Bank of China zavelila vo Frankfurte do útoku proti doláru

(MZC/DWN) – Finančné inštitúcie a spoločnosti môžu podnikať v čínskej mene renminbi cez Bank of China vo Frankfurte.

Štvrtý najväčší  finančný ústav Čínskej ľudovej republiky bol v utorok oficiálne otvorený a zahájil prevádzku renminbi –  zúčtovacej banky. „K dnešnému dňu sme otvorili dvere,“ povedal Bernd Meist, jeden z dvoch manažérov pobočky vo Frankfurte.

Okrem toho, že sa Číňania dohodli na spolupráci s Deutsche Bank, chcú obe finančné inštitúcie  zabezpečiť, aby v budúcnosti viac podnikov medzi Čínou a Nemecko účtovali v renminbi a nahradili tak vo vzájomných platbách dolár.

Nemecko a Čína sa dohodli už na konci marca, že Frankfurt bude dôležitým obchodným centrom pre podnikanie v renminbi.

V júni, bola vybraná Bank of China a včera za účasti prezidenta Bank of China Chena Siqinga bola otvorená zučovacia banka.

„Pre banky z Číny, je hlavným cieľom  podporovať internacionalizáciu jüanu a podporiť hospodársku výmenu medzi Nemeckom a Čínou,“ povedal Chen.

V najbližších niekoľkých dňoch sa Bank of China chce dohodnúť s čo najväčším počtom nemeckých firiem na swapoch v čínskej mene. Od septembra, tak budú môcť konečne nemecké firmy spracovávať transakcie priamo v Nemecku,  nakoľko doteraz ich v tom odrádzali najmä náklady na realizáciu platieb cez Hongkong. Vďaka Frankfurtu sa do platieb tak môžu zapojiť hlavne malé a stredné podniky.

Podobné centra Čína otvára  v Londýne a Luxemburgu  tzv. renminbi zúčtovacie bánky.

Čínania si dávajú záležať na rýchlosti otvorenia týchto centier, tu za dôležitú považuje aj  Jochen Metzger z Deutsche Bundesbank.

„Ak chcete súťažiť  s európskymi finančnými centrami,  mať v nich vedúcu úlohu, musí byť yuan-clearing riešený rýchlo“, tvrdí Metzger.

Vo Frankfurte sme si preto vybrali dvojstupňový úvod. Po prvé,  spustiť zúčtovanie prostredníctvom Bank of China a následne neutrálny  clearing. Zriadenie clearingové miesto, v ktorom sa môže podieľať aj ďalšie nemecké banky, je však veľmi zložité a bude trvať nejaký čas, než bude plne fungovať.

Čínska ľudová republika sa na jeseň stane najväčšou svetovou ekonomikou a odsunie tak z tejto pozície USA. Je len logické, že sa Číňania snažia o internacionalizáciu čínskeho jüanu, čo je podľa odborníkov nezvratný proces a jüan sa tak stane novou svetovou rezervnou menou. Pred Čínou stojí je len ako rýchlo to bude.

Nástup jüanu, vytváranie alternatívnych medzinárodných finančných inštitúcií a predovšetkým návrat národných mien do vzájomných swapových dôhod medzi jednotlivými krajinami Ruska,  Azie, Latinskej Ameriky a Blízkeho Východu, nastoľuje čoraz viac otázku zmyslu eura ako spoločnej meny EÚ a vracia návrat suverenity v monetárnej politike jednotlivých krajín EÚ opäť do centra politických a odborných diskusií.  

Pridaj komentár