Podporíme vedenie ECAV ?

Pred pár dňami sa v tlači objavili informácie o evanjelickom pastorovi J. Pavlúsovi a ukončení jeho zamestnania. O čo ide? Jakub Pavlús pôsobil ako v Turanoch ako kaplán ECAV a mal zmluvu na dobu určitú. Keďže trvale zastával názor, že by sa malo zaviesť do legislatívy SR homosexuálne manželstvo, čo je v rozpore s náukou ECAV, nebola mu predĺžená pracovná zmluva na dobu neurčitú, ale pracovný pomer s ním bol ukončený skončením jeho dočasnej zmluvy v riadnom termíne.

Je to celkom pochopiteľné, keďže úlohou predstaviteľa cirkvi je hlásať učenie cirkvi a patri to do jeho poslania. A ak zastáva v závažnej veci učenia cirkvi odlišný názor, je na zvážení či je v poriadku aby hlásal niečo, o čom si v skutočnosti myslí pravý opak.  Nie je to pokrytecké? Nemal by si primárne položiť otázku, či sa neminul svojim povolaním?

Porovnajme si to s iným prípadom. Vývojár, programátor a jeden zo zakladateľov internetového browsera Mozilla bol vyštvaný zo svojej práce na základe toho, že pred časom finančne podporil konzervatívne hnutie odporujúce politickým aktivitám LGBT hnutia.

Podobne bol prednedávnom „odídený“ slovenský IT-čkár pracujúci v nadnárodnej firme za jeho politický názor ohľadom minuloročného referenda, ktorý nijako nesúvisel ani s jeho prácou, ani so zameraním firmy.

Čo ma spoločné programovanie a politická agenda LGBT ? Podľa mňa nič. Rovnako ako je irelevantné z hľadiska IT zamestnavateľa, aký ma dotyčný názor na chov baltickej tresky, globálne oteplovanie, dažďové pralesy, UFO apod

Napriek tomu dotyční prišli o svoju prácu a čo je zaujímave, nikto neprotestoval, nikto v našich mediach nerobil žiadne akcie na ich podporu.

Za to, keď celkom logicky nepokračovalo zamestnanie pastora Pavlúsa, tak vznikol ohromný mediálny tlak (viď množstvo linkov na konci tohto článku) na vedenie ECAV, ako si môže dovoliť prepustiť človeka ktorý má malé deti. Zaiste, mohli mu dať vedieť skôr (mesiac a pol nie je tak veľa), alebo ponúknuť pomoc na prechodné obdobie, zatiaľčo bude bývať u rodičov a poberať na Úrade práce nezamestnanecké – má nárok 6 mesiacov, pretože pracoval po dobu minimálne dvoch rokov(730 dní) ako stanovuje zákon.

Stále však platí  základná vec a síce, že hoci radovým členom ECAV môže byt takmer hocikto (kto ním chce byť, pokiaľ nie je z nejakých dôvodov vylúčený) reprezentovať cirkev ako jej predstaviteľ by mal jedine človek, ktorý je stotožnený s jej učením.

Zástancovia kaplána Pavlúsa a aj on sám zdôvodňujú jeho názor okrem iného tým, že manželstvo v chápaní ECAV nie je sviatosťou „vnímame ho civilne, občiansky“,  čo sedí, avšak stále sa ECAV má riadiť predovšetkým Božim slovom a hlavne slovami samotného Krista, ako to urobili v argumentácii evanjelickí biskupi, ktorí sa odvolali na Ježišove slová o manželstve, kde je jasne zadefinované, že manželstvo je vzťah muža a ženy,  ktorí sa stávajú jedným telom.

Mt 19; 4-6
On odpovedal: ?Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril  a povedal: „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele“? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo.

Preto predefinovanie slova manželstvo je len účelový manipulatívny novotvar v rozpore nielen s Bibliou, ale aj s našou kultúrou – dokonca ani iné kultúry nemajú ani nikdy nemali manželstvo zadefinované ako

zväzok, ktorý na základe slobodného rozhodnutia a vzájomného sľubu doživotnej vernosti a lásky uzatvárajú dve a viac svojprávne dospelé osoby., (bez ohľadu na pohlavie)

ako to chápe podľa jeho vlastných slov kaplán Pavlús.

Hoci ECAV nemá manželstvo striktne zadefinované ako sviatosť pre kresťanov, rozdiel medzi manželstvom kresťanov a neveriacich je badateľný z Pavlových listov, kde sa píše jednak o posväcovaní sa neveriaceho partnera skrze veriaceho a tiež o tom že kresťanské manželstvo je obrazom vzťahu Krista a Cirkvi (Ef 5.kap) a má svoj predobraz vo Veľpiesni, prípadne v Jánovom Zjavení sa spomína svadbu Baránka a Cirkvi. Je zjavné že cirkev nie je rodu mužského a už vôbec baránok nie je rodu ženského(to by  bol totiž ovečka) ako to chce vysvetlovať modernistický pohľad, nehovoriac analógii vzťahu Boha a „dcéry Siónskej“ v SZ.

Argumentácia názormi iných cirkví Luteránskeho zväzu pripomína známy vtip „sovietsky slon náš vzor“ a argumentáciu „nezadržateľným pokrokom a dejinným vývojom“ sme tu zažívali 40 rokov. Snáď sme už dostatočne imúnni. Ak nie, tak si zaslúžime tých 40 rokov znova zopakovať.

Argumentácia formálnymi predpismi je len oddialenie nevyhnutného, základný výsledok to nezmení.

Argumentácia tým, že názor na manželstvo nie je vieroučne podstatný z hľadiska ECAV je len vyhnutím sa jasným Ježišovým slovám na túto tému.

Požiadavka diskutovať v rámci ECAV o tzv. modernom cirkevnom chápaní manželstva je v podstate stratégia známa ako Overtonovo okno (salámovou metódou krok za krokom zmeniť spoločenský konsenzus o tom, čo je prijateľné a správne). Cirkev sa totiž nemá prispôsobovať dobe ale má byť verná Božiemu slovu a Ježisovmu odkazu a hlásať ho vhod či nevhod a to hlavne v dobe, keď si

 mnohí budu hľadať učiteľov ktorí im budú hladkať uši – neznesú totiž zdravú náuku

Zaujímavé je aj si všimnúť, kto sa Pavlúsa a jeho názorov zastáva, okrem iného starokatolík alebo teológ o ktorom je známe že je ateista a podobne. Zatiaľ čo znovuzrodení kresťania (tí ktorí svoj život vydali Ježišovi) z rôznych cirkví stoja jednoznačne na Božom slove

Napísať článok ma podnietila informácia známeho, ktorý (hoci nečlen ECAV) napísal list ústrediu ECAV, kde im vyjadril svoju podporu v čase tvrdého mediálneho nátlaku a dostal ako odpoveď poďakovanie od vedenia ECAV.

 

Čo navrhujem?

Ak ste dočítali až sem a chceli by ste podporiť vedenie ECAV, môžete im poslať odkaz na ich oficiálny mail  media@ecav.sk s predmetom „Podporujem vedenie ECAV“ napríklad nasledovného znenia

Vážené vedenie ECAV

Rád by som Vám vyjadril svoju podporu v prípade J Pavlúsa. Hoci sa vzhľadom na jeho rodinnú situáciu možno mohlo postupovať ešte jemnejšie, považujem za dôležité aby si ECAV zachovalo vernosť Božiemu slovu ohľadom náuky o manželstve a neprispôsobovalo sa duchu doby, ale neustále sa obnovovalo premenou zmýšľania v Duchu Svätom. Som kresťan člen (nečlen) ECAV
podpis a adresa

alebo

Vážené vedenie ECAV

Rád by som Vám vyjadril svoju podporu v prípade J Pavlúsa. Hoci sa vzhľadom na jeho rodinnú situáciu možno mohlo postupovať ešte jemnejšie, som rád že sú tu cirkvi ako strážkyne tisícročiami overených hodnôt. Obzvlášť hodnotu rodiny považujem za dôležitú hoci nie som veriaci či člen nejakej cirkvi na slovensku.

 

podpis a adresa

Prípadne napísať, či upraviť text mailu podľa vlastného uváženia a cítenia.

 

Za iných okolnosti by som to považoval za vnútornú vec ECAV, ale jednostranná mediálna masáž (už asi dva týždne v kuse) už podľa mňa presiahla prijateľné hranice, preto považujem za dôležité aspoň takúto malú korekciu týmto článkom.

 

Doplnenie


Z druhej strany treba konstatovať, ze vedenie síce dodržalo zákon (informovanie o nepredĺženi pracovného pomeru dostatočne včas), ale nedodržalo všetky standardy a interné predpisy ECAV. (ako sa konštatuje v petícii za Pavlúsa alebo v rozhovore s O. Prostredníkom) Tažko povedat že prečo, možno sa báli že by diskusia rozdelila cirkev alebo by sa to tak natiahlo že by uz zo zákonnych dovodov nebolo možne Pavlusa prepustit, ktovie.

V každom prípade som považoval (po overeni) za potrebné uviesť aj druhú stranu mince – chyby vedenia ECAV – detaily su v peticii za Pavlúsa na changenete alebo v rozhovore s O Prostrednikom alebo v mojom prispevku pod clánkom.

Čo sa týka volania po teologickej diskusii o zmene chápania manželstva v duchu modernej doby vnimam tu klasickú taktiku medii – poštvat členov cirkvi proti jej vedeniu. Rovnako sa media snazia postvat proti sebe papeza Frantiska, biskupov a členov RKC zavádzajucimi a prekrutenými informaciami. Takým spôsobom ale teologicke diskusie nefungujú.

 

 

Prílohy


 

http://komentare.sme.sk/c/20245342/pripad-pavlus.html

http://domov.sme.sk/c/20246234/homosexualne-manzelstva-nie-su-moralny-problem.html?ref=tit

http://domov.sme.sk/c/20247218/kaplan-nazor-evanjelikov-na-manzelstva-gejov-nezmeni.html

http://domov.sme.sk/c/6410855/knaz-niektori-ludia-maju-dispoziciu-byt-homosexualmi.html

http://www.aktuality.sk/clanok/366431/komentar-karola-lovasa-ked-su-biskupi-zajedno-ti-katolicki-aj-evanjelicki/

 

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/402567-manzelstva-gejov-a-lesieb-rozburili-vody-u-evanjelikov/

https://dennikn.sk/540193/otvoreny-list-na-podporu-kaplana-jakuba-pavlusa/

https://hnonline.sk/slovensko/811281-cirkev-ho-vyhodila-kvoli-homosexualom-slovaci-mu-posielaju-tisicky-eur

https://hnonline.sk/slovensko/808652-evanjelicky-knaz-skoncil-kvoli-svojim-nazorom-na-homosexualov

http://www.cas.sk/clanok/435455/mlady-kaplan-z-turian-podporil-gejov-na-svoj-nazor-kruto-doplatil-radikalne-rozhodnutie-biskupov/

http://www.topky.sk/cl/10/1568415/Skandal-v-cirkvi–Mladeho-kaplana-vyrazili-z-fary-aj-s-rodinou–za-vetu-o-homosexualoch-

http://www.cas.sk/clanok/435455/mlady-kaplan-z-turian-podporil-gejov-na-svoj-nazor-kruto-doplatil-radikalne-rozhodnutie-biskupov/

http://www.aktuality.sk/clanok/362783/farar-podporil-homosexualov-ako-kaplan-v-turanoch-skoncil/

Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa:

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=876653

https://dennikn.sk/537580/ludia-posielaju-prepustenemu-evanjelickemu-knazovi-dary-cirkev-nie-je-vasa-odkazuju-biskupom/

http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Kaplan-z-Turian-podporil-homosexualov-a-cirkev-sa-mu-tvrdo-pomstila-Je-to-nas-Bezak-vravi-farnicka-274504

rozhovor s O Prostredníkom

http://www.aktuality.sk/clanok/366675/cely-zivot-pracuje-pre-cirkev-biskupi-sa-skor-zbavia-mladeho-kaplana-ako-farara-alkoholika/

 

Stanovisko Zboru biskupov k medializovaným informáciám ohľadom kaplána J. Pavlúsa

Zbor biskupov ECAV na Slovensku, ktorý v zmysle Ústavy ECAV na Slovensku je zodpovedným orgánom cirkvi v duchovných veciach, konštatuje, že názory a stanoviská brata kaplána Jakuba Pavlúsa na manželstvo a rodinu sú v rozpore s vieroukou ECAV na Slovensku a so stanoviskom, ktoré Synoda ECAV na Slovensku ako najvyšší orgán cirkvi prijala 28. 6. 2013 v Myjave.

To bol dôvod, prečo Zbor biskupov ECAV na Slovensku nesúhlasil po skončení pracovného pomeru na dobu určitú s uzatvorením novej pracovnej zmluvy.

Stanovisko synody k rodine a manželstvu

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 10.8.2016

 

http://ecav.sk/?p=Aktual/AktualStanov/stanovisko_zboru_biskupov_k_medializovanym_informaciam_ohladom_kaplana_j_pavlusa

 

Oficiálny postoj ECAV k chápaniu manželstva:
http://ecav.sk/files/user/ecav_vyhlasenie_o_rodine.pdf

 

 

38 komentárov

 • Pingback: Slniečkári menia Luteránom Bibliu na homosexuálnu príučku, Luteráni sú ticho. - Blog InfoVojna

 • Pingback: Káže Luteránska farárka Polcková deťom LGBTI propagandu priamo v kostole ? - Blog InfoVojna

 • Navrhujem všetkým ešte chvíľku počkať a zistíme čo so zo vtáčika vyvrbí…… Vtáka poznáš po perí a človeka po reči.

 • Nepreháňajme to s tou ľútosťou typu: príde o prácu, má rodinu,… nezneužívajme rodinu, na ktorú LGBTI útočia, na podporu chorých názorov. Z UP bude mať 6 mes. dávku v nezam., mala som ju tiež, bola len o trochu menšia než plat. Veľa ľudí príde o prácu aj bez svojho zavinenia, naopak, p. Pavlús nebol človekom hodným svojho miesta a poslania. Keď kňaz spochybňuje rodinu, to je už silné kafé. Viem, na západe je to bežné, ľudia už ani v kňazoch nemajú oporu pre zdravý rozum.

  Spresňujem kvôli zrozumiteľnosti: reagujem na Matejov príspevok a jeho odvolávanie sa na “dôveryhodný zdroj”:
  http://krestanstvo.czweb.org/clanky/katolicka-cirkev-v-minulosti-vykonavala-sobase-aj-pre-homosexualov-desiva-a-hrozostrasna-pravda-pre-konzervativnych-krestanov

 • Dobry den, vy vsetci ste kompletni??? co sa k tomu vyjadrujete. Ved brat f. J.P. vyjadril svoj nazor (a ten nemeni ako je to zvykom). Plni iba sumu zakona: milovat budes blizneho svojho … tam nieje zatvorka (homosex. orientovany clovek nie je blizny pre ECAV a poriadne mu nalozte). Akym pravom ho sudite? Pockajme si na odpoved u najvyssieho Sudcu. Nechajte uz ludi slobodne mysliet. Ved nam uz dost boli mozgy vymyvane !!!!!! Ludia z ecav a sr spamatajme sa!!! Brat J.P. nezahynie od hladu ani jeho rodina – odide do zahranicia a moze z vysoka kaslat na nasu drahu cirkev (to pisem bratovi fararovi, aby sa netrapil lebo viem ako ho to boli, co s nim narabaju a hlavne nech stale stoji v svetle Panovom ako mu bolo od Neho dane!!!). Som hrda nato, ze som predsa len zostala v ECAV a to aj vdaka bratovi f. JP som povzbudena – niekolkokrat som stala na rozmedzi ale zvitazili slova mojho (zial, uz neboheho E kazatela, ktory nam prizvukoval, ze mame zachovavat dedicstvo nasich otcov a nemenit cirkvicky ako nam vyhovuju – lebo byt clenom tak obrovskej ako je nasa ECAV nie je az taka sranda ako byt sucastou spolocenstva s 5 000 dusami v state). Dakujem Panovi, ze nam dal Jakuba. Tie nase mozgy totalitou vymyte potrebovali vzpruhu. A dajme si pozor drahi bratia a sestry lebo: nikto z nas nerozhoduje, ci jeho dieta nahodou nebude homo… (lebo Co potom s takym deckom?-:) Brat farar zelam Vam, aby ste vydrzal a Vam/Nam bratia a sestry zelam, aby nam bol Pan Jezis milostivy a nepocital nam to za zle … s laskou Vasa sestra v Kristu (50 rokov, stastne vydata, 2 deti slobodne mysliace, kazdu nedelu v E kostole a kazdy den pred Panom na kolenach, aby nam vsetkym, bratovi J.P. aj nasej drahej ECAV dal Ducha pravdy, mudrosti, sily, pokory, lasky, porozumenia, … aby sme vytrvali az dokonca).

  • Mila pani Magdalena
   to ze je niekto homosexual nie je problem, problem je v tom ked homosexuali – LGBT agenda chce menit instituciu manzelstva na svoj obraz a zhomosexualnit ho.
   Manzelstvo, ako som ukazal z Biblie, je medzi muzom a zenou a nikto nema pravo toto menit. Ak niekto chce nejaky iny vztah tak nech si ho nazve inak napr homopartnerstvo. Matenie pojmov a slov je zavadzajuce a manipulativne.
   Referendum bola posledna zufala obrana pred natlakom genderistickej ideologie u nas. Pan farar J Pavlus sa zial postavil na nebiblicku poziciu. Manzelstvo nie je len eticka vec ale aj vieroucna.

   • Myslím a je to len moj názor, že manželství tu bolo před hocijakym nabozenstvom, rozhodně před zidokrestanstvim. Nárokovat si institut manželstva, to je len krocik od nárokovánia si vyrobí děti. Ostatně v islame to vidíme, ked kazu aby sa množili ako králíci, a ked bude plná planeta a ludia si budu šlapat po hlavách, tak potom im dojde aka to bola pitomost.

    • ano samozrejme
     manzelstvo je aj vec prirodzenosti cloveka nezavisle od nabozenstva, v podstate da sa povedat, ze vyplyva priamo z biologie cloveka.
     Ale ked sa bavime na platforme ECAV tak pochopitelne vychadzam argumentacne z Biblie.

     • ak sme na platform ECAV, tak platia interne pravidla danej organizacie. a jebezpredmetne sa bavit o tom ci to pravidlo je spravne alebo nie. To je rovnako ako by sa niekto zastaval rabina, ktory odmieta obriezku. darmo mam svoj nazor na obriezku, proste je to ich vnutorna smernica a tak to plati.

  • Ja homosexuálov nepovažujem za svojich blížnych. Určite nie tých, ktorí sa svojou orientáciou chvália a žiadajú pre seba rôzne nadpráva.

   • Knieza Myskin

    Novinára nevpustili na verejný výbor LGBTI. Čo taja pred slovenskou verejnosťou?

    Zástupcovia tzv. LGBTI komunity hlásajú údajne “rovnosť” bez ohľadu na sexuálnu orientáciu. V skutočnosti ale presadzujú nadpráva pre sexuálnych extrémistov, na čo sa Slováci každoročne skladajú obrovskou sumou peňazí. Na výbor LGBTI komunity však verejnosť nepúšťajú. Investigatívny novinár Martin Daňo dostal stopku. Zrejme dostali strach, že by boli odhalené ich nekalé praktiky.

    Zaujímavosťou je, že na tomto výbore neboli žiadni novinári a zástupca kancelárie ministerky Žitňanskej povedal, že vyjde len tlačová správa. Preto sa naskytá otázka čo členovia výboru pre “práva” LGBTI komunity na čele z ministerkou Žitňanskou utajujú pred Slovenskou verejnosťou? Prečo nechcú na svojom výbore novinárov a verejnosť? Plánujú potajomky presadiť nejaké nadpráva pre isté menšiny žijúce kontroverzným životom a bez verejnej diskusie?

    Problémy začali keď mu šéf kancelárie ministerky Žitňanskej pre LGBTI práva oznámil, že sa tento novinár nemôže zúčastniť na výbore. Ako dôvod uviedol nutnosť registrácie dopredu, čo však nemá oporu v žiadnom zákone, pretože zasadania výborov sú zo zákona prístupné verejnosti aj novinárom bez akejkoľvek registrácie.

    http://www.hlavnespravy.sk/novinara-nevpustili-na-verejny-vybor-lgbti-co-taja-pred-slovenskou-verejnostou/837080

  • Zo stanoviska Zboru biskupov vyberám:
   Naša cirkev zostáva verná Božiemu slovu. Na základe Božieho slova, ktoré chápeme ako prameň viery a pravidlo života, zotrvávame na stanovisku, že manželstvo jedného muža a jednej ženy je v súlade s Božím stvoriteľským poriadkom.
   Zbor biskupov vníma službu farára ako povolanie, ktoré duchovný vykonáva z presvedčenia. Preto Zbor biskupov očakáva, že daný služobník cirkvi prezentuje svoje osobné presvedčenie, ktoré je v súlade s učením cirkvi. Pokiaľ ide o pracovno-právny vzťah brata Pavlúsa s ECAV na Slovensku, na základe jeho vnútorného presvedčenia, by bolo čestné, keby bol so cťou sám odstúpil a nemusel by to riešiť Zbor biskupov. Nešlo totiž len o osobný názor prezentovaný v rozhovore s biskupmi, ale o názory, ktoré v rozpore s učením ECAV na Slovensku prezentoval na zhromaždení mládeže a tieto postoje bolo možné vnímať aj na facebookových fórach. Na tento problém bol upozornený už ako študent teológie. V ECAV každý začínajúci kaplán má pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, na 2 roky. Po dvoch rokoch sa prehodnocuje jeho ďalšie zotrvanie v službe. ECAV ako zamestnávateľ sa rozhodla po skončení pracovného pomeru na dobu určitú neponúknuť kaplánovi Mgr. Jakubovi Pavlúsovi ďalšiu zmluvu.
   Čo k tomu dodať. Mgr. Pavlusa osobne nepoznám a nerád by som mu nejako krivdil.
   Ak je pravda to, že jeho názory sú za zavádzanie homosexuálnych manželstiev, tak je to v priamom rozpore s učením cirkvi.
   Ak hovoríte o vymývaní mozgov totalitou, tak pokiaľ nevidíte, ako sa vymývajú mozgy teraz, potom pracujete na niekoho, kto chápe viac a kto ich vymýva aj teraz.
   Pán Ježiš sa k týmto veciam priamo vyjadril, takéto cudzoložné konanie je podľa neho hriech a hriech sa nemá tolerovať, resp. v tomto prípade by som povedal nemá sa schvaľovať.
   Dnes sa používa fráza máte právo na slobodný názor, ale pravdu nemôže mať každý.
   Podľa môjho názoru je priama podpora homosexuality a doslova zvrhlostí ako LGBT, rôznych trans…, jej dvíhanie na úroveň manželstva priamym útokom na rodinu, čo je vlastne útok na normálne reprodukčné správanie sa obyvateľstva. Celkom reálne je to prostriedok oslabenia a ničenia protivníka. Preto, cynicky a hypoteticky povedané, tieto veci by som podporoval v spoločnosti, ktorú chcem morálne oslabiť a rozvrátiť. Postup by bol pomalý, cez užitočných idiotov a „hlásne trúby pokroku“. Pomaličky, postupne by sa otváralo overtonovo okno a hľa, zázrak, z nemysliteľného sa stane pokrok.
   Pokiaľ ide o to, že mladý kaplán prišiel o miesto, tak niekomu sa to zdá cynické, ale to je životná situácia, v ktorej sa denne ocitajú mnohí. Takže podrývať cirkev áno, ale niesť za to dôsledky nie? V otázke o cti a odstúpení majú biskupi pravdu.
   Homosexualita vždy v spoločnosti v určitej miere bola. Nie je správne ľudí za ňu trestať a hnať ich k samovraždám, ale vôbec nie je správne ju propagovať a povyšovať.
   Viac sa mi o tejto, povedal by som nechutnej téme nechce diskutovať, neustále objavovanie sa témy homosexuality, kádrovanie ľudí na nemoderných a nepokrokových, ktorí nie sú za homosexuálne manželstvá, prehnané medializovanie všetkých káuz s tým spojených ma otravuje. Ak ide o dedenie, alebo informácie o zdraví blízkeho človeka, tak túto možnosť by som poskytol na základe závetu a registrácie. Zbohom.

  • Pani Magdaléna ,asi ste správne nepochopili polemiku okolo p.kaplána:Ak by svoje názory vyjadril ako súkromná osoba-nik by tomu nevenoval pozornosť.Ale ak tieto názory prezentuje ako určitý predstaviteľ cirkvi-to je už iný problém: Dávať manželstvo muža a ženy, ako to zdôraznil Kristus na jednu úroveň s manželstvami osobami rovnakého pohlavia neguje jeho učenie…P.kaplán vedel že má rodinu,určite tiež mohol predvídať následky svojho konania…Liberalizmus musí mať mantinely inak prerastie do anarchizmu! Homosexuáli mi nevadia a určite ich nebudem súdiť! Po lopate povedané,vyberme z 10 Božích prikázaní len to, čo jednotlivcom dnešnej doby vyhovuje.Bude to ešte desatoro? Aj kaplán je len človek,môže sa mýliť ako každý hriešnik.Možno mohol svoje vyhlásenie ospravedlniť,alebo niečo podobné…Keby cirkev negovala Kristove učenie,už by dávno bola v prachu.Preto je to inštitúcia ktorá trvá 2000 rokov. Kristus dal záruku/Brány pekelné ju nepremôžu!/ Prajem veľa Božieho požehnania.

 • Sodom a Gomora.Nepodporujem biskupov.Možno ho mohli nejako pokarhat,potrestať,znižiť plat,ale…..Nepochopim nikdy Pavlusa a ľudi ktory su mu podporov .Vie sa ake je učenie cirkvi ecav.Muž bude panom ženi a žena bude panom muža.Ich čo myslíš?Nepredlžili mu zmluvu.Kolko ludi zostalo bez prace a nikto sa ich nezastal.!Ved prave farary privedli ludi do mnohych vojen.Verím,že pán Boh zasiahne a ako kto seje tak bude aj žať.Veľká hanba pre ecav.

  • Sodoma a Gomora by bolo, keby biskupi ECAV dali zelenú podobným ako J.Pavlus…Myslím že pán farár si pomýlil povolanie… kniha kníh -Ježiš nikdy nehovoril o manželstvách medzi rovnakými pohlaviami !!! Ak by dvaja muži, alebo dve ženy, dokázali splodiť deti tak by to bolo O.K. Ale ako všetci vieme,tak to nefunguje.Nuž čo dodať na záver, doba ktorá bola dopredu predpovedaná je už tu:Morálne je nemorálne a nemorálne je morálne…Ježiš túto dobu predpovedal…

 • celkom vystizny nazor z vnutra ECAV
  ————————————————

  Ako voci voci J. Pavlusovi? Bez ohladu na to, ci ma rodinu alebo nie, jednoducho voci zamestnancovi ocakavam zo strany zamestnavatela ferovejsi sposob jednania. Povazujem to za nekorektne aj voci cirkevnemu zboru a vobec sa necudujem pobureniu ludi a povazujem to za nekorektne aj voci priamym nadriadenym Pavlusa, administratorovi a seniorovi. Za spravny postup by som povazoval komunikovat a vela komunikovat este pred tymto rozhodnutim so vsetkymi dotknutými.

  Do zleho svetla stavia toto rozhodnutie aj to, ze rovnako zasadne sa nejedna aj s inymi fararmi, ktori ziju nemravnym zivotom, spreneverili peniaze ci majetok cirkevneho zboru, nekonaju si riadne svoje povinnosti, holduju nerestiam a zavislostiam a pod…

  Na Jakubovi Pavlusovi ocenujem integritu jeho konania. takto nepokrytecky by mali konat vsetci farari.

  Na druhej strane, to, ze je niekto uprimny, este neznamena, ze jeho nazor je spravny. S teologickymi nazormi Jakuba Pavlusa nesuhlasim, Jeho pripad otvara v cirkvi to, co doteraz tlelo pod povrchom – otazku teologickeho smerovania cirkvi. Spolocnost sa posunula pod vplyvom sekularizmu k liberalnejsim postojom.
  Kde smeruje nasa cirkev? Niektori by ju radi prerobili na podobu modernej cirkvi zapadneho typu. Ini sa tomu branime. Liberalnu teologiu nepovazujem za cestu, maximalne tak za slepu ulicku. Stav, v akom sa nachadza zapadne krestanstvo, je neuteseny, kostoly su prazdne a cirkvi maju problem ich udrzat. Toto krestanstvo sa vyprazdnilo a liberalizmus nepriniesol riesenia.

  Havran a dalsi, ktori volaju po otvorenej cirkvi pre vsetkych obratom ruky posielaju konzervativnych krestanov do stredoveku a vysmievaju sa z pietistov ci charizmatikov. Obavam sa, ze ich predstava cirkvi nie je zdaleka pre vsetkych.

  Z pozorovania vyvoja cirkvi na Zapade vidime, ze otazka homomanzelstiev rozdeluje cirkvi. Bud sa doslovia rozdelia, alebo cast clenov odide do inej, alebo v ramci cirkvi vznikne autonomne hnutie, ktore ma ine postoje ako oficialna cirkev. Otazka je, nakolko v buducnosti este budu moct kracat spolocne po tej istej ceste ortodoxi, pietisti, charizmatici, tradicionalisti ci liberali? Do istej miery sme sa doteraz ticho tolerovali. Otazka homoagendy vsak odhaluje hlbsie priepastne rozdiely.

  Prave z toho dovodu, ze obhajcovia Jakuba Pavlusa spajaju jeho obhajobu aj s volanim po otvoreni diskusie ohladom chapania manzelstva, a tym otvaraju priestor homoagende, nemozem podpisat vyhlasenie ani na jeho podporu.

  • Nechcem byť sprostý, ale ako farár by mohol tušiť čo rodinou je a čo nie …. . Nabudúce ak úradníčky na pošte, alebo v banke nebudú chcieť písať veľké „A“, tak by som nechcel zažiť ako média začnú s tým, že oni v ten deň v škole neboli, boli u zubára, trhali im zuby a majú z toho chuderky doživotnú traumu a ten zlý zamestnávateľ to nechce zohľadniť a poslať za vlastné na psychiatrický kurz a zaplatiť doučovanie …. .

  • Myskin – Slová Písma sa napĺňajú:
   … hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. 22 Tvrdili, že sú múdri, a stali sa bláznami. 23 Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. 24 Preto pre túžby ich sŕdc vydal ich Boh napospas nečistote, takže sami zneucťovali vlastné telá. 25 Božiu pravdu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen. 26 Preto ich Boh vydal napospas hanebným vášňam. Lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. 27 Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. 28 A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh napospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší.

   List apoštola Pavla kresťanom v Ríme 1, 21 – 28
   ČO MAL MUMST, ČI INÚ CHOROBU KEĎ SA TOTO UČILI NA TEOLOGICKEJ FAKULTE ? Ak nesúhlasil = mal odísť !!!

  • Presn Havran a další progresivisti volaju po otvorenej cirkvi alebo rovno po je zrušení ale nie po otvorenom synkreovanom Islame to by bola urážka svätého Islámu a xenofóbia
   na pripomenutie:
   https://www.linkedin.com/pulse/10-point-plan-alice-bailey-new-world-order-ron-tex

  • Ľudia dnešnej doby by chceli, aby učenie cirkvi bolo podľa ich gusta ak ich nechce stratiť.Boh dal ľuďom pravidlá a tie sú nemenné-Boh nie je ten čo bol, ani ten čo bude /,,som ten ktorý som´´/Ľudom je ťažko pochopiť, že niečo trvá bez začiatku a konca:Boh nemôže klamať,lebo je pravda sám.Boh stvoril človeka ako muža a ženu a to je nemenné.bez ohľadu nato,čo by niektorí ľudia dnešnej doby chceli…

   • „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.“

 • Katolícka Cirkev v minulosti vykonávala sobáše aj pre homosexuálov. Desivá a hrôzostrašná pravda pre konzervatívnych kresťanov. Katolíci nepoznajú svoju vlastnú históriu. Oháňať sa pojmom tradičné hodnoty nemá žiaden význam, pretože v minulosti boli v Katolíckej cirkvi tradičné aj homosexuálne sobáše, ktoré boli inšpirované ešte pred-kresťanskou kultúrou v Európe. To že v minulosti v Katolíckej cirkvi boli cirkevné sobáše, na to existujú aj seriózne vedecké akademické práce, ktoré si môžete každý dohľadať v angličtine.
  Mnohí konzervatívni katolíci sa psychicky zrútia po prečítaní tohoto článku.
  Nezabúdajme ani na moment kedy bol pápež František ostro kritizovaný konzervatívnymi kresťanmi, že má tlerantný prístup k párom rovnakého pohlavia.
  http://krestanstvo.czweb.org/clanky/katolicka-cirkev-v-minulosti-vykonavala-sobase-aj-pre-homosexualov-desiva-a-hrozostrasna-pravda-pre-konzervativnych-krestanov

  • Podobnych teorii je na internete na mraky uz niekedy od roku 2000.
   Avsak je to interpretacia ex post z pohladu dnesnej doby. Inak by sme za homosexualov mohli vyhlasit aj Vinetua a Old Shaterhanda alebo biblickeho Davida a Jonatana a mnohych dalsich. keby bol byval David homosexual nebol by zatuzil po Betsabe (az tak ze nechal zavrazdit jej manzela)
   Navyse by schvalovanie podobnych nazorov bolo v prikrom rozpore so sv Pavlom ktory hovori
   „Nemylte sa, do bozieho kralovstva nevojdu samcoloznici a suloznici muzov“
   Myslim si ze je chybou za kazdym priatelstvom dvoch muzov vidiet automaticky homosexualitu. Ako hovori znamy Freudov vyrok:
   „Aj cigara moze byt niekedy len obycajna cigara a nie falicky symbol.“

   • Presne tak, v dnešnej dobe už asi každé lepšie kamarátstvo medzi mužmi je považované za homosex. vzťah. To je úplne choré. Lobby LGBTI je ako mor, ničí, pustoší, rozkladá… Žiaľ, ešte aj niektorí kresťania ju tolerujú, lebo sa boja, že inak budú netolerantní. Podporujem biskupov ECAV. Neviem, či nejako pochybili v administratíve, ale otázka, či sa postoj/názor kňaza k manželstvu nezmenil, je postačujúca. Načo ďalších 50 otázok. Keď je kňaz mimo v tejto veci, je mimo. (Zaráža ma v otvorenom liste na jeho podporu, ako niektorí prešpekulovane narábajú predpismi, dnešní pokrytci sú oveľa sofistikovanejší ako v časoch Krista.) Vďaka všetkým verným biskupom, kňazom a veriacim vo všetkých cirkvách.

  • Tak toto je poriadny blud. Megablud. Tá stránka plná bludov proti viere aj vede je akože vedecký zdroj?

 • Autorom tohto clanku je kto?

 • sv pavol v Liste Glantanom „Kto by vám hlásal iné evanielium , nech je prekliaty hoci aj Anjel z neba“ Tých pripadov prepustenia z prace či likvidačných sankcií je omnoho viac ešte čerstvý prípad Kim Davisová či škandál s obchodvaním s telami nenarodených deti na klinike plánovaného rodičsvostva pokuta hrozila vyšetrovateľom a videomateriál zhabala CIA. NIKTO z medíí neprotestoval a nepisal srcervúce blogy o porušovaní práv. Lenže kto odporuje politický korektnej pravde je automaticky tén „zlí kto si zaslúži trest

 • samozrejme pravo je na strane ECAV, to bez vyhrad.
  Pan Pavlusok si moze najst inu kongregaciu, kde budu jeho názory akceptovane.

  ale neodpustim si pripomienku: Odvolavat sa na metaforu, je krajne neprofesionalne (Mt 19; 4-6), lebo jako mame vediet ci aj slova Muz a Zena niesu len metaforou ked Jedno telo urcite je metaforou pre spriaznene duse.

 • Ako evanjelik plne suhlasim s vedenim ECAV.

  • Jsem také evangelického vyznání,ale do kostela nechodím,nebot se mi nelíbí některé kroky společenství.Rodina jako taková existuje jedna-Táta,máma a děti.To co se násilím do společnosti natlačuje ,je zvrhlé.Nemůže se máma jmenovat Jarda Putna.Devianti všeho druhu nemají mít mezi lidmi místo.Pokud se jim tady nelíbí ,tak at táhnou mezi pedofily do anglosaských zemí.

 • Z fotografie mám z toho zženštilého „pastora“ dojem, akoby bol tiež homosexuálom a zastal sa „svojich“.

 • na webe je burliva diskusia npr

  Najskôr musím povedať, že aj keď psychológia nie je exaktná veda – metodologia tejto vedy má nástroje na stanovenie validity (či výskum meria to, čo hovorí, že meria) a reliability (spoľahlivosti). Validita závisí často od možnosti kontroly tzv. vmedzerených premenných …. teda aj od miery iastoty, že skúmaný „jav“ nebol spôsobený nejakou inou ako sledovanou príčinou. Sledovaný znak je ťažké izolovať od iných vplyvov. Ďalší problém je, či sa správne stanovia ukazovatele – napr. či školský prospech je dostatočným ukazovateľom bezproblémového vývinu dieťaťa.

  Ja naozaj nemám čas robiť hlbkovú analýzu tých výskumov – navyše v linku sú dostupné len anotácie. Ale mnohé som v minulosti naštudovala.

  Teraz som prešla asi 15 tých, ktoré údajne potvrdzujú normálny vývoj dieťaťa v homorodinách. Majú tieto nedostatky:

  – malé vzorky

  – nie sú to logitudinálne štúdie a nesledujú deti aj v dospelosti

  – mnohé nemajú kontrolné skupiny

  – tie, čo majú kontrolné skupiny – tak ich majú vybrané zle – napr. porovnávajú lesby s neúplnými rodinami (

  – sledujú absurné znaky napr. deľbu práce v lesbickej rodine

  – sledujú irelevantné znaky: napr. školský prospech (riziko homorodiny je v oblasti identity dieťaťa a jeho budúceho sociálneho fungovania hlavne v partnerských a rodinných vzťahoch…. školský prospech môžu mať vynikajúci aj ľudia, ktorí nie sú schopní vytvoriť trvalý partnerský vzťah) … alebo sa skúma tzv. výchovný štýl – aj keď je známe, že rovnaký alebo väčší vplyv ako štýl výchovy má samotný vzťah rodiča k dieťaťu a vzor komunikácie medzi rodičmi)

  – používajú nespoľahlivé metódy zberu dát – napr. online dotazník (už samotné dotazníkové metódy sú v takejto problematike nedostatočné – navyše nie je zabezpečené pod akým vplyvom deti dotazník vyplňajú)

  – otázky dotazníka nie sú testované predvýskumom a nie je jasné, či napr. kladná odpoved znamená to, čo predpokladajú, že znamená

  – výber respondentov (bud sú to samotní homorodičia, alebo deti vo veku, ked sa ešte nemohli riziká prejaviť)

  – nerozlišujú, či dieťa má alebo nemá pravidellný kontakt s otcom po rozvode – ak žije u lesbickej matky

  – ignorujú fakt, že väzba na rodičov je taká silná, že v určitom veku si dieťa ani same pred sebou nepripustí nejakú nespokojnosť – aj dospelý človek má často problém identifikovať napr. príčiny zlyhávania svojich vzťahov – nevie si ich dať do súvisu s detstvom a konkrétnymi skúsenosťami (nevedia pochopiť, prečo ich opustili už 4 ženy a že to nemusí byť smola, ale niečo, čo oni do vzťahov s nimi vnášajú)

  Výskumy často reflektujú najčastejšie laické námietky a snažia sa ich vyvrátiť – napríklad, či deti vychovávané homosexuálmi neprejavujú homosexuálne sklony. Lenže týmto tie deti naozaj nemusia byť ohrozené. Čo neznamená, že nie sú ohrozené inak.

  Spomínam si na jeden prípad, ked sudca rozhodujúci o zverení dieťaťa položil súdnemu znalcovi otázku, či matka nie je psychicky labilná. Sudca právnik laicky „rozhodol“, že labilita je kontraindikáciou rodičovstva. Ani nešpecifikoval, čo tou labilitou myslí. Je to proste zlá otázka. Psychická labilita môže byť aj typ prežívania, ktorý vôbec nemá vplyv na kvalitu rodičovstva.

  Takto podobne sú niekde formulované hypotézy tých výskumov.
  Školský prospech napr. nie je ukazovateľom zdravého sociálneho vývoja dieťaťa.

  Pre mňa veľmi slabé argumenty na to, aby sa na ich základe robili rozhodnutia osudné pre život dieťaťa.

  Nie sú mi známe výskumy, ktoré by skúmali osobnostne, sociálne a postojovo samotných homosexuálov v oblastiach relevantných pre rodičovstvo. Podobné výskumy existujú u iných skupín osob.

  Čítajte viac: http://komentare.sme.sk#ixzz4I0qyZ04A

  • rozdelím odpoveď
   na dve (výskumy na druhý krát) – aby nebola príliš dlhá …

   Aaaale – možno sa aj zhodneme ….

   Ja si nemyslím, že by heteropáry mali byť preferované automaticky. Mne sa nepáči ak sa automaticky dáva rovnítko tam, kde nepatrí.

   Jeden rodič nie je to isté ako dvaja, rozvedení rodičia nie sú to isté ako spolužijúci ani pri striedavke a homosexuálny pár rodičov nie je to isté ako heterosexuálny. Každá konštelácia má svoje špecifiká. Vieme veľmi dobre aj zo skúsenosti, že rodinná konštelácia vplyv na dieťa má – napríklad najstaršie deti sú v inej situácii ako najmladšie alebo jedináčkovia. Rodina je laboratóriom rôznych typov vzťahov a skúsenosť s nimi je dôležitá.

   Ja zastávam ten názor, že aj určité znevýhodnenie nemusí byť veľký problém, ale chce to jednu zásadnú vec: uvedomiť si a priznať to znevýhodnenie. V tomto mi väčšina homosexuálov, s ktorými som mala možnosť hovoriť alebo ich sledovať – pripadá trochu nezrelá – ako pubertiak, ktorý chce dokázať, že je už dospelý a chce aby ho ako takého akceptovali.

   V podstate ide o to, že ani heteropáry nie sú všetky rovnaké a ani tie deti nie sú rovnaké a s rovnakou skúsenosťou. Prideľovanie detí by nemalo byť mechanické. A nikto by sa nemal cítiť ukrivdený, ak dostane prednosť iný pár rodičov alebo rodič. Napríklad chlapček, ktorý zažil agresivitu otca by možno mohol dostať možnosť korektívnej skúsenosti s mužom – aby si zažil prijatie mužom a nemal problém so svojou mužskou identitou – pre toho by možno pár lesieb nebol vhodný.

   K tomu 6 ročnému dieťaťu.

   Pre formovanie emocionality, sebadôvery a identity dieťaťa sú kľúčové prvé roky života.

   Žiadne dieťa by nemalo byť od kojeneského veku v domove (ani profi rodine) až do jeho 6 rokov alebo dlhšie. Lebo ak za 6 rokov jeho rodičia neprejavovali záujem a neusporiadali si život tak, aby si mohli zobrať – už dávno malo byť v rodine. Bolo by to zlyhanie systému.

   Ak sa dostalo do domova ako staršie – má obyčajne vytvorené vzťahy s príbuznými: nielen rodičmi (bez ohľadu na to akí boli), so súrodencami, starými rodičmi, tetami, bratrancami ….. je nutné zachovať dieťaťu maximum už existujúcich vzťahov a možnosť stretávať sa s ľuˇmi pre neho dôležitými. Preto sa staršie deti väčšinou nedávajú do adopcie (adoptívni rodičia chcú byť ako naozajskí rodičia a nechcú mať na krku nejaké pribuzenstvo) ….. obyčajne idú také deti do pestúnstva, kde pestúni nemajú plné práva rodičov. Často sú umiestňované v celých súrodeneckých skupinách. Je často potrebný súhlas biologických rodičov. Byť pestúúnom je náročná rola a väčšina ľudí, ktorým ide o to byť rodičmi to odmieta … prijímajú to tí, ktorých primárnym záujmom je pomoc deťom. Homosexuáli aj dnes môžu žiadať o pestúnstvo a vychovávať nejaké dieťa spolu.

   Treba si uvedomiť, že dieťa samotné už má za sebou všeličo . Bola som svedkom zlyhaných adopcií aj pestúnstiev – lebo dieťa nebolo také, ako si ho rodičia či pestúni vysnívali.Staršie deti majú emočné problémy, nevedia prejavovať primerane emócie – prejavujú ich málo alebo príliš – neadekvátne sa viažu na hocikoho a ľahko tú emóciu zmenia na odmietanie. je to dôsledok citovej deprivácie v útlom detstve. Rodičia, ktorí sami majú problémy so sebou a svojim sociálnym okolím napr. kvôli sex. orientácii – sú tak vystavení dvojnásobnej záťaži.

   A to nehovorím o tom, že časť homosexuálov naozaj prejavuje istú emočnú labilitu (nemyslím to v zlom – môže to byť dôsledok ich negatívnych skúseností, alebo aj hormónov – nevieme čo spôsobuje homosexualitu). Ľudsky a inteligenčne môžu byť v pohode – len sú zraniteľnejší.

   Čítajte viac: http://komentare.sme.sk#ixzz4I0rCbFkD

Pridaj komentár