Násilnú povahu islamu je veľmi ťažko poprieť

Násilnú povahu islamu je veľmi ťažko poprieť. Ale prečo je Islam násilný?

Bežná odpoveď poukazuje na verše Koránu, ktoré hovoria o dobytí a podriadení si nemoslimov. To bezpochyby vysvetľuje teologický základ islamského násilia. Ale nijako to neobjasňuje, prečo v tom moslimovia stále pokračujú? Dokonca aj jeden voči druhému. Násilie sa stalo definíciou islamskej výnimočnosti.

Optimisti hovoria o reforme Islamu. Lenže – tá reforma mala nastať asi tak pred tisícročím.

Islam je ideológia. Jeho násilie je stratégiou. Táto stratégia napĺňala Mohamedove potreby. Mohamed zvolil silu na šírenie svojej ideológie. Potreboval naverbovať vojakov a preto hlásal podriadenosť nemoslimov, povinnosť moslimov dobývať nemoslimské obyvateľstvo a samozrejme hlásal pre svojich vojakov právo na zabratie majetku a žien nemoslimov. To všetko boli pohnútky k tomu, aby sa k nemu pridalo čo najviac vojakov. A navyše im ešte prisľúbil, že ak by zomreli v boji, tak dostanú v raji svoju korisť a k tomu veľa žien.

Stratégia je to barbarská, ale treba uznať, že efektívna. V časoch kmeňových spoločností vytvoril Mohamed nový superkmeň. Kmeň islamu zjednotil rôznorodé skupiny za účelom dobývania. Islamské náboženstvo umožnilo rozličným klanom efektívnejšie spolupracovať a byť ambicióznejšie, než ich obete. V priebehu prekvapujúco krátkeho času reťazové dobyvačné výboje urobili z Islamu svetové náboženstvo. Najúspešnejší islamskí dobyvatelia nie len že dobyli obrovské územia a rozdrvili celé civilizácie, ale boli schopní pripraviť svojich synov a vnukov, aby v dobyvačnom ťažení pokračovali.

Islam zefektívnil štandardnú taktiku kmeňovej vojny. Jeho spojenectvá bolo ťažšie rozdeliť a jeho vojaci sa nebáli smrti. Lenže Islam zároveň stále vo svojom základe zostal na kmeňovej úrovni. Islam zvýšil efektivitu kmeňového banditizmu, ale nezmenil civilizáciu. Islam nastavil a zakorenil kmeňovú nedôveru voči cudzincom a ženám a urobil z toho náboženskú doktrínu. A tá do dnes podnecuje islamské násilie voči nemoslimom a ženám.

A aj tak sa Islam mohol reformovať. Iba by musel zvoliť inú civilizačnú stratégiu.

Momentálny stret civilizácií prebieha medzi kooperujúcimi spoločnosťami a hierarchickými kmeňovými spoločnosťami. Západné krajiny sú kooperujúce spoločnosti. Sú úspešné tým, že združujú množstvá rôznych ľudí do spolupracujúcich organizácií. Tieto organizácie spolu jednajú a vymieňajú všetko – od tovaru až po vzájomnú obranu. Primitívne verzie takýchto organizácií existovali aj za čias Mohameda. Existovali dokonca aj v rámci islamských spoločností, ale boli potlačené kmeňovou nestabilitou islamskej civilizácie. Kooperujúce spoločnosti zdôrazňujú vnútorné svedomie nad vonkajšou pózou. Náboženstvo je vecou osobnej smrteľnosti, skôr než kolektívneho výdobytku. Ekonomické zdroje sa dosahujú používaním nových nápadov a technológií, aby sa dosiahli širšie benefity pre spoločnosť.

Islamské kmeňové spoločnosti sú vedené širšími rodinnými skupinami a ďalšími hierarchiami, ktoré – tak ako Islam – slúžia podobnej roli. Zatiaľ čo takéto spoločnosti môžu byť na miestnej úrovni stabilné, je veľmi problematické ich rozširovať, pretože jediným jednotiacim činiteľom je konflikt s nepriateľom. Bez vonkajšieho konfliktu s nemoslimským nepriateľom degenerujú kmeňové spoločnosti do vnútorných medzikmeňových konfliktov.

Presne to sa stalo v Iraku a v Sýrii, nehovoriac o Jemene a Libyi. Väčšina moslimských krajín balancuje na hrane a môže byť ľahko uvrhnutá do strašného násilia medzi rozličnými skupinami, pokiaľ ich krehké prímerie padne a na blízku nie je žiadny vonkajší nepriateľ.

Zdroj http://www.frontpagemag.com/

Daniel Greenfield

Preklad D. Tremens

(Prekladateľ je zamestnancom verejnoprávneho média a neželá si byť menovaný.)

 

19 komentárov

 • V Iraku za prítomnosti Amerických vojakov, vyvraždili všetkých Kresťanov. V Sýrii za štyri roky na príkaz Izraela a za pomoci USA Islamiský teroristi vyvraždili-umučili viac než dva milióny Kresťanov a len Ruské média sa otom zmienili. Slovenské košerné židovské SMETI otom mlčia a podporujú umelo vytvorenú RAPEfugee krízu za, ktorou stoja preživší holokaustu. Je načase povstať a nenariekať, vyčistiť Zem od zhubnej rakoviny aj za cenu života, pre budúcnosť našich krásnych detí. Stačilo potkanov !!!

  http://russia-insider.com/en/christianity/christian-community-syria-being-wiped-out/ri11808

 • Knieza Myskin

  Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?

  Paříž. Posvátné texty islámu a křesťanství nemají stejný postoj k násilí, píše ve svém fejetonu pro Le Figaro (24. 5.) prof. Rémi Brague, religionista a odborník na řeckou, arabskou a židovskou filosofii (rovněž laureát Ceny Josepha Ratzingera). Na stránkách francouzského deníku komentuje některé výroky papeže Františka na adresu islámu, které se minulý týden dostaly do titulků světového tisku.
  http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23794
  V rozhovoru pro redaktory La Croix papež uvedl, že idea dobyvačné války se vyskytuje nejen mezi muslimy, ale i mezi křesťany. Svatý otec v této souvislosti zmínil závěrečnou pasáž Matoušova evangelia, v níž Ježíš rozesílá své učedníky do všech národů.
  „Jděte tedy, získejte za učedníky (řecky mathèteuein) všechny národy, křtěte je (…), a učte je (didaskein) zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,19).

  Jak podotýká francouzský religionista, Ježíš svěřuje svým učedníkům poslání, které spočívá v hlásání, učení a křtění. Odkaz ke všem národům pak poukazuje na všeobecný, nikoli národní charakter tohoto náboženství. Po této stránce je křesťanství podobné islámu. Avšak v evangeliu je cílem obrácení srdcí skrze učení a nikoli skrze podmanění. Pokus vnutit víru silou, jak to činil například Karel Veliký se Sasy, není jednou z interpretací evangelia, ale zrůdnou úchylkou, která je v rozporu s evangeliem – zdůrazňuje Rémi Brague.

  V islámu nenacházíme ekvivalent evangelijního vyslání k misijnímu působení, dodává francouzský filosof. Dobývání v něm není metaforou, nýbrž má konkrétní, vojenský význam. Mohamed říká: „Bylo mi přikázáno bojovat proti lidem, než prohlásí: Není jiného boha než Alláha a Mohamed je Alláhovým vyslancem, vykonají modlitbu a dají almužnu. A když tak učiní, zachovají si krev a majetek…“ – cituje prof. Brague z hadís, tedy učení o činech proroka Mohameda, která jsou považována za nejautoritativnější (sahíh, tj. správné).

  Francouzský religionista a znalec islámu upozorňuje, že v tomto případě nejde o obrácení srdce, nýbrž pouze o podřízení. Upřímné obrácení může a má nastat, ale není primární. Přijde s časem, až bude platit islámské právo a bude v zájmu podmaněných přejít na náboženství podmanitelů. Slovo podmanit či dobývat má tedy naprosto jiný význam než ve verších u Matouše – zdůrazňuje prof. Brague. Jak dodává, tyto věci je třeba objasnit také kvůli muslimům samotným. Mnozí z nich totiž při pohledu na zločiny samozvaného Islámského státu vážně zpytují svědomí. Udržovat je v intelektuální nepřesnosti co do textových zdrojů a historického původu jejich náboženství jim v tom nepomůže, uzavírá Rémi Brague.
  http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23850

  —————————————————————–
  Vrchní imám univerzity Al Azhar: Islám nemá s terorismem nic společného
  http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23841

  Univerzita Al Azhar svolala před rokem Generální konferenci muslimských ulamů, sunnitských i šíitských, pozváni byli také představitelé východních církví, různých náboženství a vyznání, svého představitele na tuto konferenci probíhající pod záštitou Al Azhar vyslali dokonce i Jezídové. A mezi nejvýznačnějšími body společné deklarace zaznělo, že islám a křesťanství nemají nic společného s těmi, kdo zabíjejí, a požádali jsme Západ, aby tuto úchylnou a zavedenou skupinu nesměšoval s muslimy. Jednohlasně jsme řekli, že my – muslimové i křesťané – jsme pány této země a partneři, a každý z nás má na tuto zemi právo. Odmítli jsme nucenou emigraci, otroctví a obchod se ženami ve jménu islámu. Chtěl bych na tomto místě říci, že tato záležitost by neměla být představována jako pronásledování křesťanů na Východě. Naopak, víc obětí je mezi muslimy než mezi křesťany. Touto katastrofou trpíme všichni společně. Stručně řečeno, chtěl bych uzavřít s tím, že nelze svalovat vinu na náboženství kvůli deviacím některých jeho následovníků, protože v každém náboženství existuje úchylná skupina, která pozvedla prapor náboženství, aby v jeho jménu zabíjela.
  …………………………………
  super, kolko islamistov zdiela jeho nazor? bude vela ked poviem ze 1% ???

  • umierneny islam predsa odsudzuje terorizmus 😀
   —————————————————————
   http://www.islamonline.sk/2014/09/muslimove-sveta-odsuzuji-isis/§

   Přes 80 muslimských intelektuálů a náboženských vůdců Indie požaduje po OSN, aby hnala ISIS k odpovědnosti za jeho brutalitu, kterou označili za „zločin proti humanitě“ a „náboženskou čistku“.

   Přes 100 britských imámů se spolupodílelo na jímavém videu, které má muslimskou mládež odrazovat od podpory ISIS, kterou označují za bojůvku nelegitimní a krvelačnou. V Norsku proti ISIS v Oslu protestovalo 5 tisíc muslimů.

   Indonéský prezident vyzval vůdce muslimů, aby spojili své úsilí a ISIS odsoudili, sám zakázal Indonésanům členství v organizaci a blokoval stránky ISIS na internetu.

   Obě největší organizace muslimů v Severní Americe – Rada pro americko-islámské vztahy (CAIR) a Islámská společnost Severní Ameriky (ISNA) vydaly prohlášení příkře odsuzující ISIS. CAIR vyzvala místní imámy a další komunitní představitele, aby se snažili odvracet americké muslimy od toho, aby odcházeli a připojovali se k ISIS.

   Řádění ISIS odsoudila také Islámská nadace na Slovensku.

   ISIS odsoudili a jejich chalífu prohlásili za nelegitimního mnozí význační učenci dneška, v čele s Dr. Júsufem al-Karadáwím, šejchy Ahmedem ar-Rajsúním, Selmánem al-‘Awdou a dalšími. O některých jejich fatwách informovala i česká media, např. České noviny.

   V odsouzení ISIS jsou spojeni jak konzervativci, tak i muslimové liberálně smýšlející.

   Yasir Qadhi, konzervativní muslimský vůdce prohlásil, že Prorok, mír a požehnání s ním, nás varoval přes podobnými skupinami, které budou šířit krveprolití a zároveň si myslet, že jsou nejzbožnějšími a nejlepšími. Také prohlásil, že „žádné zlo americké zahraniční politiky nemůže ospravedlnit vražedné a krvavé šílenství ISIS a jejich běsnění.“

   V Kanadě místní muslimští vůdcové jednoznačně odsoudili ISIS za jeho perzekuci křesťanů a Jezídů jako odporující islámu. Okolo 200 muslimů se shromáždilo před budovou magistrátu v Calgary, aby ISIS odsoudili. Asi 200 dalších členů početné místní kurdské komunity se usneslo, že by mezinárodní síly měly podpořit kurdské síly, které proti ISIS bojují, aby tak zajistily globální bezpečnost a stabilitu.

   ISIS podle vícero muslimských učenců nemá žádný teologický základ.

   Islámské náboženské předpisy jsou docela jasné a ve válečnictví zakazují úmyslné útoky na civilisty a to, co bývá označováno jako „kolaterální ztráty“. Malajský islámský právník působící v Oxfordu, šejch Muhammed ‘Afífí al-Akítí, specialista na islámskou právní vědu, upozornil na osobitý styl argumentace toho, co nazval džihádistickými fatwami a odmítl je jako anomálie a zcestné inovace.

   V islámské právní vědě neexistuje precedens, který by umožňoval obejít zákaz zabíjení civilistů ve válce. Pachatelé podobných činů jsou posuzováni jako těžcí hříšníci, zasluhující trest na tomto i na onom světě.

 • Tento príspevok v podstatnej miere čerpá z rozsiahleho analytického článku ktorý publikoval Graeme Wood v marci tohto roka v magazíne „The Atlantic“. Na analýze pracoval mnoho mesiacov, precestoval desiatky tisíc kilometrov a zhováral sa s mnohými predstaviteľmi radikálneho Islamu a špecialistami na islamskú religiozitu. Pokúšam sa teda priniesť v slovenčine v podstatne skrátenej forme aspoň najzávažnejšie fakty publikované v pôvodnom takmer štyridsať stranovom článku. Nebojte sa tento príspevok prečítať do konca. Pochopíte mnohé.

  http://tiborjavor.blog.sme.sk/c/390889/apokalypsa-v-rezii-islamskeho-statu.html

  Predstavitelia Islamského štátu sa posmešne vyjadrujú o modernom svete a trvajú na tom, že sa nemôžu a nechcú odchýliť od nariadení, ktoré do Islamu zakomponoval prorok Mohamed a jeho prví nasledovníci. Často hovoria v kódoch a narážkach, ktoré znejú pre nemoslimov podivne, ale odkazujú na špecifickú tradíciu a texty skorého Islamu. Ich vyjadrenia však treba brať vážne. Sú podložené islamskou teológiou a právom.

  Realita je teda taká, že Islamský štát je islamský. Veľmi islamský. Áno, je zaujímavý a priťahuje rôznych psychopatov a hľadačov dobrodružstva, ktorí prichádzajú poväčšine z Blízkeho Východu a z Európy. Je to práve jeho vierouka, odlišná od bežnej interpretácie Islamu, čo najviac priťahuje.

  Všetky závažné rozhodnutia a právne akty, rovnako ako tlačové vyhlásenia, plagáty, billboardy, či mince, odkazujú na to, čo nazývajú „prorockou metodológiou“, čo v podstate znamená dodržiavanie proroctva a Mohamedovho príkladu do najmenšieho detailu. Moslimovia môžu odmietnuť Islamský štát a pravdepodobne to väčšina aj robí. No ak nespoznáme teológiu tejto náboženskej skupiny, nemôžeme proti nej bojovať. To už priviedlo USA k jej podceneniu a ku priam smiešnym schémam boja proti nej. Musíme sa oboznámiť s intelektuálnou genealógiou Islamského štátu, aby sme boli schopní naň reagovať takým spôsobom, ktorý ho nakoniec neposilní.

  Pri nasledovaní tejto doktríny sa cíti Islamský štát byť povolaný očistiť svet zabitím ohromného množstva ľudí. To málo správ, ktoré prichádzajú z vnútra Islamského štátu, hovorí, že popravy sú vykonávané takmer bez prestania a masové popravy najmenej každý týždeň. Obeťami týchto popráv sú vo veľkej väčšine moslimskí odpadlíci. No zdá sa, že Kresťania, ktorí sa podriadia Islamskému štátu a sú ochotní platiť špeciálnu daň, ostávajú ušetrení od automatických popráv. Baghdadi im na základe autority Koránu musí dať milosť.

  Islamský štát hodlá do svojich pravidiel zahrnúť aj otroctvo a ukrižovanie. Keď pred časom vznikla debata, čo so zajatými Jezídami, či sú to odpadlíci určení na smrť, alebo pohania určení do otroctva, skupina učencov Islamského štátu na základe vládneho príkazu vyriešila túto otázku nasledovne:

  „Jezídske ženy a deti budú podľa práva Šaria rozdelené medzi bojovníkov Islamského štátu, ktorí sa podieľali na Sindžárskej operácii…. Zotročenie rodín neveriacich a vzatie ich žien ako konkubíny je jasným ustanovením Šarie a ak niekto toto popiera, alebo považuje za nesprávne, popiera, alebo považuje za nesprávne Korán a Prorokove výroky… a tým pádom odpadol od Islamu“  viac sa docitate na linku
  http://tiborjavor.blog.sme.sk/c/390889/apokalypsa-v-rezii-islamskeho-statu.html

  • Knieza Myskin

   Štyri štádiá islamského podrobenia

   Štádium číslo 1: Infiltrácia

   Moslimovia sa začínajú sťahovať do nemoslimských krajín vo zvyšujúcich sa počtoch a je možné vidieť začiatky kultúrnych konfliktov, hoci sú často jemné.

   – Prvá migračná vlna do nemoslimskej „hostiteľskej“ krajiny
   – Apel na humanitárnu toleranciu od hostiteľskej spoločnosti
   – Pokusy o vykreslenie islamu ako mierumilovného a moslimov ako obetí neporozumenia a rasizmu (hoci islam nie je „rasa“)
   – Vysoká pôrodnosť moslimov v hostiteľskej krajiny zvyšuje moslimskú populáciu
   – Mešity sú využívané na šírenie islamu a odporu voči hostiteľskej krajine a kultúre
   – Výzvy na kriminalizovanie „islamofóbie“ ako zločinu z nenávisti
   – Ponuky na „medzináboženský dialóg“ na indoktrináciu nemoslimov

   Koľko krajín trpí kvôli islamskej infiltrácii? Jedna? Zopár? Takmer každá krajina? Islamské „vedenie“ Moslimského bratstva a ostatných túži zrušiť suverenitu každej krajiny a nahradiť ju celosvetovým zavedením islamského práva šaríja. Právo šaríja, založené na koráne, Síre a Hadísoch, odsudzuje slobodu a zakazuje rovnosť a je nekonzistentné so zákonmi všetkých západných krajín. Ako tvrdí autor a historik Serge Trifkovic: „Odmietnutie západnej elitnej triedy ochraňovať svoje krajiny pred infiltráciou džihádistov je najväčšou zradou v histórii.“

   Štádium číslo 2: Konsolidácia moci

   Moslimskí imigranti a konvertiti hostiteľskej krajiny pokračujú s požiadavkami na vyhovenie v zamestnaní, vzdelávaní, sociálnych službách, financovaní a súdoch.

   – Získavanie nových prívržencov sa zvyšuje; založenie a nábor džihádistických buniek
   – Snahy o konvertovanie znepriatelených častí obyvateľstva na islam
   – Revizionistické pokusy o islamizáciu histórie
   – Zvýšená protizápadná propaganda a psychologická vojna
   – Snahy o naverbovanie spojencov, ktorí zdieľajú podobné ciele (komunisti, anarchisti)
   – Pokusy indoktrinovať deti islamistickým stanoviskom
   – Zvýšené snahy o zastrašenie, umlčanie a eliminovanie nemoslimov
   – Snahy o zavedenie zákonov o rúhaní a nenávisti s cieľom umlčať kritikov
   – Pokračujúce zameranie na zväčšujúcu sa moslimskú populáciu vďaka rastúcim počtom narodených moslimov a imigrácii
   – Použitie dobročinných spolkov na verbovanie podporovateľov a financovanie džihádu
   – Skryté snahy o privodenie zničenia hosťujúcej spoločnosti zvnútra
   – Rozvoj moslimskej politickej základne v nemoslimskej hostiteľskej spoločnosti
   – Islamské finančné siete financujú politický rast, akvizíciu pôdy
   – Veľmi viditeľné zavraždenie kritika zamerané na zastrašenie odporu
   – Tolerancia voči nemoslimom sa zmenšuje
   – Väčšie požiadavky na prijatie prísnej islamskej správy
   – Tajné hromadenie zbraní a výbušnín na skrytých miestach
   – Otvorené ignorovanie právneho systému a kultúry nemoslimskej spoločnosti
   – Snahy o oslabenie a zničenie mocenskej základne nemoslimských náboženstiev, vrátane a predovšetkým Židov a kresťanov

   Je v tom nejaký vzorec? Theo van Gogh je v Holandsku zavraždený za „urážku“ islamu; Organizácia islamskej konferencie požaduje prostredníctvom OSN zákony „proti rúhaniu“; Francúzsko pravidelne podpaľujú „mladíci“ (čítaj moslimovia); vzostup zabití zo cti (necti)… popieranie holokaustu… antisemitizmus… klamanie je základom islamu; nenávisť voči kresťanom, Židom, hinduistom a budhistom. Vzorcom pre všetko čo uvidíme je vzostup islamskej intolerancie a skrytý/kultúrny džihád na prerobenie hostiteľských spoločností na svety podriaďujúce sa šaríji – na odstránenie hostiteľskej suverenity a jej nahradenie islamským právom šaríja. Právom šaríja, ktoré odsudzuje svetskú slobodu a slobodu jednotlivca, ktoré odmieta predstavu krajín mimo celosvetového domu islamu, dal al-Islam.

   Štádium číslo 3: Otvorená vojna/Vodcovstvo a kultúra

   Otvorené násilie na zavedenie práva šaríja a s tým spojené kultúrne obmedzenia; odmietnutie hostiteľskej vlády, podrobenie ostatných náboženstiev a zvykov.

   – Medzinárodné snahy o oslabenie hostiteľskej vlády a kultúry
   – Barbarské skutky na zastrašenie občanov a živenie strachu a podriadenosti
   – Otvorené a skryté snahy o spôsobenie ekonomického kolapsu spoločnosti
   – Všetok odpor je napadnutý a buď zlikvidovaný alebo umlčaný
   – Masová poprava nemoslimov
   – Rozšírené etnické čistky páchané islamskými milíciami
   – Odmietnutie a odpor voči sekulárnym zákonom a kultúre hostiteľskej spoločnosti
   – Vražda „umiernených“ moslimských intelektuálov ktorí nepodporujú islamizáciu
   – Zničenie kostolov, synagóg a ostatných nemoslimských inštitúcií
   – Ženy sú ešte viac obmedzené v súlade s právom šaríja
   – Obrovské zničenie obyvateľstva, vraždy, bombové útoky
   – Zvrhnutie vlády a uzurpácia politickej moci
   – Zavedenie práva šaríja

   Webová stránka http://www.thereligionofpeace.com udržuje záznam o počte násilných džihádistických útokov najlepšie, ako len vie. Stránka má v zozname viac než 14 000 útokov od 11. septembra 2001. Stojí za to pozrieť si ju. K čomu však dochádza je, a čo je pravdepodobne neodhadnuteľné, sú udalosti, pri ktorých sú moslimovia šikanovaní inými moslimami za to, že nie sú „dostatočne moslimskí“, kde sú nemoslimovia zastrašovaní, aby robili alebo nerobili niečo po čom túžia, kde zvyšky obyvateľstva sú v špirále smrti jednoducho preto, lebo sú nemoslimami v prevažne moslimskej oblasti. Kresťania, Židia, hinduisti, budhisti, animisti a ateisti sa stretávajú so smrťou, ničením alebo konfiškáciou majetku, nútenou konverziou, znásilnením, nadmerným zdanením (džíza), zotročením, divokými davmi a rôznymi inými formami islamskej (ne)spravodlivosti v rukách moslimov v Sudáne, Filipínach, Keni, Malajzii, Indii atď. A nezabudnime na „smrť odpadlíkov“ všade vo svete.

   Štádium číslo 4: Totalitná islamská „teokracia“

   Islam sa stáva jedinou nábožensko-justično-kultúrnou ideológiou.

   – Šaríja sa stáva právom krajiny
   – Všetky nemoslimské ľudské práva sú zrušené
   – Zotročenie a genocída nemoslimského obyvateľstva
   – Sloboda prejavu a tlače je zlikvidovaná
   – Všetky iné náboženstvá než islam sú zakázané a zničené
   – Zničenie všetkých dôkazov o nemoslimskej kultúre, obyvateľstve a symboloch v krajine (sochy Budhov, domy uctievania, umenie atď.)

   Dom islamu („mieru“), dal al-Islam, zahrňuje tie krajiny, ktoré sa podriadili islamskej vláde, dušu drviacemu, slobodu odsudzujúcemu, diskriminujúcemu právu šaríja. Zvyšok sveta je v dome vojny, dal al-harb, pretože sa nepodriaďuje šaríji, a existuje v stave vzbury alebo vojny s vôľou „Alaha“. Žiadna nemoslimská krajina alebo jej občania nie sú „nevinní“ a zostávajú živými terčmi vojny za to, že neveria v „Alaha“. Kresťania, Židia, kopti, hinduisti a zoroastrijci sveta trpeli pod útlakom po stáročia. Dhimmí majú zakázané stavať domy uctievania alebo opravovať tie existujúce, sú ekonomicky ochromení ťažkou džízou (daňou), sociálne ponižovaní, legálne diskriminovaní, trestne zacieľovaní a vo všeobecnosti držaní v permanentnom stave slabosti, strachu a zraniteľnosti zo strany islamských vlád.

   Treba poznamenať, že stále sú nahlasované nútené konverzie (Egypt) a otroctvo (Sudán). V Iráne sú homosexuáli vešaní na verejnom námestí. Mladé dievčatá sa vydávajú za starých mužov. Odpadlíkom sa vyhrážajú smrťou. Zabitia „zo cti“ sú rutinou. Ženy sú zo zákona druhotriednymi občanmi, hoci moslimovia tvrdia, že sa s nimi „zaobchádza“ lepšie než na západe. Tieto zjavnejšie prejavy môžu odpútať pozornosť od niektorých menej zjavných, akým je nedostatok intelektuálneho výskumu vo vede, úzkeho rozsahu písania, všetkého okrem neexistujúceho umenia a hudby, sexuálneho využívania a zneužívania mladistvých a žien, a ignorovanie osobného naplnenia, radosti a zvedavosti. Pozrite sa do očí nedávno vydatého 12-ročného dievčaťa, aby ste videli následky morálnej deprivácie spôsobenej islamom.

   Preklad: zet, http://www.protiprudu.org
   Zdroj: Civilus defendus

 • Knieza Myskin

  http://www.securitymagazin.cz/zpravy/bud-vyhladite-islam-nebo-islam-vyhladi-vas-tvrdi-svetove-znamy-exmuslim-1404051676.html

  Alí Síná je bývalý muslim, který tvrdí, že lidé na Západě žijí v iluzích, pokud jde podstatu islámu.

  Jeden z nejznámějších světových exmulismů a odpůrců a znalců islámu Alí Síná v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uvedl, že takzvaní uprchlíci přišli do Evropy dobývat a stát se našimi pány.

  Jeho základním tvrzením je, že Mohamed sám byl krutý člověk, duševně nenormální, netolerantní, s perverzními sexuálními sklony; proto vtiskl svému náboženství nesmazatelné rysy, které se nedají žádným způsobem reformovat. Zdroj: reflex.cz

  Islám je podle něj falešnou doktrínou nenávisti a muslimové, kteří tuto doktrínu následují, jsou nebezpeční do té míry, do jaké se touto doktrínou řídí. Všichni muslimové by měli být podle něj deportováni a islám musí být zakázán.

  Vy tvrdíte, že islám je horší než nacismus a komunismus. Proč?

  Všechna tato přesvědčení jsou zlá, protože prosazují nenávist. Rozdělují lidstvo na nás a je a urážejí, ponižují a pomlouvají ostatní a vyvolávají násilí. Mohou přežít pouze prostřednictvím nenávisti. Islám je horší, protože prohlašuje, že je nařízený Bohem. Takže zatímco nacista či komunista mohou zpochybnit své učení a jeho svědomí ho může zastavit, muslimové umlčují své svědomí. „Jestliže příkaz zabíjet přichází od Boha, kdo jsem já, abych to zpochybňoval?“ je způsob, kterým muslim uvažuje.

  To, co nás definuje jako lidi, je naše svědomí. Když ztrácíme své svědomí, ztrácíme svou lidskost, humanitu. Následkem toho muslimové nemají lidskost. Je strašnou chybou pohlížet na muslimy jako na lidi. Do té míry, do které následují svého proroka, ztrácejí svou lidskost. Jsou jako posedlí démonem. Jejich duše jsou uloupeny a jsou jako zombie. Dokážou pouze nenávidět a zabíjet.

  Jsou všichni muslimové podle vašeho názoru nebezpeční?

  Islám je falešnou doktrínou nenávisti a muslimové, kteří tuto doktrínu následují, jsou nebezpeční do té míry, do jaké se touto doktrínou řídí. Ne všichni muslimové jsou teroristé, protože ne všichni se řídí svým náboženstvím. Ale my nevíme, kdo z nich se jím řídí a kdo ne. Všichni se hlásí k tomu, že jsou muslimy. Všichni věří, že Mohamed byl perfektním příkladem k následování. Takže jak můžete popsat rozdíl mezi nebezpečnými muslimy a mírumilovnými muslimy? Je to těžké.

  Mohamed byl reálná osoba a jeho zločiny se staly. Muslimové pokračují v jeho tradici do dnešních dnů, a pokud nebudou zastaveni, změní svět v peklo, stejně jako tak učinili kdekoli, kde získali majoritu.

  A pokud křesťané páchali zlé věci, nemohou pro své zločiny najít ospravedlnění v učení Ježíše. Páchali zlo navzdory tomu, co vyznávali. Muslimové se stávají teroristy, když jejich víra v islám vzrůstá. Muslim s hlubokým pochopením islámu a hlubokou vírou je radikalizovaným muslimem a potenciálním teroristou. Z hluboce věřících křesťanů se stávají lidé typu Matky Terezy. Z hluboce věřících muslimů se stávají lidé typu Chomejního, bin Ládina a Zaváhrího.

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Nejznamejsi-svetovy-odpurce-a-znalec-islamu-pro-PL-Uprchlici-prisli-dobyvat-a-stat-se-vasimi-pany-Bud-vyhladite-islam-nebo-islam-vyhladi-vas-444566

  Takže tito takzvaní uprchlíci podnikající invazi do Evropy jsou těmi samými lidmi se stejnou mentalitou a stejným vyznáním jako muslimové, o kterých se mluví v tom hadithu. Přišli dobývat a stát se vašimi pány. Je šílené ignorovat historii.

  • Knieza Myskin

   Nasiel som na webe velmi vystizny komentar ohladom nasilnej povahy islamu:
   ———————————————————————————————————
   Jeden dolezity a casto v mediach zmienovany argument znie:

   Nemali by sme kritizovat islam,pretoze to moze viest k odcudzeniu a radikalizacii umiernenych moslimov.
   Naproti tomu nikto neocakava, ze kritikou krestanstva, budhizmu, judaizmu alebo hinduizmu sa veriaci tychto nabozenstiev stanu odcudzení a radikalmi.
   V podstate je to potvrdenie toho, ze deliaca ciara medzi „umiernenym“ a „radikalnym“ islamom je tensia, ako by sa na prvy pohlad mohlo zdat.

   • to že krestania budú radikalny sa očakáva priam želá – aby bol po ruke neaký pádny argument na ich diskreditaciu
    Clintonová prirovnáva kresťanov resp. odporcov rodičosvských a gender práv za teroristov. to isté si dovolil nedavno aj denník SME

   • Knieza Myskin

    Pokiaľ nechceme v Európe akceptovať útoky islamistov ako bežnú realitu, tak ako je to na Blízkom Východe, mali by byť teraz okrem politikov na ťahu aj moslimovia žijúci predovšetkým v Európe. V prvom rade oni nás musia presvedčiť o tom, že teroristi a džihádisti nie sú v ich náboženských komunitách vítaní. Čím viac politických predstaviteľov a verejných činiteľov im takúto jasnú výzvu adresuje, tým skôr sa bude dať s elimináciou násilností pod rúškom islamu niečo spraviť.

    Títo teroristi nie sú kresťania, ex-kresťania ani príslušníci iných náboženstiev. Oni sú moslimovia a to je veľký problém pre islam, ktorý tomu musí čeliť. Mnohí ľudia celkom správne očakávajú, že islamské autority s tým začnú niečo robiť“.

    Žiaľ, potenciál radikálneho islamizmu k násiliu je medzi americkými a európskymi liberálmi jednou z najlepšie utajovaných a zámerne nevyslovovaných hrozieb v otvorenej občianskej spoločnosti.
    Bežní ľudia na Západe sa ocitajú v pasci svojich politických elít, ktoré svojou ignoranciou hrozieb a aroganciou pri akejkoľvek kritike svojich zlyhaní prispievajú k tomu, že sa potenciálnym teroristom darí podnikať pomerne diferencované a čoraz ťažšie odhaliteľné druhy útokov. Povedal niekdajší poradca izraelského Ministerstva pre verejnú bezpečnosť (Ministri of Public Security) a popredný odborník na antiterorizmus (counterterrorism) Michael Widlanski .
    V Izraeli o tom vedia už niekoľko desaťročí svoje. Nie náhodou hovorí jedno židovské príslovie: Na to, aby sme mohli s nepriateľmi diskutovať o priateľstve, musíme najskôr zostať nažive. So stúpencami radikálnej islamistickej ideológie sa to veľmi nedá.

    https://www.postoj.sk/16191/tolerancia-sa-stava-zlocinom-len-co-napomaha-zlo

    Americký politológ James Burnham už koncom 60. rokov celkom trefne poznamenal, že bezbrehý liberalizmus je ideológiou samovraždy Západu, lebo v sebe obsahuje zárodky sebadeštrukcie, ktoré mu dovoľujú zmieriť sa so svojou vlastnou likvidáciou. Súčasťou tohto smutného procesu ešte stále je aj obviňovanie z islamofóbie, ktoré sa stalo mantrou liberálnej tlače a ľavicových intelektuálov.
    Dokonca aj taký filozof, akým bol Karl Popper (člen liberálneho think-tanku Mont Pelerin Society) varoval otvorenú spoločnosť pred neblahými dôsledkami absolútnej tolerancie, lebo „ak rozšírime neobmedzenú toleranciu aj na netolerantných, a nie sme pritom pripravení brániť tolerantnú spoločnosť pred útokmi netolerantných, tí tolerantní budú zničení a tolerancia s nimi.“

    Reči o tom, že to s teroristickými hrozbami v Európe dnes nie ja až také zlé (lebo v 70. a 80. rokoch sme tu tiež mali terorizmus), vyplývajú buď z nekompetentnosti niektorých autorov, alebo zo zámernej manipulácie ich čitateľov.

    To isté platí o tvrdeniach, že islam ako celková nábožensky založená svetonázorová a hodnotová orientácia je zlučiteľná s princípmi demokracie tak, ako sme na ňu v západnej civilizácii historicky zvyknutí.

 • Knieza Myskin

  Miliardář Soros má pro EU řešení. Nové daně, povinnost přijímat uprchlíky a integrovat je do společnosti
  http://www.securitymagazin.cz/zpravy/miliardar-soros-ma-pro-eu-reseni-nove-dane-povinnost-prijimat-uprchliky-a-integrovat-je-do-spolecnosti-1404051789.html

  „Co by Evropané měli tedy dělat?
  Domnívám se, že by se měl stanovit minimální počet alespoň 300.000 uprchlíků, které bude Evropa každoročně přijímat.
  Dříve či později bude nutné zavést novou evropskou daň. K tomu, aby byla Evropská unie takovou finanční zátěž schopná ustát, bude potřeba zavést nové evropské daně.

  ————————————————————————-
  http://www.securitymagazin.cz/zpravy/konspiracni-teorie-kdo-stoji-za-migracni-krizi-v-evrope-1404050361.html

 • Knieza Myskin

  zacalo to uz prorokom Mohamedom a jeho metodami prvych 300 rokov (a potom sa pokracovalo stale rovnako dalej bezo zmeny dokial v novoveku nedostali po nose)
  staci si to porovnat s inymi nabozenstvami na co boli zamerani oni prvych 300 rokov existencie a dalej

 • Pekna veta:
  V právě skončené kampani jsem četl v Evening Standardu větu: „Polák, který právě vystoupil z autobusu v Londýně, je už v té chvíli integrovanější než muslim po desítkách let (prožitých v Británii – pozn. aut.)“
  http://echo24.cz/a/wZzPV/britove-jdou-kdo-za-to-muze

 • Prečo to nepreložil celé? Asi polka článku chýba.

 • Islam treba všetkými prostriedkami vykynožiť! Je to jedno násilné a pedofilné náboženstvo!

Pridaj komentár