Čo bráni krajinám zálivu, aby prijímali ľudí, ktorí utekajú pred vojnou?

Kuvajtský výzkumník Fahd Al-Shelaimi, riaditeľ Fóra zálivu pre mier a bezpečnosť.

Čo bráni krajinám zálivu, vrátane Kuvajtu, ktorý patrí do skupiny Priatelia Sýrie, aby prijímali ľudí, ktorí utekajú pred vojnou?

Kuvait a krajiny zálivu sú drahé a nie sú vôbec vhodné pre uprchlíkov. Sú vhodné pre robotníkov. Doprava je drahá. Náklady na život v Kuvajte sú vysoké, zatiaľčo náklady na živobytie v Libanone, alebo v Turecku sú asi nižšie. Preto je oveľa ľahšie platiť utečencom aby v týchto krajinách zostali. A nakoniec nemožno prijať iných ľudí, ktorí prišli z iného prostredia z iných miest…

Sú to ľudia, ktorí trpia psychologickými problémami, traumami, a Vy by ste ich chceli len tak umiestniť do spoločnosti ľudí v krajinách zálivu…

Pozrite tu: Kuwaiti Researcher Fahd Al-Shelaimi: Gulf States Cannot Accept Syrian Refugees

D. Tremens

One comment

Pridaj komentár