Česká televízia otvorene varuje pred súčasnou imigračnou vlnou.


Neustále sa valiace davy ani náhodou nepripomínajúce obrázky utrpenia z vojnových konfliktov, správanie, ktoré Európanom pripadá ako z inej planéty, agresivita, drzosť a ľahostajnosť voči svojmu okoliu. To sú len niektoré zo znakov, ktoré budia pochybnosti a oprávňujú nás k otázke, či ilegálni imigranti, poväčšinou z islamských oblastí, sú „kompatibilní“ s európskou kultúrou, či ich kultúra nie je náhodou v rozpore so základmi európskej morálky a kultúry zakotvenými v Lisabonskej zmluve

Stačí sa začítať do prvých riadkov a vidíme, že prijatie ilegálnych imigrantov sa nezlučuje s Lisabonskou zmluvou hneď od prvého článku:

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 1a:

Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv menšín. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť žien a mužov.

Ak chcete obhajovať imigráciu, že nemôžeme paušalizovať, skúste sa na chvíľu zamyslieť. O rozporoch v kultúrnom zmýšľanie medzi európskymi krajinami a krajinami, odkiaľ ilegálni imigranti prichádzajú, informovala úplne prekvapivo Česká Televízia.

V prípade, že Vás ani toto nepresvedčilo, ponúkam Vám slová mainstreamom rešpektovaného politológa Iva Samsona, ktoré povedal v rozhovore pre Hospodárske Noviny

Na otázku: „Dobrý deň! Je islam netolerantné náboženstvo, ktoré káže zabíjať inovercov a neveriacich?“ Samson odpovedal nasledovne

„Je mi ľúto (označíte ma možno za islamofóba), ale ak islam meriame podľa paradigmy svätých textov (Koránu, hadísov), tak každý moslim, ktorý bude tolerantný voči iným náboženstvám musí byť považovaný za odpadlíka od viery.

6 komentárov

 • Pingback: Nemecký moslim vraví: Vašu Ústavu neuznávam. | MEDZIČAS

 • Svetlana Semanová

  Načo sa o tom my bavíme na internete, keď tí ktorí by mali zasiahnuť naďalej robia horšie a horšie chyby v politike. Nech my nikto nehovorí ,že sa dá urobiť niečo dobre zlou cestou. A my teraz ideme zlou cestou. Viem, že existuje niečo medzi dobrom a zlom, ale zlé bude stále zle a dobré bude vždy dobre. My by sme mali apelovať na našich politikov a nie len ukazovať čo sa deje (migranti), veď politici vedia kto to spôsobil spolu sa navzájom stretávajú rôzne spolky, hlavy štátov a len jeden druhého kryjú a smejú sa nám ľuďom(svojim voličom) do očí. Prečo to asi takto riešia? Nemajú žiadne zábrany pred ničím, USA na každom dome vlajka USA. Akí sú oni vlastenci- pozberanci z celého sveta. A ostatné národy, ktoré si vážia svoju vlasť ,bojujú za ňu a nikdy ju neopustia, tí sú nie vlastenci? Ja nemusím mať vlajku na dome , nemusím nosíť tričko s nápisom Slovakia, ja mám svoju vlasť v hlave , v srdci a viem, kde je moje miesto. Aj keď navštívim inú krajinu, neidem tam utláčať organizovane iné národy alebo ignorovať ich náboženstvo atd, tobôž nie využívať ich sociálny a celý systém ich krajiny…. Nechcem veľa písať, ale budovali túto krajinu moji predkovia a aj moje deti ju naďalej budú a nech sa podľa nás riadia aj tí, čo tu chcú prísť, ak nie, nie sú tu vítaní.Každému Slovákovi záleží na jeho vlasti a boli by sme radi, keby sa naše deti z cudziny vrátili a neboli tam ponižované a zneužívané. Treba riešiť to, aby naše drahé deti mali prácu doma a neboli nútené utekať kdesi za peniazmi, ktoré im tu na Slovensku slovenská vláda nevedela zabezpečiť. Každý z občanov SR sa chce vyrovnať občanom v iných štátoch EU, veď načo sme potom do EU vstupovali? Otvorili sme brány svetu čo tu bolo dobré sa rozpredalo, rozkradlo, ale nič dobré sa tu neprinieslo. Ibaže drogy? Väčšia korupcia?Prostitúcia?Mafie? Vydieranie a okrádanie sa navzájom? Pašovanie?….stresy, stresy stresy…Načože tu asi tí imigranti idú? Vidia, že tu sa všetko môže robiť, hlavne ak majú peniaze a tie oni majú, ak nemajú dáme im veď čože na našich nemáme ale na týchto máme!!!!

 • Katarina Polakovicova

  Pan Samson, ja Vas nemusím…..

 • Pingback: Anonymous Slovensko UK &raquo Česká televízia otvorene varuje pred súčasnou imigračnou vlnou.

 • eštebák ivo samson hovorí o paradigme islamu… pritom jeho bratia vo viere, odmietajú akékoľvek paradigmy judaizmu, ktorý je rovnako netolerantný ako islam, ak vychádzame napríklad z tohto: http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/235920-nezidia-su-na-svete-na-to-aby-sluzili-narodu-izraela-tvrdi-rabin/
  príde mi to akoby dvojnásobný vrah kritizoval trojnásobného

 • Riešenie :

  imigrantov prerozdelit, ale podla tohto pomeru (kluca) :

  X – celková suma a počet zahraničných vojakov a aktivít, ktoré boli za posledných desať resp. päť rokov nasadené/aplikované na plnenie bojových a obdobných úloh vo vzťahu k štátu (napr. Syrie, Lybie, Iraku, Afganistan…) z ktorého migranti pochádzajú (podotýkam, že neide len o priamu fyzickú prítomnosť cudzieho vojska na území štátu “S”, – veď mohlo ísť o letecké bombardovanie, dodávky zbraní znepriateleným stranám, finančná a spravodajská podpora, podpora opozičných skupín, podpora vládnucej strane atd…)

  ďalej delenie: a/x , b/x, c/x, … – pomer akým sa na celkových aktivitách X podieľali jednotlivé zahraničné subjekty-vlády ( napríklad letecké útoky vykonané lietadlami pod vlajkou “Great-anie” boli 4 , pod vlajkou “Usanie” 10, pod “Slimakožrutskou” vlajkou bol 1, teda celkom máme 15 útokov, na ciele v štáte “S”, z ktorého teraz utekajú migranti. Na týchto aktivitách(utokoch) sa podieľali Greatania : 4/15, Usania 10/15 a Slimakožrutsko 1/15, z toho vyplýva, že Migrantov si rozdelia v rovnakom pomere …… Prečo ?
  Preto :
  Jedno vždy a všade platí , že každý znáša dôsledky svojich činov. Zodpovednosť objektívnu a v širšom a priamom kauzálnom vzťahu ku svojím činom si dobre uvedomuje aj blbec Húúbama. . .

  Teda neexistuje žiaden dôvod, ani z hľadiska medzinárodného práva, prečo za aktivity štátov “A, B, C, D, E…” zasahujúce do vnútorných záležitostí štátu “S”, alebo štátu “I”, alebo akéhokoľvek iného štátu majú znášať také štáty (napríklad Feferonkovo, ), ktoré sa nijakým spôsobom nepodieľali na týchto zásahoch. A už vôbec nie je rozhodujúce, či Feferonkovo susedí so štátom “S”, alebo je k nemu zemepisne bližšie ako niektorí zo štátov “A, B, C, D, E…”

  Ak chce niekto skutočne objektívne riešiť situáciu utečencov zo štátu “S” musí nevyhnutne k tomuto riešeniu “prizvať” vlády všetkých zahraničných “subjektov”, ktorí zasahovali do vývoja v štáte “S”. A tieto “subjekty” si teraz medzi sebou nech dohadujú kvoty a neskrývajú sa za lesom či morom… a nech si nemyslia, že ich zodpovednosť a náklady teraz bude znášať niekto druhý….len preto, že oni sa tak dobre skrývajú . . .

  Príklad : Keď niekto v obchode začne niečo rozbíjať ( a je jedno, či úmyselne alebo náhodou) alebo obchod podpáli, a deje sa to tak, že ludia odtiaľ utekajú cez ostatné obchody okolo a tak poškodzujú aj tie, tak všetky vzniknuté škody (aj náhrady za utrpenie utekajúcich) znáša ten, kto celú túto situáciu zavinil. Je nezmysel, aby sme sa ostatní obchodníci skladali a vynechali z odstraňovania škôd ich pôvodcu, len preto, že sám pôvodca sa k svojim činom akosi nechce prihlásiť, skrýva sa za morom či lesom a dokonca je tak drzý, že prostredníctvom nastrčených poskokov a hlupákov poukazuje na povinnosť spolupatričnosti ostatných obchodníkov s poškodenými a povinnosť ľudskosti a neviem čo ešte . . . .

  Nebuďme tupci, neplaťme za to, čo sme nespôsobili !

  Utečenci sa netýkajú len Europy, to je nezmysel, Neexistuje žiaden dôvod, prečo by sa mali s utečencami zaoberať len štáty EU – keďže samotní utečenci nepochádzajú ani z EU a nie malá časť z nich nepochádza ani z Europy.

  KOMU ale vyhovuje, že idioti v EU sa medzi sebou hašteria o tom, čo robiť s týmito ľuďmi – utečencami ? Idioti by mali spoločne a jednotne vyzvať a bez podmienečne trvať na tom, že na riešení sa budú podieľať aj štáty mimo EU a je snáď jasné, že kam ešte (mimo EU) by mali ísť najväčšie kvóty – ak nie všetci “utečenci”. . . .

Pridaj komentár