Hudba je podľa islamu zakázaná, radšej si platne schovajte

V roku 2011 prerušil koncert na počesť holandskej kráľovnej Beatrix neznámy muž v obleku, ktorý náhle začal kázať a prednášať islamské verše. Hudobníci na protest (a možno v strachu) odišli z pódia.

Video je s anglickými titulkami : http://safeshare.tv/w/cqjiYhtiXs

Pôvodná verzia z LifeLeak v holandčine : http://www.liveleak.com/view?i=7de_1322055230

Dlhšia verzia v holandčine: https://www.youtube.com/watch?v=o1A_az3KANA

Hudba je prejav ľudskej pýchy a podľa radikálneho výkladu islamského práva šaria je hudba neislamská a preto napríklad v krajinách ako Saudská Arábia, či Irán, v škole nenájdete hudobnú výchovu a zakázaná je aj výuka na hudobných nástrojoch. Vzhľadom na rastúci vplyv fundamentálneho islamu v Európe, kde polovica moslimov jednoducho neuznáva domáce právo a tvrdí, že islamské je nadradené, vystupujú stále agresívnejšie v boji proti „neislamským hodnotám„.

Prípad, ktorý sa stal v roku 2011 v Holandsku bol len prvou mediálne známou lastovičkou, ale známe sú škandály z Anglicka, kde na súkromných moslimských školách odmietajú do osnov zaviesť hudobnú výchovu a spolu s ňou aj všetko čo sa týka umenia a telesnej výchovy. Nehovoriac už o pohlavnej segregácii na týchto školách.

Rovnaké problémy však začínajú hlásiť z celej Európy, kde fundamentálne rodiny jednoducho odmietajú integráciu nielen pre seba, ale aj pre svoje deti. V súkromných školách sa kladie dôraz len na recitáciu Koránu a hadísov, pričom informácie o okolitom svete sú buď skresľované alebo zamlčané. Generácia detí, ktorá je vychovávaná v islamských inkubátoroch nikdy nebude schopná koexistencie a jej údelom bude destabilizovať spoločnosť. Ale to je asi cieľom, však?

V roku 2011 Holandsko dostalo len malú ochutnávka da’wa, šírenia islamu. V tomto prípade to bolo mierovou cestou. V článku o Billovi Warnerovi sme napísali : „Moslimovia veria, že šírenie islamu vojnou nie je agresiou, ale plnením príkazu Koránu šíriť islam ako cesty k mieru. Šírenie islamu silou nechápu moslimovia ako vojnu ( harb ), čo je slovo, ktoré sa používa iba v prípade, že silu použijú nemoslimovia. Islamské vojny nie sú hurub (množné číslo od harb), ale futuhad, čiže príprava sveta pre islam a vyjadrením islamského džihádu. Vzťahy medzi Daar al-Islaam (domom mieru) a Daar al-Harb (domom vojny) sa však vyznačujú vojnovým stavom ako podľa Koránu, tak aj podľa vyjadrenia islamských právnikov. Neveriaci, ktorí bránia šíreniu da’wa, zavinili tento vojnový stav, pretože da’wa sa môže šíriť mierovou cestou iba pokiaľ sa všetci bezpodmienečne podriadia. Inými slovami: tí, ktorí bránia šíreniu islamu, zavinili následné vojny a nesú za tento stav plnú zodpovednosť.

Holandská elita „nebola rozumná“, neriadila sa podľa „mierových slov“ samozvaného moslimského kazateľa, ktoré ich napádal na „správnu cestu“, nekonvertovali, neodovzdali moc do rúk islamu. Po štyroch rokoch je čas skúsiť niečo iné. V Paríži „šíritelia mieru“ ukázali ako si tie nové metódy predstavujú.

Ako sme povedali, je to len začiatok

Zdroj:

5 komentárov

Pridaj komentár