čo podpísal.

Je to takmer nemožné, ale bol by to mimoriadny obrat, keby teraz odhodil agendu Obamu (a agendu Scalfara), osvojil si agendu Ratzingera a prijal bratskú korigujúcu ruku, ktorú mu Benedikt opakovane podával, aby zažehnal doktrinálne deviácie a implóziu v cirkvi.

Aké iné východiská má pápež Bergoglio? V týchto dňoch dokonca kolujú zvesti, nad ktorými je potrebné veľmi pokrčiť ramenami: zvolanie koncilu. To sa javí ako absurdné už z praktického hľadiska (a pre pápežov vek).

Iné hypotézy hovoria o abdikácii pri príležitosti osemdesiatin (za mesiac); to by vysvetľovalo novembrove konzistórium (s vyhliadkou na konkláve).

S najväčšou pravdepodobnosťou sa však tento pontifikát potiahne a bude utápať seba aj cirkev v chaose a v politických akciách o imigrantoch deň po dni, sprevádzaný vymenovávaním stále nových bergogliánských kardinálov, aby upevnil svoju moc.

Autor: Antonio Socci, 20.11.2016

11 komentárov

 • AFRICKÝ FENOMÉN ORISHA – VEĽMI VEĽMI BLÍZKY SLOVANSKEJ VÉDSKEJ VIERE!

  Centrom tzv. pravoverného – neinštitucionalizovaného kresťanstva – nie katolicizmu, teda koptského kresťanstva Svetla, ktoré v severnej Afrike úspešne – ako periféria moci katolicizmu – islám prakticky vyhladil, je Etiópia. Lenže – existuje prakticky rovnaká viera v sily Svetla a Stvoriteľa, ktorá je v Afrike pôvodná a pochádza tak – ako pochádza pravoverné kresťanstvo od duchovnej entity Krista – od iných duchovných a astrálnych bytostí, nazývaných Orisha /POZRIEŤ NÁBOŽENSTVO YORUBA – „Náboženstvo Joruby
  Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
  Časť série o
  Yoruba náboženstvo (Orisa-Ifá)
  božstvá
  Najvyšší Stvoriteľ (Boh)

  Yoruba náboženstvo , ktoré zahŕňa tradičné náboženské pojmy a prax Yoruba ľudí , sa nachádza predovšetkým v juhozápadnej Nigérii a priľahlých častiach Benina , a Togo , všeobecne známy ako Yorubaland . Jorubské náboženstvo je predchodcom alebo čiastočne predchodcom afroamerických náboženstiev Santería , Trinidad Orisha , Umbanda , Brujería , Hoodoo , Candomblé , Quimbanda , Orisha , Xangô de Recife, Xangô do Nordeste, Comfa, Espiritismo , Santo Daime , Candomblé , Abakuá , Kumina , Winti , Sanse, Kuban Vodú , Dominikánska Vudú , Louisiana Voodoo , Haitian Vodou a Vodun . [1] Yoruba náboženské viery sú súčasťou itan , komplexné kultúrne pojmy, ktoré tvoria Jorubskú spoločnosť. [1] [2] [3]

  Podľa Kola Abimbola, Yoruba vyvinuli silnú kozmológiu. [1] Stručne povedané, tvrdí, že všetky ľudské bytosti majú to, čo je známe ako „Ayanmo“ [4] (osud, osud) a očakáva sa, že sa nakoniec stane jedným v duchu s Olodumarem ( Olorun , božský tvorca a zdroj všetkej energie ). Olorun je považovaný za vzdialený od každodenného života ľudí, ale Yoruba vidí paralely medzi Olorunom, kráľom nebies a ich tradičným vládcom, kráľom sveta. [5] Okrem toho myšlienky a konanie každého človeka v Ayé (fyzická sféra / Život) komunikujú so všetkými ostatnými živými vecami vrátane samotnej Zeme. [2]

  Každá osoba sa pokúša dosiahnuť transcendenciu a nájsť svoj osud v Orun-Rere (duchovnej sfére tých, ktorí robia dobré a prospešné veci). Človek ori-inu (duchovné vedomie vo fyzickej sfére) musí rásť, aby dokázal zjednotiť svoje „Iponri“ (Ori Orun, duchovné ja). [4]

  Tí, ktorí v každom svojom živote prestávajú duchovne rásť, sú určení pre „Orun-Apadi“ (neviditeľnú ríši kvetov ). Život a smrť sa považujú za cykly existencie v rade fyzických telies, zatiaľ čo človek sa vyvíja smerom k transcendencii. Tento vývoj je pravdepodobne najvýraznejší medzi Orishami , božskými vezírmi Olorunu .

  Iwapẹlẹ (alebo vyvážený) meditatívny recitácia a úprimné uctievanie postačuje na posilnenie ori-inu väčšiny ľudí. [2] [4] Vyvážený ľudia, verí, sú schopní pozitívne využiť najjednoduchšiu formu spojenia medzi svojim Orisom a všemocným Olu-Orunom: adura (petícia alebo modlitba) za božskú podporu.

  Modlitba k jednému Oriu Orunovi vytvára okamžitý pocit radosti. Elegbara (Eshu, nie božský posol, ale žalobca spravodlivého) iniciuje kontakt s duchovnou oblasťou v mene predkladateľa a predkladá modlitbu k Ayé; Poskytovateľom ase alebo iskrou života . Vysiela túto modlitbu bez akéhokoľvek narušenia. Potom môže byť navrhovateľ spokojný s osobnou odpoveďou. V prípade, že on alebo ona nie je, môže byť konzultovaný aj Orála orského Orunmila . Všetka komunikácia s Orunom, či už zjednodušujúca vo forme osobnej modlitby, alebo komplikovaná v podobe, ktorú vykonal iniciovaný Babalawo (duchovný kňaz), je energizovaná tým, že sa odvoláva na ase.

  V systéme viery v Jorube má Olodumare všetko, čo je a preto je považované za najvyššie. [2]

  Na rozdiel od mnohých západných náboženstiev, ktoré chápu dobré a zlé, ktoré sa týkajú a odvodzujú od oddelených entít (tj – Boha a Satana), jorubská kozmológia tvrdí, že dobré a zlé sa odvodzujú od toho istého zdroja. [6]
  Olodumare
  Hlavný článok: Olodumare

  Olodumare je najdôležitejším „stavom existencie“. [7] Vzhľadom na to, že je obsiahle, nemôže byť priradené žiadne pohlavie. Preto je obyčajné počuť odkazy na „to“ alebo „oni“ (aj keď je to určené na riešenie trochu singularity). „Oni“ sú majiteľmi všetkých hláv, pretože počas ľudskej tvorby dal Olodumare ľudstvu „emi“ (dych života). V tomto je Olodumare najvyšší. [7]

  Pravdepodobne jedným z najdôležitejších ľudských úsilí, ktoré sa v literárnom korpuse Joruby vyslovuje, je snaha o lepšiu „Iwu“ (charakter, správanie). Týmto spôsobom učenie presahuje náboženskú doktrínu a radí, že človek musí lepšie aj svoju občiansku, spoločenskú a intelektuálnu sféru bytia; Každá skalná posvätná orácká poézia ( Odu Ifa ) má časť pokrývajúcu dôležitosť „Iwy“. Ústrednou témou je spravodlivosť, individuálna aj kolektívna. [8]
  Vytvorenie

  Yoruba považuje Olodumare za hlavného agenta stvorenia.

  Podľa výroku Yoruby o stvorení v priebehu určitého štádia tohto procesu bola vyslaná „pravda“, aby potvrdili prirodzenosť novovytvorených planét. Zem bola jedna z nich navštívená, ale považovaná za príliš mokrá pre bežný život.

  Po úspešnej dobe boli poslané viaceré božstvá vedené Obatálou, aby splnili úlohu pomôcť Zemi rozvinúť jej kôru. Pri jednej z ich návštev v ríši sa obdala oblúka oblúka na pódium vybavené mäkkýšom, ktorý skryl určitú formu pôdy ; Okrídlené zvieratá a nejaký tkaninový materiál. Obsah bol vyprázdnený na to, čo sa čoskoro stalo veľkým mohylom na hladine vody a krátko po ňom začali okrídlené šelmy rozptýliť až do tej chvíle, kedy sa postupne zmenšili na veľkú suchú zem; Rôzne záhyby, ktoré vytvorili, sa nakoniec stávajú kopcami a údoliami. [7]

  Obatala vyskočila na vrchol a pomenovala miesto Ife . Pôda sa stala plodnou a rastlinný život začal vzkriesiť. Z hŕstky zeme začal formovať figuríny. Medzitým, ako sa to deje na Zemi, Olodumare zhromaždil plyny z ďalekého priestoru a vyvolal explóziu, ktorá sa formovala do ohnivého gule. Potom ju poslal do Ife, kde sušil veľkú časť krajiny a súčasne začal pečať nepohyblivé figuríny. Práve v tomto okamihu Olodumare uvoľnil „dych života“, aby sa prefúkal po celej krajine a figúrky sa pomaly dostali do „bytia“ ako prví ľudia z Ife. [7]

  Z tohto dôvodu je Ife miestne označovaný ako „Ife Oodaye“ – „kolíska existencie“. [7] [9]
  Orisha
  Hlavný článok: Orisha

  Orisha (Śrìṣa) je subjekt, ktorý má schopnosť odrážať niektoré z prejavov Olodumare. Yoruba Orishas (bežne preložené „jedinečné / špeciálne / vybrané hlavy“) sú často popísané ako sprostredkovatelia medzi ľudstvom a nadprirodzenými. Termín sa tiež prekladá ako „Božstvá“ alebo „Božstvá“ alebo „Bohovia“. [10]

  Orisha (i) sú uctievaní za to, že majú kontrolu nad špecifickými prvkami od prírody, a tak sa lepšie označujú ako božstvá alebo Imola . Napriek tomu existujú tie, ktorých počet je viac podobný starým hrdinom a / alebo mudrcom . [3] Najlepšie je to ako Dema Deities . Napriek tomu, že termín Orisha sa často používa na označenie obidvoch tried božských subjektov , je to správne vyhradené pre prvú. [3]“/

  VEĽMI VEĽMI ZJEDNODUŠENE – modlenie sa skrze Orisha – duchovnú bytosť, je v podstate to isté, ako modlenie sa – u kresťanov – skrze Ježiša Krista.

  Poznámka – medzi Orisha by sme pokojne mohli zaradiť aj Edgara Cayce.

  Poznámka – tento fenomén gnostickej DUCHOVNEJ skúsenosti, ktorá je rozšírená po všetkých obývaných kontinentoch a je prítomná v celej našej CIVILIZÁCII, veľmi dobre popísal – Ján Kozák

  Gnostická tradice lidstva Mgr Jan Kozák
  https://www.youtube.com/watch?v=lLORJn3EdIM
  – – –
  „Orisha
  Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
  Tento článok je o type ducha. Pre iné použitie Orishy pozri Orisha (disambiguation) .

  A orisha ( Órìṣà v jazyku Joruba a orichá alebo orixá v Latinskej Amerike ) je duch, ktorý odráža jeden z prejavov najvyššieho božstva ( Eledumare , Olorun , Olofi ) v náboženstve Joruby . [1] Pravdepodobne existuje Orisha v duchovnom svete, alebo Astral plane ( òrun ), alebo žili ako ľudské bytosti v planetárnom svete, alebo fyzickom planete ( ayé ). Iní sú ľudia, ktorí sú uznávaní ako božstvá kvôli mimoriadnym úkonom. Mnohí oríši našli svoju cestu do väčšiny nového sveta v dôsledku obchodu s atlantickými otrokmi a teraz sú vyjadrení v takých praktikách , akými sú Santería , Candomblé , Trinidad Orisha , Umbanda a Oyotunji . [2]
  Číslo

  Yoruba tradícia často hovorí, že existuje 401 orishas, ​​čo je spojené s posvätným číslom. Ďalšie zdroje naznačujú, že počet je „toľko, koľko si myslíte, plus jeden ďalší – nespočetné číslo“. Rôzne ústne tradície sa týkajú 400, 700 alebo 1440 orisha. [3] [4] [1]
  Beliefs

  Praktieri tradične veria, že každodenný život závisí od správneho vyrovnania a poznania človeka. Ori znamená doslova hlavu, ale v duchovných záležitostiach sa rozumie časť duše, ktorá určuje osobný osud a úspech. Ashe je životná sila, ktorá prechádza cez všetky veci, žije a neživá. Ashe je moc, aby sa veci stali. Je to tvrdenie, ktoré sa používa v pozdravoch a modlitbách , ako aj v koncepte duchovného rastu. Oddaní Orishy sa snažia získať Ashe cez iwa-pele alebo jemný a dobrá povaha a naopak prežívajú zarovnanie s ori , čo iní môžu nazvať vnútorným pokojom a spokojnosťou so životom. Ashe je božská energia, ktorá pochádza z Olodumare, božstva tvorcu a prejavuje sa prostredníctvom Oloruna, ktorý vládne nebesia a je spojený so slnkom. Bez Slnka by nemohol existovať žiadny život, rovnako ako život nemôže existovať bez určitého stupňa. Ashe je niekedy spojená s Eshu , poslom Orishou. [5] Pre praktizujúcich predstavuje Áes odkaz na večnú prítomnosť najvyššieho boha, Orishov a predkov. [6]

  Koncept sa pravidelne odvoláva na brazílsku capoeira . „Axé“ sa v tomto kontexte používa ako pozdrav alebo rozlúčka, v piesňach a ako forma chvály. Povedať, že niekto má „axé“ v capoeire, je komplimentom ich energie, bojového ducha a postoja.
  Pantheon

  Orisha sú zoskupené ako tie, ktoré reprezentuje farba biela, ktoré sú charakterizované ako „chladné, pokojné, jemné a mierne“; A tie, ktoré predstavujú červené alebo čierne farby, ktoré sú charakterizované ako „kruté, agresívne, náročné a rýchlo temperované“. Ako ľudia robia, orisha môže mať preferovanú farbu, potraviny a predmety. Vlastnosti orisha sú zdokumentované prostredníctvom ústnej tradície. [4]“

  http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&tl=sk&u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FOrisha
  – – –
  SPIRIT OF THE ORISHA (2014, 9 min.) – a film by Broderick Webb
  https://www.youtube.com/watch?v=rYPJGYIN-O4

  Známa kubánska kapela Orishas
  Orishas – Naci Orishas

 • …mne sa zda, ze zvolenim papa Frantu zanikla cirkev, ako taka.

  vo Vatikane sidli od nepamati peklo (papa Borgia – ncest, gay, LB, pedofilia) a Franta je len posledny kliniec skazenosti a nepotrebnosti Vatikanu.

  …po nom len potopa, alebo obnova.

 • V jednom pápež tradíciu nelikviduje – „Vítajte na kardinálskej gay party!“
  /Tomu sa hovorí – „zodpovednosť k svojim voličom“./
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10683-vatikan-otresen-policjeni-razie-gay-party-kardinal

 • Prednáška o niekoľko desaťtisíc rokov globálne rozšírenom kultúrnom a civilizačnom prepojení ľudstva -korene ľudstva, korene ľudského myslenia – súčasné úplne obrátené vnímanie a materializmom deformované interpretácie – kľúč k pochopeniu tejto prevrátenosti je kľúčom k pochopeniu ČISTEJ Podstaty poznania… – SVETLA BEZ TIEŇA. O procesoch poznávania…
  Jan Kozák: Gnostická tradice lidstva (přednáška pro Unitáře)
  https://www .youtube. com/watch?v=HLU0SqdGtYM

 • „Římskokatolická diecéze v Montaně na sebe vyhlásila bankrot po rozsudku, který tuto církev shledal odpovědnou za více než 400 incidentů zneužití dětí.“
  „Advokát Timothy Kosnoff, který zastupuje některé z žalujících, řekl, že to znamená už 15. bankrot diecéze v USA kvůli nárokům ze sexuálního zneužívání. “

  Podle činitelů církve Diecéze Great Falls-Billings na sebe vyhlásila bankrot, aby se tak vypořádala s vyřízením ohromných závazků k nejméně 73 obětem zneužití dětí.
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10124-katolicka-cirkve-bankrot-zneuziti-deti
  – – –
  Takže predstavme si to analogicky – ako podnikanie v oblasti poradenských – duchovných, duševných služieb – v každom prípade – ideológia je dobrý biznis – diecéza ako fiat firma veľkej pyramídy:

  Ste psychiater-psychológ, a zaoberáte sa oblasťou povedzme regresnej psychológie, a realizujete súkromnú prax – povedzme že ponúkate služby v oblasti liečenia traumatických zážitkov, neuróz, psychóz, závislostí, manželských a osobných problémov, depresií a bla bla, a toto realizujete pomocou hypnózy. A to vyžaduje naprostú dôveru pacienta k vám – pretože ho v určitej situácii máte v absolútnej moci, môžete ho ovládať, manipulovať ním. Ale pokušenie mať moc nad niekym iným je obrovské! A váš frontex – šedá mozgová kôra v prednom mozgovom laloku, ktorá zodpovedá za sebaovládanie – je nevyvinutý, alebo len slabo vyvinutý… ???

  Pravdou je, že všetci devianti – so sexuálnou, násilníckou a mocenskou úchylkou sa prejavia „až potom“ – keď sa skutok stane, pretože spoločnosť je stále nastavená na akúsi „primárnu povinnosť veriť-dôverovať“ kvázi kultovým povolaniam, ako sú – lekári, duchovní, hasiči, piloti /chemtrail/, policajti, notári, advokáti, bankári, poštári, atď…
  ———————————————————————-
  Toto si – admin – pre mňa za mňa vymaž, ale je to v plnom kontexte – s témou aj komentárom

  Vatikánské spiknutí: Sex, intriky a tajná konta – zapnúť cz titulky!
  https://www .youtube. com/watch?v=-Aj1aXj1reE

 • Nula! – už som ti TO! – našiel! JA cítim, že je to ten tvoj hľadaný grál… ???
  A CRUCIAL VIDEO FOR AWAKENING! – Satsang Is God’s Magnet
  https://www .youtube. com/watch?v=cm_7jON8ljY

  • dlhým bádaním som objavil defekty v jadre systémov. Teraz však ma čaká cesta iná – zistiť, či to je úmysel, alebo nevedomosť ? Dokonca už mám aj riešenie z čoho pramení sebectvo v dualite človeka. No neviem, či tento pohľad prejde? Už som aj ja na hľadáčiku sebcov … 🙁

   • …názor z mojej strany k videu: tento pán sice hovorí o uvedomení sa v JA, alééé…. podľa mňa je to stále EGO. Ego človeka hovorí, že pravda je jedna, duša hovorí, že pravda je všetko a všetko je boh, resp. absolútno. Zrejme čerpá z indického náboženstva – to však vychádza z ďaleko strašieho Hermesovho učenia Kybalion, podobne tak aj ostatné náboženstvá ….upravené. Ako som podotkol vyššie, je potrebné zistiť, či upravené účelove, alebo nevedome ? Čo by nastalo?: človek by pochopil strach./priklad. prestal by sa báť satanka a satanko by sa začal báť o neho…/ 🙂 Sebectvo tkvie zo strachu. Ver, že tí, ktorí používajú teológiu ako nástroj – nie náboženstvo ako ho predstierajú v OS sa boja viac ako roľník starajúci sa o pôdu. Seneca to myslím podal v jednej myšlienke: Je lepšie nič nevedieť a človek tak bude bližšie k pravde, ako veriť v zmätok poloprávd … Cesta pochopiť je však kľukatá, nie každý ju vie narovnať/prestavať – stojí to totiž dosť práce, času, obety a ostatných zaťažení duševna človeka práve polopravdivými teológiami, v ktoré presvedčili obyvateľstvo operačné systémy. Ústa múdrosti prehovoria len k chápajúcim ušiam. Sokratesovi keď podávali jed za to že TO pochopil a neopustil pravdu strachom z vydierania sebcov, TO opísal svojim žiakom, ktorí ho odprevádzali na smrť takto: Už si necítim nohy, po chvíli hovorí už si necítim ani ruky a zviera mi hrdlo. Moja duša však stále žije žiaci ! Ale vy mi nemusíte veriť, vy si to najprv môžete vyskúšať… ?! Správne znenie pochopenia teda nieje v JA, ale v JA SOM – SOM je súčasť všetkého/boha/absolútna oslobodené od sebectva v EGU/satanka druhej strany človeka – pomôžem vnútorné dialógy GLUMa z pána prsteňov, pokušiteľa, ktorého nosičom je úplne každý človek. GLUM teda v Pánovi prsteňov prezentoval človeka 🙂

 • Kresťanstvo potrebuje pápeža s jasnými postojmi proti NWO a je navyšší čas. Kresťania majú jednu veľkú povinnosť – zastaviť alebo aspoň spomaliť pohyb smerom k vojne medzi Západom a Východom. A ustupovanie Západu a NWO tento proces nespomalí.

 • Je to vec uhlu pohľadu – pápež viac-menej určite – vytvára novú tradíciu. Otázka znie – pre koho a v akom postavení k tejto novote – otrokárskej, či otrockej. Hovorím o NWO.

Pridaj komentár