Peter Králik: Regionálne školstvo a VUCKy, skutočne samospráva?

Nepríjemné otázky sú preto nepríjemné, že odhaľujú chyby a zlyhanie. Jednou z nich je aj príbeh VUC, ktorých škodlivosť na príklade školstva odhaľuje Peter Králik

Zhruba 30-40% príjmu VUCiek (v TNSK 44mil. z 113mil VÚC 38,9%) tvorí transfer zo strany štátu na regionálne školstvo. VUCky v tomto plnia redistributívnu úlohu medzi štátom a konkrétnymi školami a to na základe politických rozhodnutí v krajskom zastupiteľstve.

Celý tento princíp redistribúcie obohatený krajskú politickú nadstavbu urobil zo stredného školstva nefunkčný a predražený model.

Kde je tu samospráva a potreby trhu?

O jedinej zmysluplnej samospráve môžeme hovoriť iba na úrovni strednej školy tá prebieha vo vzťahu k škole na úrovni rodičov, učiteľov a žiakov. Druhým rozmerom je generovanie „potreby mať nejakú školu zo spodu nahor“ to je princíp subsidiarity. Dnešný model nespĺňa ani jednu z týchto dvoch funkcií, predpokladov.

Čo sa dá robiť?

 1. Potrebujeme zákon o stredných školách ako verejno-prospešných spoločnostiach.
  .
 2. Potrebujeme špecializovanú školskú štátnu správu na úrovni integrovaných Okresných úradov.
  .
 3. Možnosť zriaďovať Strednú školu v.p.s by mali právnické či fyzické osoby, zriaďovateľskou listinou, štatútom,vzdelávaco-výchovným projektom a zložením povinného základného imania. 

  Okresná špeciálna školská správa by bola len registračným orgánom a odborno-manažérskou podporou a zároveň komunikačným orgánom medzi zriaďovateľmi a ministerstvom.
  .

 4. Potrebujeme presne definovaný poukaz na stredoškolské vzdelanie, dnes máme normatív, no ten plní túto funkciu len čiastočne. Princíp je jednoduchý: Rodič volí s dieťaťom školu poukazom a za poukazom idú peniaze.
  .
 5. Potrebujeme rovnosť všetkých typov škôl v.p.s, súkromné a cirkevné.
  .
 6. Redefinícia práv rodičov, a definovanie rodičovskej kontroly na úrovni samosprávy stredných škôl a to novým ústavným definovaním Rodičovských práv.
  .
 7. Štát negarantuje platy učiteľov. Platy učiteľov sú odvodené od úspešnosti a hospodárenia školy – konkurenčný princíp v školstve.
  .
 8. Naša predstava strednej školy sa musí zmeniť. Musí vychádzať z potrieb trhu, rodičov ale predovšetkým musí byť na to vytvorený priestor rozbitím toho čomu dnes hovoríme regionálne verejné školstvo a to sa dá a jedine zrušením VUCiek.


Ostatne, je načase si priznať že projekt decentralizácie a rozdelenie Slovenska na 8 socialistických regionálnych štátikov zlyhal. Opäť jedno z trpkých dedičstiev Dzurindovej vlády a slovenskej pravice…

Pridaj komentár