IV. islamský kongres

Dňa 25. – 28. marca 2016 bude v Žilinie už IV. islamský kongres. Úvodnou témou kongresu je postavenie ženy v Islame. Poľská „odborníčka“ na islam Katarzyna Górak-Sosnowska na otazku, či moslimovia slávia 8. marca ďeň žien odpovedala „moslimky majú MDŽ každý deň“. Ako ten moslimský „každý deň vyzerá“?

Sir Richard Francis Burton: „Tak v skutočnosti moslimovia pohŕdajú ženami“.

Len dve modlitby nie sú vyslyšané: „Otroka, ktorý utiekol a ženy, kvôli ktorej sa muž v noci sklame“ – prorok Mohamed.

Odporúčanie proroka pre moslima, ktorý si zobral staršiu ženu: „Prečo si si nezobral mladú?“ [Muslim 8:3460]

Za prvé – menštruácia je trestom [Al -Tabari kniha 1 s. 280] a utrpenim, počas ktorého ženy su znečistené a nie je povolené sa k nim približovať [Koran 2:222]

Len Sahih Bukhari zozbieral 37 hadisów na tému menštruácie. Prorok bol posadnutý ženskou menštruáciou.

Prorok ženám kázal sedieť doma, svojim ženám zakázal rozprávať sa s návštevníkmi v jeho dome, ženy znížil na úroveň – ako to opísal jeden moslimsky právnik – „reprodukčných organov“ a ako to podchytil moslimsky spisovateľ Muhammad Kutb: „Tak reálne žena nemá právo rozhodovať sa o svojich pohlavných orgánoch“.

Abu Nuwas známy moslimsky poeta: „Ženy sa démonmi, také sa už rodia. Všetci vedia, že nie je možné im dôverovať. Keď ľúbia muža, tak len z rozmaru. A ten, pre ktorého sú najviac kruté, ľúbi ich najviac. Zaručujem vám, že sú to zradné a ľstivé bytosti, človek, ktorý ich miluje, je stratený. Kto mi neverí, môže sa presvedčiť na vlastnej koži keď sa dá chytiť na veľa rokov ženskou láskou. Aj keď počas veľa rokov svojej štedrosti dával by si im všetko, po čom ich duša len zatúži, povedia: „Prisahám na Boha! Nikdy som nič od neho nedostala!“. A keď sa ich pričinením staneš chudobný, každý deň budú kričať: „Daj daj chlape, vstaň a kúp alebo požičaj“. Keď už im budeš zbytočný, obratia sa proti tebe. Budú hovoriť o tebe lži a očierňovať ťa a nezaváhajú, keď nebudeš prítomný, zastúpiť ťa otrokom, keď pocítia túžbu. Len keď ich pošva zvlhne, budú snívať o stoporenom pohlavnom úde. Bože chráň nás pred ženskou ľstivosťou a obzvlášť pred starými babami! Či vieš, že religiozita žien nachádza sa v ich pošvách? Ich ohanbie je nenásytné a nie je žiaden rozdiel či to bude šašo, černoch, sluha či človek, ktorým sa všeobecne pohŕda, im stačí, že dokáže uspokojiť ich túžbu. To satan zapríčiňuje, že z ich vagín tečú šťavy“.

A čo o ženách napísal druhy po prorokovi najväčší moslim Al Ghazali? Tu je vzorka:

„Mala by sediet doma a priasť, nemala by príliš často ísť von a nie je povolené aby veľa vedela a rozprávala sa zo susedmi. Môže ich navštevovať iba vo výnimočných prípadoch, kedy je to absolútne nutné. Mala by starať sa o svojho muža a vážiť si ho, keď je s ňou a aj kedy nie je. Mala by ho uspokojovať po každej stránke. Nie je povolené ho podvádzať a ťahať z neho peniaze. Nesmie vychádzať z domu bez povolenia a keď jej to bude dovolené musí odisť potajomky. Mala by si obliecť staré oblečenie a chodievať opustenými uličkami a cestičkami, vyhýbať sa bazárom. Tak aby cudzí ľudia nemohli počuť jej hlas a ani ju rozoznať. Aj keď bude v núdzi nesmie sa rozprávať s priateľom svojho muža. (…)

Jej jedinou starosťou mali by byt jej cnosť, dom, modlitba a pôst. Keď priateľ jej muža príde na návštevu počas jeho neprítomnosti, nesmie mu otvárať dvere a ani mu odpovedať, aby chránila česť svoju a muža. To, čo dostáva od muža, vždy musí uznať ako dostatočné uspokojenie jej sexuálnych potrieb. (…) V každom okamihu mala by byť čistá a pripravená na uspokojenie sexuálnych potrieb muža“.

Pridajme ešte par výrokov samotného najčestnejšieho muža islamu, ktorý je vzorom pre každého moslima – Mohameda: „Žena vydáva sa vďaka štyrom veciam: jej majetku, jej postaveniu v rodine, jej krase a jej náboženstvu“[Bukhari 62:27]. „Keď muž zavolá svoju ženu, aby išla s ním do postele a ona odmietne, anjeli pošlú na ňu prekliatie trvajúce až do rána“. (Muslim „The Book of Marriage“ vol 8 no 3366).

A ešte čo si na tému žien prečítame v Reliance of the Traveller: Classic Manual of Islamic Sacred Law:  „Muž je zaviazaný vydržiavať svoju ženu len vtedy kedy sa mu odovzdáva a ponúka, čo znamená, že dovoľuje mu ju plne využívať a neodmietať sex v akomkoľvek dennom či nočnom čase“, či niekto pozná lepšiu definíciu prostitúcie ?

Teraz už každý vie prečo moslimovia musia organizovať rôzne konferencie aby presvedčili svet o tom, že nie sú takí, akí v skutočnosti sú.

Mariusz Malinowski

ps.:  islamský výraz pre manželstvo – nikah aka penetrácia… romantika jak …

ps2. tiez slusny pruser http://islamtaborcz.tumblr.com/post/141161261388/zpr%C3%A1va-o-prvn%C3%ADm-konan%C3%A9m-isl%C3%A1msk%C3%A9m-t%C3%A1bo%C5%99e-pro

32 komentárov

 • VÁŽENÉ PREDSTAVENSTVO KONGRESOVÝCH SLUŽIEB HOTELA HOLIDAY INN -ŽILINA !

  MY, OBČANIA ŽILINY A SLOVENSKA SO STAROSŤOU POZORUJEME ZVÝŠENÝ ROZVOJ ISLAMSKÉHO EXTRÉMIZMU VO SVETE A NA ÚZEMÍ EURÓPY V POSLEDNEJ DOBE. VEĽMI ZLÉ SKÚSENOSTI V ČESKEJ REPUBLIKE ALE I NA SLOVENSKU NÁM NEDOVOĽUJÚ ZOSTAŤ CHLADNÝM VOČI PRENASLEDOVANIU A IMIGRÁCII KRESŤANOV Z BLÍZKOSTI UZAVRETÝCH A NEPRIATEĽSKÝCH ISLAMSKÝCH KOMUNÍT V EURÓPE DO JEJ VÝCHODNEJ ČASTI, ČI ZO SVETA !

  PODĽA ÚDAJOV OSN A RÔZNYCH CIRKVÍ PREBIEHA GENOCÍDA A ÚTLAK KRESŤANSKEJ POPULÁCIE V HRANIČNÝCH PÁSMACH S ISLAMOM ! ISLAMISTICKÍ KAZATELIA V MEŠITÁCH V RAKÚSKU,NEMECKU ,FRANCÚZSKU A VEĽKEJ BRITÁNII A INDE VYZÝVAJÚ NA EXPANZIU DO KULTÚRNEHO SVETA EURÓPSKEJ SPOLOČNOSTI- ČO MÁ SLEDOVAŤ K JEJ POSTUPNÉMU OVLÁDANIU. BEZ NEÚCTY A REŠPEKTU K JEJ HODNOTÁM !

  PRETO SME PRIJALI SO ZNEPOKOJENÍM SPRÁVU O KONANÍ PODUJATIA ODHAĽUJÚCEHO ZNEVAŽUJÚCE POSTAVENIE ŽENY V ISLAME NA NAJVÄČŠIE KRESŤANSKÉ SVIATKY VEĽKEJ NOCI . CHÁPEME TO AKO VÝSMECH HODNÔT NAŠEJ KULTÚRY !

  NESÚHLASÍME S TÝM A VYZÝVAME VÁS NA ZASTAVENIE TOHTO EXTRÉMISTICKÉHO PODUJATIA ISLAMSKEJ KOMUNITY NA KTOREJ ČINNOSŤ V ČR A SR EXISTUJÚ SŤAŽNOSTI,SKÚSENOSTI A NÁZORY, HOVORIACE O PORUŠOVANÍ ZÁKONOV ŠTÁTOV A ĽUDSKÝCH PRÁV ! (rodinné násilie,pedofília, radikalizácia spoločnosti a terorizmus, manželské právo a krvná pomsta,švagrovské manželstvo,prostitúcia, výklad svetonázoru podľa náboženského extrémizmu,nenávisť k neveriacim,inovercom a homosexuálom, pozitívna diskriminácia väčšinovej spoločnosti a porušovanie zákonov Občianskeho zákonníka, vytváranie paralelného súdnictva, zločiny z nenávisti, náboženský rasizmus,obriezka žien a mrzačenie ,nedemokratické praktiky, týranie zvierat procesom porážky halal a mnohé, mnohé iné )

  AK SA OD PODUJATIA NEDIŠTANCUJETE PRE KRÁTKOSŤ ČASU ASPOŇ VO SVOJOM OFICIÁLNOM STANOVISKU, BUDEME NÚTENÍ ZVÁŽIŤ ĎALŠIE PRÁVNE KROKY. MY OBČANIA SI NEŽELÁME PROPAGANDISTICKÉ ČI SKÔR LEN INFORMAČNÉ PODUJATIA TOHTO DRUHU. ŽELÁME SI SKÔR ODBORNÝ A KRITICKÝ DIALÓG NA TÉMU ISLAM A KORÁN SO ZASTÚPENÍM KOMPETENTNÝCH STRÁN. ĽUDIA ISLAMSKEJ KULTÚRY BY NÁM ZA PODOBNÉ KRESŤANSKÉ PODUJATIA V ICH KRAJINE DOSLOVA REZALI HLAVY !

  RAKÚSKE MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECI V TEJTO OBLASTI PODNIKLO ROZSIAHLE KROKY SLEDOVANIA A DOHĽADU PROTI KAZATEĽOM DŽIHÁDU V MEŠITÁCH A PRI VÝCHOVE RAKÚSKEJ MLÁDEŽE. PRIŠLO AJ NA KOREKCIU ČINNOSTI VIEDENSKÉHO SAUDSKOARABSKÉHO CENTRA PRE DIALÓG PRETOŽE VYKONÁVALO ROZPORNÚ PROTIŠTÁTNU EXTRÉMISTICKÚ ČINNOSŤ A NA INÉ OPATRENIA. TÍTO ĽUDIA PRICHÁDZAJÚ SO ZÁMEROM ŽIŤ V PARALELNEJ SPOLOČNOSTI GETÁ KTORÉ PREDSTAVUJE POSTUPNÝ ZÁNIK ŠTÁTU !

  NA PODUJATIE VYŠLEME NAŠICH KONTROLNÝCH POZOROVATEĽOV NAKOĽKO POVAŽUJEME TÚTO ČINNOSŤ ZA ZVÝŠENÉ RIZIKO ISLAMSKEJ XENOFÓBIE NA SLOVENSKU A EURÓPE…! EURÓPA SA NACHÁDZA PODĽA ODBORNÍKOV V EXISTENCIÁLNOM OHROZENÍ SPOLOČNOSTI.. ODPORÚČAME VÁM PODOBNÉ PODUJATIA V BUDÚCNOSTI NEOPAKOVAŤ ! NEPRISPIEVAJTE K TAKEJ PROPAGÁCII. V OPAČNOM PRÍPADE OKREM SÚDNYCH PODANÍ OPRÁVŇUJE OBČANOV ÚSTAVNÝ ZÁKON AJ NA PREJAVENIE ODPORU VOČI BEZPRÁVIU.CITUJEME :

  Ústava SR, Čl.32

  “Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.”

  OBČANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY …

 • Ján Echtelský

  Teba ich pekne po slovensky poliať a vyšibať

 • Ján Echtelský

  Je to hrúza, na Slovensku a cez Veľkonočné sviatky. Je to ČISTÁ PROVOKÁCIA .Keby sme zorganizovali cez ramadán u arabov Kresťanský kongres tak by nikto živý odtiaľ zneodišiel.

 • Jedno si musíte všetci uvedomiť: Katolícke kresťanstvo a vôbec kresťanstvo prešlo dlhodobým vývojom, od stredovekých dogiem, scholastiky predávania odpustkov, inkvizácie a šírenia viery mečom až po dnešný celkovo mierumilovný stav. Dnes žiaden ani ten najvyšší funkcionár katolíckej cirkvi nežiada, dokonca nepripúšťa násilné šírenie svojej viery. Islam je úplne iný, je to v jeho koreňoch, tá neznášanlivosť, žiaden pokrok za posledných 1400 rokov, tá istá netolerantná, bojovná viera. Islam je hnus a hnoj. A to nie som ani žid, ani veriaci katolík. Islam musíme zo Slovenska vyhnať akýmkoľvek spôsobom, kým je ešte možnosť. Oni sú ešte teraz zdanlivo mierumilovní, ale je to len pretvárka a klam, dočasná taktika, kým sa nestanú dostatočne silnými. A potom je už nám všetkým amen, katolíkom, ateistom, budhistom.

 • Ked ich človek počuje hovoriť reči typu:
  „Skazený západ posadnutý sexom a obscénnosťou…“
  No , naproti Islám posadnutý …

  …posadnutý 🙂 !

 • …tak toto sa tu konať určite nebude!!!!…..Slováci!!…Kresťania!!…Slovensko vždy bolo je a bude kresťanské!!!…je to zem zasľúbená BOHU!!…dúfam, že toto tu nedovolíme!!

  https://youtu.be/31zGvayEokg

  • Výkrik do tmy.Pani/slečna,nič osobné,ale čo píšete je NEpravda.
   Slovensko a sloveni tu žijúci kresťanstvo prijali pod nátlakom.
   V školách sa učí len to,čo niekomu vyhovuje.A Váš komentár len svädčí o tom.
   O krstení mečom ste asi nepočula/nečítala.

   • ty tiež, martin š., obľubuješ narážanie na kôl á la vlad tepec, nemýlim sa?
    prečo potom ale reaguješ na článok o islamskom pseudovazalskom postavení súčasnej európy, kde sa práve nachádzame..,
    líši sa od slovanského mučenia islam azda v tom že, odrezáva končatiny nesymetricky… na striedačku ľavú a pravú, hornú a dolnú, kým obeť nepriklincuje o kríž…?

    • Reagujem na-Slovensko vždy bolo je a bude kresťanské!!!
     No nebolo a môžte sa aj na hlavu postaviť.
     A článok je konkrétne o postavení žien v moslimskom svete,no na ten som nereagoval.
     Vlad Tepes?
     Inak aj on je podľa historických zdrojov kresťan.
     Zaujmavé je,že kresťania už zabudli,ako “mierumilovne“ šírili svoje učenie.
     Ako sa dostala kresťanská cirkev k majetkom?
     Modlením?

     • Martin S. -(podotykam, ze niesom veriaci)
      ano, ale presne o tom to je. Ze krestanstvo preslo istymi zmenami a ako tak sa pretransformovalo. Kdezto islam sa nemeni a naopak vyzaduje tranfosmaciu celej spolocnosti naokolo na jeho obraz.
      A kto tuzi po tom, aby sme sa doma opat museli dozadovat svojich hodnot?

   • Martin, Jana to síce berie trochu emotívne, ale s tým kresťanstvom má vlastne pravdu. Slovensko treba chápať ako Slovenskú štátnosť a nie ako územie. Z tohto pohľadu bol prvý slovenský štát (Slovensko) jasne kresťanský a ten druhý – súčasný – má tiež kresťanstvo ako dominantné náboženstvo.
    Janka, aj keď chápem o čo ti ide a v zásade s tebou súhlasím, odporúčam trochu viac pragmatizmu.

  • brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  • No ten tabor ma instantne rozje*al. Ked si pozriete fotky, vsetky dievcata cenzurovane az na tie najmensie. Tak o com chcu potom na kongrese akoze tocit. Ze tuzbou kazdej zeny je fotoalbum ktory skor pripomina katalog podomoveho predajcu postelnej bielizne???
   Ale toto je len spicka celeho ladovca. Az ked som si precital zhrnutie toho tabora slovami zucastnenych, som nevedel ci sa smiat, plakat, alebo si rovno dat mozgovy klystir.
   Toto vraj bola anonymna anketa na ktoru odpovedalo 11 z 13 zucastnenych deti
   Dalej skopirovany text:
   „Co bys na příštím táboře vylepšil(a) nebo co se ti na tomto táboře nelíbilo?
   Většina měla poznámky k některým organizačním věcem, které by si přáli do příště vylepšit, jako např. způsob stravování, příliš volný režim (žádají striktnější pravidla, větší disciplínu), málo lekcí o islámu (žádají více) a další.“
   Uzas. Ani clenovia Hitlerjugend by lepsie neodpovedali na tuto otazku.
   Pretoze snom 88ich z 18ich deti je vacsia disciplina, striktnejsie pravidla a zrusenie prilis volneho rezimu.

 • Už aj íventík majú no hned im idem naložiť 🙂
  https://www.facebook.com/events/994815853927157/

 • O čom chcú diskutovať však je to jasné jak facka žena v Isláme má právne postavenie dobytka.

 • Do Moskvy priletela Magerlamova sestra z Baku. Ráno som prišiel prekĺzla z kuchyne do obývačky. Tam už bolo všetko pripravené k raňajkám. Po raňajkách som zámerne šiel do obývačky sa pozdraviť. Chcela prekĺznuť do kuchyne.
  Keď som sa jej spýtal, čo sa jej na Moskve najviac páči, veď už týždeň tu bola, tak nevedela odpovedať. Z letiska do bytu MKADom a von len do obchodu a aj to z Mageramovou ženou. Tá je je Ruska. A to sa Magerlam vždy tváril ako civilizovaný Európan:-) Mimochodom, frajerku dostal za dlhy.Musel sa o ňu starať, ale zopár krát od nej prišiel poškriabaný:-)))
  Jeho Brat Nariman letel do Baku na dovolenku. Po čase priletela jeho žena, Nariman ju počas dovolenky nakazil pohlavnou chorobou a v Baku by ju hadam ukameňovali.
  V Baku naša mala dcerka si našla kamošku z ich rodiny. Keď sme šli na pláž, nesmela….

  Suseda som mal Uzbeka-jeho rodina pašovala z Afganistanu do Moskvy „trávu“.V kuse bol v tom. V skrini mal mech tej trávy a nemal problém sa tým chváliť. Urobil Ruske dieťa. Tak bitú ženu som v živote nevidel… a tak ďalej a tak podobne:-)
  Denný život v Moskve ukazuje každodenné MDž
  Ktovie o čom chce ta Poľka točiť… MDž Každý deň – hadam len keď spia….

 • Teda nie som žiadny fanatický katolík, ale načasovať toto na najväčší sviatok kresťanov chce riadnu dávku drzosti. Mne týmto dali len ďalší dôkaz toho ako nami opovrhujú a podľa toho sa k moslimom budem aj správať.

  • Nedalo mi to a tak som pozrel kedy boli tie ich predchádzajúce kongresy:
   3.ISLAMSKÝ KONGRES 3.–6.4. 2015 (Veľká noc 3.-6.4.2015)
   2.ISLAMSKÝ KONGRES 18.-21.4 2016 (Veľká noc 18.-21.4.2014)
   Kedy bol prvý kongres som nezistil.
   Vie mi niekto objasniť či to má aj iný dôvod ako otvorenú provokáciu?

   • preco provokacia? proste moslimovia maju vtedy volno, snad nechces aby ho konali cez ramadan. zas nebudte paranoidny, cely svet sa netoci okolo křesťanstva. Krestania niesu o nic viac jako moslimovia, vsetci sme rovnaky povl

    • Karol Revicky

     manú aj inokedy volno,mohli mat kongres v Iraku,či Turecku.

     • Karol prepáč. Tá konferencia ma zberať zúfalcov na Slovensku, alebo frajerky, milenky naších moslimov to majú povinné a slúži to jedine na vymývanie mozgov. A že cez paschu – tak to ich tam učia ako su tie vajíčka nebezpečné….

    • ak sa pripočítavaš k póvlu, nebudem ťa utvrdzovať v opaku.
     nijaký kresťan nikdy netvrdil, že je viacej ako trebárs pigmaliovia,
     no, ty,
     si tu preukázal neuveriteľnú mieru tolerantného,
     takého príznačného pre boľševikov,
     verejného osočovania, a neverím, že si dovolíš ku kresťanstvu prirovnať mohamedánstvo, ako keby sa to vôbec dalo..
     .
     od čechoslováka však typický príklad príspevku založeného na nenávisti k národu,
     ktorého jazyk,
     ako si tu presvedčil, ti spôsobuje stále problémy.
     .

  • Tibi. Pascha nie je len katolícky sviatok. Mimochodom, ani by som sa nehrdil že som katolik. História tejto organizácie nie je veľmi rozdielna od tej Moslimskej. Vraždenie ako princíp Evanjelizácie je ich výmysel.

  • Veď o to ide. Moslimovia chcú dominovať všade ale tvária sa ako neviniatka. Netreba naletieť na ich klamstvá.

  • Andrea Alzahrani

   Vy všetci mierumilovní kresťania! Tento kongres je predovšetkým pre nás muslimov a pre tých ,ktorí skutočne majú záujem o islam.To že sa to uskutoční počas sviatkov nie je žiadna provokácia,neni to pre vás ale pre nás,ktorí tento sviatok nemáme.Máme aj my deti napr.ktoré majú počas sviatkov prázdniny alebo aj muslimovia pracujú a vtedy majú voľno.Nič vám do toho,kedy my pre seba organizujeme nejaký kongres.My konvertitky sme slovenky a sme DOMA,takže nebudeme mať kongres v Iraku ani nikde inde.Platíme za ten hotel takisto ako hociktorí iný človek či slovák alebo cudzinec.Naše peniaze sú také isté ako vaše.My sa do vás nestaráme,preto nechápem prečo stále do nás vrtáte.Viete čo je to náboženská sloboda? Asi nie.A viete čo je to demokratický štát?Asi ani to nie.Ste práve vy,ktorí ste netolerantní voči nám a si myslím,že vy ste pre nás nebezpeční a nie naopak.

   • Zato vaša mierumilovnosť až tak z vás exploduje.

   • Re:Andrea Alzahrani
    „Viete čo je to náboženská sloboda?“
    To sa pýta stúpenkyňa totalitnej ideológie, v ktorej náboženská sloboda je tolerovaná smrťou? (alebo aký to je nábožensky tolerantný trest pre moslima-konvertitu?)
    Mimochodom ak je toto vaše totalitné „náboženstvo“ tak tolerantné, myslíte, že by mne tolerovali rozdávanie Biblie pri púti v Mekke?
    Ak odvolávaniu sa na demokratický štát vás oprávňuje čo? Zas viera, lebo je nesporné, že ak by ste „demokraticky“ získali v našom štáte moc, tak aj demokracii aj tým čo by nesúhlasili, vykrútite v zmysle šárie krky.

    Tolerancia,. demokracia, zákon toho sa vždy dožadujete keď sa šírite, ale tolerancia, demokracia, zákon vám už prekážajú keď vládnete.

   • Smiem vediet co ta na islame tak pritahovalo, že si konvertovala naň? Prosím popis v com je ten islám lepší od inych vieroviznani

 • zúčastnit, nafilmovat. a tu zverejnit

 • Mali by ste sa toho kongresu zúčastniť a natrieť im to.

Pridaj komentár