Zvláštna správa o zostrelení Boeing 777 MH-17

Problematike zostrelenia letu MH 17 sme sa venovali už v dvoch článkoch.

Témou prvého bolo, že lietadlo nemalo byť navedené nad oblasť, kde reálne prebiehalo bombardovanie a boje vojenského letectva s protivzdušnou obranou.

Druhý článok spochybňoval použitie systému Buk. Spochybňovanie bolo postavené na tom, že vystrelenie rakety tohto typu (hlučná, zanecháva jasnú stopu) by muselo mať stovky ak nie aj tisíce svedkov. Na základe tohto „sedliacko rozumového“ argumentu sme nespracovávali správu „Almaz Antei“, ktorá bola  o tom, že lietadlo zostrelil ukrajinský BUK M1 z oblasti Zaroščenskoje. Aj pri odpálení rakety z tej oblasti by podľa nás boli aspoň stovky svedkov .

Mali sme pripravený tretí článok ohľadom lietadiel čo sa pohybovali v priestore a čase pádu Boeingu. Tiež postavený na „sedliackom rozume“, čo tam tie lietadlá práve v tom čase robili.

Prečo ak tam boli náhodne, svoju úlohu nedokončili (nebombardovali) a prečo ich posádky nevystúpili na verejnosť s tým čo videli.

Niečo vidieť museli a Buk vo vzduchu by znamenal iný chaos na oblohe. Nie že jedno SU ešte krúži nad troskami Boeingu a  fotí, ako keby s odkazom pre obsluhu BUKu aj ja chcem raketu…

Je pravda, mali sme v pripravovanom článku len otázky a  odpovede chýbali.

Teraz sa však objavila táto správa, pričom nie je jasné, kto za ňou stojí. Je príliš kvalitne spracovaná. To znamená, že jej tvorcovia sa zjavne vo veci vyznajú, plus mali čas a prostriedky ju vytvoriť. Štúdia je o x levelov vyššie ako naše zverejnené alebo pripravované články postavené na „sedliackom rozume“.

Kto je záhadný pán Leks a kto správu reálne vytvoril je asi aj škoda špekulovať.

Teoreticky si mohol „privyrobiť „aj niekto z teamu v Holandsku, s tým že navigoval „kupcov“  buď „správnym“ alebo minimálne ľahko „uveriteľným“ smerom.

Ešte k tomu jedna poznámka. Kvalitne spravená bola aj štúdia „od Almaz Antei“ a tá preferovala zásah BUK-om.

Takže ako býva zvykom, na Medzičase netvrdíme, že to bolo tak či onak. Len vám postujeme (laický) preklad (a ten dal zabrať) materiálu, ktorý začína kolovať svetom internetu.

Jeho dôveryhodnosť  si musí konkrétny čitateľ posúdiť sám. 

Kto ovláda ruštinu, originál správa je tu, existuje aj jej verzia v pdf formáte.

Už by sa konečne mal rozhýbať aj vyšetrovací team v Holandsku a ukázať svetu, za čo tam rok berú plat. Je o divné, že kým v mnohých ohľadoch problematickejší pád lietadla GermanWings prinášal výsledky deň po dni, tu je už rok divné „ticho“, aspoň čo sa oficiálnych informácií týka.

Správa o leteckej havárii Boeing 777 MH-17

Táto správa bola spracovaná leteckými odborníkmi pôsobiacimi v obore leteckých katastrof. Využili pritom svoje rozsiahle skúsenosti a hlboké znalosti v oblasti letectva. Zdroj je spoľahlivý, ale mená autorov zverejnené nebudú, ak si to rozmyslia, prihlásia sa sami k autorstvu. Na základe dostupných k fotografií trosiek Boeingu odborníci vypočítali možný bod výbuchu rakety, rovnako ako počet a hmotnosť jej (zničujúcich) elementov

SPRÁVA o výsledkoch štúdie možnej príčiny leteckej havárie Malajzijského dopravného lietadla Boeing 777-200-9M-MMR, zo dňa 17. 07. 2014, let MH-17 z Amsterdamu do Kuala Lumpur

Júl 2015

1. predmet výskumu

Foto a video materiály z fragmentov malajzijského osobného lietadla Boeing 777-200-9M-MMR, ktorý havaroval 17.07.2014 (let MH-17) z Amsterdamu do Kuala Lumpur získané z otvorených zdrojov.

2. Okolnosti havárie

17.júla 2014 lietadlo Boeing 777-200 s registračným číslo 9M-MMR, leteckej spoločnosti Malaysia Airlines, vykonával let pravidelnej linky z Amsterdamu MH17 (letisko Schiphol, Holandsko) do Kuala Lumpur (Malajzia). Na palube lietadla bolo 283 cestujúcich a 15 členov posádky.

Trosky lietadla boli nájdené pri obci Grabove (Donecká oblasť, Ukrajina), niektoré veľké fragmenty boli nájdené v oblasti obcí Rassypnoje a Petropavlovka(Donecká oblasť, Ukrajina). Hlavná poloha vraku oblasti je 8,5 km východne od poslednej známej pozície lietadla za letu. Celková plocha výskytu trosiek bola cca 50 km2.

3. Cieľ štúdie Cieľom štúdie bolo zistiť skutočnosť, či bolo lietadlo zničené zbraňou, za akých okolností a akými prostriedkami.

4. Podkladové materiály štúdie

Štúdia rieši tri vzájomne prepojené a sekvenčné úlohy:

 • Identifikácia škôd spôsobených zbraňou
 • Určenie podmienok, za akých boli zbrane použité
 • Identifikácia typu použitých zbraní

4.1. Analýza charakteru poškodenia lietadla na základe trosiek

Foto a video materiály trosiek lietadla boli získané z verejne prístupných internetových stránok.

Vyhodnotením fotografických materiálov, bolo zistené, že výskyt trosiek zodpovedá zničeniu pôsobením zaťaženia, ktoré prekročilo statickú pevnosť súčiastok lietadla

Zároveň na troskách kokpitu sú špecifické poškodenia vo forme lokálnych otvorov a jamiek, ktoré sú charakteristické pre vysokorýchlostné nárazy kompaktných tvrdých predmetov.

Podobné poškodenia sú na troskách vnútornej strany priestoru pre posádku – v kabíne pilotov. Podobné poškodenia, ale o niečo väčšej veľkosti a v nižšej hustote, sú „na nose“ prívodu vzduchu do ľavého motora.

Všetky tieto poškodenia (väčšinou – otvory), vytvorili pevné objekty narážajúce do lietadla vo vysokej rýchlosti.

Hlavne na vonkajšej strane trupu je pozorovaná deformácia okrajov otvorov pozorovaných v smere opačnom od smeru nárazu (obr.1, šípka 1).

 Takáto deformácia je charakteristická pre pôsobenie rázovej vlny odrazenej od silového náboja (vyvoláva ho náraz predmetu).

 Okrem toho sú na povrchu trupu okrem niekoľkých pomerne veľkých otvorov mikrokrátery (obr.1, šípka 2), ktoré sú zvyčajne dôsledkom nárazu vysokorýchlostného „prachu“ (nespálené jemné časti výbušnej hlavice a munície ). Tieto nasvedčujú explózii v malej vzdialenosti od lietadla.

Na úlomku, s pomerne silnou vrstvou laku (LPC) je na prednej ploche oblasti okolo otvorov pozorované odlupovanie náteru (1b, šípka 3), čo je tiež známka vlnových javov typických pre náraz vo vysokej rýchlosti.

Iné trosky lietadla už neobsahujú tento typ poškodenia. Jednotlivé otvory na povrchu ľavého krídla (okrem obruby ľavého motoru), sa nedajú považovať za vysokorýchlostné.

Zistené poškodenia sú charakteristické pre vysoko výbušné fragmentačné hlavice, pričom výbuch nastal v malej vzdialenosti od povrchu lietadla.

Pravidelnosť v usporiadaní otvorov naznačuje, že s najväčšou pravdepodobnosťou bola hlavica vybavená hotovými úlomkami (pozn. Medzičasu pripomínajú šípky alebo klince), ktoré sú typické pre vysoko výbušné hlavice absolútnej väčšiny moderných (proti)leteckých rakiet.

Počiatočná rýchlosť submunície moderných zbraní pre ničenie vzdušných cieľov, je zvyčajne v rozmedzí 1500 – 2500 m / s.

MH17 obr1

Obrázok 1 – Charakteristický vzhľad otvorov v troskách lietadla.

 

Šípky 1 – deformácie okrajov otvorov od pôsobenia rázovej vlny v smere opačnom ku smeru nárazu.

Šípky 2 – dôsledky „prachu“, ktorý sa vyskytuje (len ! ) v blízkosti miesta výbuchu

Šípka 3 – odlúpenie farby ako dôsledok pôsobenia rázovej vlny

Z toho vyplýva, že pilotná kabína bola poškodená vysokorýchlostnými kompaktnými predmetmi, a tie sú s najväčšou pravdepodobnosťou dôsledkom veľmi blízkej explózie vysoko fragmentačnej hlavice.

4.2. Určenie priestorových podmienok za akých došlo k zostreleniu lietadla

Pod podmienkami priestorovej deštrukcie lietadla v tomto prípade rozumieme vzájomnú polohu bojového prostriedku vzhľadom k lietadlu v čase explózie. Za týmto účelom sme určili systém súradníc OsXsYsZs zobrazený na obrázku č. 2.

MH17 obr2

Obrázok 2 – Súradnicový systém použitý v štúdii

Zo získaných fotografií a videí bola vytvorená schéma z úlomkov pre daný typ lietadla Boeing 777-200 (obrázok 3).

MH17 obr3

Obrázok 3 – Schéma prednej časti lietadla

Ďalej bola vytvorená vizuácia poškodení na vonkajšom obryse lietadla v blízkosti priestoru pre posádku a sumarizácia (obr. 4). Podľa fotografií trosiek, uskutočnených v rôznych uhloch, bolo odhadnuté umiestnenie poškodení vo vzájomnom vzťahu k sebe navzájom, a zároveň bola vypočítaná ich poloha v   súradnícovom systéme.

Celkom, na vonkajšom obryse trosiek A, B, C, D a E, bolo zistených 230 poškodení, ktoré boli spolu s obrysmi trosiek vnesené do trojrozmerného modelu typu lietadla Boeing 777-200 (obr. 5).

MH17 obr4

Obrázok 4 – fragmenty A(a, b) a B (C), G (d, e), B (e) a R (x) s očíslovanými poškodeniami

MH17 obr5

Obrázok 5 – Model prednej časti trupu lietadla Boing777-200 s vyznačení fragmentov A, B, G, B, D a s vyznačením poškodení

 

4.2.1. Stanovenie polohy hlavice rakety vzhľadom k lietadlu v okamihu výbuchu.

Analýza vzájomnej usporiadania poškodení zistených na troskách aj napriek absencii významnej časti trosiek kokpitu je možné pozorovať zjavné hranice poľa zásahu (obr. 6). Táto skutočnosť umožňuje presne vyhodnotiť priestorové podmienky zničenia lietadla.

MH17 obr6

Obrázok 6 – Kombinácia obrysov fragmentov (bodkovaná čiara) a obrysov zásahov ukazuje oblasť zásahu.

Najmä, na fragmente B tie  poškodenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hranice oblasti zásahu, predstavujú presne orientované pretiahnuté pravouhlé stopy, ktoré vznikli dráhou segmentov hlavice, ktorých trajektórie sú orientované tangenciálne k vonkajšiemu obrysu trupu v tejto oblasti (pozri obr. 7a ). Tieto stopy typu dotyčnice umožňujú presne určiť polohu týchto trajektórií v trojrozmernom priestore, v špecifikovanom súradnicovom systéme.

MH17 obr7

Obrázok 7 – Vzhľad povrchu fragmentu B v rôznych miestach.

Následne boli vypočítané trajektórie letu úlomkov hlavice v priestore a tak bolo možné vypočítať polohu bodu výbuchu.

MH17 obr8

Obrázok 8 – poloha fragmentov v súradnicovom systéme.

Výsledky meraní ukázali, že na malej časti povrchu fragmentu B, vo vzdialenosti 1 m pozdĺž hranice poľa zásahu, existuje veľmi významná zmena v orientácii stôp od 45 ° do 20 ° (pozri obr. 7).

Analýza poškodení blízko hranice poľa zásahu ma zostávajúcich fragmentoch odhalila niekoľko podobných stôp na fragmentoch A (obr. 9) a B (obr. 10) a D (obr. 11).

MH17 obr9

Obrázok 9 – Vzhľad povrchu fragmentu D v hraničnej oblasti zásahu.

MH17 obr10

Obrázok 10 – Vzhľad povrchu fragmentu B v okrajovej časti poľa zásahu.

MH17 obr11

Obrázok 11 – Vzhľad povrchu fragmentu G v prihraničnej oblasti poľa zásahu na ľavej strane zásahu.

Celkom bolo vybratých 6 poškodení, z ktorých sa určila poloha príslušných trajektórií submunície vo zvolenom súradnicovom systéme. Výsledky výpočtu sú uvedené v tabuľke 1.

MH17 tab1

Z výpočtov vykonaných krížením (protiľahlých) trajektórií na základe údajov uvedených v tabuľke 1, bolo zistené, že bod explózie je v oblasti ohraničenej týmito súradnicami:

x0 = -1,5 až -1,9 m;

y0 = -0,8 až -1,3 m;

z0 = 1,8 až 2,2 m.

Výsledky naznačujú, tieto závery:

 • pomerne kompaktná oblasť možného umiestnenia bodu výbuchu, aj keď bola získaná v štyroch z piatich úlomkov lietadla, naznačuje, že s najväčšou pravdepodobnosťou, pole zásahu bolo vytvorené jedinou zbraňou
 • K explózii hlavice zbrane ničenia došlo v blízkosti lietadla, a to, približne 0,8 až 1,6 m od skla kokpitu (naproti panelu veliteľa posádky).

Obr. 12 ukazuje trojrozmernú interpretáciu výpočtu oblasti miesta výbuchu.

MH17 obr12

Obrázok 12 – relatívna poloha rekonštruovaných trajektórií prvkov (sub)munície

4.3. Stanovenie sily hlavice zbrane

4.3.1. Charakteristika submunície

Z charakteru a veľkosťi otvorov je možné odhadnúť veľkosť a niekedy aj formu submunície.

Všeobecne možno povedať, že veľkosť a tvar otvorov vytvorených na povrchu lietadla nezávisí len na tvare a veľkosti úderného elementu, ale aj na smere jeho dopadu. Preto, pre odhad veľkosťi elementov submunície potrubujeme merať kolmo na vektor prierazu.

Akonáhle je stanovená poloha hlavice voči lietadlu v okamžiku explózie, vtedy je možné odhadnúť smer letu úderného elementu, tj. smer jeho vektora k povrchu lietadla.

V tejto štúdii bolo pre posúdenie veľkosti elementov z dostupných snímok (obr. 13), vo vzťahu k známym rozmerom štruktúrnych prvkov (priemer nity, skrutky) vyhodnotených 186 otvorov.

Výsledky ukázali, že množstvo otvorov (86%) je v rozmedzí od 6 do 13 mm, pričom najviac sa vyskytuje hodnota 8 mm. (obr. 14)

To umožňuje predpoklad, že všetky poškodenia vytvoril jeden typ submunície. V prípade, že by hlavica obsahovala dva alebo viac typov munície, potom by v grafe mali byť pozorované dva vrcholy alebo viac .

MH17 obr13

Obrázok 13 – Ukážka metódy merania veľkosti poškodenia z priečneho dopadu (jamiek) submunície.

MH17 obr14

Obrázok 14 – Histogram zistených veľkostí otvorov

Výsledky odhadov veľkosti otvorov na dostupných fotografiách naznačujú, že prvky submunície boli v podobe kvádra o stranách 8x8x6 s toleranciou +- 0,5 mm (obr. 15a).

 Bol simulovaný proces prerazenia povrchu pri 8x8x6 mm veľkosti prvku (s toleranciou  0,5 mm stranách) s rôznymi orientáciou v priestore (obr. 15b), ktorý ukázal dostatočnú konvergenciu výsledkov vzhľadom ku skutočnej veľkosti a tvaru otvorov.

Hmotnosť prvku submunície (je pravdepodobné, že je ocele) je 2,4 – 3,7 g

MH17 obr15

Obrázok 15 – Predpokladaný typ submunície (a) a modelovanie tvaru a veľkosti otvorov, vytvorených z nej (b).

Podľa správy predloženej konštruktérom rakiet Buk „Almaz-Antei“ , z fragmentov lietadiel boli získané kusy zložitého tvaru, pripomínajúce „I-nosníka“. Na základe analýzy vzhľadu týchto fragmentov sa v správe usudzuje, že lietadlo bolo zostrelené raketou zo obranného systému „Buk“, niektorou z jej modifikácií vybavenou oceľovými elementami submunície v podobe „I-nosníka“ – dvojkvádra.

Avšak, v závislosti od typu, hmotnosť elementu submunície bicieho „I-nosníka“, je 8,1 g, čo je viac ako dvojnásobok maximálnej vypočítanej hmotnosti pre element z udalosti. Preto je tvrdenie, že nájdené kusy sú šrapnely z typu rakiet SAM „Buk“, je pravdepodobne nesprávne.

4.3.2. Určenie hmotnosť bojovej hlavice podľa množstva submunície 

Stanovenie počtu submunície v hlavice sa vykonalo na základe posúdenia uhlovej hustoty prúdu elementov submunície v rozširovaní meridionálneho sektora nasledujúcim spôsobom:
MH17_vzorec1

Kde (fí) max – uhol meridionálneho sektora letu expanzných súčastí submunície.

Vzhľadom k tomu, že uhlová hustota elementov submunície bola vypočítaná z polohy prvkov poškodenia v oblasti zásahu v čase explózie hlavice, je zrejmé, že zmenou polohy bodu explózie sa hustota sa bude líšiť. Preto sa mení uhol dopadu uhol meridionálneho sektora letu expanzných častí submunície.

Z tohto dôvodu, aby sa čo najpresnejšie zistilo množstvo submunície, bol vykonaný výpočet uhlovej hustoty v rôznych vzdialenostiach bodu explózie od povrchu lietadla, tj, vo vzdialenosti 0,8, 1,2 a 1,6 m, v danom poradí. Maximálna predpokladaná hodnota počtu submunície v bojovej hlavice bolo 3650 kusov. (Obr. 16)

Je predpoklad, že počet elementov submunície v hlavici, je v rozmedzí od 2000 až 4000 ks., S ohľadom na výsledky hodnotenia charakteristík elementov submunície, ich celková hmotnosť v hlavici, musí byť od 4,88 do 14,80 kg.

Analýza hmotnostnej charakteristiky vysoko výbušných hlavíc moderných rakiet ukázala, že medzi hmotnosťou hlavice a celkovou hmotnosťou submunície je štatisticky dostatočne stabilný pomer:

MH17_vzorec2

s koeficientom korelácie 0,97

MH17 obr16

Obrázok 16 – Výsledky výpočtu početu elementov submunície bojovej hlavice v rôznych vzdialenostiach od výbuchu lietadla pri rôznej orientácii vzhľadom k povrchu lietadla.

 

Táto okolnosť umožňuje odhadnúť hmotnosť hlavice rakety, ktorá spôsobila oblasť zásahu na fragmentoch lietadla. Ak rozsah celkovej hmotnosť submunície je od 5 do 15 kg, následne s 95% úrovňou spoľahlivosti hmotnosti váha hlavice musí byť od 10 do 40 kg.

4.4. Identifikácia typu zbrane

Štúdium poškodení bolo zistené, že lietadlo bolo zasiahnuté zbraňou s vysoko explozívnou fragmentačnou hlavicou s hmotnosťou 10 až 40 kilogramov, s pravdepodobne oceľovými prvkami submunície s priemernou hmotnosťou asi 3g, hypotetický tvar kvádra so stranami 8x8x6 mm (s toleranciou +- 0,5 mm) pri množstve 2000 až 4000 ks. K výbuchu z hlavice došlo vo vzdialenosti 0,8 až 1,6 m od priestoru veliteľa posádky. Aby bolo možné určiť typ prostriedku podľa charakteristík hlavice, bolo nutné analyzovať verejne dostupné materiály známych domácich aj zahraničných typov týchto zbraní

Výsledkom analýzy bolo zistené, že rakety „vzduch-vzduch“ domácej (vrátane sovietskych) konštrukcie a výroby, sú vybavené výlučne hlavicami hlavicami tyčového alebo kombinovaného typu.

Analýza charakteristík domácich protilietadlových zbraní (zem – vzduch), ukázala, že medzi nimi je dosť typov rakiet, ktoré môžu zasiahnuť vzdušný cieľ vo výške 10 km. Avšak, pri všetkých sú vysoko výbušné fragmentačné hlavice podstatne ťažšie ako 40 kg.

To znamená, že výsledkom komplexného súboru charakteristík poškodenia nezodpovedajú žiadne z rakiet domáceho pôvodu „vzduch – vzduch“ ani „zem – vzduch“, ktoré by mohli zasiahnuť lietadlo vo výške okolo 10 km.

Analýza dostupných informácií o vlastnostiach rakiet „vzduch-vzduch“ zo zámoria ukazuje, že, na rozdiel od domácich rakiet tejto triedy, väčšina z nich sú vybavené s vysoko explozívnou hlavicou s  hotovými úlomkami elementov. Okrem toho, pomerne veľké množstvo týchto rakiet má hmotnosť hlavice v určenom rozmedzí. Avšak, nedostatok informácií o vlastnostiach ich submunície neumožňuje úplne realizovať identifikačný proces.

Preto, vzhľadom na nedostatok dostatočných informácií o zahraničných zbraniach, nie je možné určiť konkrétny typ rakety.

 1. Analýza výsledkov

Výsledkom tejto štúdie je, že lietadlo nemohlo byť zasiahnuté prostredníctvom domácej rakety (pozn. Ukrajina, ZSSR, Rusko). Zo zahraničných zbraní nie je možné určiť presne typ, chýbajú údaje o týchto zbraniach.

Avšak, okolnosti a podmienky porážky lietadla nám umožňujú zverejniť niektoré predpoklady.

Predovšetkým:

V zostrelenom lietadle je pred kabínou pilotov namontovaný prehľadový radar, ktorý počas letu pôsobí v aktívnom režime. V prípade, že raketa mala pasívne radarové navádzanie, bola navedená žiarením radaru Boeingu. V tomto prípade možno očakávať, že raketa smeruje nosu lietadla.

Je potrebné poznamenať, že navedenie strely s pasívnym radarovým hlavou sa v tomto prípade vykonáva na bočné vyžarovanie radarovej stanice (Boeingu). To vysvetľuje nielen navedenie rakety k trupu, ale aj polohu bodu výbuchu  na bočnej strane radarovej stanice.

Niektoré moderné rakety, väčšinou triedy „vzduch-vzduch“ sú vybavené s tepelnou samonavádzacou hlavicou, tzv. typ matice. Tieto hlavice umožňujú, na základe algoritmov rozpoznávania cieľa , generovať geometrický obraz cieľa. Raketa sa naviguje na najzraniteľnejšie časti terča. Je zrejmé, že z hľadiska účinnosti strely na väčšie lietadlá, najzraniteľnejšie oblasťou je kokpit.

 To znamená, že navedenie strely mohol zabezpečiť radar alebo tepelná stopa. Pri navedení na radar bola pravdepodobne hlavica pasívneho (radarového) typu, pri navedení na teplo s termovíznym typom matice.

Pre potreby štúdia bolo vykonané modelovanie zničenia lietadla pri útoku z prednej (obr. 17) a zadnej (obr. 18), hemisféry.

Výsledky simulácie ukázali, že najpravdepodobnejší je útok lietadla s priestoru pred Boeingom (predná pologuľa letu)

Kritérium „hmotnosti bojovej hlavice“ spĺňajú štyri zahraničné strely „vzduch-vzduch“:

 • francúzske raketa krátkeho doletu typu „Magic-2“
 • izraelská raketa krátkeho doletu typu „Shafrir“
 • americká raketa krátkeho doletu typu „AIM-9“
 • izraelská raketa krátkeho doletu typu „Python“
MH17 obr17

Obrázok 17 – Výsledky simulácie zostrelu , keď sa blíži raketa počas útoku z prednej pologule (a), pri spustení poistky (b), pri explózii hlavice, (c) a vytvorenie pola zásahu(z)

MH17 obr18

Obrázok 18 – Výsledky simulácie zostrelu, keď sa blíži rakety lietadiel pre lietadlá počas útoku zo zadnej hemisféry (a), pri spustení poistky (b), pri explózii hlavice, (c) a vytvorenie pola zásahu (z).

Prvé tri rakety sa do tohto zoznamu dostali z rôznych dôvodov (ako je hlavica a navádzacieho systému), zatiaľ čo štvrtá si zaslúži dôkladnejšie preskúmanie.

Informácie o rakete krátkeho doletu „Python„:

Poznámka Medzičasu:

Proti zostrelu Boeingu lietadlom SU 25 sa často argumentuje tým, že lietadlo SU 25 je schopné „bojovať“ do výšky 7 000 m pričom Boeing letel vo výške 10 000 m. Tieto argumenty však absolútne ignorujú schopnosti rakiet vzduch vzduch pre ktoré je bezproblémové vyletieť o 3000 metrov vyššie nad výšku strieľajúceho lietadla. Napríklad spomínaný  Python vie pôsobiť až do vzdialenosti 20 km od miesta výstrelu, to naozaj svedčí to tom, že vystúpať 3000 m výšky nemôže mať problém (možno by sa vzdialenosť dosahu tým stúpaním skrátila na 5, 10 či 15 km).

Po prvé, od štvrtej modifikácie tejto rakety, je raketa vybavená tepelným samonavádzacím typom matrice, ktorá umožňuje pri relatívne malej hmotnosti bojovej hlavice (cca 11 kg) efektívne zostrely cieľov.

Jej vysoko výbušná hlavica má hotové úlomky elementov submunície.

Podľa niektorých zdrojov boli začiatkom minulého desaťročia v Gruzínsku modernizované Su-25 práve pre rakety typu „vzduch-vzduch“ „Python“ štvrtej a piatej modifikácie.

Upravené lietadlo sa nijako inak nelíši od ostatných verzií Su-25, o ktorých prítomnosti v oblasti ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny niet je pochýb.

 Obvykle tento typ lietadla ničí vzdušné ciele raketami „vzduch-vzduch“ typu R-60, ktoré majú tyčovú hlavicu.

 „Python“ je o niečo väčší ako raketa R-60, ale vo vzhľade sú si veľmi podobné.(obr. 19). Preto môžeme predpokladať, že prítomnosť modernizovaných Su-25 na území Ukrajiny by mohla prejsť bez povšimnutia (pozn. úspešný režim utajenia modernizácie).

Preto sa z celej rady známych zahraničných riadených striel komplexný súbor charakteristík najviac zodpovedá (vrátane pravdepodobnej použiteľnosti) rakety typu „vzduch-vzduch“ „Python“.

MH17 obr19

Obrázok 19 – Rakety „Python“ () a R-60 (b) sú si podobné

 

ZÁVER

Výsledkom štúdie je zistenie, že fragmenty malajzijského osobného lietadla Boeing 777-200-9M-MMR, ktoré havarovalo 17.07.2014 počas letu, MH-17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru, majú poškodenia typické pre zostrel lietadla

 Explózia bojovej hlavice sa konala mimo lietadla vo vzdialenosti približne 0,8 až 1,6 m od skla kokpitu (naproti sklu kabíny veliteľa posádky).

Hmotnosť hlavice bola nižšia ako 40 kg. Hlavica bola vybavená submuníciou s priemernou hmotnosťo asi 3 g v počte 2000 až 4000 ks. Odhad tvaru submunície je  kváder o stranách 8x8x6 mm.

Raketa mohla byť navádzaná cez radar alebo tepelnou stopu. V prípade radarového navádzania šlo s najväčšou pravdepodobnosťou o pasívny typ, v prípade navádzania na teplo – raketa s termovíznym typom matice.

 Komplexný súbor charakteristík poškodení nezodpovedá žiadnemu typu „domácej“ rakety typu „vzduch – vzduch“ ani „zem – vzduch“, ktoré by mohli zasiahnuť lietadlo vo výške asi 10 km.

Vzhľadom na nedostatok informácií o zahraničných raketách, nie je možné určiť konkrétny typ použitej rakety.

Z celého radu známych riadených striel súbor charakteristík najviac zodpovedá (vrátane pravdepodobného použiteľnosti) rakete typu „vzduch-vzduch“ „Python“.

[sociallocker][/sociallocker]

12 komentárov

 • Pingback: MH 17 – dlhoočakávaná správa holandských vyšetrovateľov | MEDZIČAS

 • Velmi v pohode nie, kedze stupavost nad 7km ma mizernu a vacsou vyskou sa zmensuje, dalej netreba zabudat na max rychlost 975 km/h, to znamena ze v momente zostrelu letel MH-17 rychlejsie. Samozrejme pri stupani do letovej hladiny MH-17, by este rychlost Su-25 rapidne klesla. Teda kanon je vyluceny uplne, co sa tyka inej ako ruskej alebo ukrajinskej rakety v podvese Su-25 je podla mna scifi. Namontovat do podvesu inu vyzbroj na aku bola urcena je prakticky nemozne, kto sluzil u letectva tak vie o com pisem. Stale nechapem jednu vec, Ukrajina ma vo vyzbroji napr. Mig-29, ten by nemal ziaden problem zostrelit MH-17, tak nechapem naco by sa trapili prerobenou Su-25. Podla fotiek kokpitu a srapnelov ktore som videl to bol jednoznacne BUK a podla okolnosti predpokladam, ze to bol Ukrajinskej armady.

 • Som skepticky. Nie preto, zeby som neveril, ale skor preto, lebo je tu vela cudnych okolnosti. Tato sprava sa tvari vedecky a z 90% sa aj tak sprava. Ale je tu par bodov, kde mam trosku problem:

  1) Nacasovanie tejto spravy.
  Po dlhsej dobe bolo pocut holandskych vysetrovatelov a CNN zacala naznacovat, ze podla internych informacii je na vine system BUK a prst ukazuje na separatistov. Zrazu sa v rovnakom case ( tento clanok je z 14.7.2015 ) sa objavi clanok, ktory to vyvracia, je napisany odbornym jazykom ( pripomina mi moje vysokoskolske casy – ako napisat zaver labaku a v 10 vetach kvaziodborne opisat, ze sa vlastne vsetko podarilo a nie je o com pisat 😀 ) a prichadza s vlastnou alternativou udalosti. Jeden z nastrojov propagandy je okrem potlacania alternativnych informacii aj zahlcovanie alternativnych kanalov. Rusofob tento clanok odignoruje a bude brat za Pismo Svate spravu Holandanov, rusofil presne naopak. Realista je minimalne obozretny…

  2) Metodika ziskavania udajov
  Autori sami uvadzaju, ze ich zdrojom boli len rozlicne fotografie a volne dostupna dokumentacia. Hoci odviedli mravciu pracu, predsa len urcovat uhly z „amaterskych“ fotiek chce znacnu odvahu. Mozno len nemam vzdelanie v spravnom technickom odbore, ale potencial na chybu tu je znacny ( a podla mojho osobneho nazoru za hranicou prijatelneho rizika). O rozmeroch dier by sa dalo tiez polemizovat, aj ked tu maju referencne body, od ktorych sa mozu odrazit.

  3) Urcenie poctu elementov
  V tomto bode mam uz vyhrady mimoriadne. Na serveri palba.cz riesili svojho casu ( a mozno stale riesia ) verziou s Bukom. Clovek sa dozvedel vela zaujimaveho, ale jedna vec mi utkvela v pamati. Bojova hlavica typu Buk „vystreluje“ crepiny dvoma hlavnymi smermi ( ukazane tu: https://www.metabunk.org/attachments/buk-vp-jpg.13419/ ), z coho nepriamo vyplyva, ze cca 50 % projektilov ciel nezasiahne. Neviem, ci to brali do uvahy v danej sprave, ale ak nie, potom mohli mat docinenia s raketou 2x takou tazkou. A prave Buk vylucili z dovodu pozadovanej vahy, ktora presahovala ich stanovene maximum.

  Verim, ze v tomto bode sa mylim ja, pretoze ak mam pravdu, potom autori bud nieco zanedbali, alebo naopak, pokusili sa manipulovat skrze udaj o pocte elementov ( ktory mi mimochodom pripada ako vycucany z prsta – ziaden vzorec, nic, co je zasadny nedostatok, obzvlast ked na tom nasledne stavaju dalej) a nasledne nasmerovat verejnu mienku na cestu rakety vzduch-vzduch zahranicnej vyroby ( co by defacto ocistilo Rusko ).

  PS. Na zaklade skladby niektorych viet je jasne, ze ste to prekladali cez translator – chcelo by to este doladit, inak celkom zaujimavy clanok dostane od oponentov nalepku amaterizmu a uz sa jej nezbavi…

  • Nie je to čistý translator, to by tam boli iné nezmysly veď skúste len tak pre zábavu niečo stade dať do translatora. Translator sa používa len ako základ, aby sa každé písmeno nemuselo ďatlovať cez klávesnicu, predsa je to rozsiahly materiál. Ale bol to naozaj ťažký text na preklad, pochopiť vôbec, čo tým autor chcel povedať v niektorých hlavne tých matematických pasážach..

   Ohľadom BUKu, mali sme na to vlastný článok, kde verzii s BUKom akosi celkovo neverím – chýbajú svedkovia pre tak hlučnú „rachétlu“!

   V tomto materiáli od „Leksa“ je BUK vylúčený nie na základe množstva častíc, ale na základe priemernej hmotnosti jednotlivej častice, ktorá by musela byť 2násobná ako vypočítaná. Otvory proste nezodpovedajú časticiam submunície hlavice BUKu.

   Osobne si myslím, ale to je len konšpirácia, že toto vyniesol niekto z Holandska v rámci „privyrobenia“ si a to čo teraz vidíme ako výsledok je retušovanie diela tak, aby bolo zo zdrojov „verejných“. Proste autori z „neverejných“ zdrojov vedeli na čo sa majú zamerať a to si našli na zdrojoch „verejných“ a dali tomu formu.

   A nik ma nepresvedčí, že Holandsko mlčí pre niečo iné, než, že zistenia sú iné ako by bolo treba a politicky výbušné. Čo im bráni informovať krok za krokom ak uzavrú nejakú kapitolu? Tí čo to spravili sú už dávno z dosahu, je jedno z ktorej strany by boli. Po roku by snáď mali vyšetrovatelia vedieť typ zbrane a niet poctivého dôvodu aby sme ho nepoznali aj my. Koľký krát už odkladajú vyhlásenie aspoň čiastočných výsledkov?

  • ) Urcenie poctu elementov
   , ale ak nie, potom mohli mat docinenia s raketou 2x takou tazkou. A prave Buk vylucili z dovodu pozadovanej vahy, ktora presahovala ich stanovene maximum.
   Právě naopak, v použitém výpočtu se předpokládá kruhová charakteristika výbuchu a pak se určuje hustota v povrchu pomyslné kulové plochy. Pokud by byla použita raketa s nějak omezenou kulovou charakteristiku tedy hlavice ,která směrujte střepiny pouze do nějaké polo sféry došlo by při vypočtu k přesně opačnému místo 10-40 kg bojové části by vycházela výrazně menší hlavice tedy třeba 5-20kg.
   Duvod je ten, že ve vypočtu právě není hnotnost střepin v té části kulové plochy do které směrová střela střepiny neemituje.
   Čili pokud má buk směrovou hlavici tak jak ukazuje váš obrázek tak studije by ho vyloučila ještě více protože smerová bojová číst by musela býtr mejši.

   Klíčové je jedno, pokud je pravda, to, že epicentrum výbuchu tedy místo exploze střely je cca 1,5m od kokpitu , tak i si troufnu raketu BUK vyloučit Bojová část BUKu má 70kg a exploze takto hmotného objektu v této vzdálenosti by musela předek cíle poničit řádově více

   • Mam znameho, ktory PVO vyucoval. On sam mi prezradil, ze BUK exploduje cca 10 metrov od ciela a nie je navadzany ani tepelne, ani radarovo, ale na strednu cast cieloveho lietadla za ucelom sposobenia co najvacsich skod. O raketach vzduch-vzduch mi nevedel toho vela povedat, kedze to nevyucoval.

    Avsak napriek vsetkemu sa stale neviem zbavit pocitu, ze v urcovani elementov, merani uhlov ( a naslednemu stanoveniu miesta detonacie ) a vylucovani ruskych rakiet vzduch-vzduch doslo k vyuzitiu „nevedeckych“ metod majuceho za ulohu ziskat zadany vysledok.
    Skratka zaver spravy vyzera ako vytvaranie alibi nielen pre BUK, ale aj pre ruske rakety vzduch-vzduch.

    Stale som skepticky, pretoze aj tento clanok povazujem za prejav informacnej vojny. Ruska strana uz predniesla minimalne 5 verzii udalosti, ako doslo k tej tragedii. Zapadna iba jednu. Avsak aj v tej jednej mi stale chyba kondenzacna stopa po rakete a zdovodnenie jej absencie…

    Ci sa dozvieme pravdu je otazne. Pretoze akykolvek vysledok ocistujuci Rusko by dal Kremlu moralne pravo ziadat okamzite zrusenie sankcii, pozadovanie nahrad skod a specialne od Francuzov ziadat dodanie Mistralov. V stavke je fakt vela…

 • Jak sestřelili Boeing MH17 nad Ukrajinou. Zpráva koncernu Almaz-Antej
  ————————————————————————-

 • SU 25 je stihaci bombarder nedosahuje letovu vysku taku aby mohol strielat na boening s obtiazami dosiahne sotva 7 km vysku

 • Pingback: Anonymous Slovensko UK &raquo Zvláštna správa o zostrelení Boeing 777 MH-17

Pridaj komentár