Čo by som robil ako sprisahanec na čele Únie

Európska Únia bola od začiatku myslená ako politický, sociálno-inžiniersky projekt, kde na konci procesu mal vzniknúť štátny útvar Spojené štáty Európske. Podľa slov jedného zo zakladateľov Únie, komunistu. Altiera Spinneliho, a jeho Manifestu z Ventotene sa mali národné štáty zrušiť, celé odbory priemyslu dostať pod kontrolu centrálnej vlády a to malo nakoniec viesť k vzniku socializmu.

Myšlienky ako tie Spinelliho nakoniec došli do úspešného konca založením Európskej Únie a podpísaním Lisabonskej zmluvy, ktorá dáva právny rámec pre založenie takejto všestrannými reguláciami, či nariadeniami z Bruselu centrálne riadenej federácii.

Na pozadí riešenia kríz, socializácii strát a privatizácií ziskov, dnes vieme, že previazanosť moci a kapitálu na centrálnej úrovni nedala vzniknúť socializmu ako sníval Spinelli, ale symbióze korporácií a bruselskej, nikým nevolenej nomenklatúry.

Hoci jadro Únie dnes ide smerom ku korporátnej totalite, stále však ostáva otázka ako dosiahnuť „zjednotenie“ Únie, kde je príliš veľa krajín a národov s príliš rozdielnymi záujmami, históriou a kultúrou. Altiero Spinelli predpokladal vo svojom Manifeste, že toto zjednotenie sa udeje cestou propagandy a kultúrnej revolúcie. Rozdrobenie základov histórie, tradícií však pokračuje príliš pomaly a trvá desiatky rokov, kým sa zo Slovákov, Nemcov a Španielov nakoniec stanú vykorenení Európania, plne ovládaní a závislí od všestranne pôsobiacej štátnej moci.

Bez ohľadu na pokračujúce, čoraz viac viditeľné „kladné výsledky“ tvrdého presadzovania politickej korektnosti, čo je len iný názov pre potláčanie slobody slova, multikultúry či homosexualizmu, Únii dochádza čas. Svet nečaká, kým sa sa pánom z Európy podarí dokončiť svoj projekt a ekonomická, resp. geopolitická realita núti akcelerovať plány.

Ak by som bol neomarxistický konšpirátor

Už teoretici frankfurtskej školy určili, čo sú hlavné príčiny, že marxizmus na západe nevíťazí. Je to kvôli hlboko zakoreneným tradíciám a názorom, ako je pocit súnáležitosti s národom, vlastenectvo a patriotizmus, príslušnosť ku kultúre vychádzajúcej z princípov helénizmu a judeo-kresťanskej morálky a tradičný spôsob prežívania založený na pevnej opore v rodinných zväzkoch, ktoré dávajú možnosť byť nezávislý od „opatrujúcej“ ruky štátu.

V Únii sa stretli práve tieto dva myšlienkové prúdy – neomarxisti, ktorí dlhým pochodom inštitúciami ovládli propagandu a riadenie kultúry spolu s federalistami, ktorí sa snažia o víťazstvo socializmu ovládnutím politických štruktúr. Táto spolupráca je mimoriadne úspešná a tak sa potom nedivme súčasnému stavu Únie, ktorá svojou direktívnosťou v mnohom pripomína časy komunistickej RVHP aj spolu s propagandou, ktorú vedú na našom území bývalí angažovaní zväzáci

Spomínané urýchlenie procesov si však vyžaduje dodatočný externý vplyv, ktorý rozkolíše pomaly stavajúcu babylonskú vežu integrácie. Hovoríme o islamskej imigrácii, ktorá bude plniť niekoľko cieľov.

V prvom rade pomôže za pár desiatok rokov rozbiť homogénne národné štáty a islamská kultúra zničí kresťanskú . To sú však dlhodobé ciele, ktoré by pre konšpirátora nemali príliš veľký význam, keďže tieto dlhodobé ciele sa dosahovali aj vnútornými procesmi.

Vlna neriadenej imigrácie za podpory nenápadného povzbudzovania nacionalistických síl a extrémistov vytvorí vlnu národného odporu, ktorá sa bude snažiť nepokojmi a organizovaním politických hnutí, či štruktúr zastaviť zničujúci proces, genocídu európskej kultúry a národov. Stačí teda pripraviť policajné a mocenské orgány na deň stretov a zničiť funkčné hnutie nacionalistického akčného odporu.

Takže by som v tichosti pripravoval podporu pre tri veci
– stále viac imigrantov zamorených tými najradikálnejšími myšlienkami, ideológiami a chorobami
– nenápadne stimuloval rozvoj odporu nacionalistov a extrémistov
– posilňoval ozbrojenú moc štátu

Ak by sa podarilo do roka zaplaviť celú Európu státisícami imigrantov a zároveň vytvoriť obrovské organizované protestné hnutie najlepšie s krvavými stretmi, dostal by som ideálnu príležitoeť na zásah, postih angažovaných a preto nebezpečných aktivistov, presadenie drakonických totalitných zákonov a obrovské posilnenie štátnej moci. Súčasťou zákonov by bolo aj obmedzenie slobôd, zavedenie brutálnej propagandy a likvidácia alternatívnych zdrojov informácií

Takže by som za dva roky dosiahol plnú kontrolu nad tokom informácií a fyzickou existenciou občanov Únie. Imigrantov by bolo potom možné bez problémov odsťahovať preč. Svoju úlohu splnili…

[sociallocker][/sociallocker]

Zdroj:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Haas-Evropska-integrace-jeji-architekt-a-jeji-Komise-305284

http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/pdf/altiero_spinelli_sk.pdf

Myšlienky

9 komentárov

Pridaj komentár