Tak sa nám, pani Nováková, zotmelo

Asi takto možno budú znieť úvodné vety rozhovoru dvoch tetičiek na priedomí o pár rokov, keď im do dediny Únia pridelí ďalších pár stovák imigrantov z Afriky, či Ázie.

Imigranti

Únia sa rozhodla stoj čo stoj zničiť samú seba. V podstate to začalo už samotným projektom Únie, ktorý bol od začiatku postavený ako stroj na zničenie starého poriadku a aj na ideách neomarxizmu a názorov ľudí ako bol Altiero Spinelli, jeden z otcov zakladateľov Únie. Postupnou likvidáciou kultúrnych a spoločenských väzieb sa oslabuje súnáležitosť ľudí k rodine, ku komunite, národu a naopak sa posilňujú ekonomické, sociálne a kultúrne väzby k štátu a dnes k Únii ako jediného zodpovedného reprezentanta moci na tomto regióne.

Jedným z nástrojov tohto procesu je dovoz imigrantov, jeho podpora a sociálne nástroje umožňujúce bezprácnu existenciu, ktorými sú títo imigranti do Európy lákaní ako roztúžené samce na hárajúcu fenu. Ako svojho času odhalil hovorca anglického premiéra Tony Blaira, podpora imigrácie bola za jeho vlády nariadená ako prostriedok na oslabenie politickej základne opozície a na vytvorenie „multikultúrneho“ Anglicka viď tu, tu. Títo ľudia nikdy neboli považovaní za súčasť spoločnosti v zmysle „taviaceho hrnca“ (melting pot), čiže ich zaradenie do spoločnosti nebolo vyžadované, len poslušnosť pri voľbách. Naopak bola podporovaná „diverzita“, t.j. odlišnosť od okolitej kultúry väčšinového národa, ktorá dnes vedie k absurditám, že človek narodený niekde v Nemecku či Anglicku má problém porozumieť reči krajiny v ktorej žije. Zároveň je tvrdo trestaný akýkoľvek náznak kritiky, či nebodaj odporu voči takejto politike, čo vedie k nekontrolovateľnému rozširovaniu sa kriminality minoritného obyvateľstva, útek majoritného obyvateľstva aj za asistencie lokálneho rasizmu voči majorite a tým vznikajú getá, tzv „No Go“ zóny. Lokálna prevaha týchto ľudí im dáva v demokracii moc riadiť život podľa vlastných kultúrnych, ale aj morálnych a medzi islamským obyvateľstvom dokonca právnych zvykov. Rozširuje sa oficiálna (Anglicko) ale aj neoficiálna dualita práva zavádzaním islamských šaria súdov, čím sa likvidujú právne základy štátnej moci. Imigranti získavajú moc, ako sme naznačili v humornej hyperbole o Conquiste v 21.storočí.

Niet sa čo diviť, že pri takejto politike pozorujeme exponenciálny nárast imigrácie, ktorá dnes má prejavy humanitárnej katastrofy. Je veľmi zvláštne, že už pred dvoma rokmi sa na rok 2015 plánovalo zavedenie spoločnej azylovej politiky, v rámci ktorej by mala Európska komisia právo rozdeľovať jednotlivých imigrantov do krajín celej Únie na základe smerných čísel. Toto právo jej totiž vyplýva z Lisabonskej zmluvy, kde sa v článku 78, odst. 3 píše: „Ak sa jeden alebo viac členských štátov ocitne v núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín, môže Rada na návrh Komisie prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého, respektíve dotknutých členských štátov. Uznáša sa po porade s Európskym parlamentom.

Píše sa rok 2015 a zdá sa, že čas prišiel. Konečne tu máme humanitárnu katastrofu, médiá bijú na poplach opisujúc ľudské tragédie aby vzbudili súcit voličov a potlačili ich odpor. Zároveň nám ministerka zahraničia Únie Federica Mogherini priamo a nedvojzmyselne hovorí, že je povinnosťou Únie zakročiť a „rozdeliť medzi všetkých 28 (členských štátov EU) túto povinnosť a zodpovednosť“ .

Čo narobíme, tak sa nám, pani Nováková, zmráka. Posledný nech zhasne.

.

Zdroj:

One comment

  • za Gotwalda k nam vozili ciganov z rumunska, toto je obdoba …

    ale este horsie je vyroba „bielych ciganov“ pozri knihu Darlymple: „Ztraceni v ghetu“

Pridaj komentár