Analýza islamu z dielne DennikaN, autora Petra Morvaya je povrchná a apologetická.

Analýza islamu z dielne DennikaN, autora Petra Morvaya je povrchná a apologetická. Autor si prečítal úvodné slová nejakých kníh a následne napísal článok. Tak isto Európski intelektuáli svojho času verili deklaráciám boľševikov a kričali „Ruky preč od ZSSR!“ Nič sa nezmenilo len boľševizmus nahradil islam. Intelektuáli ostali intelektuálmi.

Obnoviteľ Mohamed

Morvay opakuje starú moslimskú historku o odvodzovaní islamu od Abraháma, ktorý je vraj považovaný za vzor. Historku o všetkých prorokoch islamu „od Adama cez Mojžiša a Ježiša až po Mohameda„. Stálo by za to zamyslieť sa nad tým, v čom spočívalo „zavŕšenie a očistenie“ náboženstva, ktoré dokonal Mohamed? A v čom spočívalo to údajné „skomolenie„? Takou zásadnou zmenou, ktorú najviac pociťujeme je morálny dualizmus islamu. Judaistické „nevraždi“, kresťanské „nezabíjaj“ Mohamed vymenil, za – parafrázujúc súru – „nezabiješ, ale tých môžeš„. Kresťanské „Verím jedného Boha“ vymenil za „Nie je iný Boh než Alah“, nepatrný rozdiel. Veriaci nehovorí o sebe, ale iných informuje, že keď neuznajú Allaha, tak sú na omyle a tu začína konfrontácia islamu s čímkoľvek. Už v 622 roku moslimovia boli, pre tú svoju schopnosť netolerovať nič iné len samých seba vyhnaní z multireligijnej Mekky. „Nastav druhé líce“, „Miluj blížneho svojho“, „Kto prvý je bez viny..“ zmizlo a objavilo sa namiesto toho: „Zabíjajte ich, kdekoľvek ich nájdete„. Adolf Hitler obvinil kresťanstvo z toho, že vďaka nemu Európa upadá a nie je schopná vládnuť svetu, označoval ho za morálne obmedzujúce pre život rasy pánov. Mohamed to už vedel pred 1400 rokmi, preto to náboženstvo osviežil a zmenil na ideológiu terorizujúcu dnes celý svet. Islam nadväzuje na prorokov len deklaráciou, že nadväzuje, ale učenie prorokov kompletne odhadzuje. To nadviazanie je jednoduchý trik. Mohamed vedel, že mu nikto neuverí, keď vymyslí niečo úplne nové. Musel sa ako „nový prorok“ nejako ukotviť a tak sa ukotvil tou nič neznamenajúcou nadväznosťou.

Poznámka editora: Pôvodným zámerom Mohameda bolo prehlásiť sa za židmi očakávaného Mesiáša, čiže chce integrovať judaizmus a nové náboženstvo. Napríklad kvôli tomu zaviedol smer modlenia (kibla/qibla) smerom na Jeruzalem (Sura 2:143). Po tom, čo ho v Medine (oáza Jathrib v tej dobe), prítomné židovské kmene vysmiali a poslali s novým náboženstvom do pr…eč, zmenil smer modlenia na Mekku. Táto zmena však už v Koráne nie je zachytená, je súčasťou hadísov – Sahih Muslim 527. Zároveň sa zmenil aj vzťah k židom a odvtedy ich moslimovia nenávidia a prenasledujú. Inak práve kvôli rôznym formálnym záležitostiam tohto typu je marginalizácia hadísov ako nepodstatnej súčasti sunny idiotskou hlúposťou svedčiacej o neznalosti toho, kto o islame píše. Napríklad aj počet modlení, čo je pre moslima úplne základná vec, nie je súčasťou Koránu, ale práve hadísov.

Islam a právo

Medzi islamom, judaizmom a najmä kresťanstvom existujú aj iné odlišnosti. Hlavná je, že na rozdiel od kresťanstva, podobne ako judaizmus, islam nie je len náboženstvom, ale skôr nábožensko-právnym systémom. Veriacim určuje pravidlá ich každodenného života, rovnako ako politického i ekonomického systému, v ktorom žijú, oveľa dôslednejšie a podrobnejšie než kresťanstvo.“ Tu Peter Morvay napísal pravdu. Čo z toho vyplýva? Pokiaľ niekto doteraz nevedel prečo práve moslimovia tak ako nikto iný, majú taký veľký problém s integráciou, už vie prečo. Oni nemôžu inak. A povedal to nahlas islamský guru Jusuf Al-Karadavi „pre moslimov v Európe je ideálnym modelom gettoizácia, tak ako sa Žida gettoizovali, takisto to musíte aj vy, inak sa rozplyniete ako soľ vo vode„. Otázka na zamyslenie znie, prečo všetci tí ktorým robí zimomriavky kresťanská náuka v spoločnosti, s otvorenou náručou vítajú islam medzi sebou?

Mnohé zo sporných nariadení pripisovaných ortodoxnému islamu, ako napríklad zahaľovanie žien, sú výsledkom jednostranného a účelového výkladu tradície a hadísov.“ Dá sa tá tradícia vyložiť aj nejako inak? Ja na to nespochybniteľný tvrdý hadis Sahiha Bukhariho. Samozrejme že moderný svet si vynucuje aj na islame isté ústupky, ale príkaz zahaľovania sa, je práve to, čo je v islame nespochybniteľné a nie je otázkou „jednostranného a účelového výkladu tradície a hadísov„.

Moderní moslimskí učenci však už za šaríu božského pôvodu, a preto nespochybniteľnú, označujú iba prikázania pochádzajúce priamo z Koránu.“ Rád by som dozvedel ktorí, a aký majú vplyv, či vôbec ma význam ich spomínať v kontexte islamu. Morvay napísal, že islamské právo možno meniť a modernizovať, uviedol pojem fikh. Islamské právo sa odvádza od koránu a sunny, pokiaľ nie je problém možné riešiť zápismi koránu a sunny, treba hľadať analógie. Takže nie „modernizovať“ pán Morvay, ale hľadať analógie v tom ako sa v podobnej situácii, ktorú chceme vyriešiť pravom šaria, správal prorok. Peter Morvay o islame vie málo, ale jedno vie na isto: Prorok už je mŕtvy, pokiaľ vôbec kedykoľvek bol živý  (lebo sú aj také vedecké názory). A ak je prorok mŕtvy, tak činy proroka nezmodernizujete, tým pádom nezmodernizujete islamské pravo. Čo nanajvýš môžete, je proste opustiť ho ako súbor zastaraných púštnych zákonov nemorálneho beduína akým bol Prorok.

Korán

Korán je nemenným Božím dielom, ktorého výklad dáva odlišné interpretácie„… Aký je vlastne moslimský Boh, ktorý si sám protirečí, nekonečne sa opakuje a svojich veriacich do konca ich života zamestnal výkladom toho, čo chcel im odkázať? Bol to Boh? Či skôr máme tú česť so zbierkou bludov, ktoré vyslovil vo svojich epileptických záchvatoch, alebo si ich účelovo vymyslel  jeden púštny, sexuálne obmedzený a citovo nevyrovnaný dobrodruh, ktoré to dielo na nešťastie prežilo až do našich dejín „a ako zdochlina nám otravuje životy“ (Kemal Attaturk)?

To, že Korán protirečí Biblii Moslimovia brilantne vyriešili tak, že obvinili kresťanov a židov z podvrhu, ale ako si moslimovia vysvetlia isté nepresnosti v Koráne? Koľko dní Boh tvoril svet? Biblia hovorí 6 dní, korán hovorí 6 dní (7:51 a 10:3), ale na inom mieste korán hovorí 8 dní (41:9,10,12). Abrahám, jeden z údajných prorokov Islamu bol podľa Koránu (21:68,69;9:69) hodený Nemrodom do ohňa. Problém je ale v tom, že tvorca Koránu Allah nejako stratil prehľad o svete ktorý stvoril, lebo Nemrod žil tak približne niekoľko stovák rokov pred Abrahámom! Ako potom mohol hodiť Abraháma do ohňa, keď sám už bol niekoľko storočí v hrobe? Boh islamu Alah bol na toľko primitívny, že stratil pojem o čase a všetci Nemrod a Abrahám, Haman a Mojžiš, Maria a Aaron sú popisovaní ako žijú spolu v jednej dobe. Preto jedine „božská“ kniha Korán dokáže potopu a Mojžiša, faraóna a vežu Babel opísať tak, ako keby tie udalosti existovali v tom istom čase. A dalo by sa v poukazovaní na rozpory tejto svätej knihy pokračovať ďalej. Alebo moslimom tiež niekto skomolil ich Bibliu? O týchto faktoch profesionálny pisateľ Peter Morvay nevie.

Pre všetky tieto okolnosti sa v islame a moslimských spoločnostiach oveľa horšie a pomalšie presadzujú sekularizmus, demokracia, ľudské práva, oddelenie náboženstva od politiky, štátu a práva, od náboženstva nezávislé alebo voči náboženstvu kritické myslenie, racionálny vedecký prístup. Nie je to nemožné, takéto pokusy a hnutia v islame existovali už hlboko v jeho minulosti a dnes sú čoraz silnejšie. Úzke prepojenie náboženstva a práva im však spolu so všeobecnou zaostalosťou moslimských krajín stále bráni sa poriadne rozvinúť. A to je spolu s polovičatou či chýbajúcou modernizáciou moslimských spoločností zdrojom mnohých napätí a negatívnych javov, ktoré ovplyvňujú obraz islamu vo svete.

Odkiaľ potom prameni tá ľahkovážnosť a podpora DennikaN prijímaniu utečencov, keď tí, ktorí zastavajú opačný názor, majú pravdu? Aké sú dnes silnejšie pokusy? Ja neviem o žiadnych pokusoch.  A ako je možné, že moslimské krajiny sú zaostalé, keď moslim žijúci na Slovensku takto opisuje svoju návštevu jednej moslimskej krajiny:

Pomerne rozšírený názor je, že islam sa nachádza niekde, kde bolo kresťanstvo v stredoveku.

Opäť sa to posudzuje podľa pár radikálov. V Dubaji by vám povedali opak. (smiech) Bol som tam pred dvomi rokmi a domáci sa ma pýtal, kde žijem. Sedeli sme na gauči a pitie nám poskytol tak, že zobral diaľkové ovládanie a z chladničky sa vysunula umelá ruka s kolou. Smial sa, že my na Slovensku to nepoznáme a že ak sa chceme napiť, musíme sa postaviť a ísť ku chladničke. S tým pokrokom je to teda relatívne.

Jediné čo bráni moslimským krajinám v rozvoji je islam, a všade tam kde došiel islam, civilizačne spoločnosť upadla. A nie „napätia a negatívne javy“  ovplyvňujú obraz islamu vo svete, ale samotný islam nevie ponúknuť nič iné len oné „napätia a negatívne javy

Džihád nie je povinnosť

Džihád nie je povinnosť, ale Mohamedov dokonalý príklad ukazuje ako žiť svätý život. Ten svoj dokonalý život Mohamed až v 81% venoval boji proti Kafirom – neveriacim. Teda 81% jeho životopisu je venovaných tomuto boju, korán sa v 64 % venuje neveriacim. V koráne je presne 245  veršov (4018 slov), ktoré sa pozitívne vyjadrujú o neveriacich, čo činí 2,6 % celého obsahu, ale skoro všetky sú hneď v tej istej kapitole vyvrátené, teda nahradené inými veršami. Tých zvyšných 7 veršov (58 slov) je vyvrátených v iných kapitolách, takže tie 2,6 % „dobra“ voči neveriacim je úplne anulovaných, čo znamená, že v koráne nenájdeme ani jeden platný verš, ktorý sa dobre vyjadruje o neveriacich.

Džihád tvorí 9% koránu, 21%Bukhariho hadisov a 67% životopisu Mohameda, ktorý je pre moslimov dokonalým moslimom. 

Mnohoženstvo už skôr neplatí

Mnohoženstvo už skôr neplatí“ a „V praxi je však mnohoženstvo aj pre ďalšie obmedzenia zriedkavé a v niektorých moslimských krajinách je dnes priamo zakázané. Vo väčšine moslimských krajín dokonca platí občiansky, a nie islamský zákonník.

Platí či neplatí ale moslimovia úspešne drancujú pokladne západných krajín nelegálnou polygamiu, poberajú príspevky na deti z nelegálnych manželstiev. To isté deje sa aj v susednom Česku. Neviem, či v niektorých islamských krajinách je mnohoženstvo dnes zakázané a či platí občiansky zákonník. Otázne je – na čom je postavený? Ale aj keď áno, tak Peter Morvay postavil voz pred koňa, lebo to nie je dôsledok islamu ale odstupovania od islamu, čo nemôže byt argumentom v prospech islamu. Či to, že Anna Frank prežila nejakú časť nemeckej okupácie, je akýmkoľvek argumentom v prospech nacizmu?

Alaviti, aleviti, drúzovia

Morvay sa tiež pokúsil analyzovať vzťah alavitov, alevitov, druzov k islamu a tu tiež postavil voz pred koňa. Vraj „Tieto synkretické smery preberajú prvky iných náboženstiev, kresťanstva, gnosticizmu alebo predislamského šamanizmu.

Nie pán Morvay oni nepreberajú, ale si to uchovali napriek enormnému teroru a netolerancii islamu voči všetkému čo je neislamské. Tí ľudia dokázali prežiť, robiac rôzne kompromisy, prijímajúc niektoré prvky islamu len na oko a len preto, aby mohli v pokoji žiť.

Spolunažívanie náboženstiev

Islam všade tam kde prišiel považoval dobyté územie za Dar al-islam dom mieru (aj keď tam paradoxne priniesol vojnu). Tak isto aj Jeruzalem, ktorý moslimovia dobyli v roku 638 a čuduj sa svete považujú ho – len preto, že tam došli – za svoje sväte miesto. Nepíše pravdu Peter Morvay vo vete Odlišnú tradíciu ostatných dvoch náboženstiev môžu maximálne tolerovať, zo svojej podstaty ju však nemôžu uznávať za úplne rovnocennú a rovnako pravdivú.“

Moslimovia netolerujú nič okrem svojho náboženstva a príslušníkom dvoch iných náboženstiev dovolia žiť, keď im budú platiť výpalné, tzv. džizju a prijmú status podľudí, otrokov – dhimmi.

Islam nie je agresívny

Samozrejme pri analýze islamu vždy treba spomenúť krížové výpravy ktorých cca 300 ročné trvanie, 30 bojových stretnutí predstavuje takmer nič v porovnaní s 1400 ročnými islamskými výbojmi a 700 bitkami. No a cieľ. Samozrejme cieľ je dôležitý. Nakoľko cieľom križiackych výprav bolo oslobodenie svätej zeme od islamskej nadvlády, tak cieľom islamu bolo, a aj naďalej je, premeniť dar al-hurb (zem neverných) v dar al-islam.

Záverom možná napísať, že Peter Morvay – tak ako pred ním Historická Revue – prináša názorovo prijateľný výcuc o islame, a nezamlčí len to, čo sa dnes už zamlčať nedá. Zabudol spomenúť práva žien v islame, homosexuálov, práva ateistov, kresťanov a židov. Ale nemohol dnes nespomenúť islamský terorizmus, ale aj ten sa snaží pripísať na vrub nejakej zaostalosti moslimskej spoločnosti, zabúdajúc na to, že strojcovia toho teroru vôbec nepochádzajú zo zaostalých spoločností a rodín ale skôr naopak. A keď sa už nedá poprieť, že príčinou islamského terorizmu je islam, Peter Morvay obháji aj to tvrdením Je to paranoická odpoveď na vlastné zlyhanie a strach, nie je to však nič nové a poznáme to aj z európskych dejín.“  Takže vlastne sa nič nedeje.

Zomierajme ďalej bez nároku na možnosť reptania.

Mariusz Malinowski

Morvay: https://dennikn.sk/299800/je-na-vine-islam-velky-sprievodca-neznamym-nabozenstvom/

5 komentárov

Pridaj komentár