Korupcia ako systémový jav.

Mnohokrát sa vyjadruje pochybnosť, že sa na situácii s korupciou niečo zmení. Pozrime sa na to.

Korupcia, jedno akého druhu, je konanie, ktoré zákonite využíva nedokonalosti systému. Hoci je dva a dva vždy štyri, podobná jednoznačnosť neplatí pri riadení systému. Korupcia je cesta najnižšej entropie, čiže ide o maximalizáciu pomeru zisku k vynaloženej námahe. Ľudovo povedané, ak je možné získať viac podplatením, potom k tomu dôjde. Preto je ľubovoľný systém, ktorý nejakým prestavením podmienok dovoľuje zvýšiť zisk jedného subjektu, automaticky korupčný.

Je možné zničiť, alebo minimalizovať korupciu?

Korupčný systém umožňuje meniť podmienky , ktoré sú pre výber konkurencie primárne. To je prakticky každý systém, kde o niečom rozhoduje, alebo vstupuje ľudský faktor. Korupciu v ľudskej spoločnosti teda nie je možné zničiť. Jedinou možnosťou je minimalizovať ľudské zásahy. Prevedené do reality to znamená znížiť vplyv štátu, regulácií, obmedzení apod.

Minimálny štát je teda riešením, po ktorom volajú politici aj aktivisti. Korupciu to síce nezničí, ale obmedzením možností niečo meniť človekom, dôjde aj k obmedzeniu korupčných príležitostí.

Dnešok na Slovensku.

Nová vláda je z definície vládou v korupčnom systéme. To nie je obvinenie, ale konštatovanie faktu. Vyhlásenie, že vláda bude poctivá, nemá cenu. Skutočne protikorupčná vláda by totiž zahájila od prvého dňa útok na „silný štát“, kde sa v obrovskej byrokratickej pyramíde môže ovplyvňovat korupciou všetko. Rozpustila by väčšinu uradov, ministerstiev a „múdrych“ úradníkov prepustila. Protikorupčná vláda by skončila s dotáciami, reguláciami, zákonmi obmedzujúcimi rôzne činnosti. Vláda bojujúca proti korupcii by v maximálnej možnej miere decentralizovala a odmietla by akékoľvek ďalšie komplikovanie rôznych politických a ekonomických väzieb. Dôsledkom by bolo, že dôsledná vláda by sa vzdala zapojenia do nadnárodných štruktúr, ktoré nejakým spôsobom regulujú, „stimulujú“, či prikazujú.

Nič z uvedeného nehrozí. Naopak, múdra vláda na boj s korupciou chce vytvárať ďalšie úrady, zväčšovať a komplikovať existujúce štruktúry, prijímať nové regulácie a zakony. V podstate sa len zväčšuje podhubie pre ovplyvňovanie v prospech „správnych“ ľudí a subjektov. Slovensko, rovnako ako Európska Únia je korupčným systémom par excellence.

Jediným pozitívom je lepší marketing v porovnaní s predchádzajúcou vládou. Ak médiá sú platené z rovnakých zdrojov, ako politici, záujem o skutočný popis korupcie nebude. Je to podobne, ako za čias SDKÚ, kde záujem o škandalizáciu korupcie bol minimálny.

Čo z toho vyplýva?

Účastníci každej vlády realitu veľmi dobre chápu. Je úplne jedno, kto je na čele, v skorumpovanom systéme čestné správanie nie je možné. Poukazovanie na nezákonné, či prinajmenšom podozrivé správanie je len nástroj politickej propagandy opozície, ktorá sa chce predrať k moci a tým aj k ziskom, ktoré z prítomnosti zdroja peňazí vyplývajú. O postihnutie dôležitých účastníkov korupčného kolotoča nie je a nikdy nebude záujem. Medializujú sa len malé ryby, ktorých vylovenie z rybníka nič neovplyvní. Sudcov, policajtov, či úradníkov na správnom mieste a ochotných za odmenu konať podľa pokynov, potrebuje každá moc.

Ak si niekto myslí, že spoločnosť zložená z miliónov subjektov, napojených na korupčné väzby, môže zo dňa na deň výmenou vlády začať konať inak, je to prejav naivity. Jedinou spoločnosťou zbavenou korupcie by bola hypotetická čisto tržná spoločnosť, kde by sa každý subjekt rozhodoval sám za seba. Ale aj v takomto systéme by prirodzene vznikali väčšie celky, kde by bolo možné získať výhodu napríklad podplatením pracovníka poisťovne, či súkromnej strážnej služby. Takže fakticky žiadna možnosť nekorupčnej spoločnosti nie je možná.

Pridaj komentár