Americká ambasáda – predvoj homosexuálnej agendy.

conchita-wurst-putin-rainbow

Americká ambasáda odovzdala cenu za ochranu ľudských práv v podstate celej homosexuálnej komunite hlavne za prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku.

Citujem : „Ceny veľvyslanectva dostali: Ocenenie za ochranu ľudských práv Human Rights Defender Award si prevzala Iniciatíva Inakosť a súvisiace organizácie ľudí LGBT ako uznanie za ich pozoruhodné a vytrvalé úsilie o obhajobu práv ľudí LGBT na Slovensku, a to aj napriek intenzívnemu odporu, najmä pri príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku.“
http://slovakia.usembassy.gov/vyrocne_ceny_velvyslanectva

Edit: Pre neinformovaných, tzv. Celoštátna stratégia je dokument, ktorý tvorí základ pre ďalšiu činnosť vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k vymenovaným skupinám obyvateľstva. Nájdete ho tu. Dôležitosť jednotlivých skupín pre vládu je vidno podľa rozpracovania návrhov a výsledného textu. Takže dôchodcovia, ktorí tvoria desiatky percent obyvateľstva a ich podiel so starnutím populácie rastie spolu so zvyšujúcimi sa problémami, sú nezaujímavou skupinou, keďže na nich úplne stačilo 14 strán. Ovšem LGBTI tématika, týkajúca sa 4-5% ľudí s trvalým pomerom vo vzťahu k ostatnej populácii je evidentne ďaleko významnejšou skupinou, keď len východiskový materiál mal 27 strán. Celkový sumár príloh k uvedenej téme dosiahol neuveriteľné číslo: 27 + 1 + 4 + 20 + 11 + 4 + 2 + 36 = 95 strán.

Ďakujeme veľmi pekne za ocenenie, ktoré hovorí viac ako jasne, že súčasná americká vláda presadzuje extrémistickú ľavicovú ideológiu v každom so svojich protektorátov. Bohužiaľ nič iné Slovensko nie je. Homosexualizmus je totiž metóda ako rozvrátiť existujúce spoločenské resp. kultúrne väzby a namiesto nich dosadiť etatistický model fungovania štátu, kde jednotliví členovia budú plne závislí od hierarchie štátnej byrokracie. V konečnom dôsledku potom stačí ovládať špičky spoločnosti a stádo genderovo uniformných a prevychovaných hedonistických jedincov bude poslušne nasledovať príkazy. Nič iné ako nástroj na ovládanie, to nie je…

V podstate je stále lepšie vidno, že LGBTI aktivisti neslúžia rozvoju tejto spoločnosti. Či už vedome alebo nevedome slúžia presnému opaku, jej rozvratu. Myslím, že kyvadlo dejín sa vychyľuje už príliš z rovnovážnej polohy a jeho spätný chod bude pre mnohých nepríjemným prebudením sa z ružového sna. Ako som vo svojom blogu http://www.blogovisko.sk/vyzenme-stat-z-nasich-spalni.html napísal, samotný homosexuálny aktivizmus je zvrátený svojom explicitou a nutnosťou prejavovať verejne svoju sexuálnu orientáciu. V podstate je to popretie ľudských práv naopak. Takže, keď sa o nejakú dobu ľudia zamyslia, zistia, že v mene slobody naopak presadzujú jej obmedzenie. Len dúfam, že si to neodnesú aj nevinní…

Ozaj, to ste vedeli, že pracovníci amerických ambasád musia povinne navštevovať všetky gej prajdy?

Zdroj:

3 komentáre

Pridaj komentár