Komentár k izraelsko-palestínskemu konfliktu

V minulom článku som uviedol názor, že konanie palestínskych politikov je podmienené náboženským hľadiskom. Práve vzhľadom na tento rozmer celého konfliktu sa moslimovia nikdy neprestanú snažiť o ovládnutie Izraela a preto je islamský štát Palestína bezpečnostnou hrozbou. Myslím si, že nielen v súčasnej dobe, ale ani nikdy v budúcnosti Palestína ako štát nikdy nevznikne, pokiaľ bude existovať Izrael ako štát Židov. 

Krátka retrospektíva.

Židia od čias Balfourovej deklarácie na začiatku 20.storočia, keď bolo jasné, že sa môžu spoľahnúť len sami na seba (aj keď s backupom USA) vedú politiku, v rámci ktorej sa snažia o absolútnu prevahu v oblasti. Keďže ich štát je doslova v obkľúčení islamským svetom, ktorý naviac prezentuje snahu o definitívne zničenie Izraela, Izrael si nemôže dovoliť ani jednu neúspešnú prehratú vojnu. Prvá prehra Izraela bude zároveň aj jeho poslednou s následným zničením Izraela. USA a už tobôž nie Európska Únia nedávajú garanciu prežitia židovského štátu. Pre Úniu, ako najväčšieho podporovateľa moslimov, je tragédiou každé ublíženie palestínskych Arabov a je úplne necitlivá k fatálnemu ohrozeniu Izraela.

Som zásadným kritikom a odporcom podpory Izraela extrémistickým islamským skupinám. Síce veľmi dobre chápem, že pre ich prežitie, ktoré je kľúčovým modus viviendi Izraela, je výhodnejší stav chaosu než stabilita, to však neznamená, že sa s týmto stavom Európa musí zmieriť.

Avšak namiesto toho, aby si Európa tento postoj Izraela uvedomila, namiesto toho aby európski politici pochopili, že motivácie Arabov, ich ponímanie politiky je úplne iné ako na Západe, podporujú Arabov voči Izraelu v mene západne chápanej demokracie a win-win politiky. Avšak náboženská podmienenosť islamskej politiky, pojmy ako boj o prestíž a o česť, sú pre Európanov veľkou neznámou. Ak by to Únia pochopila, v prvom rade by sa musela stať garantom iraelskej bezpečnosti až po hranicu boja v prípade jeho ohrozenia. To je však fikcia.

Vcelku sa však dá povedať jedna vec, ktorú by si všetci kritici Izraela mali uvedomiť. Podpora Izraela islamským extrémistom je čiastočne aj dôsledok toho, že európska politika dlhodobo pôsobí proti snahám Izraela na zabezpečenie jeho prežitia. Preto nemá Izrael žiadny dôvod starať sa o následky svojej politiky pre okolitý svet.

Možný vývoj situácie z vlastného pohľadu

Územie West Banku je z hľadiska prežitia kľúčovým obranným perimetrom, ktorý umožňuje vytvoriť obranné predpolie, aby sa prípadný agresor nedostal príliš blízko k jadru krajiny. Zároveň jeho trvalá kontrola zabraňuje prípadnému nepriateľovi aby sa dostal na dostrel 80% priemyselnej kapacity Izraela. Pozrite si krátke video, kde je vysvetlená strategická pozícia Izraela

Ak je teda nemožné, aby sa Izrael vzdal kontroly West Banku ponúka sa druhý scenár. Izrael bude akceptovať bezpečnostný problém a vyrieši ho vytvorením „Veľkého Izraela“, t.j. zahrnie Gazu a West Bank do zostavy štátu. Tu sa však okamžite vynára demografická hrozba. Už dnes na území Izraela žije štvrtina Arabov a cca 20% je občanov s moslimským vierovyznaním. Ich natalita je vo všeobecnosti vyššia ako u zvyšku obyvateľstva. Spolu s moslimami z novopripojených území s podobnou natalitou by sa stali v priebehu krátkeho času dominujúcim náboženstvom v Izraeli a hrozilo, by že demokratickou cestou získajú moc. Následky by boli pre nemoslimské obyvateľstvo tragické, boli by odsunutí na okraj spoločnosti a časom aj vytlačení z celej krajiny.

Izrael stojí pred dilemou – na jednej strane nesmie nikdy dopustiť stratu kontroly West Banku, ale zároveň ho nemôže ani anektovať.  Súčasný stav, keď predstiera, že chce vyjednávať o vytvorení Palestíny zrejme bude preťahovať donekonečna. A pripravovať riešenie.

Osobne sa obávam dňa, keď sa medzinárodná situácia zmení na nočnú moru chaosu, Európska Únia prestane podporovať Arabov, alebo sa priamo rozpadne a Izrael bude mať voľnú ruku. Vtedy podľa mňa nastane čas pre „konečné riešenie“, ktorý bude zahŕňať vytvorenie Izraela v brániteľných hraniciach za súčasnej, eufemisticky povedané, operácie na prípravu územia pre obranu Izraela. Čo sa za tým bude skrývať, môžeme len hádať – vyhnanie Arabov z West Banku a Gazy do Jordánska je jedna z možných variánt.

[sociallocker][/sociallocker]

Zdroj:

Pridaj komentár