7 február 2015 – bude referendum druhým platným v histórii Slovenskej republiky ?

„Alebo či neviete, že nespravodliví nezdedia kráľovstva Božieho? Nemýľte sa, ani smilníci, ani modlári, ani cudzoložníci, ani mäkci, ani samcoložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani nadávači, ani dráči nezdedia kráľovstva Božieho.“ (1Kor 6:9-10)

Takže plejáda tých, ktorých sa príslušná stať  Písma týka je pomerne široká a zďaleka sa nevzťahuje len na komunitu „samcoložníkov“.

Máme tu však aktuálne referendum o ochrane rodiny a nie o opilstve a hulvátstve, preto je dnes (nielen) bohabojný občan Slovenska  pod tlakom ujasniť si svoj postoj, či sa referenda zúčastní a ako bude hlasovať.

Referendum je vlastne dôsledkom pomerne úspešnej snahy LGBT mimovládnych aktivistov vniesť svoje predstavy do prípravy zmien v legislatíve.

 Keby si svoje mimovládky založili napríklad opilci a úspešne presadzovali prípravu legislatívnej zmeny – limit 2 promile na spôsobilosť na vedenie motorového vozidla, možno by sme riešili miesto referenda o rodine referendum o opilcoch za volantom.

 Gayovia a lesby tu boli aj doteraz. Iste niektoré veci by nebolo zlé legislatívne upraviť s ohľadom na nich. Nie je však nutné ísť s veľkým hrmotom proti tradíciám.  Žiaľ treba povedať, že práve „ľudskoprávne“ mimovládky ako keby trpeli potrebou sa neustále zviditeľňovať, ten sklon k exhibicionizmu je tam viac než vidteľný.

Keď homosexuálne orientovaný občan žije v tichosti iným ako celibátnym spôsobom života, nikomu tým neubližuje, je to medzi ním a Bohom. V rovnakej pozícii sa nachádza smilník, cudzoložník, opilec…

 Ak však smilník, modlár, cudzoložník, ochľasta či samcoložník  sa svoj hriech snaží „legislatívne povzniesť“ na akýsi verejný záujem, dochádza k tomu, čo mnohí chápu  ako hlasné reptanie proti (kresťanskému) Bohu. Ako pokus vniesť do právneho prostredia na Slovensku tradície zo starovekých  mestských štátov Sodoma a Gomora.

 A tak máme tu referendum a s ním zatiaľ nevyslovenú otázku pre bohabojného farníka, či jeho viera nie je len forma bez obsahu. Ak má jeho viera obsah, patrí k tomu obsahu aj Biblia? Ak áno, potom neúčasť  na referende alebo dokonca súhlas s LGBT agendou znamená v prvom prípade nič neurobiť na obranu hodnôt daných Písmom, v druhom prípade sa aktívne postaviť do opozície voči Písmu.

Občanov Slovenska inovercov a ateistov aktivity LGBT aktivistov oprávnene znepokojujú tiež: 

Aliancia pre rodinu :

„Hrozí nám niečo?

Sledujúc zahraničie, kde sa nátlak nikdy nezastavuje, ale vždy pokračuje od registrovaných partnerstiev, cez „manželstvá“ homosexuálov a adopcie detí až po tresty za vyslovenie svojho názoru, sme po dlhej a zodpovednej úvahe zahŕňajúcej mnohé konzultácie prišli k presvedčeniu, že referendum O OCHRANE RODINY je nevyhnutné. “

Sú  v Európe legislatívne snahy trestať „homofóbiu“.  Tu nejde o trestanie agresívnych činov, s čím by som nemal problém (na to sú nakoniec aj iné, všeobecné §), ale o snahu o akúsi pozitívnu diskrimináciu, o nadpráva pre tento krát sexuálnou orientáciou definovanú minoritu.

Preto pôjdem aj ja osobne k referendu a podporím postoj Aliancie pre rodinu.

Tým nechcem povedať to, že by sa po dôkladnom zvážení nemali niektoré úradné veci homosexuálnym občanom uľahčiť. Chce to ale serióznu širokú občiansku diskusiu a nie konanie pod nátlakom LGBT mimovládnych aktivistov, ktorí sledujú vlastné ciele.  Referendum môže byť sľubným začiatkom konštruktívnej spoločenskej diskusie na túto tému.

 

 

 

4 komentáre

 • Dobrý deň, prepáčte ale NIE JE PRAVDA čo tvrdíte, že by tu nejaká mimovládka mohla zriadiť referendum o opilstve!!!! Ústavný súd by tieto otázky neschválil, pretože sú v rozpore s ústavou!!! referendum o opilstve a hulváctve by ani NEBOLO POVOLENE. Váš subjektívny a nekompetentný názor ohľadom referenda si prosím nechajte pre seba, pokiaľ pred tým, ako začnete ovplyvňovať masy formou blogu nemáte naštudovanú ÚSTAVU !

 • „A ako môže niekto prirovnávať homosexuála k opilcom, zlodejom, dráčom či “nadávačom”?“.
  Teraz neviem, či je to otázka smerovaná k apoštolovi Pavlovi, alebo k autorovi článku.

  „A že homosexuál cíti to isté čo heterosexuál, len voči osobe rovnakého pohlavia- no a?“
  a to je problém smerom k Písmu a následne konkrétneho farníka, či vezme Vašu argumentáciu “ Bibliu by sme do toho nemali ťahať už vôbec“.

  Účelom článku nebol učený výklad Písma, na to sa necítim, ale možné postoje slovenského kresťana s prihliadnutím na jeho možné motívy. A dôsledok toho v podobe šance na úspešnosť referenda.

  Ja pôjdem k referendu z úplne iného motívu, než je Písmo a List Korinťanom.

  • Prvá zmienená otázka bola smerovaná k autorovi článku, nakoľko v článku samotnom spomína, že rovnakým spôsobom (nenápadným, neprezentujúcim sa verejnosti) žijú aj opilci, smilníci, zlodeji, či cudzoložníci a rovnako sa pýta, či by bolo správne, keby si aj opilci založili organizáciu, ktorá by sa snažila zvýšiť povolené promile za volantom.
   2. bod o farníkoch a Písme: ak farník vyjadrí svoj postoj na základe vlastného uvažovania, nikto mu to neberie. Ak to ale robí na základe Biblie, niečoho, čo nielenže nie je potvrdené, ale dá sa to aj vyvrátiť, potom už nastáva problém.
   Celkovo, ak sa človek (kresťan / nekresťan) rozhoduje na základe Biblie a nie iba vlastného uváženia, potom je to problém.
   A ak človek prirovnáva homosexuálne orientovanú osobu k smilníkom, cudzoložcom, zlodejom, opilcom, či nebodaj vrahom, ide o obrovskú chybu a neinformovanosť.

 • Aspoň by ten článok mohol vyznievať objektívne.
  Doteraz nikto neprišiel na to, ako to majú tie LGBT osoby ohroziť a zničiť rodinu.
  Tam, kde homosexuálne a bisexuálne orientované osoby môžu uzatvoriť manželstvo, či registrované partnerstvo s osobou rovnakého pohlavia a adoptovať si dieťa nedochádza k ničeniu rodiny týmito činmi. Rodiny muž a žena si svojimi deťmi žijú tak ako predtým a ak ich niečo ohrozuje, je to vládna politika: mzdy, dane, podnikanie, nezamestnanosť, korupcia, lži…
  Nikto nediskriminuje heterosexuálne rodiny, majú rovnaké postavenie ako vždy mali. Nehovorím o tom, že o akých nadprávach pre homosexuálov je tu reč. To ako homosexuáli žiadajú niečo, čo heterosexuáli nemôžu? Vôbec nie.
  A ako môže niekto prirovnávať homosexuála k opilcom, zlodejom, dráčom či „nadávačom“?
  Ako, pokiaľ autor článku toto robí, nemal by takéto vety do článkov vkladať. To je ako prirovnávať jablká ku kladivám, či ľudí k zvieratám.
  A Bibliu by sme do toho nemali ťahať už vôbec: názory na homosexuálov v nej sú vyjadrenia názorov ľudí, nie Boha, Ježiša Krista, či Ducha Svätého. To je podstatne veľký rozdiel. Ten názor prezentujú ľudia, ktorí sa často mýlia, často konajú na základe emócií, namiesto racionálneho uvažovania. Nehovoriac o tom, že ak by mal Boh s homosexualitou problém, asi by niečo urobil. A nerátam tú časť Biblie, kde Boh ničí Sodomu a Gomoru kvôli homosexuálom. Prečo potom nepotrestal cirkev, keď v stredoveku mučila a zabíjala nevinných ľudí? Prečo nechal Napoleona zabíjať tisíce ľudí? prečo dovolil Hitlerovi rozpútať vojnu, pozabíjať v koncentračných táboroch obrovské množstvo nevinných? Prečo dovolil islamskému štátu podrezávať krky a zneužívať ženy a deti? Prečo na Ukrajine musia umierať civilisti? Tak homosexuálov si podá, ale toto, čo je skutočné zlo, to nič?
  A že homosexuál cíti to isté čo heterosexuál, len voči osobe rovnakého pohlavia- no a?
  A áno, LGBT robia dobre, že sa snažia o informovať ľudí a bojujú za svoje práva. Či už rozhovormi, alebo pochodmi. A nie, heterosexuáli pochody naozaj nerobia, ale to bude asi tým, že oni sa nemusia snažiť o legalizáciu uzatvárania zväzkov, o adopciu detí a na verejnosti sa nemusia báť prejaviť si náklonnosť (v rámci slušnosti). Homosexuáli musia.

Pridaj komentár