Čo je dovolené Jupiterovi, nie je dovolené volovi

…. hovorievali starí Rimania. Čiste teoreticky by krajiny s rovnakou mierou zadĺženia mali čeliť rovnakým podmienkam pri požičiavaní peňazí. V tomto prípade Čína so zadĺžením 41,6% HDP a USA so sekerou 102,98% HDP. Ak sa pozrieme na deficit bežného účtu aj rast HDP, Čína je na tom lepšie. K tomu je potrebné prirátať chmúrne vyhliadky do budúcnosti – obe krajiny majú svoje bubliny a problémy SNAPcard nation (národ na žobračenkách, ako sami seba nazývajú Američania) či papierový tiger (ako sa prezývajú Číňania) čelia zadĺženiu firiem aj domácnosti, realitnej bubline a nakupovaniu akcií centrálnou bankou a jej kamarátmi (v US viď napr. súvahu Fanny Mae). Obe krajiny majú zúfalé indikátory výroby v USA viditeľné cez indexy a v Číne odhadované cez spotrebu surovín či zámorský obchod. Premlčme ďalšie faktory a opýtajme sa dokedy a kto padne prvý? 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-22/masters-of-universe-scared-of-china-risks-see-yuan-devaluation

Pridaj komentár