Správa európskeho komisára o stave ľudských práv v Moslimáckej Lehote

Mám rád ironické texty, ktoré komentujú udalosti okolo nás cez okuliare pokrútenej reality. To čo vylezie je potom obraz pitoresknej spoločnosti, kde skutočnosť videná očami ideológov a naivistov nadobúda formu kaleidoskopu halucinácií po podaní mimoriadne účinnej drogy. Dnes som na portáli Dfens natrafil na takýto čiernohumorný popis Sýrie dnešných dní, ktorý vyzerá ako návod, podľa ktorého píšu správy angažované noviny a zaplatené médiá vysielajú správy.

Pri príležitosti 10. výročia prvých slobodných volieb v Moslimáckej Lehote sa podáva Európskej komisii táto správa európskeho komisára.

Pred 10 rokmi sa podarilo, vďaka spoločnému úsiliu Agentúry základných práv, Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu, Európskeho inštitútu pre rovnosť žien a mužov, Výboru pre občianske slobody, slobodu a bezpečnosť, dosiahnuť zorganizovanie prvých slobodných volieb v Moslimáckej Lehote.

Stav ľudských práv v Moslimáckej Lehote pred prijatím demokratizačných zmien bol žalostný. V obci vládol autoritatívne nikým nevolený starosta, dedinčania k nemu museli byť lojálni, kto nebol, bol z obce vyhnaný alebo mu hrozil pobyt v obecnej väznici. Občania mohli síce pracovať a študovať v zahraničí, ale za cenu povinnej lojality k starostovi a navyše pri udeľovaní štipendií sa nepostupovalo podľa zásad rodovej rovnosti, kedy študijné štipendium bolo priznané z 57% lojálnym mužom a len z 43% lojálnym ženám. Úrad starostu bol navyše úplne prelezený korupciou.

Spoločným úsilím našich inštitúcií, diplomatickým nátlakom a hrozbou sankcií sa podarilo prinútiť starostu k vypísanie prvých demokratických volieb v Moslimáckej Lehote. Nepotvrdili sa námietky pesimistov, ktorí tvrdili, že k moci sa dostanú sily horšie ako sám starosta. Radikálne Moslimské bratstvo získalo len 80% hlasov a tým 8 radných v novej desaťčlennej obecnej rade. Nemohli za to, že zvyšní dvaja členovia rady sa krátko po voľbách stratili a boli vyhlásení za nezvestných. Voľby priniesli do obce rad zmien. Bol popravený starosta a vyhnaní dedinčania židovského pôvodu. V obci bola zriadená univerzita, takže dedinčania už nemuseli študovať v zahraničí. Tým odpadol problém so štipendiami, lebo na lacnejšej domácej univerzite ich nebolo treba a tiež s rodovou nevyváženosťou pri ich rozdeľovaní, keďže na univerzite sa študoval len korán a šaría, ktorých štúdium je zakázané ženám. Všetky zmeny boli riadne odhlasované v obecnej rade, kde sa hlasovalo transparentne, podľa nových pravidiel, zdvihnutím pravej ruky a výsledky hlasovania boli zverejňované. Demokratické procedúry tak boli zachované. Len s korupciou sa nepodarilo pohnúť, ba situácia sa trošku zhoršila, pretože čo stačilo jednému starostovi, nestačilo ôsmich radným. Dievčatá prestali nosiť sukne nad členky.

Neutešená situácia s korupciou dala vzniknúť novému hnutiu v Moslimáckej Lehote – Talibanu. Boli trochu radikálnejší než Bratstvo. Najskôr boli dvaja členovia kooptovaní do obecnej rady za zmiznutých členov, neskôr sa dostali do vedenia polície a odhalili korupciu ôsmich radných. V súlade s právom šaría im bola odseknutá pravá ruka, ale politické práva potrestaných radných ostali nedotknuté. Následne Taliban navrhol sprísnenie zákonov a dal o návrhu hlasovať. Márne mávali pri hlasovaní rady korupčníci svojimi pahýlmi. Zákon hovoril jasne. Hlasuje sa zdvihnutím pravej ruky. Z právneho hľadiska sa zdržali hlasovania a zákon prešiel pomerom 2:0. Demokratické procedúry boli zachované. Naďalej mali prepadnúť hrdlom všetci Židia, Američania a ich pomáhači. Keďže Židov vyhnala už pôvodná obecná rada, bol zriadený pri tunajšej materskej škôlke pyrotechnický krúžok, ktorý usporiadaval poznávacie zájazdy do susednej Hebrejskej Lehoty, aby mohol byť zákon napľňaný. Bol popravený vodca Moslimského bratstva, dievčatá začali nosiť hidžáb a Moslimské bratstvo sa stalo umiernenou islamskou opozíciou.

Ďalší rast radikalizmu v Moslimáckej Lehote bol zapríčinený nepochopiteľným a otrasným konaním neďalekej obce Hebrejská Lehota. Táto obec sa obohnala 5 metrov vysokým betónovým plotom so žiletkovým drôtom. V dôsledku toho nebolo naďalej možné organizovať poznávacie zájazdy pyrotechnického krúžku, čo spôsobilo radikalizáciu mládeže v Moslimáckej Lehote. Toto zaostalé konanie, ktorým bol narušený proces vzájomného kultúrneho poznávania medzi obcami a ktoré patria niekam do 19. storočia, malo za následok víťazstvo Al Kaidy v najbližších voľbách. Boli prijaté zákony. Hrdlom prepadli všetci inoverci, ak neprijali proroka Mohameda. Bol vypálený kresťanský kostol v obci. Akokoľvek je také konanie odsúdeniahodné, je pochopiteľné. Išlo o reakciu na predchádzajúce udalosti. Vypálenie totiž predchádzalo vyplieneniu neďalekého mestečka kresťanmi. Stalo sa tak roku 1168 a páchateľmi boli templári. Nová obecná rada umožnila znovu štúdium v zahraničí. Vybraní záujemcovia dostali možnosť študovať pilotné kurzy v USA. Bol popravený vodca Talibanu, dievčatá začali nosiť nikáb a Taliban sa stal umiernenou islamskou opozíciou.

V dôsledku neuvážených amerických sankcií, ktoré zavinili, že naďalej nebolo možné študovať pilotné kurzy a absolvovať výcvikové lety v USA, sa ešte viac radikalizovala mládež v Moslimáckej Lehote. V posledných voľbách, ktoré boli sprevádzané náhlymi úmrtiami iných kandidátov, zvíťazila organizácia Isil. Boli prijaté zákony. Hrdlom prepadli moslimovia nesunitského smeru, bola odpálená šiitská mešita, vrátane modliacich sa veriacich. Značne sa rozvinul spoločenský život v obci. Každý pondelok boli organizované trhy s jezídskými sexuálnymi otrokyňami, v stredu sa konalo verejné odrezávanie hláv odpadlíkov od islamu, v piatok zhadzovanie homosexuálov z veže obecného minaretu a v nedeľu kameňovania jezídských sexuálnych otrokýň za to, že medzi pondelkom a nedeľou prevádzkovali mimomanželský sexuálny styk. Bol popravený vodcu Al Kaidy, dievčatá začali nosiť burky a Al Kaida sa stala umiernenou islamskou opozíciou.

Na záver je potrebné konštatovať, že proces demokratizácie Moslimáckej Lehoty sa podaril. Nepotvrdili sa pesimistické predpovede o radikalizácii islamských zoskupení. Pravdou je, že v obci existuje radikálne zoskupenie Isil, avšak oproti minulosti tu existujú tri umiernené islamské združenia, zatiaľ čo predtým v obci žiadne umiernené islamské zoskupenia nepôsobilo. Pomer umiernených a radikálov je 3:1, zatiaľ čo za bývalého starostu to bolo 0:0. Štatistické dáta hovoria jasne. Vďaka demokratizačnému úsiliu našich organizácií je islam v Moslimáckej Lehote čím ďalej umiernenejší.

Z Moslimáckej Lehoty
Európsky komisár.

28.09.2015 Miloš Zbránek

P.S. dobrý článok o masmediálnom vymývaní mozgov

Zdroj:

7 komentárov

Pridaj komentár