Adam Sterling: Záväzky a spolupráca v obrane

Pri príležitosti blížiaceho sa 25. výročia samostatnosti, môže Slovensko považovať svoje rozhodnutie vstúpiť do NATO za zásadný úspech nielen v súčasnosti ale aj do budúcnosti. Slovensko si zvolilo budúcnosť s NATO krátko po tom, čo získalo samostatnosť, aj preto, aby si zabezpečilo suverenitu a slobodu, o ktorú tak dlho bojovalo. Nevídaný hospodársky rast a blahobyt, aké krajina zažíva, by boli nepredstaviteľné bez istoty, že členstvo v Aliancii napomáha k dlhodobej stabilite krajiny.

Členstvo v NATO však prináša nielen výhody, ale aj povinnosti a dnes to platí ešte viac. Aktuálne bezpečnostné výzvy v rámci európskych hraníc, ale aj mimo nich vyžadujú od spojencov NATO, aby boli plne schopní spolupracovať a pripravení reagovať na akúkoľvek hrozbu.

Naše spojenecké väzby v rámci aliancie sú založené na spoločných dejínach a hodnotách, ktoré naše krajiny už dlho spájajú. Obranný vzťah medzi našimi krajinami je silný. Vďaka partnerstvu Slovenska s Národnou gardou Indiany, slovenské a americké jednotky spoločne nacvičujú zásahy pre prípady prírodnej katastrofy, chemického útoku, ako aj cvičenia iného druhu. Slovensko sa v lete v rámci NATO zúčastnilo cvičení v Lotyšsku, kde bola nasadená účelová skupina Štefánik, a napomáhalo pohybu vojsk Aliancie vo východnom krídle NATO počas cvičenia Saber Guardian. Tento rok Slovensko zvýšilo svoju operačnú efektivitu v NATO vytvorením Integračnej jednotky síl NATO (NATO Force Integration Unit, NFIU), ktorá je zodpovedná za koordináciu pohybu síl NATO v rámci území Aliancie. Jednotke velí slovenský dôstojník, pôsobí v nej slovenský vojenský personál, avšak sme hrdí, že súčasťou tímu sú aj traja príslušníci americkej armády.

Slovensko navyše naďalej plní svoj tak potrebný program modernizácie armády. V lete prevzalo Ministerstvo obrany prvé dva vrtuľníky Black Hawk z celkovo deviatich, ktoré kúpilo od Spojených štátov. Je to dosiaľ najväčšie obranné obstarávanie vo vojenskej histórii Slovenska a odzrkadľuje vážny úmysel Slovenska vybaviť svojich vojakov najlepšou dostupnou vojenskou výzbrojou a výstrojom.

Krajina však potrebuje aj naďalej modernizovať svoje vybavenie, aby sa bola schopná brániť a zároveň plniť si záväzky voči ostatným členom Aliancie. Vítame najnovšie vládne rozhodnutie potvrdiť predošlý sľub voči spojencom z NATO ? zvýšiť výdavky na obranu na 1,6 percent HDP do roku 2020. Veľká časť týchto výdavkov pôjde na modernizáciu Slovenských ozbrojených síl a na vybavenie interoperabilné so spojencami z NATO.

Rozhodnutia modernizovať treba robiť so starostlivým výberom najlepšieho výstroja a výzbroje, podľa potrieb Slovenska. Zásadný je tu však čas. Meškanie pri obrannom obstarávaní môže spôsobiť, že Slovensko nedodrží stanovené výdavky a ďalej bude závislé od zastaranej výzbroje zo sovietskych čias. Je veľmi dôležité, aby Slovensko splnilo svoju úlohu pri vzdušnej obrane Východného krídla NATO moderným vybavením vyrobeným na Západe a interoperabilným s NATO.

Naša silná vojenská spolupráca v minulosti aj súčasnosti mi dodáva istotu, že Slovensko urobí včas rozhodnutia, ktoré zlepšia jeho schopnosti a zaistia mu efektívnosť. Tým si silné a suverénne Slovensko vylepší vlastnú bezpečnosť a stabilitu, ako aj stabilitu európskych partnerov a NATO.

Adam Sterling je od roku 2016 Veľvyslancom USA na Slovensku

3 komentáre

Pridaj komentár