Jeden z dôvodov nárastu imigrácie – áno, máte pravdu, je to plánované…

Benjamin Kuras

Benjamin Kuras

Pred viac ako piatimi rokmi napísal známy publicista Benjamin Kuras, ktorý žije striedavo v Londýne a v Prahe pozoruhodný článok pre týždenník Euro, ktorý ponúka jedno z vysvetlení apatického postoja Únie voči prílevu imigrantov. Podľa tohto článku, vedenie Únie nemá vôbec v záujme imigráciu zastaviť, ale len regulovať a rozprestrieť ju do celého kontinentu. A to je presne to, čo sa dnes, v roku 2015 deje. Odchytávanie imigrantov doslova na dohľad od pobrežia Líbye, ustupovanie ich nárokom, brutálny nátlak na schválenie kvót atď. Ide teda o proces, ktorý je už dávno v realizácii a dnes majú sociálni inžinieri len problém, ako tento prudký nápor zvládnuť.

Aj keď aj to môže byť súčasť plánu. Prílivová vlna imigrantov vzbudí zákonite odpor pôvodného obyvateľstva, vzniknú vzbury a demonštrácie, ktoré bude musieť potláčať polícia a armáda. Schvália sa nové zákony, nové represívne pravidlá, obmedzenia sa slobody. Konečne vznikne nový svet – New World Order…

Migranti

Migranti

Ako zabiť civilizáciu

Benjamin Kuras, 26.3.2010

Európska Únia práve začala postupnú imigráciu 56 miliónov severoafrických moslimov, v onom slávnom „spoločnom riadení migračných tokov a tlakov“ nastolenom Lisabonskou zmluvou. Projekt sa volá „Euro-Mediterranean Partnership“ (tiež „Barcelonský proces“ a „Únia pre Stredozemie“) a v byrokratických útrobách EÚ sa s vylúčením verejnosti pripravuje už pätnásť rokov. V hlavných európskych médiách sa prvýkrát objavil 11. októbra 2008 v správe britského denníka The Daily Express (Pozn.- Dnes je časopis premenovaný na Express a tak sa zmenila aj mailová adresa z dailyexpress.co.uk na express.co.uk. Správny odkaz k dokumentu je http://www.express.co.uk/news/uk/65628/Secret-plot-to-let-50million-African-workers-into-EU)

Číslicu 56 miliónov Express vyhrabal v správe štatistického úradu EÚ zvaného Eurostat, ktorý ju uviedol ako odhad počtu imigrantov potrebných na vyrovnanie demografického úbytku v celej Európe medzi rokmi 2010 a 2050. Aby bolo z čoho živiť rastúci počty európskych dôchodcov.

Takýto odhad však vychádza z predpokladu, že všetci imigranti budú pracovať a platiť dane. Ten je už dnes mierne povedané teoretický, pretože v niektorých európskych krajinách imigrácia prestala byť čistým ekonomickým prínosom a stala sa záťažou, ako nezamestnanosť v imigrantských komunitách niekoľkonásobne prevýšila mieru nezamestnanosti domorodcov. Následkom krízy a rastu nezamestnanosti sa potom trochu stlmila rétorika propagátorov projektu. Medzi tých najhlasnejších patrí francúzsky prezident Sarkozy, ktorý s nástupom francúzskeho prezidenstva v júli 2008 vyhlásil: „Zo Stredomorie urobíme oblasť mieru a vybudujeme ju tak, ako sme vybudovali EÚ.“ Kríza a rast nezamestnanosti v tom istom roku však Sarkozymu znemožnili projekt dať do chodu už do konca 2008, ako zamýšľal. V jednej chvíli dokonca kolovali dohady, že sa od projektu upustilo.

A potom zrazu uprostred roka 2009 zistili Dáni, že projekt beží plnou parou, za spolupráce dánskej vlády, tajne, bez informovania verejnosti, s absolútnym mlčaním médií. Že na to z celej Európy prišli práve (a len) Dáni, bolo vďaka niekoľkým ich aktívnym občianskym organizáciám, jednou z ktorých je SIOE (Stop Islamisation Of Europe). Tá koncom mája usporiadala o Euro-stredomorskom projektu v budove parlamentu konferenciu, ktorá s použitím oficiálnych internetových dokumentov EÚ predložila dôkazy, že „Euro-Med“ pokročil k vytváraniu novej „Veľkej-EÚ“ v hraniciach podobných Rímskemu impériu. Vedľa dvadsiatich siedmich krajín Európskej Únie zahŕňa aj šestnásť severoafrických a blízkovýchodných. Má dvoch spoločných prezidentov, jedného „severného“ druhého „južného“. V čase májovej konferencie SIOE nimi boli Sarkozi a Mubarak.

Premietané dokumenty EÚ na konferencii SIEO potvrdzovali, že už od tohto roku, ale naplno v roku 2012 má v „Euro-Mede“ fungovať voľný pohyb tovaru a osôb. Iné dokumenty počítali s onými citovanými 56 miliónmi moslimov a tým praktickú islamizáciou Európy. Pozvanie na konferenciu neprijal nikto z vládnych politikov ani šéfredaktorov, ktorým konferencia chcela položiť otázku, prečo tieto informácie verejnosti zamlčujú. Dánsky premiér odmietol odpovedať na dva listy žiadajúce vysvetlenie, prečo vláda občanom trinásť rokov existenciu projektu zamlčuje. Niekoľko mimovládnych poslancov, ktorí prišli, o projekte „Euro-Med“ tiež zjavne nič nevedeli a zažili na konferencii informačný šok. Pozvaný americký islamológ profesor Bill Warner predniesol historické dôkazy, že islam sa nikdy nevzdáva a neprispôsobuje, ale vždy usiluje o nadvládu. A že teda „Euro-Med“ smeruje k definitívnemu koncu západnej civilizácie v Európe počas jednej generácie.

Konferencia SIOE predstavila základ projektu, ktorým je „Euro-Mediterranean Declaration“ z barcelonskej konferencie v novembri 1995. Podpísali ju všetky vtedajšie členské štáty EÚ plus Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Palestínska správa, Sýria, Libanon, Turecko a Izrael. Lisabonskou zmluvou jej platnosť prešla automaticky aj na nových členov EÚ. Deklarácia sa zaväzuje zaviesť od roku 2010 politické partnerstvo, kultúrne partnerstvá, voľný obchod, ekonomickú integráciu, voľný pohyb a zvýšený rozpočet finančnej pomoci partnerským islamským krajinám. Akú pozíciu bude v dnešnej zostrenej situácii mať Izrael, je v tejto chvíli nejasné, podpisoval to krátko po tom, čo si Arafat s Peresom potriasali rukami a ešte než sa svet dozvedel o nejakom Hamasu.

Na základe Barcelonskej deklarácie postupne vznikli desiatky špecifických inštitúcií a projektov, ktoré (väčšinou z rozpočtu EÚ) „Euro-Med“ splietajú a prepletajú, prakticky vo všetkých odboroch: energia, priemysel, obchod, turizmus, vedecký výskum, telekomunikácie, informatika, regionálna infraštruktúra , doprava, životné prostredie. V popredí stoja koordinačné činnosti kultúrne, vzdelávacie a mediálne.

Jednou z najdôležitejších a najaktívnejších inštitúcií „Euro-Medu“ je vzdelávacia nadácia Anna Lindh Foundation, ktorú v roku 2005 spoločne založili Arabská liga, EÚ a UNESCO. Jej kultúrnou politikou, ako ju vysvetlil vtedajší šéf Traugott Schoeffhalter, je „útočiť na stereotypy, predsudky a ignoranciu a meniť každodennú žurnalistiku“ tak, aby podporovala „medzikultúrne porozumenie„. Rozvíjať „medzikultúrne zručnosti novinárov, školákov a umelcov, riadiť výstavy a kultúrne produkcie a školiť učiteľov, aby ich učenie bolo multikultúrne. Ovplyvňovať školské osnovy, aby sa stali multikultúrne prepracovaním učebníc a vzdelávacích pomôcok „. Na tento účel EÚ uzavrelo zmluvu o spolupráci s islamskou vzdelávacou, vedeckou a kultúrnou organizácií ISESCO, ktorej vyhláseným programom je šíriť islamské myslenie a životný štýl na celom svete. V Dánsku v roku 2006 usporiadala šesťtýždňový islamský festival.

Tejto kampani nemožno uprieť úspech: len Taliansko odhaduje, že na islam v uplynulom desaťročí konvertovalo najmenej štvrť (podľa niektorých prameňov až pol) milióna mladých Talianov. (Toto je v skutočnosti odhad počtu talianskych občanov islamského vyznania – teda vrátane občanov imigrantského pôvodu. Celkový počet moslimov legálne sídliacich v Taliansku je asi 1,5 milióna.) Žiadna recipročná propagácia kresťanskej kultúry v islamských krajinách zo zdrojov EÚ neprebieha, je to jednosmerné ťaženie.

Otázku, prečo sa žiadne správy o „Euro-Med“ neobjavujú vo významnejších médiách, sa konferencia pokúsila odpovedať informáciou o priebehu seminára pracovníkov médií s aktérmi EÚ na tému „rasizmus, xenofóbia a médiá“ vo Viedni v máji 2006. Ten po konštatovaní, že štandardy spravodajstva a zodpovednosť médií zďaleka nie sú uspokojivé, uistil, že EÚ nemieni médiá cenzurovať či regulovať, ale že všetko radšej ponechá na „samoreguláciu prostredníctvom profesijných organizácií“. Slovami komisárky pre „vonkajšie vzťahy a európsku susedskú politiku“ Benity Ferrero Waldnerovej je to preto, že „sloboda prejavu je centrálna medzi hodnotami a tradíciami Európy„, ale „jej zachovanie závisí na zodpovednom správaní jednotlivcov„. Logické: slobodu zachová ten, kto sa jej dobrovoľne vzdá.

Konferencie SIOE konštatovala, že taká zodpovedná sebaregulácia už zjavne v Dánsku funguje dokonale, pretože sa na ňu nedostavil nikto z hlavných médií – ani vysvetliť, prečo o „Euro-Mede“ médiá neinformujú, ani o konferencii informovať verejnosť. Ani jej sa teda nepodarilo pretrhnúť mediálne zatmenie, hoci dva týždne po nej prišlo ďalšie potvrdenie od Európskej komisie v oznámení Európskemu parlamentu z 10.6. 2009:

„Bola dohodnutá spoločná agenda pre uľahčenie integrácie do európskych spoločností. Boli tiež zriadené partnerstvá s neunijními krajinami, aby sa otázky migrácie mohli riadiť harmonicky. V roku 2006 bolo v Únii registrovaných 18,3 milióna neúnijných občanov. Dá sa očakávať, že migračné tlaky budú silnieť. Je to následkom populačného rastu a chudoby v mnohých krajinách ich pôvodu a starnutím populácie Európy. Medzi rokmi 2008 a 2060 klesne počet ľudí pracovného veku o 50 miliónov.“ A tie chce EÚ doplniť z islamských krajín.

Ale mediálne zatmenie trvá. Muselo byť natrhnuté až z Ameriky novinami Washington Times, keď si 30. decembra trúfli ocitovat Wildersove varovanie: „Teraz sme svedkami hlbokých premien, ktoré navždy zmenia osud Európy a odošlú celý kontinent do, slovami Ronalda Reagana, tisícročného temna.

A niekto z našich politikov, ktorí nás tak nadšene do Lisabonskej zmluvy ťahali, nám už pomaly dlhuje upozornenie, kedy tie partnerské migračné toky dotečú k nám a ako si s nimi máme poradiť.

Vyšlo v týždenníku Euro

[sociallocker][/sociallocker]

Kto je Benjamin Kuras?

Spisovateľ, dramatik, prekladateľ a publicista. Pochádza zo Zlína a vyrastal v Olomouci, kde vyštudoval na tamojšej univerzite anglistiku. Krátko pracoval ako rozhlasový redaktor (1968), potom emigroval do Veľkej Británie. Pôsobil ako redaktor BBC (od 1969), písal tiež divadelné hry. Vydal viacero česky aj anglicky písaných kníh. Napríklad Czechs and Balances (Česi na vlásku), Business je biznis.

Zdroj:

http://blog.aktualne.cz/blogy/benjamin-kuras.php?itemid=9365

32 komentárov

 • Pingback: Multikultúrne mediálne prostredie v súčasnosti - Hlavné správy - Blog

 • Pingback: Je po voľbách, chystajme sa na “utečencov” – MEDZIČAS

 • Tie dristy o tom ze nebude mat kto robit na nase dochodky nechapem. Preco je potom po statoch eu taka nezamestnanost !!! Pre nas praca nie je a pre miliony **** bude ?

 • Pingback: Migrácia do EÚ je plánovaná ! |

 • Pingback: Migrace do Evropy #1 | jaktoje

 • Pingback: Azylová pasca zaklapla, ostáva už len jediná možnosť – ukončiť spoluprácu s bláznami. | MEDZIČAS

 • Pingback: Aktuálne: Imigranti, islamizácia, Šelma v Londýne, prorocká vízia Jána Pavla II. | Magnificat - Mariánske spravodajstvo / vydavateľstvo

 • Tu je pekne vidieť, že pán Poláček a jemu podobní, musel/i najprv čakať, až kým sa niečo konkrétne (informácia) dostane na povrch, ako on hovorí, že jeho zaujímajú iba „fakty“, ale naopak my, čo sledujeme obecný chod vecí a (globálnych) udalostí, ktoré vieme následne aj analyzovať, my sme to už vedeli dávno roky dozadu, že je to riadené a len sa ide podľa tajného plánu!!! A potom, keď už bude po funuse a neskoro a na povrch sa dostanú nejaké tie „fakty“, že to bol chladnokrvný plán na vytvorenie akejsi beztvarej poslušnej rasy/masy/kultúry, tak potom čo???!!! Treba si tiež uvedomiť, že lokálna/globálna moc je hierarchicky usporiadaná a každá jej úroveň môže mať rôzne egoistické zámery/plány, ktoré ale spadajú pod jeden spoločný vektor cieľov!!! To znamená, že nejaké bezvýznamné bábky ako politici môžu na svojej úrovni hierarchie moci skutočne „riešiť“ demografické problémy európskej civilizácie a poniektorí si úprimne ako užitoční idioti myslia, že nasáčkovať do eu 50 miliónov moslimov, vyrieši problém, ale najvyšší level mocenskej pyramídy má v skutočnosti iný cieľ a tým je svetová vláda!!! A na dosiahnutie tohto cieľa je schopný zgenocídovať aj niektorú z regionálnych civilizácií, ako je napríklad tá západná!!! A preto: každý podľa svojej miery chápania pracuje na seba a v miere nechápania na iných, ktorí chápu viac!!!

 • Tak ma napada.. nemoze byt dlhodobym cielom zmiesat zvysky ludi ktori v europe zostanu a generaciami tak vytvorit unvierzalnu rasu a tym padom zlikvidovat rasizmus a individualizmus? Vytvorit uniformnych debilov?
  V US uz mame /my ludia/ rasove mixy tretej aj stvrtej, s velkou pravdepodobnostou aj piatej generacie.. aziat/neger potom ten hybrid s bielym, potom ten hybrid druhej generacie s ciganom..
  Zdlhavy proces ale je to jedna z ciest ako by som to riesil ja kebyze chcem byt panom sveta.

  • No kedže je islamská, nazvime to ideológia, nezlúčiteľná s tou našou, tak logicky sú iba 2 možné scenáre dnešnej situácie v eu!!! 1. Moslimovia nás demograficky porazia a tak zgenocídujú a v 2. scenári sa jedná o vojnu medzi jednými a druhými!!! A kedže je v Európe stále prítomný latentný nacionalizmus a tiež aj nacizmus, tak sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou jednať o 2. scenár!!! Zase Európania nie sú až tak blbí a tolerantní, aby si nechali kadiť na hlavu donekonečna a preto možno očakávať nacionalistický/nacistický scenár!!! Globálnemu prediktorovi ide stále aj o vykorenenie koránického islamu, ktorý stojí jeho biblickému konceptu globalizácie v ceste, takže tento 2. scenár by mu mohol vyhovovať viac!!! Potom na tých základoch, keď sa koránický islam dostane do rovnakej polohy ako dnes zakázaný nacizmus, sa už nejako s Európou pohraje aj pomocou liberálneho fašizmu a jeho rôznych nástrojov (fabiánsky „socializmus“, trans-humanizmus, new age, sexuálne zvrátenosti, gender, chlieb a hry…)!!! To, čo píšeš – všeobecná dekadencia západnej civilizácie, sa už predsa na západe deje niekoľko desiatok rokov prostredníctvom neo-liberálneho a neo-marxistického fašizmu a nie je ani na to vyložene potrebná imigrácia cudzích kultúr!!! Inak ussa, ak sa pôjde podľa plánu, to má už dnes spočítané (skôr než eu), či sa to niekomu páči, alebo nie!!! Tam sa bude jednať o podobný scenár občianskej vojny ako v eu, s následným rozpadnutím únie!!! Treba si tiež uvedomiť, že globálny prediktor rieši problém liberálneho kapitalizmu ako trvale neudržateľného spoločenského systému s neodvratnou ekologickou katastrofou na konci a jeho následnú demontáž!!! A kedže je západná civilizácia baštou buržoázne-liberálnej ideológie, tak musí začať od nej!!! Preto tá globálna vojna proti západu aj s pomocou imigrácie!!!

 • Snáď nikto neverí tomu, že ide o riešenie demografickej otázky eu!!! To je len klasická „fásáda“ pre ovce a nevedomo-vedomých nič nechápajúcich, alebo úprimne presvedčených užitočných idiotov (politikov, presstitútov, ľudsko-právnych aktivistov…) Tieto procesy spadajú do agendy globálneho prediktora (gp) a z toho plynúcich dvoch možných scenárov pre eu!!! 1. scenár: výmena jednej biomasy za druhú, potom vytvorenie novej kultúry v eu na základoch novej biomasy, vhodnejšej pre gp a jej ďalšia následná kultivácia s cieľom odstaviť buržoázne-liberálnu ideológiu + kapitalizmus!!! 2. scenár: vojna medzi kresťanskou a islamskou civilizáciou s cieľom zničiť/vykoreniť koránický islam (historicky nez/de/formovaný islam), respektíve dostať ho do pozície zakázaného nacizmu a tým ho naveky zdiskreditovať!!! Treba si uvedomiť, že koránický islam je pre gp nežiadúca možná alternatíva vývoja ľudstva/globalizácie a stojí v ceste realizácii biblického projektu globalizácie vytvoreného gp z dôvodu, že pokladá úžeru a úrok za Boží hriech, neuznáva židov ako bohom vyvolený národ, odmieta deštruktívny bezbrehý liberalizmus (v podstate akýkoľvek)/deštruktívne preteky v konzume a vlastne všetky zvrátenosti západnej/atlantickej civilizácie ako lgbti alebo gender, plne podriaďuje život Bohu a hlavne odmieta davo-elitárnu fašisticko-otrokársku kultúru, v ktorej dominuje gp!!! Treba si uvedomiť, či sa to nejakému bigotnému katolíkovi, protestantovi, ekumenickému (pseudo)“kresťanovi“ (čo nemajú s učením JK absolútne nič spoločného), alebo new age zombíkovi a sektárovi, páči alebo nie, koránický islam má asi ku skutočnému Bohu najbližšie zo všetkých dnešných (pseudo)náboženstiev a aj chápe skutočného Boha asi najviac!!! Ale o to ani nejde!!! Ide o to, že proste stojí v ceste uskutočňovaniu biblického konceptu globalizácie globálneho prediktora a ten pracuje takým spôsobom, že jednoducho všetko, čo spadá do okruhu jeho egoistických zámerov, podporí, a čo nie, to sa snaží so svojimi prakticky neobmedzenými prostriedkami eliminovať, presmerovať, pribrzdiť, alebo všemožne potlačiť!!! eu a celá západná/atlantická civilizácia sa vyriešením otázky imigrácie beztak nezbaví svojich najväčších existenčných problémov, ktorými sú jej defektná a dlhodobo neudržateľná vše-požierajúca a vše-ničiaca kultúra a filozofia života!!! S tým musí súhlasiť každý jej triezvo-rozmýšľajúci príslušník!!! Ale ako hovorí stará ľudová múdrosť: komu niet rady, tomu niet pomoci!!!

 • Ľudia moc nerozumejú do hĺbky hlavnému problému západnej civilizácie a tým je fakt, že západná kresťanská regionálna civilizácia sa rúti do vlastnej záhuby v rámci jej „samo“-riadenia/auto-pilotáže závisiaceho od jej (defektnej) kultúry!!! Multi-kulti je len jeden problém (respektíve nástroj riadenia jej konca globálnymi elitami)!!! Ak by aj západ/eu zničil všetkých Arabov na svete, vrátane tých, ktorých už má doma, tak jeho problém s fatálnym koncom to nevyrieši a maximálne to len pozdrží jeho zánik pri nezmenených súčasných parametroch!!! Nebudem konkrétny a uvediem tu niekoľko článkov, respektíve videí, nad ktorými sa už musí zamyslieť každý sám a zrovnať si to nejako v hlave!!!

  Ako zachrániť Európu pred terorizmom? – Vytesať do kameňa!!!
  ————————————————————
  http://www.chelemendik.sk/Ako_zachranit_Europu_pred_terorizmom_864644876.html

  Írán a Rusko. Konglomerát versus blok. Kaspický blok!!!
  ——————————————————-
  https://www.youtube.com/watch?v=IcSpdlSo5AI

  Známy svet sa rozpadol: Rusko a Čína by mali vytvoriť nový – Časť 1.
  ——————————————————————–
  http://www.chelemendik.sk/Znamy_svet_sa_rozpadol_Rusko_a_Cina_by_mali_vytvorit_novy_Cast_1_878951585.html

  Známy svet sa rozpadol: Rusko a Čína by mali vytvoriť nový – Časť 2.
  ——————————————————————–
  http://www.chelemendik.sk/Znamy_svet_sa_rozpadol_Rusko_a_Cina_by_mali_vytvorit_novy_Cast_2_456127049.html

 • Von z E. U.!!!! VIVA PUTIN

 • No moj nazor je taky, ze na ukor preludnenia bude nutena kazda krajina urcitym sposobom „znizit stavy“. Tento bude asi najrychlejsi. Roky sa bojuje na vychode a roky proti tomu nikto nic nerobil. Teda az na U.S.A. Ti sa jebu kam sa da. Sedlaci. A zrazu niekto luskne prstom a posle nam sem 50 mega africanov. Bol by som zvedavy kolko imigrantov pojde do Ameriky. Nedavno tu riesili „akoze“ Ebolu a teraz uz im nevadi ze obrovske mnozstvo ludi priamo z krajiny povodu choroby prestahuju do EU. Kazdopadne nepomozeme si asi ani keby tu blogovalo cele Slovensko a dozadovalo by sa vysvetleni. Vsetko urcite ide podla planu a az to vsetkym dojde, bude uz „kurva ze“ neskoro. Dufam ze az to vypukne budem mat aspon poriadny nozisko… Bud to pojde takto, aleboooo, na iny sposob je uz asi neskoro. Co my vsetko este „nevieme“ a deje sa?! ☺ Kto moze nech sa prace…najlepsie mimo planetu. Ked nas nezabije choroba, tak to bude samopal.
  Mohol by Vatikan zriadit nejake uzemie vyhradene pre utecencov z vojnovych oblasti. Antarktida, Arktida…Nerozumiem tomu, preco ked v Syrii rezali detom hlavy, starcov bodali bajonetmi do chrbtice, zhadzovali bomby na zachranne tymi prichadzajue na miesta utokov. No jednoducho si staci dat na youtube – 21+ Syria. POZOR!!! LEN PRE SILNE ZALUDKY. Ak dopustia aby sa toto dialo v Europe, potom som nepriatelom statu.

 • je to iba úvaha možno hlúpa, ale nemôže byť cielený efekt presne opačný ? Ked som mal 14 rokov bol pre mňa arabský svet – lietajúce koberce, ťavy, púšť, ali baba a pod. teraz mám 33 a arabský svet pre mňa predstavuje chaos,násilie, netoleranciu a pod. Myslím že nikto z Europanov nebude brať islamsky svet ako hrozbu kým ho nezažije na vlastnej koži. čo sa týka stárnutia populácie nevidím v tom vôbec hrozbu. Bude nás proste menej ale inoatívnosťou technologii redukciu obyvateľstva proste vyrovnáme. Slovensko sa dá útiahnuť aj z 500 000 obyvateľmi ( ak to ovšem nebudú cigorky) to sa proste v historii stávalo že populácia klesala a stúpala.

 • Už nás zachránia len „čiňania“. Pusťme do EU radšej ich. Tí sú aspoň pracovití. Fxxck it!

 • Pozerám, že pán Poláček (inak vážim si vás) až teraz dospel k ciťáku, že“ kuva, totok už nemôže byť predsa náhoda (?)“!!! Vravím vám, je to plánované, je to riadené a ide to z najvyššieho levelu hierarchie moci!!!

 • Dobry clanok,aj ked pre nas europanov nepripustny…podla mna chcu ovladnut celu europu a prijatim imigrantov vyvolaju velke zmeny,nepokoje,vzbury ,nasilie atd…proste pani s vedenia EU zapredali europu niekomu vyssiemu,……???a potom ked bude toto vsetko ako chybny krok unie a ludia ,ktory to preziju budu volat po naprave a v tom momente pride tretia strana s riesenim problemu a vyriesenim celej veci a pomoci europe…a potom uz budeme vsetci ako otrocke ovecky….necakaju nas dobre casy,je mi zle ked si pomyslim ze svoju dceru nebudem vediet ochranit…..nechali sme sa ako ludia oblbovat dlhe roky vlastnou vladou ,a teraz ked sme s 90% zapredani Unii kvoli cerpaniu eurofondov ,ktore by trebalo pred vystupenim z unie vratit sme ostali s holou ritou bez svojpravnosti!!!!!hanba narodu a nielen nasmu,zapredat vsetko za par rokov moci…

 • Peter Smejkal

  Podla mna ani lokalni lokaji – politici to nemaju celkom v rukach v tom zmysle, ze tiez nevedia co je konecnym zamerom tychto davno naplanovanych tokov neprisposobivych, zlomyselnych a lenivych individui. Povodnym zamerom zrejme bolo “Sarkozyovske“ nove imperium,Euromed,ci potreba otrokov ale ako ide severna Afrika a aj Europa ku dnu, tak zastavenie migracie by ich stalo privela usilia spat smerom k stabilizacii narodnych statov a stratu nimi doteraz dosiahnuteho destabilizacneho usilia. Kopajuci zdochynajuci kon sa chyta slamky v podobe vhanania kalasnikovskych ludozrutov. Trochu prehnane, ale fakt.

 • sakra máte je tam dobře připravené tak zbraně připravit a schválně kdo se trefí do černého

 • neviem posúdiť, či je lepšie New World Order…, alebo sused z Afriky. Jedno je isté. Pol.špičky sklamali a neslúžia ľudu. Slovami Sira Churchilla.“ Európa zajde na demokraciu“

 • Vďaka za článok, ktorý je hlavným kamienkom do skladačky, ktorá odpovedá na otázku, prečo sa tieto veci dejú.

  • Nie je celkom vsetko jasne. Vieme sice, ze tento proces ma podporu z centra Unie, ale konecny ciel je stale skryty. Mozno je cielom totalita, ci rozbitie Europy alebo mozno len vytvorenie amorfnej nikam nepatriacej masy lahko ovladatelnych volicov. Nemyslim, ze politici by boli tak hlupi, ze by oni sami uverili rozpravke o tom, ako budu imigranti robit na nase dochodky…

   • Ja si nemôžem pomôcť, ale teórie o tom, ako Európsky politici chcú zničiť vlastnú krajinu (alebo úniu, ok), dobrovoľne ju odovzdať moslimom a nechať ich páchať zverstvá a podobne , mi proste nedávajú zmysel. To mi už viac dáva zmysel viera v to, že imigranti budú robiť, ale inak to je tiež hlúposť, prečo by si potom vyberali islámske krajiny, ktoré sú známe problémami, keď sa môžu snažiť zatraktívniť pracovné miesta pre šikovných ľudí z Ázie, alebo Ameriky. Napríklad práve v Ázií je množstvo rozumných alebo/aj šikovných ľudí, ktorý by možno radi prišli za lepšími podmienkami do Európy, ak by sme ich vytvorili. A tí by boli podľa môjho názoru značne prispôsobivejší a vďačnejší (mám množstvo ázijskych kamarátov, poznám ich).
    To, že Európska populácia starne a že demografický vývoj Európy ukazuje populačné klesanie je známe a teda problém s tým, že na nás na dôchodku nebude mať kto robiť je zrejmý a teda ja uvedenému zámeru o doplnení pracovných síl verím, aj keď mi to príde hlúpe riešenie. Pokiaľ ľudia nechcú mať deti zrejme je niečo zle v systéme, napríklad, že rodina na Slovensku (minimálne) si 4 deti veľmi dovoliť nemôže a radšej bude mať 1-2 a bude žiť pohodlný život. Nebolo by teda riešením skôr venovať tú energiu na zvyšovanie životnej úrovni rodín a celú tú propagandu a loby na to, aby ľudia pochopili, že pokiaľ sa nebudeme množiť rozvojové alebo moslimské krajiny nás proste svojim počtom zožerú?
    #celéZle

    • Hlavný problém je uvedomiť si, že politici naozaj nemajú s Európou dobré úmysly. Kým sa s týmto nezmierite. sú vaš úvahy naozaj zbytočné a úplne mylné.
     Nedáva vám to zmysel, lebo vy v tej Európe žijete, ale tí politici nie. Ako by som to povedal – sú to kozmopoliti v tom najhoršom slova zmysle.

     • Podľa mňa, ste to vystihli veľmi presne, „petrov“.

     • To co EU poslanci vymysleli je naprosto nedomyšlené, jak od 12ti-letého kluka. Buď tam sedí lidi s IQ houpacího koně nebo jim nejde o naše dobro. Někde jsem četl, že je to celé tajně financované USA, aby to tu rozvrátili.

    • Nerozumiem, čo máte všetci s tým, že nebude mať kto robiť na dôchodcov?! Veď tu máme vedecko-technický pokrok, už dnes je ťažke naozaj niečo manuálne vyrábať a vytvárajú sa pracovné miesta z vody, teda samá birokracia a dealerstvo, všetko ostatné robia stroje, tak kde chcete zamestnať tie deti zo 4-detných rodín? Rozmýšľa niekto vôbec na tom, že napr.Slovesnko sa nedá natiahnuť, má obmedzenú rozlohu a ak to nechcem všetko zastavať, zaasvaltovať a zaľudniť, tak by sme mali rozmýšľať nad udržateľnosťou celého systému, nie nad jeho neustálym rastom?! Stroje už dnes vyrobia dostatočné množstvo prostriedkov pre všetkých, len by tie prostriedky museli plynúť do štátnej kasy, nie do vrecák zahraničných korporácii, veď hádam to má byť pokrok, že ľudia budú pracovať čoraz menej a budú mať čas na svoj duševný rozvoj a koničky, nie že sa naše deti zoderú rovnako, ako naší starí otcovia, len aby uživili seba, svoje decká a ešte aj rodičov na dôchodku! Kde je tu nejaká logika???

     • Vedecko-technický pokrok a stroje si vyžadujú prírodné zdroje a suroviny a tie západ proste v takom množstve, aké potrebuje vzhľadom ku svojej filozofii bezbrehého konzumu, nemá a musí ich tak „kradnúť“ zo svojich kolónií, ktoré má po celom svete, aby si tak mohol žiť, konzumovať a zabávať sa na úkor iných/celého sveta!!! K tomu tiež potrebuje neustále priberať ďalšie odbitiská pre svoje spotrebné sračky, montérov, čo drú za misku ryže!!! Bez toho všetkého by sa jeho parazitická podstata bytia reprezentovaná západným liberálnym (globálnym) kapitalizmom, nekonečným konzumom, rastom a (technickým) rozvojom a hedonizmom, zrútila jak domeček z karát!!! Riešením by mohlo na prvý pohľad byť, aby si každý štát vyrábal a zabezpečoval všetko sám na základe svojich demografických potrieb, čo by sa vlastne rovnalo koncu globálneho kapitalizmu a vlastne aj kapitalizmu ako takého (jeho údajne „všemocnej neviditeľnej božej ruky trhu“), pretože zákonite by sa muselo začať v spoločnosti viac plánovať (alebo zaviesť zmiešaný režim), čo je pre dogmatických a fanatických liberálnych kapitalistov/pravičákov/libertariánov nočná mora!!! Oni totiž dogmaticky tvrdia, že plánovaný vývoj spoločnosti alebo výroba sú špatné, nefungujú a že údajne „všemocná neviditeľná božia ruka trhu“ je neprekonateľná a dokáže sama vyriešiť všetky sociálne, ekonomické, globálne a neviem ešte aké problémy, ktoré vlastne vytvára samotný liberálny (globálny) kapitalizmus + určiť/zvoliť najlepší možný vývoj spoločnosti, údajným „demokratickým“ konsenzom/kompromisom v názorovo pluralitnej/rozdrobenej spoločnosti, kde človek vykorisťuje človeka!!! To je teda niečo!!! Teda tá „božia ruka“!!! Samozrejme táto samotná zmena by riešila situáciu len dočasne, teda ak by všetko ostatné zostalo v súčasných paramentroch!!! Zmena musí ísť paralelne s celkovou zmenou úrovne morálky spoločnosti/ľudstva!!! Myslím si, že Slováci majú na čom stavať a sú oproti zápapadniarom v miernej výhode!!! My sme nakoniec zažili pseudo-„socík“ a vieme, čo bolo na ňom zlé a čo naopak dobré!!! Len to nejako využiť v prospech celého národa!!! Tiež si treba uvedomiť, že vedecko-technický pokrok si vyžaduje aj vyšší morálny štandard (kultúru), ako som spomenul a ten dnes jednoducho v západnej/atlantickej dekadentnej vše-požierajúcej a vše-ničiacej zhubnej kultúre/civilizácii, ktorá momentálne stojí nad priepasťou, chýba!!! Lepšia technika by len úrýchlila náš, pri súčasných parametroch, neodkladný skon!!! Dalo by sa to jednoducho znázorniť tak, že nemôžeš dať blbej opici odpaľovač k jadrovým raketám!!! To dá rozum!!! Tiež si treba uvedomiť, že tí, čo riadia svet (západnú civilizáciu), nechcú, aby ľudia dôstojne žili, alebo mali viac času na seba-rozvoj a napĺňanie svojho genetického a duševného potenciálu!!! Im vyhovuje davo-elitárna otrocká kultúra so všetkými svojimi pre nás negatívami ako je napríklad permanentný sociálny tlak, vykorisťovanie človeka človekom, hedonizmus, celková demoralizácia a absencia vyšších morálnych hodnôt a podobne, teda všetko podmienky, ktoré im zabezpečia ovládanie a nakoniec zotročenie celého ľudstva!!!

      Ako zachrániť Európu pred terorizmom? – Vytesať do kameňa!!!
      ————————————————————
      http://www.chelemendik.sk/Ako_zachranit_Europu_pred_terorizmom_864644876.html

     • Říkám si jestli nebylo lidem v dávném pravěku líp. Jediná starost přes den sehnat něco k jídlu a večer zalézt do jeskyně. V dnešní době člověk maká furt jak otrok, aby měl kde bydlet, zvrácenost.

    • Nedáva ti to zmysel iba preto, lebo tomu nerozumieš!!! Musíš si uvedomiť, že politik je len predajná defka, alebo (úprimne presvedčený) užitočný idiot, ktorý nevedomo-vedome pracuje pre záujmy svojich pánov (ktoré sa líšia podľa úrovne mocenskej hierarchie) a nie pre národ a ak sa aj nájde niekto poctivý, tak na to aby niečo mohol spraviť pre národ, tak nemá skutočnú podporu u ľudí, ktorí ale okrem toho aj skutočne chápu jeho rozhodnutia!!! Ďalej, etablované a adaptované svine v politike a nielen tam, ho jednoducho medzi seba nepustia, alebo ho odstránia; súkromné mas-médiá ho cielenou mediálnou vojnou zdiskreditujú; alebo dotyčný človek morálne poklesne na takú úroveň, že sa nakoniec pridá k tým hajzlom, ktorými tak zo začiatku vehementne opovrhoval!!! Niektorí politici si tiež možno plne neuvedomujú vážnosť situácie, respektíve čo sa okolo nich deje!!! Ale nemám síl ti to tu všetko vysvetľovať (lebo to je na dlho), kedže zjavne nechápeš tomu, aké štruktúry riadia svet, akým spôsobom a aký majú cieľ/ciele a že obyčajní ľudia sú pre nich len otravní hmyz a otroci!!! Skús sa začať postupne samo-vzdelávať, kedže spoločenský vzdelávací systém je kompletne zlý a ani trochu si neplní svoju vzdelávaciu funkciu!!! Treba si uvedomiť, že celý svet vrátane západnej civilizácie funguje na davo-elitárnom pyramídovom princípe/systéme, v ktorom majú elity monopol na informácie a na prostý ľuď je uvalené informačné embargo!!! Vzdelanie pre každého, alebo transparentná spoločnosť…, to sú len také prázdne reklamné drísty a slogany!!!

   • No samozrejme, že je to jeden z 2 možných logických záverov – teda buď jednoducho výmena jednej „biomasy“ za druhú a následné vybudovanie novej kultúry na jej základoch, vhodnejšej/akceptovateľnejšej pre globálnych vládcov, alebo dohnať Európu a jej pôvodné obyvateľstvo k nacionalistickým/nacistickým tendenciám (ktoré tam nakoniec vždycky driemali) a k potenciálnej vojne s „islamským kalifátom“/s islamskou civilizáciou za účelom zničiť islam ako prekážku biblického projektu globalizácie globálneho prediktora, respektíve ho dostať do polohy dnes zakázanej nacistickej ideológie a tým ho naveky zdiskreditovať!!! Preboha ľudia, snáď nechcete čakať na ďalšie „fakty“ a potom na základe nich písať ďalšie články v štýle: Áno, je to riadené!!! Treba začať bezodkladne konať a zjednať nápravu za každú cenu, aj pomocou zorganizovania revolúcie a vystúpenia z eu a nato, kedže naše (j)elity a volení verejní „zástupci“ nepracujú pre národ, ale pre bližšie nešpecifikované a verejnosti utajené vyššie záujmy globálnej mocenskej hierarchie!!! Inak potom neplačte!!! Padlo už mnoho ríší, aj Rímska ríša, čo malo tiež svoje reálne príčiny a padne aj Európska „ríša“, západná/atlantická/“kresťanská“ kultúra/civilizácia, ak s tým nič neurobíme!!!

    Musia USA padnúť?/musia ussa padnúť – Paralela s upadajúcou Rímskou ríšou/Rímska ríša – Slobodný vysielač
    —————————————————————————————————–
    https://www.youtube.com/watch?v=4UVho-ElC_4

    Gibbon v závere hodnotí dôvody zániku ríše: Veľká väčšina obyvateľov preferuje zábavu pred prácou – AKOBY TO NAPISAL DNES
    ———————————————————————————————————-
    http://www.chelemendik.sk/Gibbon_v_zavere_hodnoti_dovody_zaniku_rise__Velka_vacsina_obyvat_92860890.html

    BRITSKÝ HISTORIK GIBBON POPSAL DŮVODY PÁDU ŘÍMSKÉ ŘÍŠE: Nepřipomínají vám hlavní příčiny tehdejšího úpadku dnešní současnost a nejen Česko?
    ———————————————————————————————————–
    http://www.czechfreepress.cz/blogy/britsky-historik-gibbon-popsal-duvody-padu-rimske-rise-nepripominaji-vam-hlavni-priciny-tehdejsiho-upadku-dnesni-soucasnost-a-nejen-cesko.html

Pridaj komentár