Viac islamu viac problémov – nemôžme im veriť.

Najčestnejšími mužom islamu je prorok Mohamed. V koráne sa takmer 100 krát spomína, že je tým jediným človekom hodným nasledovania – moslimom. Pre Mohameda lož bola pracovnou metódou a nič sa od tých čias nezmenilo. Sústavné papagájovanie moslimských organizácií o tom, že „islam je náboženstvo mieru“ alebo, že akékoľvek násilie páchané moslimami má základ v psychike konkrétnych fanatikov je práve používaním klamstva ako pracovnej metódy. Samozrejme samotný moslim môže byt úprimný, ak považuje svoje náboženstvo za mierumilovné. Ale to len v prípade keď nepozná jeho skutočné učenie. Ale to sa stáva – viď Jozef Lenč alebo, ako to povedal Sajíd Qutb, skutočný mier nastane hneď potom ako svet bude dobytý islamom. Ale to nehovoril len Qutb a nielen o islame (komunizmus).

Prorok povedal „Vojna je podvod“. A tak sa aj správal.

Potom ako obyvatelia Mekky prekukli čo je Mohamed zač a vyhnali ho, uzavreli s ním dohodu v Hudajbíji, naivne veriac, že ju Prorok bude dodržiavať. Dohoda bola o tom, že v prípade že by nejaká mládež poblaznená jeho „učením“ utekala za ním, On ako čestný človek im ich bude vracať. Mekkyánci moslimov nijako neprenasledovali, ale báli sa o svoje deti.

Prorokov životopisec Ibn Ishák popisuje príbeh Mekkánca Abú Basíra, ktorý utiekol z Mekky hneď po podpísaní zmluvy. Mekkánci poslali dvoch mužov s listom kde pripomenuli Mohamedovi jeho sľub. Mohamed bol prinútený sľub dodržať, ale Ishákovi  povedal: „Alah zaistí tvoje oslobodenie“. Na prvej zastávke cestou domov Ishák sa opýtal muža, ktorý pre neho došiel z Mekky „Je tvoj meč ostrý brat?“. Dostal kladnú odpoveď: „Áno, pozri sa ak chceš“ Ishák zobral meč a zabil svoj sprievod. Vrátil sa k Mohamedovi a povedal: „Ty si dodržal svoj sľub a Alah ťa ho zbavil! Správne si ma vydal do rúk Kurajsovcov, ale ja som bránil moje náboženstvo“.

Mohamed vraha nepotrestal a za odmenu ho poslal na pobrežie prepadávať karavány.

Druhým najväčším mužom islamu je Al Ghazali, ktorý povedal, že pokiaľ môžete dosiahnuť cieľ bez toho aby ste klamali, tak neklamte. Ale keď to inak nejde, klamte.

Môžeme veriť čomukoľvek čo hovoria moslimovia o islame?

Mariusz Malinowski

Pridaj komentár