Autorské práva

Fotografie umiestnené na tomto a vašom webe

Ak má web politicko informačný charakter a váš web je neziskový, kľudne môžete použiť fotografie podľa výnimky v zákone.

Dielo zverejnené v novinách alebo inom informačnom prostriedku o aktuálnych témach hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského charakteru je možné rozmnožiť, verejne prenášať a šíriť predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva. To isté je možné pri krátkej časti diela vnímateľného pri aktuálnych udalostiach, ktoré sú predmetom spravodajstva.

Ďalšie čítanie….

Autorské práva na texty na tomto webe

Texty a ich časti fungujú pod licenciou Copyleft Copyleft, takže ich ďalej môžete rozmnožovať a šíriť na nekomerčné účely, upravené alebo vcelku, s podmienkou, že budete aj tieto texty šíriť pod rovnakou licenciou. Poteší nás, ak uvediete meno autora a adresu webu.

One comment

Pridaj komentár