Voľby v Novorossiji.

novorossija1Ukrajinské voľby boli o týždeň nasledované voľbami Novoruskými. Volilo sa teda v povstalcami ovládaných častiach územia, v Doneckej a Luganskej ľudovej republike.

„Slovenský“ postoj k týmto voľbám vyjadruje Spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej skupiny spoločne s ministrom zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska k miestnym voľbám v Donbase plánovaným na 2. novembra 2014 :

Ministri teda považujú voľby v regióne Donbasu 2. novembra 2014 za nelegitímne. Pre nich by boli legitímne jedine voľby podľa ukrajinských zákonov. Podľa ministrov sa voľby priečia Minskému protokolu a Minskému memorandu (dohoda o prímerí). Ministri požadujú kroky na mierové riešenie konfliktu a obnovenie stability založenej na plnom rešpektovaní nezávislosti, suverenity a teritoriálnej integrity Ukrajiny. Takže preložené do nediplomatickej reči odkazujú povstalcom, že majú držať hubu a krok, zahodiť vojenské víťazstvá a podriadiť sa Kyjevu, potom budú spokojní .

Zároveň v dokumente vyzvali Ruskú federáciu, aby odmietla uznať tieto „voľby“. Človek nemusí byť politológom aby predpokladal, že z ruskej strany ohľadom tejto požiadavky uvidia leda tak riadneho „fakera“.

Takže tu máme (už x-té) v očiach vlád EÚ nelegitímne hlasovanie občanov. Nič prekvapujúce, pre EU už pomaly tradičný postoj (Katalánsko).

K  legitimite volieb malý postreh. Ministra Lajčáka a nielen jeho vo vláde vníma nejeden občan Slovenska ako „nelegitímneho“ zo svojho pohľadu. On SMER nevolil a možno nikdy nebude. Napriek tomu je pán Lajčák ministrom a ešte nejaký čas bude. Jeho legitimitu pred konkrétnym občanom de facto zabezpečuje ochranka ministerstva, plus v zálohe Policajný zbor SR. Nespokojnému občanovi sa nepodarí taký mini majdánek, teda vojsť do kancelárie ministra, chytiť ho za kravatu a vyhodiť s budovy s tým, že on chce tam vidieť niekoho iného. Tak to je, a tak to byť musí, nik totiž nevyhovie všetkým.

Voľby v Novorossiji podliehajú rovnakému princípu. Ich konanie volieb de facto umožnili „opoľčenci“, teda po novom Armáda Novorossije tým, že uštedrovali porážku za porážkou ukrajinskej armáde, nazi bataliónom ako aj poľským legionárom.

Druhým potrebným prvkom bolo, že sa prevažná väčšina miestnych povstalcov zhodla na tom, že sú voľby potrebné. Napriek tomu, že vplyvný ruský ideológ Alexander Dugin ich pokladá za škodlivé, legendárny veliteľ Strelkov za predčasné.

Svojim vyhlásením 5 ministrov EU krajín voľby nijak neovplyvnilo a včerajší deň ukázal iba jediné, že ani jeden nie je pre drvivú väčšinu tamojších obyvateľov žiadnou autoritou.

Voľby nejaké zásadné zmeny nepriniesli. Alexandr Zacharčenko v Donecku, rovnako ako Igor Plotnickij v Lugansku obhájili svoje pozície, rovnako obstáli ich politické strany. Dnes sú pre väčšinu obyvateľov regiónov legitímnymi lídrami zvolenými vo voľbách. Prišla jedna prekvapivá informácia, veliteľ obrany Gorlovky, legendárny „Bes“ – Igor Bezler údajne požiadal o odchod do zálohy a vzdal sa velenia nad jemu podriadenými útvarmi. Nie je však jasné, či to súvisí s voľbami.

Môžeme si položiť otázku, do akej miery výsledky volieb zodpovedajú vôli voličov, teda či sa mohli vyjadriť slobodne. Jedno z kritérií je volebná účasť. Ak by voľby neboli slobodné, existovala by motivácia  hlasovať „nohami“, teda vyhnúť sa hlasovaniu.

Volebná účasť: Lugansk vyše 68 %, Doneck vyše 61 %. To výrazne prevyšuje účasť vo voľbách ukrajinských. Iste môžeme sa spýtať, ako sa tieto hodnoty odlišujú od reality, v akom poriadku boli volebné zoznamy.

Máme však fotografie a videá, ktoré potvrdzujú slová medzinárodných pozorovateľov. Podľa nich boli voľby v súlade s európskymi normami a vyznačovali sa nebývalým záujmom obyvateľstva o veci verejné.  Pozorovatelia (podľa TASS okolo 300) boli z viacerých krajín EU ako aj z iných krajín: Francúzsko (napr. poslanec EP Juan-Luc Schaffhauser), Grécko, Taliansko, Bulharsko, Nemecko, Česko (napr. populárny senátor z hnutia Severočeši.cz Jaroslav Doubrava), Slovensko, Srbsko, Rusko, USA, Izrael, Čierna Hora a ďalšie.

Podľa vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku EU Federici Mogherini: „Tieto voľby sú nezákonné a nelegitímne a EÚ ich neuzná,“. Keď si toto jej vyhlásenie v Novorossiji prečítajú, možno ani nezaspia a pochopia, že ísť v nedeľu do volebných miestnotí bola chyba…alebo druhý variant, že si pomyslia niečo o EU. Predseda doneckej Ústrednej volebnej komisie Igor Ľagin sa vyjadril v tomto smere jasne: „Voľby sú legitímne a prebehli bez vážnych narušení, ktoré by mohli ovplyvniť ich výsledky. Máme teraz legitímnu moc, Donbas už nie je časťou Ukrajiny, či sa to niekomu páči alebo nie,“

Ruská vláda pristupuje k voľbám realisticky, berie ich ako potvrdenie legitimity povstaleckých administratívnych štruktúr, a tie sa následne stávajú dôveryhodnejšími partnermi Ruska pri rokovaniach. Tento postoj ju na rozdiel od EU nepripravuje o sympatie väčšiny obyvateľov Novorossije.

Čo vlastne EU chce? Skrachovanú Ukrajinu v EU štruktúrach spolu miliónmi jej východných obyvateľov čo budú EU úprimne nenávidieť?

Pridaj komentár