Komunálne voľby sa blížia, Fico útočí

(MZC/AKTUALNE) Premiér Fico si nechal na Úrad vlády cez štátnu firmu Transpetrol darovať 60tisíc eur na „podporu športu“. V skutočnosti pôjde o o mimorezervovú položku, ktorú minie na predvolebný marketing

Zmluva bola zverejnená 8.9.2014 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Píše sa v nej, že Transpetrol daruje do 21 dní od podpisu zmluvy 5.9.2014 Úradu vlády 60.000 EUR. Upozorňujem na dátum podpisu, ktorý je o tri dni skôr ako dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv – dôvod je zrejmý, voľby sa konajú už koncom novembra, peniaze musia prísť čo najskôr.

Na čo všetko bude môcť Róbert Fico míňať? Zmluva hovorí konkrétne : „Predmetný dar je účelovo viazaný a môže byť použitý len ako finančný príspevok na niektorú z nasledujúcich oblastí: na podporu regionálneho športu, mládežníckeho športu alebo akademického športu, na podporu miestnych športových podujatí alebo regionálnych športových podujatí, na podporu športových podujatí nižších skupín, na nákup športovej výbavy a na projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry zameranej predovšetkým na deti a mládež.

Je viac ako zrejmé, že sa tu obchádza nielen formálne správny postup, t.j. štátna spoločnosť by mala prispievať predikovateľným a kontrolovateľným spôsobom cez výplatu divident do štátneho rozpočtu, ale hlavne sa obchádza zákon o dlhovej brzde. Dôvod prečo Fico nesmie míňať z rozpočtu vlády na otváranie ihrísk je ten, že ako píše na svojom facebookovom profile Miroslav Beblavý zo Siete, „verejný dlh prekročil 55% HDP a podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti je tým pádom zakázané poskytovať dotácie z rezervy predsedu vlády a rezervy vlády„.

Namiesto toho aby Transpetrol vyplatil peniaze správnym spôsobom a následne sa cez plánovaný rozpočet dostali peniaze tam, kam to skutočne ľudia potrebujú, Fico, bude opäť rozdávať fitneskám a podporovať stranu Smer-SD tam, kde to strana pred voľbami potrebuje otváraním ihrísk a ukazovaním sa po slovenských obciach. Zároveň sa Fico vysmieva všetkým, ktorí v čase enormného zadĺženia šetria kde sa dá a ukazuje, že zákon je pre neho len papierom z toalety na jedno použitie.

V osobe predsedu vlády Róberta Fica sa tak stelesňuje amorálny princíp, ktorý mocným dovoľuje beztrestne zneužívať moc a verejné prostriedky, ktoré majú zverené a za tieto peniaze si kupujú volebné preferencie.

Smutné na tom je, že táto taktika na Slovensku bezchybne funguje a tak  Róbertovi úsmev z tváre neschádza. Smeje sa nám Slováci do tváre…

Pridaj komentár