Tak to sme v tej Únii dopracovali

Už po 2 roky sú občania Únie kŕmení zo všetkých médií o tom, akým obrovským prínosom a bezproblémová je migrácia. A tiež ako geniálna Únia všetko geniálne zvláda…

Miestami sa európskym občanom, čo napriek kampani ešte stále pochybujú o bezproblémovosti migrácie, naznačuje, že za verejné pochybovanie by sa mohli dostať pred súd, za ideozločin zvaný „xenofóbia“.

Lenže, tu sa už naozaj píše iný príbeh Európy.

Brusel (a tým aj Belgicko) je srdcom Únie. A kto by namietal, že medzi terorizmom a nezvládnutou migráciou nie je žiaden súvis, ten nech sa vyberie do Bruselskej štvrti Molenbeek. To je imigranská štvrť hlavného mesta Únie, kde mali a asi aj stále majú základne útočné skupiny džihádu. Tam dotyčný iste pochopí veci v súvislostiach a „slniečko v duši“ prestane tak páliť.

 

Alianz

…, ak je v čase vycestovania územie štátu označené ako štát/lokalita, kde je hrozba teroristických útokov a poistený napriek tomu takýto štát/lokalitu navštívi, poisťovateľ má právo poistné plnenie vzniknuté v dôsledku terorizmu zamietnuť. Uvedené platí aj v prípade, ak sa poistený v čase takéhoto vyhlásenia na území daného štátu/lokality už nachádza a neopustí ho v primeranej dobe.

(zdroj)

11 komentárov

Pridaj komentár