Svet po prejave Putina na Valdai fóre v roku 2014 sa zmenil

Október 2014 bol dátumom stretnutia mnohých významných politikov a novinárov na diskusnom Valdai klube, ktoré Rusko pravidelne organizuje, aby nestratilo kontakt so svetom a zistilo aké sú názory ľudí vo svete. Na tomto stretnutí mal prezident Ruskej federácie Vladimír Putin prejav, ktorý pri spätnom pohľade z hľadiska toho, čo vieme, že sa udialo za posledný rok, znamenal doslova revolúciu vo svetovej politike

Bohužiaľ, väčšina ľudí v anglicky hovoriacich častiach sveta ignorovala Putinov prejav v Soči.

Západné médiá sa snažili ignorovať, alebo prekrútiť jeho význam. Bez ohľadu na to, čo si myslíte, alebo si nemyslíte o Putinovi, toto bol pravdepodobne najdôležitejší politický prejav od slávnej Churchillovej reči o „Železnej opone“ z 5. marca 1946 vo Fulltone.

V tejto reči, Putin náhle zmenil pravidlá hry. Predtým sa hra medzinárodnej politiky hrala takto: Politici prednášali verejné prehlásenia v záujme zachovania príjemnej fikcie národnej suverenity, ale tieto boli výhradne pre prezentáciu na verejnosti (poznáme zo Slovenska, kde je majstrom tejto stratégie Fico) a nemali nič spoločné s realitou medzinárodnej politiky; medzitým sa zaoberali tajnými rokovaniami v zákulisí, v ktorých sa kovali tie pravé dohody.

Predtým sa Putin snažil hrať túto hru, očakával len to, že s Ruskom sa bude zaobchádzať ako rovný s rovným. Ale tieto nádeje boli zmarené a na tejto konferencii vyhlásil koniec hry, výslovne porušujúc západné tabu tým, že hovorí priamo k ľuďom obchádzajúc hlavy elitných klanov a politických vodcov.

Ruský blogger Chipstone zhrnul hlavné body z Putinovho prejavu takto:

 1. Rusko naďalej nebude hrať hry a zapájať sa do tajných rokovaní o maličkostiach. Ale Rusko je pripravené na vážne rozhovory a dohody, ak sú priaznivé pre kolektívnu bezpečnosť, sú založené na spravodlivosti a berú do úvahy záujmy oboch strán.
 2. Všetky systémy globálnej kolektívnej bezpečnosti dnes ležia v troskách. Uz neexistujú žiadne medzinárodné bezpečnostné záruky. A subjekt, ktorý ich zničil má meno: Spojené štáty americké.
 3. Budovatelia Nového svetového poriadku zlyhali, keď postavili hrad z piesku. Nielen Rusko sa rozhoduje, či je alebo nie je treba postaviť nový svetový poriadok akéhokoľvek druhu, ale je to rozhodnutie, ktoré nebude vykonané bez Ruska a na úkor Ruska.
 4. Rusko uprednostňuje konzervatívny prístup k zavádzaniu inovácií do spoločenského poriadku, ale nie je proti skúmaniu a diskusiách o inováciách, aby sa zistilo, či zavedenie niektorých z nich by mohlo mať zmysel.
 5. Rusko nemá v úmysle loviť v kalných vodách vytvorených Amerikou stále sa rozširujúcou „ríšou chaosu“ a nemá žiadny záujem na budovaní nového impéria (je to jednoducho zbytočné, ruská výzva spočíva v rozvoji vlastných rozsiahlych území). Rusko už nie je ochotné sa obetovať a zachraňovať svet, ako to bývalo v minulosti.
 6. Rusko sa nebude pokúšať preformátovať svet podľa seba, ale ani nedovolí, aby ho ktokoľvek preformátoval na vlastný obraz. Rusko sa nebude uzatvárať pred svetom, ale každý, kto sa ho bude snažiť uzavrieť novou železnou oponou, si môže byť istý, že zožne búrku.
 7. Rusko si nepraje šírenie chaosu, nechce vojnu a nemá v úmysle ju spustiť ako prvý. Avšak dnes Rusko vidí vypuknutie globálnej vojny ako takmer nevyhnutné, je na to pripravené a pokračuje v prípravách. Rusko nechce vojnu – ale ani nemá strach.
 8. Rusko nemá v úmysle prevziať aktívnu úlohu v marení tých, ktorí sa stále pokúšajú postaviť svoj Nový svetový poriadok – až do tej doby, pokiaľ ich úsilie nezačne narážať na kľúčové záujmy Ruska. Rusko ostane stáť bokom a bude sledovať, koľko úderov ich tupé hlavy znesú. Ale pri násilnom zatiahnutí Ruska do tohto procesu a na úkor narušenia jeho záujmov, Rusko bude vyučovať, čo je skutočný význam bolesti.
 9. Vo svojej vonkajšej, ale ešte viac vnútornej politike, ruská vláda sa nebude spoliehať na elity a zákulisné rokovania, ale na vôľu ľudu.
 10. Ešte je šanca na vybudovanie nového svetového poriadku, ktorý umožní vyhnúť sa svetovej vojne. Tento nový svetový poriadok musí nutne zahrnúť aj  Spojené štáty – ale môže tak urobiť len na základe rovnakých podmienok aké platia pre všetkých ostatných: podriadiac sa medzinárodnému právu a medzinárodným dohodám; upustiac od všetkých jednostranných akcií; pri plnom rešpektovaní suverenity iných národov.

Aby som to zhrnul dokopy: čas hry je preč. Deti, odložte svoje hračky. Teraz je čas dospelých, aby prijímali rozhodnutia. Rusko je na to pripravené; je pripravený aj svet?

One comment

 • Jako většina okultistů měl i Albert Pike „duchovního průvodce“, který mu poskytoval „moudrost“ ohledně způsobu dosažení Nového světového řádu. Jednu zprávu, kterou obdržel od svého průvodce, popsal v dopise, který
  adresoval Mazzinimu, z 15. srpna 1871. Tento dopis detailně líčil plány na tři světové války, které byly považovány za nezbytné, aby mohl být nastolen Jednotný světový řád, a my můžeme jen obdivovat, s jakou přesností zde byly předpovězeny události, které se později staly. Na krátkou dobu byl tento dopis vystaven v Britské muzejní knihovně v Londýně a byl okopírován Williamem Guy Carrem, bývalým důstojníkem rozvědky Kanadského královského námořnictva.

  „První světová válka musí být vyvolána, aby bylo Illuminátům umožněno odejmout moc ruským carům a utvořit z této země pevnost ateistického komunismu. K podnícení této války budou použity nesrovnalosti mezi britskou a německou říší, vyvolané agenty Illuminátů. Na konci této války bude ustanoven komunismus, který poslouží k zničení ostatních vlád a k oslabení různých náboženství.“
  –Druhá světová válka musí být podnícena využitím rozdílů mezi fašisty a politickými sionisty. Tato válka musí být vyvolána, aby byl zničen nacismus a aby byl politický sionismus dostatečně silný k vytvoření svrchovaného státu Izraele v Palestině. Během druhé světové války se musí stát mezinárodní komunismus dost silný na to, aby vyvážil křesťanství, které bude poté omezováno a drženo pod kontrolou do doby, než jej budeme potřebovat pro závěrečné sociální kataklyzma.“
  —Třetí světová válka musí být podnícena využitím rozdílů způsobených agenty Illuminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válku bude nutné vést tak, aby se Islám (muslimský arabský svět) a politický sionismus
  vzájemně zničily. Mezitím budou ostatní národy, opět rozděleni v tomto tématu, donuceni bojovat až do bodu úplného fyzického, morálního, duchovního a ekonomického vyčerpání…

Pridaj komentár