Bulharsko odmieta ruský plyn!

Podpredseda bulharskej vlády pre fondy EÚ a hospodársku politika Tomislav Dončev, sa pri podpise zmluvy o vertikálnom plynovodnom prepojení Bulharska, Rumunska a Grécka vyjadril, že nevidí zmysel stavby štruktúry na napojenie Tureckého prúdu, ktorým by mal od roku 2019 začať pritekať ruský plyn na turecko-grécke hranice.

22.4.2015 bola v Sofii podpísaná dohoda medzi Rumunskom, Bulharskom a Gréckom o vzájomnom prepojení krajín  v celkovej hodnote 220 miliónov EUR.

Plyn

Vertikálny plynový koridor prepojí terminál LNG umiestnenom na gréckom ostrove Revithoussa a Trans Adriatický plynovod (TAP), ktorý je určený pre dopravu kaspickej ropy z Azerbajdžanu. V prvom rade teda umožní Bulharsku prijímať plyn z ďalšieho nezávislého zdroja a po dokončení v roku 2018, keď sa dokončí tento plynovod, bude možné aby plyn prúdil oboma smermi. Rumunsko, ktoré ťaží plyn, dokončí najneskôr do začiatku roka kompresorovú stanicu, ktorá umožní aby plyn z Rumunska do Bulharska ale aj opačným smerom tiekol v množstve 1.5 miliardy kubíkov ročne. Čiže všetky tri krajiny budú mať možnosť prepravy plynu rôznym spôsobom a rôznymi smermi, čím sa zvýši ich nezávislosť od výkyvov dodávateľov.

Bulharský vicepremiér Dončev povedal, že mapa plynu juhovýchodnej Európy sa mení a „my musíme byť pripravení na všetky možné scenáre v budúcnosti„. „V posledných mesiacoch sa často hovorí o Európskej Energetickej Únii, ale toto spojenie nie je možné bez adekvátnej siete regionálnych projektov,“ argumentoval. Vertikálny koridor zemného plynu vidí ako možnosť pre prepravu plynu rôznymi smermi s využitím rôznych zdrojov: ruský plyn, plyn prichádzajúce zo severu a plyn miestnej produkcie Bulharska a Rumunska.

Počas tlačovej besedy grécky minister životného prostredie a energie Panagiotis Lafazanis povedal, že po frustrácii z ukončenia projektu South Stream, je Grécko pripravené vybudovať potrubie plynárenskej infraštruktúry od Tureckého prúdu do Západnej Európy. Po jeho vystúpení, Tomislav Dončev poznamenal, že je ťažké vidieť ekonomický zmysel v budovaní novej infraštruktúry iba za účelom využívania Tureckého prúdu.

Komentár:
Inými slovami – keďže podľa vyhlásenia riaditeľa Gazprom, plyn z Rusko južnou trasou pôjde už len cez Turecký prúd, spochybnenie, či dokonca prípadné nevybudovanie napojenia na turecko-grécke ukončenie ďalej do Európy, ako naznačil Dončev, ohrozí celý zmysel projektu výstavby Tureckého prúdu. Projekt totiž nie je určený ako ďalší zdroj plynu pre Turecko, ktoré z neho mieni odoberať len menšiu časť, ale je to skutočne náhrada ukrajinského transportného koridoru ďalej do strednej a južnej Európy. Bulharsko osvedčilo svoju poslušnosť Únii, keď zastavilo na extrémny nátlak Únie a USA ruský projekt South Stream a zdá sa, že mieni podporovať a presadzovať politiku Únie naďalej. Cieľom politiky USA a Bruselu ako prevodnej páky zámerov Washingtonu, totiž nie je len diverzifikovať možnosti zdrojov členských krajín Únie, ale úplne vytlačiť dodávateľa ruského plynu ako kľúčového dodávateľa na európsky trh a nahradiť ho plynom, ktorého dodávka do Európy bude plne pod kontrolou USA – nech to stojí čo chce. Nakoniec páni v Bruseli to neplatia. Všetky náklady – či už na presmerovanie rôznych trás, terminálov, kupovanie omnoho drahšieho LNG plynu, zaplatíme v konečnom dôsledku my, jednoduchí a koncoví odberatelia. Postoj Bulharska, ktorý nezakryte lobuje proti ruskému plynu, je nepriznaným dôkazom o zámeroch Únie a žiada sa dodať: „Quod erat demonstrandum (Čo bolo treba dokázať)“

 

Zdroj:

http://www.bta.bg/en/c/DF/id/1063582

One comment

Pridaj komentár