Procházka dokazuje hĺbku svojej demagógie a hlúposti

Jedna z najškandalóznejších zmlúv, alebo ak chcete podvodov, Dzurindovej vlády sa chýli ku koncu. Štát sa zbavuje akcií Slovak Telekom (ST), ktoré mu boli v podstate na nič. Procházka však kričí o podvode

Nasledujúci text bude trocha zložitejší, preto to hneď na úvod zhrniem. Telekom je firma, ktorá zarábala každý rok neskutočné prachy. Kvôli Dzurindovej zmluve z nej Slovensko dostalo len pár odrobiniek a nedalo sa s tým nič robiť. Zmluva bola neprestrelná a nezrušiteľná. Predajom akcií sa Slovensko dostane k miliarde eur okamžite, čo nám umožní znížiť dlh Slovenska! Procházkove aktivity, ktorými napáda tento proces sú jednak kontraproduktívne, pretože môžu zneisťovať investorov a tým bude výnos štátu z predaja nižší, ale tiež nepriamo obhajuje aj Dzurindov podvod. Naviac sa dopúšťa verejného klamstva, keďže tvrdí, že budúci investori budú oklamaní, keďže ani im nevyplatí ST dividendy. Procházka totiž vedome zatajuje skutočnosť, že v medzinárodne zverejnenej dohode s matkou ST firmou Deutsche Telekom (DT), sa Nemci zaviazali vyplácať stanovené percento zisku.

Slovak Telekom

 

Trvalým problémom držby 49% akcií ziskovej firmy ST bolo, že štát nemal dosah na výplatu dividend, ktoré mu patrili. Nemci vlastnili 51% firmy a preto z titulu väčšinového vlastníka každý rok rozhodli, že ST si absolútnu väčšinu peňazí ponechá na účte a posielal ich do Nemecka ako pôžičky pre svoju matku, Deutsche Telekom (DT) s mimoriadne nízkym úročením. Dá sa povedať, že chudobní Slováci, oklamaní Dzurindom, úverovali veľký nemecký kolos.

Ficova vláda si bola toho vedomá a preto hneď po nástupe pripravila a schválila plán stability, v ktorom navrhla zbaviť sa týchto akcií, ktoré neprinášali potrebný výnos a peniaze použiť na zníženie zadĺženia krajiny. Vo februári 2014 podpísala vláda s DT Memorandum o porozumení, v ktorom vláda vyjadrila úmysel predať akcie v držbe štátu cez verejnú ponuku na burze, tzv IPO (dnes vieme, že predaj bude na základe spolupráce s firmami Citigroup a JP Morgan realizovaný na slovenskej a londýnskej burze a pre retailových investorov aj na pražskej) a nemecká firma sa zaviazala vyplatiť budúcim akcionárom dividendy 50-80% zo zisku a nebude môcť zisk zadržiavať pre potreby DT. Tento záväzok je verejný a je súčasťou ponukového prospektu medzinárodným investorom. Podľa tlačovej správy pre Londýnsku burzu, Deutsche Telekom si naďalej ponecháva svoj podiel 51% a nevstúpi do odkupovania akcií. Nakoniec podľa privatizačnej zmluvy mu ani predkupné právo pri verejnej ponuke IPO nevyplývalo.

Procházka zrejme na popud svojich ekonómov však objavil „dieru do sveta“. Vyhlasuje, že verejný predaj akcií je podvod, pretože ako tvrdí, Telekom nevyplatí investorom zisk. Pritom si neuvedomuje, že vstupom 49% akcií na burzu a ich ocenením na základe reálneho dopytu, dôjde zároveň k oceneniu aj zvyšku akcií v držbe DT. Každá firma má záujem o to, aby hodnota jej akcií rástla, pretože od toho sa odvíja ohodnotenie firmy, jej kvalita, cena a nakoniec aj zlepšuje pozícia pri finančných transakciách. Hoci DT by teoreticky skutočne mohla zisk zadržať, je zrejmé, že by to bolo už právne napadnuteľné, vymáhateľné a naviac by prudko klesla hodnota ich vlastných 51%, čím by sa pre DT stal tento podnik ďaleko menej ziskový! Z uvedeného vyplýva, že aj samotná firma DT bude mať záujem na čo najvyššom výnose IPO a samozrejme aj na striktnom dodržaní verejného záväzku. Procházkovi ekonómovia s veľkou pravdepodobnosťou otvorili materiály Telekomu a z hrôzou zistili, že Telekom ako verejná akciová akciová spoločnosť upozorňuje aj na nejaké riziká pre vlastné hospodárenie a zisk (str. 68, 69). To však neznamená, že zisk v roku 2015 a nasledujúcich skončil…

Dnešný stav je nasledovný :

Slovenská republika previedla bezodplatne 34% akcií na Fond národného majetku a ten ako držiteľ 49% akcií ST ohlásil 21.4. úpis akcií celého podielu v trvaní do 5.5 2015, čiže záujem predať tieto akcie za jednotkovú cenu v rozpätí od 17,70 – 23,60 EUR za akciu a 19,00 dolára až 25,30 dolára za certifikát GDR, pričom každý certifikát GDR predstavuje súbor práv k jednej akcii (GDR sú vlastne vkladové potvrdenky, ktoré vytvárajú právo k akciám). Predávajúci akcionár ponúkne svoj podiel vo forme 42.341.537 akcií a certifikátov GDR, čo pri uvedenom cenovom rozpätí hovorí o výnose 750 miliónov až 1 miliardu EUR. To by zodpovedalo zhruba oceneniu celej firmy (vrátane podielu DT) na úrovni 1,5 – 2 mld EUR.

Novinkou je ponuka 10% akcií určených pre občanov Českej a Slovenskej republiky, ktorí naviac dostanú zľavu 5% na počet akcií od 10 do 423ks. Občania, ktorí sa cez Slovenskú sporiteľňu upíšu na kúpu akcií v uvedenom rozsahu, musia na konečnú cenu počkať až do ukončenia celého procesu úpisu. GDR certifikáty sa v konečnom dôsledku pošlú na londýnsku burzu a po termíne 6.6.2015 sa vyhlási cena akcií na základe dopytu investorov, ale len v spomenutom rozsahu 17,70 – 23,60 EUR za akciu.

Záver:

Napriek tomu, že Procházka, resp. jeho ekonómovia sú idioti, neznamená to, že toto ťaženie za „záchranu rodinného striebra“ je márny ťah z hľadiska marketingu. V ľuďoch prežíva jednak neznalosť a nezáujem o ekonomiku a tiež aj komunistický sentiment, že veľké podniky musia patriť „pracujúcemu ľudu“ a preto je každý takýto predaj a priori podvodom. Takže je celkom dobre možné, že sa Procházkovi podarí vtlačiť ľuďom do hlavy dojem, že pri predaji si Fico brutálne namastil vlastné vrecko a okradol už spomínaný „pracujúci ľud“.

Myslím, že pozícia Fica a jeho vlády je v tomto momente ťažká. Vláda Smeru robí správny krok, správnym smerom, ale predať to voličom je skoro nemožné. Naviac ak ešte jeho vláda urobí kacírsky zodpovedný ťah, že skutočne tie peniaze použije na zníženie dlhu a nie ako by spravil každý správny manipulátor, na postavenie ihrísk v dedinách,  už si vôbec neviem predstaviť ako sa postaví s obhajobou pred voličov. Tých totiž makroekonomické čísla nezaujímajú. Ale také vlastné ihrisko, či nová strecha na kultúrnom dome to je iný level viery, že štát ergo Fico niečo robí. Jedinou cestou je zrejme osvedčený trik – vyvolať démona Dzurindu, opísať v tragických farbách pracovné miesta a miliardy, o ktoré sme jeho zmluvou prišli a ako tieto miliardy Fico dnes zachraňuje. Ak použije aspoň časť peňazí na tie kulturáky a ihriská, možno to uhrá…

 

Zdroj:

One comment

Pridaj komentár