Nedemokratické ťahy „demokrata“ Andreja Danka.

Demokracia môže mať rôzne varianty. Na Slovensku a v okolitých krajinách môžeme ju považovať za demokraciu zastupiteľskú.

Princíp zastupiteľskej demokracie spočíva v tom, že občan volí svojho zástupcu, ktorý by mal byť tým „hlasom ľudu“.

Najčastejším ohrozením zastupiteľskej demokracie spočíva v tom, že zastupitelia sa odtrhnú od ľudu. Vláda malej skupiny ľudí vládne nie na prospech, ale na úkor svojich voličov. Demokracia sa tak stáva oligarchiou.

V tom prípade by v najbližších voľbách mala „vyletieť poistka“ a nehodní zástupcovia ľudu by sa  mali pobrať na smetisko histórie, možno aj klasicky v červených teniskách.

Andrej_Danko

Andrej Danko foto: Wikipedia

Lenže oligarchia má x spôsobov sa brániť pred výmenou tým, že bude rôznymi spôsobmi sa snažiť získavať v predvolebnom súboji nečestné výhody.

Najčastejším, najjemnejším a preto ťažko kvantifikovateľným prvkom tejto obrany je ovládanie médií, potieranie kritických hlasov v nich a rôzne mediálne kampane proti skutočnej opozícii.

Samozrejme, pokiaľ oligarchia dostane spoločnosť do chudoby a hospodársko – spoločenskej krízy, je aj ovládanie médii k ničomu.

Čítanie a dôvera k informáciám zo SME či denníkaN málokomu zaplatí účty (iba servilnému novinárovi) a rozpor medzi skutočnosťou popisovanou médiami a realitou je pre občana už neprehliadnuteľný.

Ako príklad uvediem problematické spolunažívanie s asociálnymi komunitami, ako ho napríklad zažíva Oskar Dobrovodský. Ak si človek, ktorý takéto spolunažívanie osobne zažíva, prečíta noviny či pozrie televíziu, zanevrie  na médiá až do skonu vekov.

Keď médiá prestanú zaberať, oligarchii nezostáva nič iné ako pritvrdiť. K udržaniu postavenia je nutné priamo narúšať opozičné štruktúry.

Zákonite prichádza snaha zmenou volebných pravidiel  dosiahnuť stav, kedy hlas protestného voliča  nedostane priestor na realizáciu.

Politické strany, ktoré nie sú oligarchiou kontrolované, nie sú pripúšťané k voľbám na základe oligarchiou stanovených kritérií, prípadne pre istotu rozpúšťané a ich členovia  prenasledovaní represívnymi zložkami štátu.

Je aj jedno, akými vzletnými myšlienkami sa tento proces maskuje, napr. aktuálne antifašizmus, antiextrémizmus či antirasizmus. Ide pri ňom vždy o jediné, udržať vládu oligarchie.

Demokracia zastupiteľská sa stáva „demokraciou“ postavenou na represívnych zložkách štátu. Do istej miery presne takou bola Československá socialistická republika.

Gustá Husák

Gustáv Husák foto: Wikipedia

Málokto dnes vie, že Československá socialistická republika bola parlamentnou demokraciou. Popri komunistickej strane Československa, fungovali Československá strana socialistická,  Československá strana lidová, Strana Slobody, Strana slovenskej obrody. Tie však boli prostredníctvom spoločnej kandidátky „Národnej Fronty“ natoľko „systémové“, že si ich existenciu nik nevšimol.

 

Predseda Národnej rady a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko naznačuje prípravu zákonodarnej iniciatívy, ktorej cieľom je zákonom stanovené „usmernenie“ voličkého hlasu tak, aby ten nemohol do zákonodarnej moci posunúť nežiadúce politické strany.

Má to zabezpečiť niekoľko kritérií, v prípade nesplnenia ktorých by sa strana nemohla zúčastniť volieb:

 • ideológia a činnosť členov strany musí byť v súlade s listinou práv a slobôd, aby nemiatli voličov
 •  strana musí mať zákonom stanovené minimálne počty členov aj stranícke štruktúry vybudované podľa zákona

Kto ale bude rozhodovať o tom, či strana spĺňa alebo nespĺňa kritériá? Či mätie alebo nemätie voliča? Radový občan volič to naozaj v prípade realizácie Dankových návrhov nebude.

Je logické, pokiaľ oligarchia zo zištných dôvodov chce presadiť niečo, čo väčšine občanov nevyhovuje (napr. islamizáciu krajiny), musí nejakým spôsobom umlčať protestné hlasy.

A to asi nepôjde mediálnym dohováraním. A tak zákonite,  inak ako nasadením represívnych zložiek štátu (a strachom občana pred nimi) to proste nejde.

Andrejovi Dankovi sa zdá aj počet strán na Slovensku priveľký:

„Pýtal som sa veľvyslankyne Brazílie, koľko majú politických strán. Odpoveď bola okolo 35. Stačí sa pozrieť do susedného Rakúska na počet a systém fungovania strán“

zdroj Aktuality

Takže pravdepodobne je  v mysli Andreja Danka predstava, ako by sa dali prostredníctvom represívnych zložiek štátu (alebo tie „nadbytočné“ strany uznajú Andrejovu genialitu a rozpustia sa s nadšením samy, bez úradného zásahu)  „nadbytočné“ strany rozpustiť.

Andrejovi Dankovi v prvom rade ide o Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko.

Politika xenofóbie a rasizmu nepatrí do tejto doby, nepatrí do parlamentu a urobím politicky všetko pre to, aby strany, ako je Kotlebova, nefungovali.

Budem požadovať zmenu zákona o politických stranách.

A budem apelovať na médiá, aby nerobili kampaň pre niekoho, kto je nikým a ničím. Aby ste nezviditeľňovali niekoho, kto si to nezaslúži.

Robert-michels

Robert Michels foto: Wikipedia

zdroj Aktuality

Prechod demokracie k oligarchii vníma napríklad sociológ Robert Michels ako nevyhnutné záverečné štádium demokracie.

V tomto s ním plne súhlasím, nakoniec súčasné dni Slovenska mu plne dávajú za pravdu.

Činnosť „systémových“ (v podstate iné slovo pre strany oligarchické) strán mi pripomína činnosť obsluhy černobyľského reaktora v roku 1986. Odstavuje sa (násilím) jedna poistka systému za druhou, aby sa udržal systém v želanom chode. Parametre chodu systému sú však v stave, že každým okamžikom sa cesta späť stáva nemožná a výbuch neodvratný.

Problém oligarchického systému spočíva predovšetkým v tom, že zákonite dostáva čoraz väčšiu časť obyvateľstva do chudoby.

Nemožnosť uplatnenia protestného hlasu cez voľby zákonite vedie k odvrhnutiu demokracie, ako takej, väčšinou obyvateľstva.

Za čias Gustáv Husáka sa životná úroveň bežného občana pomaly ale postupne zvyšovala. Mladí dostávali byty, nezamestnanosť či hypotéka neznámy to pojem v tých časoch.

A tak vtedajší tlak zdola na zmenu systému je dnes možné pripísať rozpadu socialistického bloku a hlavne  tomu, že vtedajšia oligarchia spohodlnela a zlenivela. Tiež sa jej zdalo, že „parlamentná demokracia“ postavená na primitívnej mediálnej propagande, policajnom obušku a strachu z ŠTB je nepotopiteľná.

Dnes je to predovšetkým prepad životnej úrovne väčšiny obyvateľov a zánik bezpečnosti v celých lokalitách ľuďmi neprispôsobivými kultúre väčšiny, čo spôsobuje problémy „systémových“ strán.

V  prípade masovej migrácie navyše hrozí vláda gangov na rozsiahlych územiach, vidíme to vo „vyspelej Európe“ a „radikalizácia“ pôvodných obyvateľov.

Odtrhnutie oligarchických elít od ľudu postupne stupňuje tlak ma zmenu. Strach pred represívnymi zložkami štátu časom môže ustúpiť pred frustráciou a hnevom bežného občana.

Nejaká forma „Majdanu“ je potom logickým vyústením takého vývoja. Je  priam nevyhnutným, pokiaľ rôznymi „dankovskými“ návrhmi budú odstránené poistky demokracie, jedna po druhej.

Pretože nespokojnému občanovi, ktorého hlas nezodpovedá „požiadavkám zákona“, už „demokratická“ cesta na zmenu svojho osudu nezostane.

20 komentárov

 • Kto je to tá Slovenská národná sranda (od slova výkaly) ?

 • Tŕídní nepřítel musí byť aj keď na chleba nebude.Alebo nechajte nás kradnúť dalej a ked ste z toho frustrovaní tak tu máte toho „fašistu“ Kotlebu na lynch a vybite si na ňom zlosť.Všetko jedno velké divadlo.

 • Knieza Myskin

  aj inde sa snazia „regulovat“ demokraciu, tento zakon sme mali s Cechmi rovnaky
  ———————————————————————————————————

  Účastníci shromáždění a demonstrací budou mít nově možnost si v některých případech zakrýt obličej. Novelu shromažďovacího zákona v pondělí schválila vláda. Zakrytí obličeje bude možné v případech, kdy to povolí policisté nebo úředníci. Nemělo by to však narušit veřejný pořádek.

  Rozhodnutí vyplývá z výsledků jednání kabinetu zveřejněných na stránkách vlády. Zakrytí tváře nyní zákon zakazuje. Díky novele zákona to nově bude možné v případech, kdy zakrytí tváře poslouží ke splnění účelu shromáždění, nebude tím narušen veřejný pořádek a organizátoři akce dostanou zmíněné povolení.

  Novela zákona také počítá s tím, že upraví podmínky pro konání shromáždění. Týkat se to bude hlavně obecních úřadů, které akce povolují. „Úřad nemá téměř žádné možnosti, jak konání shromáždění regulovat, proto často sahá k zákazu shromáždění, což by však měl být vždy až krajní prostředek,“ uvedlo ministerstvo vnitra v materiálech pro vládu.

  Zákon by proto měl úřadům umožnit, aby například blíže vymezily místo shromáždění, jeho délku nebo další podmínky pro zajištění pořádku.

  Další úprava shromažďovacího zákona se týká případů, kdy je na jedno místo a ve stejný čas nahlášeno více shromáždění. Nyní se musí pořadatelé jednotlivých akcí dohodnout. Když to neudělají, úřady zakážou později ohlášené shromáždění.

  Novela nově úřadům umožní stanovit podmínky pro svolavatele tak, aby se například na jednom velkém náměstí mohlo uskutečnit více shromáždění najednou. Úprava také upřesňuje procesy a pravomoci k rozpuštění shromáždění.

  Shromáždění, demonstrace a podobné hromadné akce nyní upravuje zákon, který vznikl v roce 1990. Novela nyní půjde do Parlamentu.

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/lide-si-budou-moci-na-demonstracich-zakryt-oblicej-fsr-/domaci.aspx?c=A150525_160549_domaci_kha

  ———————————
  diskusia

  Kdo nebyl nikdy na demonstraci nepochopí.
  Na každé co média označí za špatnou, je kriminálka a další policejní složky.
  Která dělá to,že každého kdo jde okolo toho natočí s občankou a pak ho pustí dále.
  Opravdu každého. Viděl sem jak babičku co šla s nákupem šacovali a prohlíželi jí nákup z obchodu nehledě na to,že musela být taky natočena.
  Za další jak je možné ,že novináři natáčí zadržené co leží na zemi?
  Spousta zadržených je proto ,aby policie vykázala činnost bohužel je to tak.
  Na vlastní oči sem viděl jak jízdní na koních vjela do obyčejných lidi co se jen ze zvědavosti přišli podívat.
  Proto se nedivím ,že spousta lidi se na demonstracích chce maskovat.
  Kvůli opisování jen ,že tam jdou.
  Nesmíte věřit všemu co napíšou média nebo vysílají.

  Jednoznačně jde o akt za každou cenu super multikulturní. Až po hranici zdravého rozumu. Pokud žádáme zákaz zahalování muslimek argumentací, že na příkladech tohoto zákazu na stadionech a demonstracích jasně vidíme, že zahalování je nebezpečně rizikové jednání, pak je odpovědí toto. Ne bezpečí nezahalených pro všechny, ale spravedlivé nebezpečí pro obě strany.8-o Mimochodem, aniž by si toho naši politici všimli (doufám, že jen nevšimli) jde o další krůček v pronikání práva šaria do našich zákonů. ;-€ Namísto ohrožení vlastních občanů řeší diskriminaci v právu demonstrovat u zahalených muslimek.

  Plizive omezování osobních svobod. Za půl roku bude zákaz slunečních brýlí na demonstracích a za dalšího půl roku povinná identifikace. Zkouší, co vše lidi snesou.

  naprosto v poradku. Kdo si zakryva xicht jde na shromazdeni uz s umyslem delat bordel. Zakazal bych to jednoznacne i na fotbale, ci hokeji. A pod poradnym flastrem.

  Protoze pak nekdo muze zaznam vyuzit k perzekuci za nazory, klidne za 30 let. Takove obdobi jsme tu meli uz 2x za poslednich 100 let, kdy stat zneuzil kazdou informaci, kterou o cloveku ziskal.

  Predstavte si, ze se k moci dostanou zase nejaci komunisti, pak projdou zaznamy s protikomunistickych demonstraci a jen si sepisou seznam a bude Vam 50, ve 20 jste demonstroval proti komunistum, oni si Vas odvedou a uz Vas nikdy nikdo neuvidi.

  Tech precedentnich udalosti, kdy stat zneuzil informace o svych obcanech proti nim je tolik, ze vubec nemuze byt pochyb, ze by tyto informace nekdo zneuzije take.

  Nemluve o tom, jak policie zachazi s chranenymi daty a kdyz jede PCR zatknout Nagyovou, tak pred barakem driv nez policie ceka televize, aby se zeptala jak se citi… Ne statu a polici se v tomto neda verit ani za mak.

  A vite jak dlouho to bude uschovane? Co se bude dit za 10, 20, 30 let? Ciste hypoteticky, ted tu spousta lidi demonstruje proti pristehovalcum, dejme tomu, ze je jejich strach opravneny a za 20 let tu bude pravo sarija. Pak prijde nejaky Ahmed Al Cosi probere zaznamy a identifikace a nasledne vas jiz navstivi stinaci komando.

  Vubec nejde o tr. cinnost konanou na miste, tu muze policie v klidu vyresit jednoduse ze chytne pachatele za ruku. Ale zde vyvstava moznost perzekuce za vas nazor.

  Scitani lidu vsem prijde take jako neskodna vec a pritom scitaci formulare byli jedna z veci, ktera nacistum davala voditko na to koho poslat do koncentraku. Neexistuje jediny ospravedlnitelny duvod proc by mel nekdo disponovat a shromazdovat informace, na jake shromazdeni chodim demonstrovat, nebo jake je moje vyznani a jine.

  Jenze svoboda slova a projevu je vam zda se uplne cizi.

  Pro ty, co neznají situaci. Masky jsou na demonstracích v současné době zakázány. Jejich nošení je přestupek. Nejvyšší soud myslím vydal judikát, podle kterého by neměli být rutinně postihováni lidé, kteří mají na shromáždění masku. Pokud má pár jedinců na poklidném shromáždění masku, policie to typicky toleruje. Nový zákon by v tomto bodě rozšiřoval pravomoci demonstrantů oproti současnému stavu.
  ja mluvim hlavne o tom absurdnim stavu kdy policije neco „toleruje“ protoze zakon to deklaruje nerealisticky a nepouzitelne… o maskach na majalesu se samozrejme v souvislosti s touto legislativou hovorilo uz v minulost

  To vypadá na další omezení demokracie. To umožní Nesouhlasnou demonstraci poslat demonstrovat někam na kraj města, a demonstraci na svou podporu na hlavní náměstí. Stejně tak to povolené zakrývání obličeje jen někomu. Ti kteří mají oprávněný strach z represí za své názory to povolení zcela jistě nedostanu.

 • Danko je pre slovo „narodna“ strana este vacsia tragedia ako bol Slota. Odhliarnuc od toho, ze su obaja zlodeji a privatizeri, tak Slota svojim „buranstvom“ narodnu myslienku iba zosmiesnoval. Danko je iny „kaliber“. Pod maskou slusnosti a lubivych slov uskutocnuje totalnu likvidaciu narodnej hrdosti a chce tu zavadzat praktiky stb. To, ze isiel do vlady s Bugarom uz ani nekomentujem. Ved je predsa jasne aky hrdy slovak musi byt, ked ma mamu cistu madarku. 🙂

  • Rodičov si človek nevyberie, tu mu možno neopodstatnene krivdíme… ale to, že patrí do klanu mečiarových privatizérov a sám ma na konte pochybné kšefty so štátom, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani aktéri kauzy predraženého CT-čka, inými slovami klasické zlodejiny, tak to už považujem za neprekonateľný problém, ktorý u mňa robí z Dankovej SNS nevoliteľnú stranu.

 • Článoček je dosť smutnou predzvesťou toho čo tu programovane nastane. Čo sa s tým dá robiť? Rozumné asi nič. Zastupiteľská demokracia je ako pyramídová hra, je zlé ak ju nehráte, ešte horšie ak ju hráte, jediné rozumné riešenie je ju organizovať a bohatnúť na nej.

  • pamatajte si, ze ZAKLADNA MOC STATU JE OBCAN. Bohatnut na chudobe a nestasti inych? Vela stastia, pretoze karma urcite nie je zdarma (ako som kdesi tuto sprostost cital).

   Kto bohatne na chudobe inych, skonci velmi velmi zle. Specialne po roku 2014.

 • Chapme ludi jako je Danko alebo Mihal, oni maju svoj svet kde vsetko bezi presne podla predpisanych praviiel, a ludia vo svojej „hluposti“ a nepochopeni pojmov „sloboda, demokracia a dostojnost“ im tento ich svet nicia.
  Clovek ktory ma moc věci zmenit je povinny ich zmenit. Takze ak ma Danko moc ochranit tento systém tak je jeho psou povinnostou ho ochranit. Na druhej strane ak sa najde clovek alebo skupina ludi co tento systém ma moc znicit, tak to musí/ia urobit.

  Danko momentalne prebral Ficovu rolu, je jasne ze Fico mu pozical na cas svojich poradcov. Nemusi sa nam pacit co rozprava, co kona. Třeba chapat jeho pohnutky a konfrontovat ho a jeho volicov s nimi. Sice nieje pravdepodobne ze by pochopil svoj omyl a zacal kopat za slovensko a slovakov. Ale dajme mu sancu, my co nemame moc s tym nieco urobit. Kdo ma tu moc, ten nech ju pouzije.

 • Na zamyslenie:

  Ako reformovať súčasný demokratický systém?
  https://diskuter.wordpress.com/2015/11/30/ako-reformovat-sucasny-demokraticky-system/

  článok sa venuje dvom častiam:

  1. reforma zastupiteľskej demokracie (zrušenie volebného kvóra, posilnenie významu krúžkovacích hlasov, zavedenie negatívneho krúžkovania…)

  2. reforma referendovej demokracie. Hlavným cieľom je aby existovala poistka proti zneužitiu zastupiteľskej formy demokracie, kedy by politici 4 roky ignorovali názor voličov. Systém by obnášal okrem iného tzv. vetovacie referendá, pomocou ktorých by mohli občania s minimom námahy zablokovať nejaký nepopulárny zákon.

 • ja by som zaviedol priamu demokraciu. Tieto zastupitelske kraviny uz ma unavuju. A ak si mysli, ze je to hlupost, ze to nemoze fungovat, ja si to nemyslim.

 • Super, takze bod 1 je jednoznacne smerovany proti LSNS, bod 2 zasa chce zlikvidovat strany Sme Rodina, SaS a Obycajni ludia.

  Co mi ale nejde do hlavy je fakt, ze niektori jedinci za „nesystemovu stranu“ SaS nepovazuju ani omylom ( a pritom sa ich „System“ snazi znicit este viacej nez nejakeho Kotlebu, vid. stavanie Sulika na Kotlebovu uroven ), dokonca ze ti jedinci, ktori najviac nadavaju na „partokraciu“ a volaju po „priamej demokracii“ zaroven odudzuju Matovicov projekt OLaNO ( lebo „Matovic je saso“ ), ktory v sucasnych podmienkach dokaze splnat ich predstavy o priamej demokracii asi najlepsie…

  • SaS je až príliš systémová strana. Výstrelky typu postoja k eurovalu, alebo populizmus ohľadom utečencov majú za cieľ prekryť ich skutočnú agendu, ktorá nás približuje ku zdegenerovanému západu – drogy, eutanázie, úchyláci a multikulti, stačí si občas vypočuť prejavy Nicholsonovej, Poliačika, Kissovej, Drobu, Bláhovej a hneď musí byť každému jasné, čo je to za zoskupenie.

   • Vy ste si asi nevsimli, ze SaS sa snazia znicit minimalne od momentu, akonahle klasicke strany zistili, ze s nimi sa „dohodnut“ neda? To jest minimalne od roku 2011? Ze v tej koalicii bola skutocnym nepriatelom KDH a SDKU prave SaS a nie Smer? A ze v rokoch 2012-2016 sa snazili trvalo bagatelizovat jej percenta a potom sa tvarili rovnako prekvapene, ako ked Kotleba dostal 8%?

    Neviem ako teda pre vas, ale pre mna je SaS ovela prijatelnejsie nez LSNS. O vystupeni z NATO by sa dalo polemizovat, kedze s akciami NATO za poslednych minimalne 15 rokov sa vobec neda suhlasit ako o „prinasajucich demokraciu“, bohuzial, neutralita je dobra len vtedy, ak ju vie niekto garantovat. Vo Svajciarsku ju jej „garantom“ Alpy ( ten horsky teren by spolahlivo predrazil akukolvek intervenciu ) spolocne s neoficialnym statusom „banky Europy“, na Slovensku by to bolo co? Zbrojarsky priemysel nulovy, financie na jeho utiahnutie tiez nulove, nakupime od Rusov? A v com sa to zmeni, ci budeme vazalmi USA alebo Ruska? Vyskusali sme si za poslednych 50 rokov obe moznosti…

    Vystupenie z EU? Asi som staromodny, ale som nazoru, ze ked nieco nefunguje, tak najskor to skusim ( hoc aj pracne ) opravit a vyhodenie do kosa beriem ako poslednu moznost. EU bola perfektna myslienka, ulahcila vzajomne obchody medzi krajinami. A pokial sa dodrziavali dohody a Europska komisia sa nezacala hrat na UV Eurosojuzu, tak to aj fungovalo. To, ze sa nedodrzuju dohody ( ci uz Lisabonska alebo Dublinska zmluva ), este stale nie je dovodom, aby sme okamzite zutekali – ale je to dovod na vyjadrenie nespokojnosti a ziadanie zjednania napravy. Ak ale odmietne EU priznat, ze dohody su od toho, aby sa dodrziavali, a bude pokracovat v nastolenej ceste ( a kritikov potlacat represiami – po vzore ZSSR ), tak potom plne suhlasim s odchodom z EU – a s cistym svedomim, ze som pre zotrvanie v nej urobil maximum…

    P.S.: Kludne si volte LSNS aj nadalej, ale pamatajte – su ideologie, ktore potrebuju k svojmu zivotu obraz nepriatela, ktory im neustale hadze polena pod nohy. Tym totiz maskuju absolutnu neschopnosti riesit problemy…

    • Zdravim Vas komentar ma hlavu a patu…v ramci EU je jednym z mala pozitiv schengen a moznosti medzinarodneho obchodu…s tou neutralitou mate tiez pravdu…nemame byt ako neutralny stat…NATO je tema sama o sebe…

     Bohuzial tazko v tychto otazkach hladat kompromis…bud vlavo alebo pravo…preto je aj spolocnost polarizovana…

     • Spájaš dohromady tri veci ktoré fungujú nezávisle na EU. Voľný pohyb osôb tu máme vďaka Schengenu. V Schengene môžme byť aj keď nebudeme v EU, príkladom je Švajčiarsko, ktoré nie je členom EU. A rovnako môžme zachovať voľný pohyb tovarov, členstvom v Európskom hospodárskom priestore, členstvo v ňom nie je viazané na EU, príkladom sú Island a Nórsko.

      Ak štandardní probruselskí politici (vrátane Sulíka a jeho populistickej SaS) tvrdia, že odchodom z EU by sme o toto všetko prišli, klamú. Je možné to poriešiť zmluvami medzi SR a EU, precedensom je Švajčiarsko, Island a Nórsko.
      SaS je typická demagogická štandardná strana.

     • Re: Miroslav
      Demagogický ste práve Vy. Označiť Sulíka za „probuselského“ môže len ten, kto o ňom nič nevie, alebo chce zámerne klamať. Stačí si prečítať jeho web:
      http://europskaunia.sulik.sk/ukoncenie-integracie-eu-summit/
      http://europskaunia.sulik.sk/zatvorenie-hranic-jedine-riesenie-pre-europu/

      SaS je liberálna strana a sloboda jednotlivca patrí k základným hodnotám liberalizmu. Preto ak je tu niekto, kto skutočne podporí demokratizáciu spoločnosti a priamu demokraciu, tak sú to liberáli. V prípade SaS však netreba vyťahovať minoritné témy, ale pozrieť si ich Agendu 2020.

      V ekonomických témach a v postavení štátu sa liberáli zhodnú s konzervatívnou pravicou, v demokratických princípoch však nie. Konzervatívna pravica uznáva autority (kresťania) a vodcov (národniari), preto v obmedzovaní slobody jednotlivca má bližšie k ľavičiarom.

      PS: nemýliť si liberála s „ľavicovým liberálom“! Ľavicový liberál je oxymoron. Je to len náhrada za sprofanovaný výraz – komunista. SaS vystúpila z Aliancie liberálov a demokratov v EU parlamente.

     • Re: Miroslav ( preco nejde odpovedat aj priamo? )

      Vasa argumentacia Svajciarskom bohuzial stoji na vratkych nohach. Ano, Svajciarsko je clenom Schengenu ( pristupilo 12.12.2008 ). Tu ale spravnost vasej argumentacie konci. V bodoch:

      Po prve – ked sa pozriete na mapu, zistite, ze Svajciarsko je obkolesene statmi Schengenu a clenmi EU. Za danych okolnosti sa podobna zmluva robi ovela jednoduchsie, nez ked mate za suseda Ukrajinu.

      Po druhe – Svajciari zrusili len pasove kontroly pre obcanov Schengenu, tovarove kontroly ostali v platnosti. Navyse ako neclen EU nema povinnost otvarat svoj pracovny trh pre lubovolnu osobu a pre pracu v Svajciarsku potrebujete pracovne vizum – ci uz typu L ( povolenie na pobyt po dobu 1 roka ) alebo typu B ( povolenie na pobyt po dobu 5 rokov ). Az po 5 rokoch mate narok na poziadanie o povolenie na pobyt typu C ( neobmedzene ). Od maja 2012 je navyse Slovensko spolu s dalsimi 7 krajinami zaradene do zoznamu, kde maju urceny maximalny pocet pracovnych povoleni rocne na cislo 2000. Toto opatrenie bolo zavedene na rok, s tym, ze ho mohli predlzit ( neviem, ci ho zrusili, alebo nie ). Cize mimo EU by ste mohli zabudnut na to, ze sa odstahujete do Rakuska a nikto sa vas nic pytat nebude.

      Po tretie – ako som hovoril, tovarove kontroly vo Svajciarsku stale platia, co by v pripade Slovenska bolo vzhladom na koncentraciou automobiloveho priemyslu likvidacne – a ci sa vam to paci, alebo nie, tak napr. cely region Ziliny ( vratane Rajca, Horneho Povazia, Kysuc ci Oravy ) drzi nad vodou KIA, ktora napriamo zamestnava 4000 ludi a minimalne raz tolko skrze subdodavatelov…

      Zhrniem – Akekolvek porovnavania Slovenska so Svajciarskom su teda scestne, nielen co sa tyka geografickej polohy, ale aj nasej reputacie a teda mozeme rovno zabudnut, ze v pripade vystupenia z EU vyjedname rovnake podmienky ako dokazali vyjednat Svajciari. Preto povazujem za spravne riesenie najprv sa pokusit EU vratit spat na uroven hospodarskej spoluprace a zarazit smer Eurosojuz…

     • Anachronos – neviem či si sa dostali iba po druhú vetu môjho predošlého príspevku, alebo si ho nepochopili ako celok, skús si ho v každom prípade prečítať ešte raz, najmä časť o „Európskom hospodárskom priestore“, pretože tvoja reakcia je zbytočná.

     • Občan – SaS je asi rovnako liberálna, ako je KDH kresťanská, SMER sociálna demokracia a SNS národná strana.
      Je to iba marketingový výmysel, stačí sa pozrieť na skutky… liberálna strana by nikdy iných neposielala do basy za iný názor (Nicholsonová), ani by neprišla so zákonom (Osuský), ktorý posiela ľudí do basy za spochybňovanie vybraných kapitol histórie.
      Skutky sú dôležité a nie marketing.

   • SaS sa postupne vyfarbuje dost divnym smerom, musim priznat ze som ich niekedy volil

Pridaj komentár