Aplikujme logiku a zmysel „Je Suis Charlie“ všade. Alebo to nie je žiadúce?

O.K. Keď sa už toľko hovorí o slobode slova, začnime hovoriť o témach, ktoré neomarxistická úderka nenávidí. Nemusíme hneď hovoriť o imigrantoch, ktorí sa k nám aj tak nehrnú. Zostaňme doma

 • Cigánska otázka.
  Na jednej strane existujú organizácie, ktoré za každú cenu chcú „pomáhať“ na základe k príslušnosti k etniku, na druhej strane kvíkajú ako ranené svine, ak požadujem štatistiky, zisťovanie kriminality, školskej dochádzky, apod. na základe etnickej príslušnosti. Zrušiť buď mimovládky alebo sa nehrajme na politickú korektnosť. Rovnako ani diskriminácia nie je žiadúca a váha zákona musí byť pre každého rovnaká. Cigáni nie sú neprispôsobivým etnikom. Naopak – využijú každú škulinu v zákone, o ktorej sa dozvedia.
  .
 • LGBT
  podľa výskumov je vyhranených homosexuálov 4%. Ako je možné, že v Česku podiel registrovaných partnerstiev homosexuálov sú desatiny percent všetkých sobášov ročne. Potom proklamovaný boj za tieto práva nie je uspokojovanie reálnych potrieb komunity, ale len lobistov, ktorí z toho úspešne profitujú a spoločnosť polarizujú.
  .
 • kultúra a genderová agenda
  Už som sa vyjadril, že štát nemá čo určovať morálne vzory. Ak je niečo liberálna téma, je to zodpovednosť rodiny za výchovu detí. Mimochodom, už len kvôli tejto tretej otázke referenda stojí za to prísť k urne a hlasovať. Feministické kvótovanie je len ďalšia z variácií komunistického myslenia
  .
 • Zamestnanosť
  Štát nedáva prácu. Vyhoďte si túto blbosť z hlavy. Štát len míňa peniaze, na ktoré niekto iný musel tvrdo pracovať. Ak má štát hradiť verejnoprospešné aktivity a platiť celospoločenský servis, treba obmedziť byrokraciu na minimum a delegovať právomoci spolu s výberom daní na čo najnižšie celky a municipality. Štát vymedzuje právny rámec a zabezpečuje šerifa na jeho ochranu
  .
 • Zodpovednosť jednotlivcov
  Má byť čo najvyššia – vrátane platenia si zdravotného a sociálneho servisu od mladosti. Týka sa to evidentne aj ochrany. Môj dom, môj hrad a držba zbrane na jeho ochranu je základným právom.

Keď už k nám budú prichádzať imigranti.

 • Požadujem obmedziť imigráciu z moslimských krajín a preferovať neislamské žiadosti
  .
 • Imigrácia a následné povolenie na pobyt, prípadne občianstvo nie je právo, ale výsada. Túto výsadu si musí každý zaslúžiť zvládnutím domácej kultúry, jazyka a reálií. Nie je záujem? V poriadku, výsada nebude udelená, alebo bude odňatá. Rovnako môže domovský štát kedykoľvek repatriovať imigrantov v prípade problémov.
  .
 • Scelovanie rodín za každú cenu – nežiadúce. Je to klasický háčik, pomocou ktorého sa zadrapí celá komunita.
  .
 • Sociálne dávky pre žiadateľov o imigráciu, na sociálne dávky využiť e-pay karty čisto len na nákup vecí dennej potreby a potravín

atď.

Aj to je sloboda slova. Diskutovať bez politicko-korektných náhubkov. A ak sa ľuďom s plagátmi „Je Suis Charlie“ takéto vyjadrenie nepáči, potom doporučujem zmeniť nápis „Je Suis Hypocrite“. Bude to ďaleko výstižnejšie…

Poroschenko

Pridaj komentár