Nadácia Georga Sorosa vydáva sprievodcu pre imigrantov? Moslimovia dostávaju zadarmo inštrukcie ako cestovať po Európe.

Prvýkrát môžeme našim čitateľom ukázať reálny dôkaz, že utečenci neprichádzajú úplne bezcieľne a že ich jediným zdrojom informácií nie sú len pašeráci. Zdá sa, že imigračná vlna by nebola schopná dosiahnuť takých rozmerov, ak by utečenci nedostávali ešte inú pomoc – tzv. neziskové organizácie

V skutočnosti je od začiatku jasné, že bez účinného sprievodu a informácií po celej ceste, by sa takýto bleskový exodus, keď sa rádovo desiatky tisíc ľudí zodvihne v priebehu doslova pár dní a prejde stovky kilometrov, uskutočnil len s veľkými problémami.

Sú indície, že na trase až po hranice Maďarska sú imigranti sprevádzaní pracovníkmi rôznych mimovládnych organizácií, majú zabezpečené základné potreby, nabíjanie elektroniky, telefónov, apod. Nakoniec sami imigranti rozprávajú že strastiplné podmienky zažili až v Maďarsku, dovtedy všetko klapalo relatívne bez problémov

Reportér SKY News našiel na ostrove Lesbos špeciálneho sprievodcu pre utečencov, ktorý vydáva jedna z pro-imigrantských organizácii. Ako prináša SKY News – moslimskí imigranti pred vydaním sa na cestu do Európy sú vybavovaní knižôčkou, ktorá obsahuju mapy a iné informácie, vrátane čísla telefónov do organizácií a inštitúcií verejnej pomoci (napr. UNHCR, Červený kríž).

Tieto knižôčky vydáva a distribuuje nezisková organizácia W2EU – „Welcome to Europe„. Na internete sa hneď ukázala informácia, že za W2EU stojí George Soros…

Edit: Informácia, ktorá jednoznačne spája organizáciu W2EU s nadáciami financovanými známym filantropom Georgom Sorosom nie je jednoznačne potvrdená. Je pravda, že stránka www.w2eu.info má rovnaké ciele ako ciele Sorosovej nadácie Open Society v časti týkajúce sa imigrantov  a že administrátor tejto stránky Bernd Kasparek z Mnichova prevádzkuje ďalšie dva weby bordermonitoring.eu a karawane-muenchen.org ktoré sa zaoberajú pomocou imigrantom pri príchode do Európy (Nemecka).   Bohužiaľ nepodarilo sa nám nájsť zdroje financovania týchto organizácií, resp. webov. Američania majú známe heslo  „Follow the money„, podľa ktorého stačí zistiť odkiaľ a kam idú peniaze a objavia sa aj záujmy takto prepojených subjektov. Utajenie zdrojov, neexistencia žiadnych náznakov o financovaní zas pri filantropických projektoch poukazuje skôr na snahu utajiť skutočné zámery týchto ľudí, resp. organizácií.

Záver je teda jednoznačný – aj keď je činnosť Kasparkovych organizácií zhodná so Sorosom verejne podporovanými organizáciami, aj keď evidentne netrpí nedostatkom zdrojov a je zrejmé že ide o veľmi slušne dotované projekty, nemožno dnes tvrdiť, že ide o Sorosove peniaze. Tento podrobnejší náhľad na problematiku, však ukazuje že imigrácia je dlhodobo sponzorovaná nadačnými a utajenými peniazmi, takže závery článku o úlohe mimovládok až na meno sponzora nielenže ostávajú v platnosti, ale sú dokonca ešte silnejšie potvrdené

Proimigračné organizácie sú veľmi pružné a akčné, rýchlo reagujú na meniace sa podmienky. Informácie pre imigrantov sú stále aktualizované.

mapka

mapkaEdit:

V diskusii sa objavili obvinenia, že mapka o zmene smeru je podvodom Medzičasu. Tento dokument sme však stiahli z oficiálneho zdroja, z facebookovej stránky Slovenskej televízie, kde citujem: „Dobrovoľníci upratujú a rozdávajú utečencom mapky s otvorenou migračnou trasou cez Chorvátsko.

Ku komentáru prikladáme aj screenshot stránky Slovenskej televízie, odkiaľ uvedená mapka pochádza. Je viac ako evidentné, že komentár oficiálnej autority potvrdzuje uvedené informácie, ktoré sú základom tohto článku. Organizácie, ktoré sa starajú o imigrantov počas ich cesty jednoducho zareagovali na zmenu situácie a použili názorné materiály, aby informovali imigrantov, ako sa sa majú ďalej pohybovať smerom do Nemecka.

Už sme sa vyjadrili, že „neziskovky“ sú zásadným nebezpečenstvom pre demokratickú spoločnosť. Uvedený príklad však hovorí ešte niečo iné. Ak mimovládne spoločnosti ako je W2E pracujú na rozbití základov celej spoločnosti a doslova ju vrhajú do chaosu a možných nepokojov, začínajú sa stávať protištátnym subjektom. Tieto mimovládky vedome porušujú všetky možné a nemožné zákony Únie, navádzajú státisíce ľudí na niečo, čo má charakter bojovej akcie, akéhosi novodobého sťahovania národov. Títo ľudia postupujú sebavedome, ako keby si boli vedomí, že im nič nehrozí. A nie je to len zásluha našej pasivity a poddajnosti. Pracovníci neziskových organizácií v tom nie sú vôbec nevinne.

Sme ďaleko od toho, aby sme z toho vyvodzovali konšpiračné teórie. Faktom je, že ak tieto organizácie doslova škodia, a sú financované, ako v  prípade W2E, zo zahraničia, voliči majú plné právo vedieť, kto je za týmito organizáciami a vyhodnotiť aj prínos, resp. škodlivosť samotných donorov.

Zdá sa, že nadišiel čas registrácie všetkých mimovládok financovaných zo zahraničia podľa zákona FARA, ktorý platí v USA už od roku 1938 (Foreign Agents Registration Act). Ak chcú mimovládkari bojovať proti spoločnosti, v poriadku, ale potom chcem vedieť v mene koho to robia.

Mariusz Malinowski, Juraj Poláček

Zdroj:

28 komentárov

Pridaj komentár