Ako americké ratingové agentúry fatálne vybuchli pri hodnotení Ruska

Počas niekoľkých málo týždňov došlo k úplnej diskreditácii zdôvodnenia zníženia kreditného ratingu, ktorým bolo Rusko postihnuté túto zimu. 

V januári som písal pre Russia Insider kritiku rozhodnutia ratingovej agentúry Fitch’s znížiť rating ruskej ekonomiky takmer na úroveň bezcennosti („Zníženie kreditného ratingu Ruska je jasne politické. Tu je vidieť prečo,“ Russia Insider, 12. januára 2015)

(Poznámka – podobnú vlastnú kritiku sme uviedli aj na Medzičase v článku o amerických agentúrach v porovnaní s čínskou agentúrou Dagong )

Ako som v mojej kritike predpovedal, bolo toto rozhodnutie postupne nasledované dvoma ďalšími ratingovými agentúrami v USA. Neskôr v januári S&P’s skutočne znížila status Ruska na úroveň junku (odpadu) a tento vzor nasledovala agentúra Moodys za niekoľko týždňov.

Standart & Poor's

Standart & Poor’s

Tu je odkaz na správu z Guardian, datovanú 26. januára 2015, ktorá vysvetľuje dôvody pre rozhodnutie S&P’s.

Bolo by ťažké vymyslieť situáciu, ktorá by rýchlejšie a úplne kompletne ospravedlnila moju kritiku rozhodnutia ratingovej agentúry Fitch’s, alebo ktorá by mohla ešte horšie zdiskreditovať odôvodnenie amerických agentúr pre zníženie ratingu než tá, ktorá sa pred našimi zrakmi rozvíjala v priebehu niekoľkých posledných týždňov.

Ako som zdôraznil v mojej kritike, zníženie kreditného hodnotenie bolo úplne neospravedlniteľné, pretože neexistovala žiadna šanca, že by ruská vláda neplnila záväzky štátneho dlhu, ani že by ruské korporácie neplnili svoje záväzky korporátneho dlhu.

A to sa preukázalo. Na konferencii v Petrohrade Putin vyhlásil, že ruské korporácie splatili minulý rok 130 miliárd USD zahraničného dlhu a v súčasnosti zaplatili sumu 60 miliárd USD zahraničného dlhu, ktorý je splatný tento rok.

Hoci dolárová hodnota rezerv Ruskej centrálnej banky klesla z 388 miliárd USD, keď som písal svoju kritiku, na približne 355 miliárd USD v súčasnosti, zdá sa, že podstatná časť tohto pádu bola spôsobená poklesom eura. Euro tvorí významný podiel rezerv, a preto pri poklese eura proti doláru, čo bol dôsledok programu kvantitatívneho uvoľňovania Európskej centrálnej banky, došlo k poklesu celkovej dolárovej hodnoty rezerv. Inými slovami, podstatná časť uvádzaného poklesu v rezervách je vyvolaná poklesom hodnoty eura voči doláru a nie čerpaním rezerv Ruskou centrálnou bankou.

V poslednej dobe začali rezervy Ruskej centrálnej banky stúpať nahor a najnovšie správy predpokladajú, že centrálna banka obnovila program nakupovania zlata.

Keď uvážime rýchlosť, s akou sú ruské korporácie nútené splácať svoj zahraničný dlh kvôli sankciám a zároveň vysokú pravdepodobnosť nadchádzajúceho rastu rezerv Ruskej centrálnej banky, nie je nemožné, že v blízkej budúcnosti veľkosť rezerv Ruskej centrálnej banky presiahne sumu, ktorú ruské spoločnosti dlhujú v zahraničí.

Do tejto úvahy, samozrejme, ani nie sú zahrnuté obrovské rezervy cudzej meny a zahraničné majetky, ktoré už ruské korporácie vlastnia – táto skutočnosť bola v západných komentároch a v správach o znížení ratingu úplne ignorovaná, a presne s tým som sa trápil a to som zdôrazňoval v mojej kritike.

Inak povedané, nedošlo k žiadnemu nedodržaniu záväzkov minulý rok, nedôjde k nedodržania záväzkov budúci rok a neexistuje žiadna závažná šanca, že k nemu dôjde niekedy v budúcich rokoch.

Má nás mraziť po chrbte pri predpovediach ekonomického zrútenia, ktoré sa objavovali koncom minulého roka a ktoré v prvom rade predkladali dôvody k zníženiu ratingu?

Guardian v článku z 26.1. píše, „Ratingová agentúra Standard & Poor’s uvádza, že zníženie bolo spôsobené menšou flexibilitou krajiny znižovať úrokovú sadzbu a oslabením finančného systému.

Pri ďalšom čítaní sa dozvieme, že „Pokusy o posilnenie hodnoty rubľa mali len dočasný efekt,“ oznámila agentúra Standard & Poor’s a poznamenáva, že zvýšenie úrokovej sadzby o 750 bázických bodov minulý mesiac vynieslo úrokové sadzby až na 17% a malo len obmedzený vplyv na výmenný kurz rubeľ-dolár.

„‚Rubeľ krátko stúpol proti doláru, ale od tej doby stále klesá, dosahuje asi 66 rubľov za dolár v porovnaní s hodnotou zhruba 35 pred rokom,“ uvádza S&P’s.

Preto sa predpokladalo, že Rusko je chytené v pasci, pretože „Ruská centrálna banka, stojí tvárou v tvár stále obtiažnejším rozhodnutiam v oblasti peňažnej politiky, zatiaľ čo sa snaží podporovať udržateľný rast HDP.“ A dodali: „Tieto ťažkosti sú spôsobené inflačnými vplyvmi poklesu výmenného kurzu a sankciami zo západu spolu s proti-sankciami zavedenými Ruskom.

Je úplne neskutočné, s akou rýchlosťou určité udalosti odhalili faloš týchto vyhlásení a varovaní.

Od správy S&P’s rubeľ namiesto zoslabenia posilnil. Teraz sa predáva v rozmedzí 50-55 rubľov za dolár. V skutočnosti si vláda a centrálna banka robia starosti, že rubeľ posilňuje príliš rýchlo.

Zdá sa, že inflácia dosiahla vrchol tesne pod 17% a teraz padá. Niektorí komentátori v súčasnosti očakávajú celkovú úroveň v roku 2015 v jednotkových číslach. Hoci to môže byť optimizmus, očakávania S&P’s, že by mohla stúpnuť tento rok nad 15%, sa celkom iste ukážu ako zlé.

Hoci časť bankového systému zakúsila ťažkosti na konci minulého roka, celkovo bankový systém vyzerá stabilne. Podľa Putina prvýkrát v histórii hodnota bankového majetku skutočne prevýšila veľkosť ekonomiky.

Pokiaľ sa jedná o to, čo Briti kedysi nazývali „reálna ekonomika„, priemyselná výroba sa znížila len o 0,6% v prvom štvrťroku a celkový pokles HDP bol len 2% – oveľa menej ako boli tie najoptimistickejšie očakávania.

Vo svetle týchto rýchlo sa zlepšujúcich podmienok sa takmer s istotou očakáva, že Ruská centrálna banka výrazne zníži úrokové sadzby. Už boli znížené zo 17% (kde sa nachádzali v čase, keď Fitch’s a S&P’s rozhodli o znížení) na 14%. Úrokové sadzby čoskoro (pravdepodobne v priebehu niekoľkých dní) výrazne spadnú dole.

Pasca, o ktorej agentúra S&P’s hovorila, neschopnosť balansovať medzi potrebou ochrany rubľa a udržiavaním nízkej inflácie spolu s nutnosťou podpory ekonomiky, čo údajne obmedzilo flexibilitu výmenného kurzu Ruskej centrálnej banky, ako sa ukazuje, ani neexistuje.

Toto všetko však neznamená, že ruská ekonomika je bez problémov. Pokles o 2% HDP je stále pokles. Inflácia 17% v prvom štvrťroku poškodila životnú úroveň, obzvlášť tým, ktorí majú fixné príjmy a nízke platy. Naproti tomu sa nezamestnanosť zvýšila len na 5,8%.

Tieto čísla môžu byť porovnávaná s krízou v roku 2009, kedy inflácia bola 11%, HDP poklesla o 7,9% a miera nezamestnanosti dosiahla 8,3%.

V mojej kritike o rozhodnutí ratingovej agentúry Fitch’s som povedal, že toto rozhodnutie nedávalo zmysel a mohlo byť vysvetlené len politicky.

Tvrdenie je samozrejme pravdivé, ako následné udalosti ukazujú.

Tento fakt by však nemal zakryť skutočnosť, že samotné ratingové rozhodnutie bolo úplne zlé – a skutočnosť, že ďalšie dve z veľkých ratingových agentúr takisto rozhodli zle. V akomkoľvek rozumne uvažujúcom svete by takéto groteskne zlé posúdenie ruského riziká malo byť poriadnou ranou kredibilite ratingových agentúr, ako sa stalo v mnohých predošlých prípadoch excentrických ratingových rozhodnutí, ktorá bola vydané v posledných rokoch.

To sa samozrejme nestane.

Ako Peter Lavelle z Russia Today často hovorí, že nikto na západe nestratil svoju prácu ani si nepoškodil dobré meno urážaním Ruska, aj keby sa akokoľvek mýlil.

Poučenie plynúce z tohto príbehu pre nás znamená uvedomiť si, že hoci ratingové agentúry vyhlasujú, že sú nestranné a objektívne obzvlášť v čase krízy, akékoľvek hodnotenie Ruska uskutočňované akoukoľvek západnou agentúrou, nemôže byť brané vážne. Pokiaľ sa týka „objektívneho hodnotenia“ Ruska, nič také na západe neexistuje.

Alexander Mercouris,  28.4.2015, Russia Insider

Zdroj:

Pridaj komentár