Aký obraz ženy majú muži v Islame?

Akú predstavu ženy majú muži, ktorí boli páchateľmi sexuálnych útokov v Kolíne nad Rýnom, vysvetľuje v rozhovore pre Deutsche Welle Lale Akgün, bývalá poslankyňa SPD do Bundestagu, ktorá pochádza z tureckej rodiny.

DW: Nie je ešte úplné jasne, kto boli páchatelia výtržností počas silvestrovskej noci, pred hlavnou stanicou. Isté ale je, že to boli po arabsky hovoriaci ľudia. V krajinách z ktorých pochádzajú, sa napríklad dvojice nesmú držať za ruky či bozkávať a ženy musia chodievať zakryté. Ako pôsobí tak reštrikčný kódex správania sa na vnímanie ženy a sexualitu na mladých moslimov?

Lale Akgün: Citlivé gestá, láska alebo život vo dvojici sú odtrhnuté od sexuality. Sexualita sa považuje za niečo hrozné alebo kruté a pripúšťa sa len v manželstve v reprodukčných cieľoch. Týmto spôsobom sa v hlavách mužov utvrdzuje presvedčenie, že sexualita je tabu. A zrazu v Západnej Európe vidia úplný protiklad. Ženy sa objímajú s partnermi, sú slobodné, sú menej odeté. Pre tých mužov tie ženy žijú v úplnom protiklade s ich princípmi a s tým čo učí imam v mešite. Sú štetkami, objektmi po ktorých na jednej strane tužia a zároveň nimi pohŕdajú.

Sú to dva krajné postoje: vážená žena a žena zbavená cti.

Obraz ženy v islame pozná len dve polohy: dobrá a zlá. Ženy sú tam stále vnímané ako tie, ktoré zvádzajú mužov. Už sama interpretácia Koránu, v ktorom žena ma polovičnú hodnotu muža, je odrazom patriarchálneho systému v islame. Jeho zástancovia stále vychádzajú z predpokladu, že islam to nie je náboženstvo, ale spôsob života.

Som moslimka. Pre mňa je viera niečo súkromné, pre moju dušu. Pre fundamentalistov je viera základom života. Nevedia zosúladiť svoju vieru s reálnym svetom. Ich viera a hodnotový rebríček je spätý so systémom hodnôt a štýlom života, ktorý trvá v arabskom polostrove už od VII. storočia.

Akým spôsobom sa takýto islamisticko – fundamentalisticky obraz ženy dostáva do modernej spoločnosti?

Deje sa to v okamihu, keď sa islam politizuje. V  80-tych rokoch Nemecká spolková republika zatvárala oči pred všelijakými fundamentalistickými prúdmi. Vládlo presvedčenie, že spoločnosť sa musí zmieriť s takýmto vývojom situácie. Tak dlho sme to tolerovali a ignorovali až sa nám to vrátilo ako odrazená strela v nás samých. Príkladom je napríklad štylizovanie islamskej šatky ako multikultúrneho obohatenia spoločnosti. To je blbosť. Taká šatka je symbolom diskriminácie žien. Kto podporuje taký obraz ženy, ten sa nemôže čudovať tomu, ak moslimskí muži vnímajú ženy bez šatky ako radodajky.

Myslíte si, že vďaka náboženskej slobode a tolerancii vznikla paralelná realita?

Náboženská sloboda nevytvára žiadnu paralelnú realitu až do vtedy, pokým je to čisto súkromná vec. Ale keď sa náboženstvo začína politizovať a následkom toho sú politické rozhodnutia, nesmieme to prijímať s priateľským úsmevom na perách. V tom okamihu začína ovplyvňovať náš život. Napríklad keď ja ako matka sa musím zamýšľať nad tým, či chcem poslať dcéru do triedy, kde učiteľka nosí šatku. Či mojej dcére bude odovzdaný taký obraz ženy, podľa ktorého žena sa musí skrývať pred zrakom mužov. Kto nepozná tieto princípy, vníma mladých mužov verejne obťažujúcich ženy, ako izolovaný jav. Ale oni takým javom vôbec nie sú, sú súčasťou komplexného problému.

Už sama presná interpretácia Koránu, v ktorej žena ma polovičnú hodnotu muža, je toho dôvodom.

Ale výchova a odovzdávanie istého systému hodnôt sa v prvom rade nedeje prostredníctvom náboženstva ale výchovou doma. Akú úlohu zohráva žena v moslimskej rodine? Dokáže to rodina nejakým spôsobom korigovať?

Muži môžu udržať svoju moc len vtedy, kým udržia tento systém. Je to možné, ak dajú ženám najavo, že systém v ktorým oni žijú, je lepši. Hovoria: pozrite sa, ako zneužívané sú európske ženy. Musia chodievať do práce, vychovávať deti a starať sa o domácnosť. Za ty vy môžete sedieť doma, pekne oblečené a ?vyfintené? a čakať na muža až sa večer vráti. My, teda Nemecká spoločnosť, sme sa až príliš silno zaangažovali za takú predstavu o rozdelení úloh, akú propaguje konzervatívny Islam. Dám príklad: keď imigrantkám prichádzajúcim do Nemecka ponúkajú jazykové kurzy bez prítomnosti mužov, lebo ich muži by im nedovolili zúčastniť sa týchto kurzov, tak to je zlá cesta. Treba tým ľuďom dať zreteľne najavo, že keď chcú využívať výhody našej spoločnosti a chcú tu dobre žiť, musia akceptovať platné spoločenské pravidlá a normy.

Kto je zodpovedný za taký konzervativizmus? Ľudia, médiá, politika, alebo náboženstvo?

Keď vidíme, akú ideológiu prezentuje Centrálna Moslimská Rada, je zrejmé že integrácia za pomoci týchto organizácií pokračovať nebude. Iba v prípade, že sa chceli znásobiť aktuálne problémy. Islam nepotrebuje žiadne organizácie. Moslimské organizácie sú zúfalým pokusom nemeckej politiky ako si ulepiť partnerov pre rozhovor. V prípade, že v politike nenenastane zvrat a naďalej bude kooperovať s týmito konzervatívnymi islamskými organizáciami, tak v ďalších desaťročiach v Nemecku konzervatívny islam zosilnie.

Preklad Mariusz Malinowski

http://euroislam.pl/jaki-obraz-kobiety-maja-mezczyzni-w-islamie/

One comment

 • ISIS chce zakázat matematiku. FBI taky
  http://pctuning.tyden.cz/multimedia/hry-a-zabava/39017-isis-chce-zakazat-matematiku-fbi-taky?start=3

  Dnes se pohoršujeme nad kulturními zločiny, které dělají islámští fundamentalisté vůči cizím kulturám, ale oni nenávidí jakékoliv vzdělání a cokoliv, co je krásné, ať už to je dílo jejich vlastní kultury anebo kultury cizí. I v islámském středověku opakovaně ničili astronomické observatoře, jako byla například Ulughbekova hvězdárna v Samarkandu. Fundamentalisté hvězdárnu v roce 1449 zničili a samotného Ulughbeka zavraždili, komplex byl objeven až v roce 1908 ruskými archeology.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ulugh_Beg_Observatory

  Přes zdánlivé civilizační pokroky je ve světě těchto nevzdělaných barbarských kreténů stále dost. Můžeme se utěšovat tím, že primitivismus, který uctívají, jim znemožňuje vytvořit dlouhodobě funkční stát anebo vyvinout dostatečně účinné zbraně, zatím si ale vypomáhají Humwee z Ameriky, pickupy od Toyoty a drony od DJI. V upřímné snaze o návrat do středověku ISIS zakázala výuku evoluce, sociálních věd a matematiky, a učitelé musí učit, že fyzika a chemie funguje podle Alláhovy vůle. Aby se děti moc neradovaly ze zjednodušené výuky, mají zakázané i sporty a hudbu. To by bylo až směšné, kdyby ti barbarští primitivové jen v posledních dnech zároveň nezavraždili asi 200 učitelů a dalších vzdělaných oponentů.
  http://www.hngn.com/articles/42723/20140917/islamic-state-bans-math-social-studies-and-evolution-in-syrian-schools.htm

  Matematika není o číslech, ale o schopnosti logicky uvažovat – a právě kritické myšlení je to, co islamisté nenávidí. Z vyspělé civilizace si vybírají jenom ty kousky, které jim pomáhají fungovat. Jsou jako Čapkovi Mloci, bez dodávek cizích technologií by představovali jen minimální hrozbu.
  A tady začíná opravdový problém, protože právě kvůli nim se vlády pokoušejí prosadit zákaz anebo omezení kryptografie. Můžeme spekulovat nad tím, zda jsou tajné služby skutečně zoufalé z toho, že se moderní kryptografie prolamuje vážně hodně špatně anebo zda jde o vítaný vedlejší efekt terorismu, který vládám dovoluje omezovat další a další svobody. Moderní evropský socialismus se ani moc neupejpá maskovat svoje snahy o totální kontrolu nad populací, která se začíná zatraceně podobat časům reálného socialismu.
  http://pctuning.tyden.cz/multimedia/hry-a-zabava/39017-isis-chce-zakazat-matematiku-fbi-taky?start=3

  Moderní euroobčan nemá být ozbrojen, nemá kouřit, je mu řečeno, co má jíst, jak má myslet a případně mu jsou umožněny náhradní volby v případě, že ty první nedopadly tak, jak měly. Je samozřejmě velmi důležité, aby vlády věděly, co kdo říká, co píše, s kým se baví a podobně. Důležité je také to, aby lidi věděli, že vše, co říkají a píšou a s kým se baví, je pod dohledem. A pro takové věci představuje kryptografie opravdu vážný problém, protože sice sledování jedinců úplně nezabrání, ale velice komplikuje masové sledování.

  Není proto divu, že kupříkladu v Británii padl z úst Davida Camerona docela neuvěřitelný návrh zákona zakazujícího kryptografii. Tím, jak uvádí autor komentáře v The Guardianu, si Cameron buď jen zajistil pozornost médií anebo dokázal, že je v otázce digitálních technologií úplně mimo. Kryptografie je naprosto zásadní technologie potřebná pro jakoukoliv důvěryhodnou komunikaci po internetu a bez ní by absolutně nemohlo fungovat bankovnictví, eshopy, bezdrátové komunikace a další služby vyžadující důvěryhodnou komunikaci. Zákaz kryptografie by podle autora komentáře bylo opatření „drakonické, stupidní a ekonomicky destruktivní“. A co více, „pokud útoky v Paříži znamenaly útok na svobodu slova, tak se jí vláda rozhodla úplně dorazit“.

  Cameron není jediným politikem ze zemí demokracie a svobody, který žádá omezit svobodu a k velké radosti teroristů směřuje Západ k moderní verzi totalitního režimu. Omezení kryptografie žádají americké „třípísmenné agentury“ a rovněž i americký prezident. Člověk by řekl, že se po Snowdenově skandálu budou politici a jejich hlídací agentury trochu mírnit ve svém nátlaku na firmy poskytující informační služby, leč opak je pravdou.

  Někdy mám pocit, že současný stav přítomnosti přiměřené hrozby islámského terorismu vlastně politikům vyhovuje. Jak jinak si vysvětlit, že se radikálové mohou klidně vracet zpět ze Sýrie, že nelze vyhostit radikální kazatele, že masy imigrantů, u kterých není známá žádná minulost, nejsou v detenci, ale pohybují se zcela volně a že i známí radikálové si dělají, co chtějí a připravují teroristické útoky, i když je tajné služby sledují? Restrikce, které by je měly omezit, jsou přitom tak plošné, tak masivní, že zasahují a šikanují celou populaci.

  A teď bychom kvůli nim měli přijít i o internetbanking, cloudové služby, Wi-Fi a bezpečnou soukromou komunikaci? Máme se kvůli teroristům vzdát svých svobod a přidat se k zemím jako je Čína? Ostatně – Čína je velmi dobrým příkladem, že i když zakážete zabezpečenou komunikaci a vezmete občanům zbraně, stále můžete mít domácí terorismus i masové vrahy. Omezení svobod nezvýší bezpečnost, je to pouze omezení svobod.

  Musíme prý myslet na teroristy. ISIS používá americké kryptografické technologie proti Americe, říká Michael Steinbach z FBI. A proto je nutné zabránit využívání kryptografie. Tato myšlenka přišla z té samé FBI, která před několika lety z bezpečnostních důvodů doporučovala kryptografii všude!

  Kryptografie je ale matematický koncept, jak ho chcete zakázat? Začínáme chápat, proč tak náhle zesnul TrueCrypt a proč se objevují snahy nahradit neprolomitelná kryptografická řešení za prolomitelná. Jenomže tohle už nepůjde, kryptografické algoritmy jsou známé, a i kdyby je nakrásně vlády zakázaly, není možnost jejich používání zastavit. Můžeme jenom zavírat lidi za používání kryptografických nástrojů anebo za podezření kvůli využívání kryptografických nástrojů.

  Fascinuje mě myšlenková schizofrenie obou stran. ISIS zakazuje matematiku a vraždí učitele, ale využívá kryptografii a údajně si vyvíjí i vlastní kryptografický systém. Bezpečnostní organizace se snaží snížit bezpečnost naší komunikace a pro naši vlastní bezpečnost udělat z bezpečného systému systém nebezpečný. Kryptografie je jenom matematika, eticky neutrální koncept. Zajišťuje jenom to, že se můžete bavit důvěrně s protistranou a nikdo nemůže zjistit o čem, ať už se vás pokouší sledovat Kimova tajná služba, ISIS, Revoluční gardy anebo FBI. Existuje obrovské množství kryptografických metod, a i kdyby se nakrásně ve jménu zářivé budoucnosti politici rozhodli, že povolena bude jen „dostatečně prolomitelná“ kryptografie, je celkem triviální vzít známé algoritmy a jednoduše je upravit tak, aby se staly v podstatě neprolomitelné.

  Pokoušet se zakazovat kryptografii je stejný nesmysl, jako se pokoušet zakazovat matematiku samotnou. A je znepokojující, když politici svobodného světa chtějí totéž, co politici světa absolutně nesvobodného. Matematika ale existuje nezávisle na jejich vůli – a i kdyby nakrásně vypálili všechny matematické knihovny a po mongolsku vyházeli matematické knihy do Tigridu, kryptografické algoritmy lze zase znova vymyslet, stejně jako jsme znovuobjevili matematické znalosti, které shořely v Alexandrijské knihovně a utopily se u Baghdádu.

  Matematika vzniká sama ze sebe, je nezničitelná a univerzální. A už proto ji stojí za to studovat!

Pridaj komentár