Nemecké centrum pre ekonomické štúdia IFO varuje pred migrantami: Sú proste nevzdelaní

Šokujúca správa IFO inštitútu o použiteľnosti migrantov na trhu práce nekompromisným spôsobom vyvracia legendy slniečkových mimovládok o inžinieroch a doktoroch, ktorí k nám prichádzajú hľadať prácu a vylepšiť naše HDP.

Na začiatok spomeniem nasledujúce mená :

Liga za ľudské práva, Marginal, Slovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita, Inštitút pre verejné otázky, CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku, Inštitút pre migráciu a komunikáciu, Amnesty International, Človek v ohrození, Člověk v tísni Slovenská republika, Iniciatíva Inakosť, Divadlo Nomantinels, Slovensko-Český Ženský fond, Občan, demokracia a zodpovednosť a Tibetská asociácia.

To sú všetko neziskové organizácie, ktoré sa podpísali pod list vláde, aby začala konečne prijímať imigrantov. S prepáčením sú to buď hlupáci, ktorí nevedia čo robia vedení naivným humanizmom, alebo vypočítavé organizácie, ktorých úlohou je doslova zmeniť túto spoločnosť. Dnes vychádzajú na povrch tvrdé fakty, ktoré demaskujú fatamorgány o statočných, vďačných a vzdelaných ľuďoch. Nie je to tak, je to rieka málo vzdelaných, často agresívnych a spoločensky nekompatibilných ľudí hľadajúcich ekonomický prospech a veľakrát plánujúcich žiť na úkor spoločnosti – za pomoci užitočných mimovládkových idiotov a ľudí platených za to čo robia a ako to robia niekým iným. Zdroje financovania a teda aj riadenia mnohých z týchto organizácií, nepochádzajú zo Slovenska…

Fakty IFO

Inštitút Ifo očakáva dodatočné náklady na imigrantov desať miliárd eur

Správa tvrdí, že ak do Nemecka príde podľa odhadu Spolkového ministerstva vnútra celkove 800 000 žiadateľov o azyl, náklady štátu budú asi desať miliárd eur. Tento údaj však neberie do úvahy zlúčenia rodín a prípravu imigrantov, ide teda o spodnú hranicu.

Kvalifikačná štruktúra imigrantov z krízových oblastí Sýrii, Iraku, Nigérie a Afganistanu je zlá. Podľa údajov Svetovej banky je aj medzi 14-24 ročnými podiel negramotných v týchto krajinách 4, 18, 34 a 53 percent. Podiel absolventov vysokých škôl je dokonca aj v najrozvinutejšej z týchto krajín (Sýria) iba 6 percent; rovnocennosť diplomov s nemeckými v mnohých prípadoch neexistuje. Hoci utečenci sú častejšie muži a zároveň mladší, než je vek  priemernej populácie, napriek tomu je jasné: sú zle pripravení na nemecký trh práce.

Okrem jazykových kurzov nemčiny, krajina bude tiež musieť investovať do odbornej prípravy, čo vytvorí dodatočné náklady. Mnoho utečencov zostáva natrvalo v Nemecku a za nimi prichádzajú rodinní príslušníci. Tlak prisťahovalectva zo severnej Afriky a Blízkeho východu bude aj naďalej vysoký už len kvôli demografickej situácii v týchto krajinách. Aby utečenecká kríza neviedla k prílišnému finančnému preťaženiu nemeckého daňovníka, utečenci sa musia čím skôr uplatniť v platenom zamestnaní, aby si sami mohli prispieť k vlastnému živobytiu.

IFO sa však obáva, že mnoho z nich pri minimálnej mzde 8,50 eur/hod nebude môcť nájsť zamestnanie, pretože ich produktivita práce je jednoducho príliš nízka. Preto je nutné plošne znížiť minimálnu mzdu, aby sa nevytvárala žiadna dodatočná nezamestnanosť. Zvyšovanie pravidiel Hartz-IV (podpora v nezamestnanosti) je nutné v súčasnej situácii dôrazne zamietnuť, pretože by to znižovalo ochotu prisťahovalcov začať pracovať s výsledkom dodatočných fiškálnych záťaží.

Modelové simulácie inštitútu Ifo ukázali, že aj v prípade ponechania minimálnych miezd a stabilnej ceny Hartz IV to nevedie k predpokladanej okamžitej integrácii prisťahovalcov na nemeckom pracovnom trhu a k prínosu pre nemeckú ekonomiku. Podľa IFO prínosy na trhu práce, budú viac ako devalvované zvýšenou nezamestnanosťou a čistými transfermi v prospech prisťahovalcov.

Na správu zareagovalo aj nemecké ministerstvo práce. To sa vyjadrilo, že skutočne počíta so zvýšením nezamestnanosti kvôli zvýšenému počtu imigrantov dnes aj v budúcnosti. Podľa odhadov sa číslo môže vyšplhať až na milión osôb. Ministerka práce Andrea Nahles však rezolútne vylúčila znižovanie minimálnej mzdy.

Zdroj:

3 komentáre

Pridaj komentár