Blbosti Aeronetu a proruská propaganda…

war-propaganda

Portál Aeronet zverejnil informáciu, že začína príprava na vojnu s Ruskom, kde budú Európania obetovaní. Dobrá blbosť…

Treba dopredu povedať, že považujeme Aeronet za klasický záujmový portál s ruským pozadím. Zverejnenie šokujúcej informácie, ktorá dáva do súvisu známe udalosti na základe „utajeného zdroja“ je vytváranie poplašnej správy, ktorej účel je vytvoriť atmosféru paniky a znefunkčniť kolesá štátnej byrokracie. Pomôže to samozrejme len ruskej strane, Česko, resp. Slovensko z toho nič nemá. Propaganda tohto typu je veľmi dobre spravená, využíva známe fakty, očividné klamstvá mediálneho priemyslu, vytvárajúceho podhubie podpory pre obchodnú vojnu s Ruskom, podporuje strach ľudí z vojny.

Oprávnene sa treba vojny báť a treba urobiť všetko pre to, aby nemohla nastať. Nie sme však ochotní stať sa bábkou nikoho. Slovensko je súčasť západnej civilizácie, nemáme s Ruskom nič spoločné, ak nepovažujeme za relevantné mýtické predstavy o všeslovanskej vzájomnosti. Ak kritizujeme politiku USA, Únie a NATO, neznamená to, že milujeme Rusko a chceme sa stať jeho súčasťou. Naša kritika je práve súčasť toho čím sa cítime byť definovaní. Je to súčasť našej slobody, občianskeho práva každého jednotlivca vyjadrovať sa k veciam verejným. A pokiaľ si máme hovoriť slobodná demokratická spoločnosť, naša kritika toho, čo považujeme za nesprávne, nesmie byť znevažovaná a pošliapavaná.

Vystupujeme proti vojne, proti politike, ktorá by mohla k podobnému vyvrcholeniu smerovať. Myslíme si, že pôvodcom tejto politiky je práve snaha USA získať geopolitickú výhodu voči Rusku pri dosiahnutí cieľa ostať jediným hegemónom a plne si podriadiť zdroje Európy. To ale neznamená, že USA je náš nepriateľ. Naša kritika takýchto zámerov je právoplatným hlasom diskusie, na ktorej stojí táto spoločnosť. Chceme mier a mierovú spoluprácu s každým na základe rešpektu a obojstrannej výhodnosti. Nechceme sa podriaďovať zámerom nikoho, kto nám prináša len škody, skazu a smrť ľudí. Platí to aj rovnako pre Rusko ako aj pre USA. Ak politika USA neprináša prospech Európe a Slovensku, ak nás nasmerovala ku kríze, potom máme plné právo túto politiku kritizovať, odmietnuť ju a postaviť sa proti nej.

Toto právo využívame a hovoríme: „Európania, odmietnite zasahovanie USA, zastavte bezpodmienečnú podporu Ukrajiny, skutočne trvajte na elementárnych európskych hodnotách a pragmaticky korigujte politiku sankcií a dohodnite sa s Ruskom“.

Existencia alternatívnych názoroch v diskusii normálne funguje v USA i v Európe, či už sú to nedávne vystúpenia Jamesa Bakera alebo Charlesa Millona na vzťahy s Ruskom.

V USA dokážu fungovať dva odlišné názory na stránkach jedného časopisu ako je napríklad The American Conservative Magazín, ktorý je pre nás jedným zo zdrojov inšpirácie. Tieto články sú však vždy argumentačne a fakticky podporené, neodvolávajú sa na slovíčka „údajne“, „utajený zdroj“ alebo „nemenovaný zdroj“.

Aj diskusia má nejaké objektívne pravidlá a logiku. Naučme sa kritickým uvažovaním rozlišovať propagandu od alternatívneho názoru.

Mimochodom, keby sme požiadali o podporu James Baker Institut alebo iné alternatívne conservafoundation v USA, na ktorý zoznam by sme sa dostali my? 🙂

Pridaj komentár