Zabite ich!!!

Zabite ich!!!

Len pokojne, ani Ty čitateľu ani Ja, nemusíme nikoho zabíjať,  dokonca možno sa ani nemusíme obávať, že nás chcú zabiť, pokiaľ nepatríme k homosexuálnej menšine. Ale postupne: „Kto“  „koho“ chce zabiť? A KTO nerobí nič, aby ten „kto“ nezabil toho „koho“?

Kniha obsahuje jasné požadavky na to, aby všude tam kde muslimové získali většinu či moc, nastolili islámské právo šaria a to v oblasti zabíjení homosexuálů, perzekuce leseb a prosazování islámských představ o sexuální morálce i za pomocí  násilí.

Kniha obsahuje jasné požadavky na to, aby všude tam kde muslimové získali většinu či moc, nastolili islámské právo šaria a to v oblasti zabíjení homosexuálů, perzekuce leseb a prosazování islámských představ o sexuální morálce i za pomocí násilí.

Od 2011 roku medzi českými moslimami, (v Čechách!!!)  koluje knižka „Islamská vízia boja proti AIDS“ vydaná nie cez hocijakú organizáciu ale univerzitu Al-Azhar, ktorá patri, k štyrom najvýznamnejším školám islamu. Knižku napísal tiež nie hocijaký pisálek, ale predseda šariátskych súdov v Egypte, pedagóg Prof. Dr. Mohamed el Mokhtar Mohamed el Mahdi.

V tejto publikácii sa autor snaží objasniť islamský spôsob boja proti epidémii AIDS“ – odporúča knihu prekladateľ Doc. Dr. Amr Ahmed Shatury.

Ten islamský spôsob je zázračne jednoduchý a znie „zabite ich„. Koho? Tých, ktorí sú zdrojom nákazy tzn. homosexuálov. Samozrejme v Islame, v tom pluralistickom náboženstve mieru, to s  tým zabíjaním nie je také jednoduché. Musí byť „show“ a tu sa islamské školy rozchádzajú v tom, ako divákom zabezpečiť tú najlepšiu show, a ako ich do nej čo najviac zapojiť.

Či zabiť každého homosexuála, či len toho aktívneho, či zabiť len ženatého, lebo predsa spáchal neveru, a slobodného len vybičovať ?  Či zabiť oboch a keď na jednom z homosexuálov nerastú ešte fúzy je to poľahčujúca okolnosť ? Možno sa zmýlil a myslel, že mal do činenia so ženou?

To sú dilemy, ktoré trápia islamské šariátske školy, a obzvlášť pedagóga univerzity Al-Azhar, tá sa podieľala aj na tvorbe Arabskej charty ľudských práv , ktorá je v súlade so zákonmi šarie a je vnucovaná svetu ako alternatíva pre Všeobecnú Deklaráciu Ľudských Práv a Slobôd OSN –  samozrejme netreba podotýkať, že je to nemenej demokratická alternatíva .

Poznámka : Káhirská deklarácia ľudských práv jasne hovorí, že je dovolené všetko ? čo sa neprotiví šaríi. To je brutálny posun oproti Deklarácii ľudských práv ako ju poznáme na západe a implicitne deklaruje genderovú a náboženskú menejcennosť, automaticky vo svojom prísnom výklade zamedzuje apostázu a proselytizmus v mene iných náboženstiev ako je islam. Zmena viery je len jednosmerná ? ku islamu? Takže neexistuje reálna sloboda zmeny názoru, viery a takisto neexistuje sloboda slová v západnom slová zmysle, keďže kritika náboženstva je tabu.

Ale to nie je koniec dilemy islamského právnika. Mohamed sa na tému homosexuálov vyjadroval niekoľko krát, a každý jeho čin alebo názor, je zaznamenaný v sunne a hadisach, ktoré sú nenahraditeľným a nekonečným zdrojom vzorov pre život, každého moslima.

A to je tiež príčinou rozporu medzi islamskými školami, že keď zabíjať homosexuálov tak ako to robiť?

Zabite ich, ale ako?

Obesení homosexuáli v Iráne

Obesení homosexuáli v Iráne

Tu sa názory islamských učencov rozchádzajú. Jedni chcú nasledovať kalifa Ali Abi Táliba, ktorý by homosexuálov kameňoval bez ohľadu na to, či bol slobodný či vydatý. Iný si osvojili názor otca 9 ročnej ženy Mohameda Aiši – sťať ich mečom a následne spáliť, Kalif Omar navrhuje zas aby homosexuálov pochovali za živa pod zvalenou stenou, najjednoduchšiu metódu, ale dávajúcu pre dav najväčší zážitok,vymyslel  Ibn Abaas –  treba ich zhodiť zo strechy najvyššej stavby v meste.

Teraz prejdeme do „soft“ riešení.

 

Bičovať.

Túto formu trestu za homosexuálny styk zastáva teológ Abu Hanifa, škola šiitská, je to najmenej významný názor z doteraz predstavených pohľadov.

Samozrejme Islam je náboženstvom mieru takže je tu aj možnosť kompromisu: smrť pre ženatého či rozvedeného homosexuála a bičovanie pre jeho partnera, ktorý je slobodný – tento kompromis je postavený na základe výrokov Mohameda zozbieraných cez Al Bajhakiho.

Na uvedenú publikáciu upozornil bývalý moslim Lukač Lhoťan, českú verejnosť a ja spolu s redaktorom portálu euroislam.pl, v Poľsku sme napísali otvorený dopis, ktorý sme zaslali predstaviteľom politických strán, hlásateľom ideológie multikulturalizmu a samozrejme predstaviteľom sexuálnych menšín s prosbou o vyjadrenie. Reakcia predčila naše očakávania, nedostali sme totiž žiadnu odpoveď.

Na Slovensku som na problém upozorňoval prostredníctvom FB stránky aj Iniciatívu Inakosť, mimovládnu neziskovú organizáciu, ktorej hlavným cieľom je „obhajoba a presadzovanie ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a oslobodenie spoločnosti od homofóbie a transfóbie„. Reakcia tiež žiadna.

Predpokladám, že keby takáto príručka vyšla spopod ruky katolíckeho farára, hodila by tieň na celú katolícku cirkev – tak ako ju doteraz ťažia za jej stredoveké hriechy.  A nič by tu nepomohla požiadavka aby katolícku cirkev uznali za mieromilovnú podobne ako veľký imam univerzity Al-Azhar, ktorý sa obrátil na Vatikán s takouto požiadavkou – a uspel!

Ako sa hovorí, „kto chce kam, pomôžme mu tam“.

Prvý názor: zabit ho...

Pokiaľ organizáciám a predstaviteľom sexuálnych menšín je ľahostajné aký názor má na nich  Islam, mne tiež je to jedno, až na jednu vec. Mám totiž deti a nie je mi jedno aký svet po sebe im zanechám, a nechcem aby cikali na môj hrob s tým, že ja a moja generácia zničila to, čo pre Európu vybojoval v  roku 732 Karel Martel a  v roku 1683 Jan III Sobiesky. Homosexuálom je to vonkoncom jedno – nemajú deti a nikto im na tie hroby šťať nebude, ale zabúdajú na to, že oni ani tie hroby nemusia mať, totižto registrované partnerstvá pre islamskú políciu muttawa budú tým samým čím boli metriky pre gestapo.

Mariusz Malinowski

11251369_10153346245842938_7959133736352621969_o

 

One comment

  • Zverejnená mapka je hrubo manipulatívna, nakoľko v Ruskej federácii je protiprávna iba propagácia homosexuálnych vzťahov, nie samotné praktizovanie takýchto vzťahov.

Pridaj komentár