Angela Merkel pokračuje v rasovej „práci“ Adolfa Hitlera

Adolf Hitler uchvátil príslušníkov nemeckého národa jeho označením za národ vyvolených. V mene ovládnutia okolitého sveta nacisti doslova zoštátnili rodinu a z výchovy resp. plodenia plavovlasých nových pánov Európy sa stal štátny akt – známy projekt Lebensborn.

Cieľom podpory rodiny a plodenia detí s „čistým rasovým pôvodom“ bolo samozrejme vyprodukovať dostatočný počet ľudí, ktorí zaplnia uvoľnený životný priestor po zlikvidovaných Židoch a menejcenných rasách na východe Európy. Aby však boli „Noví Nemci“ uvedomelými budovateľmi Tretej ríše, výchovy detí sa ujali príslušníci jednotiek SS.

Angela Merkel sa rozhodla pre opačnú cestu. Namiesto rasovej selekcie obyvateľov podľa prísnych kritérií, má vzniknúť dovozom všetkých možných rás neidentifikovateľná masa, kde budú vo svojej rôznorodosti všetci uniformní. Namiesto blonďatých detí, ako plánoval Hitler, budú po uliciach Nemecka a Európy poskakovať deti neurčitej farby a pôvodu.

Rovnakým spôsobom sa mení aj výchova a inteligencia. Namiesto selekcie, prísnej disciplíny a vzdelávania aby bol každý „Nový Nemec“ čo najprospešnejší Fuhrerovi a Vaterlandu sa naopak uvoľňujú tieto putá a vzdelanie sa formalizuje. Dôležitý je papier, úroveň vedomostí sa prispôsobuje najnižšiemu spoločnému menovateľu.

Podľa rebríčka IQ sú prišelci  z krajín Blízkeho a Stredného Východu, resp. z Afriky hlboko pod priemerom Nemecka a ostatných krajín Európy. Ľudovo povedané, sú v priemere oveľa sprostejší. Samozrejme, nie všetko sú vrodené vplyvy, na hodnotu IQ má veľký vplyv socio-kultúrne prostredie. Tu však treba pripomenúť, že práve snaha migrantov vytvárať segregované štvrte je najúčinnejším prostriedkom na pretrvávanie vplyvov prostredia a teda na zotrvávaní inteligenčnej úrovne. Ak to opäť zjednodušíme – tým, že sa migranti z extrémne slabo vyvinutých destinácií dovalia v skupinách, ktoré ostatnú spolu, naďalej ostanú  v priemere sprostí…

Poznámka: Na internete možno nájsť viacero rebríčkov – napr. tu, čísla sa môžu mierne líšiť, ale faktom je neoddiskutovateľný rozdiel medzi IQ rozvojových a rozvinutých krajín

Kým v Európe je priemerné IQ cca 100 (napr. Švédsko a Nemecko 99, Rakúsko 100, Slovensko 96), podaktoré krajiny Afriky sa pohybujú v úrovniach, ktoré už hodnotíme lekárskymi odbornými termínmi (Rovníková Guinea 59, Gabun a Kamerun 64, Somálsko 68, Etiópia 69). Len pre ilustráciu ako je popísaná debilita (v zmysle politickej korektnosti sa tento pojem neodporúča používať, keďže by si to niekto mohol zle vysvetliť. a namiesto toho je zavedený termín „ľahká mentálna retardácia„)

Debilita je najľahšia a zároveň najrozšírenejšia forma duševnej zaostalosti, ktorá pokrýva asi 75% všetkých prípadov oligofrénie. Jej horná hranica takmer splýva s úrovňou normálnych ľudí. Na rozdiel od imbecilov dokážu debilovia – niekedy, aj keď s väčšou námahou, pričom niekoľkokrát opakujú určitú triedu – ukončiť základnú školu. Zriaďujú sa pre nich zvláštne školy, v ktorých sú vyučovacie metódy prispôsobené ich duševnej úrovni. Rozum týchto ľudí charakterizuje mnoho obmedzení uvedených aj v prípade imbecitlity, aj keď sú to obmedzenia menšieho rozsahu.

Taktiež sa ťažko sústreďujú, myslia iba konkrétne, majú zníženú schopnosť chápať a pozorovať vzťahy a súvislosti, znalosti si osvojujú mechanicky, bez pochopenia. Ich mozog pracuje lenivo a iba pod nátlakom vychovávateľov a to tiež len za predpokladu, že aj jedinec vynakladá veľké úsilie. Sú schopní aj elementárnej abstrakcie, ich závery sú však nepresné a v novej situácii nedokážu svoje vedomosti využiť. Pri riešení zložitej úlohy je debil schopný opakovať stále len tie isté pokusy ? oveľa vytrvalejšie ako normálny človek – aj keď neprinášajú pokusy očakávaný výsledok. Myslí teda málo plasticky, je zbavený fantázie a všestrannosti. Aj napriek tomu si vie poradiť v najjednoduchších životných situáciách za priaznivých okolností sa dokáže naučiť jednoduché zárobkové činnosti a postarať sa o seba. Nehodí sa však na prácu vyžadujúcu veľkú mieru samostatnosti. V testoch inteligencie dosahujú úroveň osem až dvanásťročného dieťaťa, zatiaľ čo ich spoločenská vyspelosť môže dosiahnuť úrovne osemnásťročného človeka.

Nepripomína Vám to niečo? Správy o absurdných požiadavkách migrantov, ktorí si nárokujú domy, 2000 eur sociálny príspevok a dokonca si myslia, že dostanú vlastný Mercedes s jednou, alebo ešte lepšie dvoma blonďatými, dlhonohými krásavicami na voľné použitie, nie sú len negatívna protiimigrantská propaganda. Je to názorný popis myslenia na úrovni dieťaťa, ktorý zodpovedá priemernému veľmi nízkemu IQ týchto ľudí.

Postrehy z tohto článku sa však v novinách či televízii nikdy neobjavia. Nie je to politicky korektné…

Tabuľka hodnotenia IQ

IQ rozsah klasifikácia
 nad 145 Genialita alebo blízko geniality
 130-145 Výnimočná, vysoko nadpriemerná inteligencia
 115-130 Nadpriemerná inteligencia
 85-115 Normál
70-85 Hranica medzi rozumovou zaostalosťou a normou
pod 70 hranica mentálnej retardácie
pod 20 idioti, pod 50 imbecili, pod 70 debili
Thilo Sarrazin

Thilo Sarrazin

Premiešaním sa s hlúpejšou populáciou a znížením nárokov na výučbu sa dosiahne „len“ to, že viac ľudí s neeurópskym pôvodom bude „mať papier“ o vzdelaní. Ibaže to vzdelanie bude mať hodnotu oveľa nižšiu ako dnes. Čo nakoniec kritizoval už Thilo Sarrazin vo svojej dnes už legendárnej knihe „Deutschland schafft sich ab“ (vyšla aj v českom preklade pod názvom „Německo páchá sebevraždu„)

Bohužiaľ, presne toto robí dnešné vedenie Nemecka a samozrejme aj celej Únie. Dovozom neprispôsobivých, inokultúrnych prišelcov, s podstatne nižšou inteligenciou Angela Merkel a jej bruselskí „Kameraden“ vytvárajú základ pre vznik nového európskeho národa, ktorého schopnosť bude obmedzená len na jednoduché úkony pri páse a výkonnosť bude len v posteli – alebo pri zabíjaní…

Realita vzdelania a možností migrantov

V tejto súvislosti rakúske noviny Krone Zeitung sarkasticky napísali, že utečenci asi ťažko budú prispievať do spoločnej pokladne, ak sa na štúdium vyššieho vzdelania prihlásilo len 0,09% všetkých žiadateľov o azyl, ktorí do Rakúska prišli od leta 2015. To percento je správne – môžete si prerátať sami, ak si hodíte do kalkulačky koľko je zo 111 026 utečencov (88 151 žiadateľov o azyl a 22 875 utečencov s priznaným azylom) 100 ľudí, ktorí začali štúdium na univerzite. A nezabudli pripomenúť špinavú propagandu liberálnych denníkov „Der Standard“, „Die Presse“ rovnako ako redaktorov štátnej televízie ORF, ktorí celé mesiace dokola opakovali klamstvá o „vysoko kvalifikovaných utečencoch“ zo Sýrie, Afganistanu a Iraku…

Ale netreba paušalizovať – rakúske noviny spomínajú, že medzi státisícami sa valiacimi do západných krajín sú aj skutoční doktori. Združenie nemocníc (KAV – Krankenanstaltenverbund) oznámilo, že viedenské nemocnice zamestnali celkove – 13 ľudí. Ale aj to len na „tieňových“ pozíciách. Títo tieňoví zamestnanci majú právo len sprevádzať rakúskych kolegov pri výkone ich povolania. Nesmú diagnostikovať a ani liečiť pacientov, kým nezískajú rakúsku atestáciu. Tento proces však trvá roky, ako oznámilo riaditeľstvo KAV

Krone Zeitung pokračuje v sarkastickom tóne, že pri tejto úrovni utečencov sa rakúski akademici skutočne nemusia báť konkurencie a poklesu platov

Ako to sucho zhodnotil portál New Observer

Čísla jasne ukazujú, že prakticky všetci z 111 026 v Rakúsku oficiálne registrovaných neeurópskych migrantov žijú z verejných peňazí, namiesto toho, aby ich pomáhali obstarávať. Nie je najmenší dôvod sa domnievať, že by sa situácia v ostatných európskych krajinách nejako líšila – čím sa myslí, že namiesto ekonomického prospechu invázia v skutočnosti len urýchlila rozklad sociálneho štátu

Zdroj:

18 komentárov

 • Knieza Myskin

  Myslím, že tento kurz právě na základě loňské krize Merkelová zkouší změnit. Já jsem měl štěstí s ní o celé věci dosti podrobně diskutovat v předvečer summitu G7 u nás na zámku, který se konal tři měsíce před jejím budapešťským rozhodnutím. Už v Elmau nám bylo všem jasné, co se dává do pohybu, vlastně jsme už tenkrát celou dobu nemluvili o ničem jiném než o uprchlické krizi. Merkelová řekla: Přijdou miliony lidí, musíme pro ně stavět města, musíme se připravit na ohromnou vlnu. Ale nemohla s tím ještě jít na veřejnost.“

  Proč ne?

  To by pro politika byl rozsudek smrti. Politik je někdo, kdo řeší problémy, ale nemůže vypadat jako ten, kdo je vytváří. Rozumíte?

  Rozumím vám správně, že Merkelová chce té uprchlické krize využít k prosazení představy, kterou už měla?

  Určitě. Může se stát, že se to nepovede, ani ona si není jistá úspěchem. Ale jestli se jí povede skrze tuto krizi prosadit v Německu racionální přistěhovalecký zákon – a dnes už je o něm víceméně konsensus –, bude to nebetyčný úspěch. Po 120 letech dějin Německa jako homogenního kolektivu, národní pospolitosti se posuneme k otevřené společnosti. Software je stejný bez ohledu na národnost ve fotbale, v medicíně, v přírodních vědách, při výrobě aut, kam se podíváte. Národní řešení už dnes nejsou konkurenceschopná. To je její základní myšlenka.

  http://echo24.cz/a/wwr4y/merkelova-chtela-otevrit-nemecko-uz-driv-ale-nemohla-o-tom-mluvit

 • Knieza Myskin

  Třiačtyřicet procent Němců si myslí, že ve své zemi nemohou svobodně vyjádřit názor na migraci. Alespoň tak hovoří podzimní výzkum veřejného mínění uznávaného Allenbašského institutu. Pravicová Alternativa pro Německo (AfD), obdoba české ODS, se v debatě o migraci ocitá na okraji společnosti a podpora kancléřky Merkelové neklesá navzdory jejím kontroverzním krokům a kritice zevnitř strany i zvenčí. Proč se Němci bojí mluvit o nepohodlných věcech?

  Tentýž průzkum Allenbachu dále uvádí ještě další a pozoruhodnější nález: „Už před několika týdny, kdy většina ještě pořád tvrdila, že jejich region je schopen přijímat další uprchlíky, titíž respondenti většinou uváděli, že v jejich okolí jasně převažuje odmítavý postoj.

  Mezitím 69 % respondentů z osobních hovorů vyvozuje, že velká většina obyvatel další přijímání uprchlíků odmítá.“ Fakt, že si Němci takto výrazně protiřečí, nutí agentury, aby veřejné mínění zkoumaly nepřímo. Němci mají strach říct jim svůj skutečný pohled a dopouštějí se sami na sobě zvláštní autocenzury, podnícené tlakem na korektnost a historickými souvislostmi.

  http://www.reflex.cz/clanek/analyza/68515/proc-je-nemecka-verejna-debata-paralyzovana-politickou-hyperkorektnosti.html

  Slovo „pravice“ se v Německu po válce stalo pejorativním pojmem, synonymem pro nacismus. Ačkoli například zástupce šéfredaktora týdeníku Die Zeit ve svém nedávném komentáři odmítá, že by za německou proimigrační politikou stál strach z recidivy, určitou souvislost zde vidět lze.

  Politická korektnost jako trend se netýká pouze Německa, ale i většiny ostatních zemí dnešní západní Evropy. Britové ani Francouzi však za sebou nemají tak drastickou zkušenost jako naši západní sousedé, jejichž politický mainstream je do značné míry zformován neukojitelnou touhou po vypořádání s temnou minulostí.

 • Knieza Myskin

  http://www.hlavnespravy.sk/vzdy-pripravena-pionierka-merkelova-priniesla-sariu-spieva-komik-v-reakcii-na-stihanie-bohmermanna/769532

  “Vždy pripravená” pionierka Merkelová priniesla šaríu, spieva komik v reakcii na stíhanie Böhmermanna
  http://www.hlavnespravy.sk/nemecka-vlada-umozni-trestne-stihanie-satirika-bohmermanna/768623

  „Kedysi bola mladou pionierkou… Potom Pannou Máriou. A teraz nám sem priviezla kúsok šaríe,“ spieva sa v piesni, ktorú na sociálnej sieti Facebook zverejnil v nedeľu večer Hallervorden. Následne v pondelok večer k publikovanej piesni zverejnil aj oficiálne video.

 • Knieza Myskin

  Nerovnaky meter obhajcov imigracie

  Nezávislé médiá sa pozastavujú nad rozdielnym prístupom k vojnovým utečencom zo strany nemeckej vlády. Kým “utečenec zo Sýrie” je vítaný vládou a mimovládkami , pre utečencov z vojnových oblastí Ukrajiny to neplatí.

  Utečencom z Donbasu bolo doteraz 95-tich percentách prípadov zamietnutá žiadosť o azyl, v súčasnosti a v budúcnosti má byť status azylanta odopretý dokonca všetkým obyvateľom Ukrajiny.

  Odmietnutí žiadatelia boli následne deportovaní naspäť na Ukrajinu. Pritom im rovnako ako utečencom zo Sýrie hrozí minimálne to, že časť z nich (muži) bude povolaných do armády a odvelených na front.

  Tieto fakty jasne ukazujú, že nemecká vláda voči utečencom uplatňuje dvojitý meter. Zdá sa, že zámer “Refugees welcome” nie je o záchrane ľudských životov z vojnou zmietaných oblastí ale je to o niečom inom,

  http://newobserveronline.com/white-war-refugees-not-allowed-in-germany/

 • Bacha toto je vazne
  presne tak ako Polacek hovoril este v roku 2012

  http://www.ceska-justice.cz/2016/04/ek-navrhne-jednotnou-financni-podporu-uprchliku-ruznost-kultur-v-obcich-poroste/

  Evropská komise si uvědomuje úskalí direktivního přidělování azylantů do jednotlivých členských zemí, kde zatím tyto přidělené lidi nelze držet násilím. Proto v dalším kroku hodlá navrhnout společná pravidla pro jejich status a finanční podporu, ale také přiznání některých práv azylantů podmínit pobytem v zemi přidělení.

 • Knieza Myskin

  Brusel verzus národné štáty

  Začiatkom týždňa unikli do médií aj plány Európskej komisie na reformu azylového systému.

  Sú to zlé plány. A môžu mať veľmi vážne dôsledky na fungovanie a budúcnosť únie.

  Európska komisia má ambíciu „harmonizovať“ (centralizovať) rozhodovanie o azyle pre utečencov. S tým, že úspešní žiadatelia by boli prerozdeľovaní do členských štátov únie. Brusel chce zároveň vytvoriť legálne trasy pre nových migrantov…

  Ak by sa to podarilo presadiť, bol by to osudový zásah do suverenity národných štátov. Stratili by sme dosah na rozhodovanie o azyle. A stratili by sme kontrolu nad tým, kto a v akom počte bude presídlený na Slovensko.

  Európa pritom potrebuje pravý opak toho, čo navrhuje Brusel. Teda sprísnenie azylového práva. A dôslednejšiu ochranu hraníc únie.

  Mimochodom, aj tieto plány Bruselu boli jedným z dôvodov, prečo Briti hrozili odchodom z únie. Cameron si nakoniec vydupal ďalšie výnimky. Prípadný nový azylový systém sa nebude vťahovať na Britániu.

  Môžeme predpokladať, že už samotný plán Bruselu dramaticky rozdelí Európsku úniu na dve časti. Na Nemecko so spojencami, ktorí budú presadzovať „reformu“. A na východnú Európu, ktorá bude proti. Na čele s Maďarskom a Poľskom. A ďalej so Slovenskom, Českom a balkánskymi štátmi.

  Už dnes je celkom jasné, že presadzovanie nemeckého plánu môže viesť k vážnemu rozkolu v únii.

  Optimálne by bolo, keby sa tento konflikt riešil tým, čo nazývame „dvojrýchlostná EÚ“. Kto bude chcieť, ten k novým pravidlám pristúpi. Kto nebude chcieť, ten si vynúti také výnimky, aké sa ušli Británii…

  Problém je však v tom, že Nemecko potrebuje pre migrantov práve „územia“ východnej Európy. Nie západných spojencov vnútri únie, ktorí sú tiež náporom migrantov preťažení.

  Pre východnú Európu bude dôležité, aby presadzovala svoje postoje a svoje záujmy spoločne. A jednotne.

  Časy, keď staré členské štáty dávali novým „domáce úlohy“, sa už, dúfajme, skončili. Dnes už máme na viac.

  http://www.aktuality.sk/clanok/328142/tyzden-v-kocke-daga-danisa-caka-nas-boj-s-bruselom-o-zvysky-suverenity/#

 • Odporúčam k téme.

 • Som rad ze autor clanku v samotnom clanku dementuje nazov clanku.
  na druhu stranu zopakujem co som pisal v inych diskusiach. Imigranti sa nemiesaju, pokial neberieme znasilnenia, s domacim obyvatelstvom. teda ziadna zmiesana rasa tu nebude, a elity to vedia. Merkel nepatri k elitam,u nej mozeme pocitat s IQ pod 70 lebo presne toto IQ třeba k tomu aby niekto obhajoval imigraciu africanov. Elity potrebuju znicit povodne aby mohli vybudovat nove. Ale to nove nebudu imigranti ani ziadna pochybna rasa. imigranti su rovnako jako naší politici, len uzitocni idioti, co sem pridu, znicia co maju a potom budu vyhladeny, a nam bielym co preziju bude vnuteny (nutne povedat, za velkéj radosti) diktatura.

  • Merkel už od Mladosti k elitám patrí. Už v DDR k nim patrila a akosi plavne prešla k Kohlovi po zjednotení. Babiša lustrujú, aleje mi čudné, že táto baba kľudne vedie s jej minulosťou takúto veľkú krajinu…

   • to ze vladne, neznamena ze patri k elitam, ona je uzitocny idiot co robi co sa jej povie. Elita dava pokyn a Ona to urobi. To mozes rovno vratnika v parlamente povazovat za niekoho kdo rozhoduje o zakonoch.

    • Nemyslím si, že Merkelová je „užitočný idiot“. Je na to príliš inteligentná. To, čo sa teraz v Nemecku deje, robí z vlastného presvedčenia, zrejme ako súčasť širšieho plánu.

     Nesmieme zabúdať na dve veci: Merkelová je bývalou agentkou Stasi a z matkinej strany má židovské korene. Navyše je bezdetná. To je mimoriadne nebezpečná kombinácia.

     • to ze to robi z presvedcenia z nej nerobi inteligentnu bytost. Aj novinar zo SME to robi z presvedcenia, takysto ako Smatana to robi z presvedcenia a neni plateny od USambasady. A samozrejme nebude uplne blba, ako idiot to neni, ale chytra taky neni, samozrejme mozeme do toho zaratat, ze jej slubili iny vyssi post, to ze je bezdetna znamena ze je socialne odtrhnuta od bezneho zivota a teda je to taky uspesny psychopat nizsej urovne ktory plni co ma a kym to robi tak je tam. Akonahle zacne robit politiku pre nemcov pojde odvalu.

   • este doplnim o pripad Havla, toho si zapad hyckal desatrocia aby potom behom 10 rokov zlikvidoval cesku samostatnost. A havel rozhodne medzi elitu nepatril. bol to len další uzitocny idiot, (alkoholik, pedofil a ja neviem co vsetko) rozhodne nie Elita.

    • Knieza Myskin

     Šokující údaje o kriminalitě imigrantů v Germanistánu. Nejnovější data, která se dříve nesledovala. Nečtěte to, pokud si nechcete kazit slunečné iluze
     Autor: Emil Sádlo | Publikováno: 21.4.2016 | Rubrika: IMIGRACE

     Kulturní obohacení dalších německých měst: v Hamburku představují tzv. uprchlíci 11 % pachatelů trestných činů a v Hesensku tvoří 14 % osazenstva vazebních věznic. To jsou údaje pouze za první čtvrtletí tohoto roku.

     Hamburk teprve na začátku roku 2016 zavedl statistiku kriminality, která eviduje i status pobytu pachatele. Výsledky prvního čtvrtletí letošního roku jsou zdrcující pro stoupence a šiřitele multikulturalismu: z celkových 21 000 policií vedených pachatelů je 2252 tzv. uprchlíků. 1705 z nich se nachází v probíhajícím azylovém řízení, 205 je uznanými politickými azylanty, 261 jsou imigranti s tolerovaným pobytem po zamítnutí azylu a 81 uprchlíci z relokačních kontinentů. Tzv. uprchlíci tedy tvoří 11 % všech pachatelů trestných činů v Hamburku. Pokud vezmeme v potaz počet tzv. uprchlíků nahlášených v Hamburku, kterých je 29 209, tak 7,7 % z nich jsou zločinci.

     Výsledek kulturního obohacení Hamburku v prvním čtvrtletí roku 2016 jsou mj. následující: jedna vražda, sedm znásilnění, 39 loupežných přepadení, 210 drogových deliktů, 681 krádeží, 502 majetkových trestných činů nebo podvodů a 488 fyzických napadení.

     Ve spolkové zemi Hesensko, stejně jako v Hamburku, se do statistik kriminality promítá status pachatele teprve od začátku roku. Podle ministerstva vnitra této země bylo v březnu ve vazebních věznicích 112é lidí, z toho 158, tedy 14 %, byli tzv. uprchlíci. Proti dvěma třetinám z nich je vedeno trestní řízení kvůli krádeži, podvodu nebo fyzickému napadení. Více než polovina zatčených imigrantů pochází z Alžírska a Maroka.

     Zdroj: abendblatt.de, bild.de, fnp.de

     http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/14987-sokujici-udaje-o-kriminalite-imigrantu-v-germanistanu-nejnovejsi-data-ktera-se-drive-nesledovala-nectete-to-pokud-si-nechcete-kazit-slunecne-iluze.aspx

  • Kalergi a spol mali predstavu, že Európa sa stane akýmsi „taviacim kotlom“, v ktorom sa dokonale premiešajú gény všetkých rás, aby vznikla univerzálna mixovaná rasa.

   Lenže prax z USA ukazuje, že to tak nefunguje. Namiesto „taviaceho kotlu“ vznikne niečo na spôsob „gulášu“, t.j. mix rôznych etník, žijúcich na jednom území, ale každá etnická skupina sa bude aj naďalej množiť so sebe podobnými ľuďmi. Jediným výsledkom takéhoto „gulášu“ etník bude extrémny rast vzájomnej etnickej nevraživosti, čo je ideálny predpoklad na vznik nekonečnej občianskej vojny. A nedá sa vylúčiť, že toto je buď hlavný plán, alebo aspoň alternatívny záložný plán pre prípad, že by genetické zmiešavanie nešlo podľa plánu…

 • Politicky silne nekorektná prednáška profesora Rushtona o kriminalite a IQ černochov/afričanov. (link na príspevok do diskusie)

  http://www.hlavnespravy.sk/frontex-nikdy-sme-turecko-neklasifikovali-ako-bezpecnu-krajinu-utecenci-teda-budu-prudit-do-europy-aj-nadalej/751771#comment-2551015278

 • Dávam do pozornosti:

  Hootnov plán z roku 1943, ktorý plánoval genetickú likvidáciu porazeného nemeckého národa pomocou masívneho kríženia s davmi imigrantov:
  https://diskuter.wordpress.com/2016/04/02/hootonov-plan-ako-nechat-zmiznut-cely-narod/

Pridaj komentár