Americký súd vyhlásil neobmedzenú vládu USA – nad planétou

So zdanlivo nie príliš zaujímavou správou o odsúdení bojovníka povstalcov z Afganistanu na civilnom súde v Amerike prišiel New York Times. Ak sa však rozsudok potvrdí, môže ísť o vyhlásenie nadradenosti a nedotknuteľnosti americkej armády na celej zemeguli.

O čo v prípade išlo? Príslušník Sovietskej armády vojak Irek Hamidullin po invázii Sovietskeho zväzu ostal v Afganistane a keď sa v krajine objavili americké vojská zahájil voči nim ozbrojený odpor. Bol chytený zo zbraňou v ruke počas útoku na americkú helikoptéru. Podľa dovtedy zaužívanej medzinárodnej Ženevskej konvencie z roku 1929 išlo v jeho prípade o vojnového  zajatca, takže podľa toho s ním malo byť zaobchádzané a mal byť súdený vojenským tribunálom. Avšak vláda USA z neho chce spraviť precedens, previezla ho do Spojených štátov a požaduje jeho odsúdenie podľa amerických zákonov na civilnom trestnom súde za podporu terorizmu a používania zbraní hromadného ničenia s doživotným trestom.

Žalobca povedal, že federálny zákon chráni amerických vojakov bez ohľadu na to, kde sú. Asistent štátneho zástupcu Michael Gill spomenul, že dôkazy jasne ukazujú na porušenie amerických zákonov.

Dôsledky, ktoré z výsledku vyplývajú, hovoria jasne – akýkoľvek odpor voči americkej armáde kdekoľvek vo svete, môže byť prehlásený za podporu terorizmu, spadá pod trestnú zodpovednosť amerických civilných súdov a tak sa stáva jurisdikcia USA nadradená nielen voči medzinárodným, ale zákonom krajiny, kde armáda USA pôsobí. A to bez ohľadu na oprávnenosť zásahu americkej armády, keďže účel použitia armády sa precedensom nerieši, rieši sa výlučne  útok, alebo hrozba útoku na príslušníkov armády.

Závery pre budúcnosť sú znepokojujúce. Americká armáda sa už vôbec nemusí starať o to, či niekde pôsobí oprávnene alebo neoprávnene. Každý odpor voči nej bude považovaný za teroristický akt a americké súdy budú nad kýmkoľvek, obvineným z podpory terorizmu vynášať rozsudky podľa amerických zákonov. Aj keď pri civilných súdoch je možnosť odvolania a predlžovania prípadu a každý rozsudok by teoreticky mal byť podložený dôkazmi, už samotná hrozba, že vláda USA plánuje súdiť planétu podľa vlastných predstáv, by mala byť mementom.

Naviac ako slovenskí občania nikdy nebudeme mať istotu na náš dosah na americké súdy.  Je len ťažko predstaviteľné, že ak zatknú slovenského občana, že ho bude obhajovať niekto schopný. Už len z princípu súdneho konania na americkej pôde podľa amerického zákona, pôjde o obhajobu ex-offo s minimálnou šancou na úspech voči štátnej lokomotíve obžaloby. Predstavte si, že budete plánovať živú reťaz na zastavenie amerického konvoja napr. s americkou atómovou zbraňou cez územie Slovenska a namiesto slovenskej polície Vás zatkne člen americkej vojenskej polície – nemôžete dostať doživotie alebo trest smrti podľa hroziaceho nového precedensu? Aký význam má potom takýto „bratský zväzok“ pod hrozbou násilia? Alebo ide len o ďalšieho „Veľkého brata„, ktorého prestalo baviť hrať sa na demokrata?

Veľa otázok, však?

Zdroj:

 

4 komentáre

Pridaj komentár