Niet cesty späť, proti plánom Bruselu a Washingtonu sa musíme vzbúriť

Maďarský premiér Viktor Orbán sa rozhodol zastaviť bruselské šialenstvo, ktoré hrozí likvidáciou jeho vlastného národa. Preto hľadá spojencov po celej Európe, spojencov, ktorí rovnako ako on odmietajú zničenie celej mnohotisícročnej kultúrnej identity Európy.

Až dnes prinášame časť jeho prejavu z 28.2.2016, ktorý predniesol pri príležitosti zhodnotenia roku 2015. V prezentovanej pasáži výročného prejavu o stave krajiny sa Viktor Orbán zameral hlavne na vonkajšie problémy súvisiace s migračnou krízou.

Hoci opozícia hodnotila jeho prejav ako iracionálny a že skutočnou hrozbou pre Maďarsko nie je migrácia, ale samotný Orbán, vývoj situácie dal maďarskému premiérovi za pravdu. Situácia resp. problémy pedagógov a zdravotníkov pracujúcich za veľmi nízke mzdy sú vážne, avšak ak sa nevyrieši migračná kríza, problémy školstva a zdravotníctva sa stanú nepodstatnými.

Zároveň je nutné pripomenúť rovnaký vzorec, podľa ktorého postupovala opozícia na Slovensku a v Maďarsku voči protiimigračnej vláde. Aj v Maďarsku sa snažila opozícia z témy migrantov presmerovať pozornosť verejnosti na zdravotníctvo a školstvo. Je to náhoda? Nemyslím, vidno tu dlhú ruku organizátorov farebných revolúcií spoza oceána a zároveň je to signál, kto vlastne migračnú krízu podporuje (ak už nie rovno organizuje).

Prv, než si prečítate spomenutý kúsok Orbánovho prejavu, zamyslite sa najskôr nad slovami hnutia Generácia identity. Títo mladí ľudia už pred troma rokmi v roku 2013 varovali pred krízou, ktorá na nás udrela v plnej miere v súčasnosti. Nikto ich nevypočul. Dnes však vieme, že ich slová boli viac ako prorocké a výzva, ktorou zakončil rečník svoj prejav prednaznačuje ďalší vývoj.

To čo bolo myslené ako politický zápas, dnes sa chýli k niečomu, čo má od pokojného priebehu hodne ďaleko. Je len na nás, či dokážeme zvrátiť zápas o identitu Európy politickými prostriedkami. Nepriatelia dnes už totiž chystajú represívne nástroje, cenzúru a dokonca aj políciu a vojsko proti vlastným občanom a na ochranu nerušeného prílivu migrantov do Európy. Ak im dovolíme pokračovať ďalej, následky budú viac ako tragické.

Časť prejavu Viktora Orbána

Dámy a páni,

Dvadsiate a tridsiate roky dvadsiateho prvého storočia budú vekom masovej migrácie. Nastáva éra, na ktorú sme neboli pripravení. Mysleli sme si, že niečo také patrí niekam do hlbokej minulosti a na stránky učebníc. Bohužiaľ sa však má v nasledujúcich rokoch dostaviť do Európy viac ľudí, než kedykoľvek predtým. Nadišiel čas, aby sme čelili realite.

Nadišiel čas oddeliť, čo je skutočné, od toho, čo by sme si priali, aby bolo skutočné. Nadišiel čas odhodiť ilúzie, sofistikované teórie, ideologické a utopické klapky na očiach.

Realitou je, že počas dlhej doby sa rozvíjal svet paralelných spoločností s neistou funkčnosťou, hlboko vo vnútri mnohých európskych krajín. Realitou je, že prirodzeným chodom vecí sme v ohrození a s nami aj naše deti a budúcnosť. Realitou je, že tí, ktorí sem prichádzajú, nemajú vôbec žiadne úmysly prijať náš spôsob života, pretože svoj vlastný vidia ako cennejší, silnejší a životaschopnejší než náš. Prečo by sa ho vlastne mali vzdávať? Realitou je, že oni rozhodne nebudú tvoriť lacnú pracovnú silu požadovanú západoeurópskym priemyslom.

Fakty ukazujú, že u neskorších generácií imigrantov je hodnota nezamestnanosti vyššia, niekedy aj niekoľkonásobne, než u tých, čo sa narodili mimo Európy. Realitou je, že Európa nebola schopná integrovať ani predchádzajúce vlny z Ázie a Afriky v priebehu niekoľkých posledných desaťročí. Ako by sa jej to malo podariť teraz, vo väčšom počte, vyžadujúcom rýchlejšie tempo? Realitou je, že otázku starnutia Európanov nie sme schopní riešiť pomocou imigrácia z moslimského sveta, bez toho aby sme strácali svoju vlastnú kultúru, svoju bezpečnosť a svoju identitu.

Realita je taká, že ak sa neobhájime, budeme čeliť nezvládnuteľnej úrovni napätia medzi starnúcou Európou a mladým moslimským svetom. Medzi sekulárnou Európou bez viery a stále agresívnejšie sa rozpínajúcim moslimským svetom. Medzi Európou, ktorá je neschopná zamestnať svojich absolventov a nekvalifikovaným moslimským svetom. Toto sa netýka odľahlej časti sveta, ktorú si môžeme dovoliť ignorovať, ale nás, v srdci Európy.

Dámy a páni,

stále nie je neskoro, aby európske elity porozumeli slovám generála de Gaulla: „Politika musí byť založená na skutočnosti. Politika je súčasne remeslom a službou, nie pokusným laboratóriom, je o presadzovaní ideálov cez realitu.“ Realita odráža rozdiely historické, kultúrne, demografické a geografické. Snáď ešte nie je neskoro, aby sme pochopili, že alibistický prístup limituje slobodu. Lekcia, ktorú sa teraz učíme, je naopak to, že sloboda nemôže existovať v opozícii voči realite. Bez akceptovania reality dosiahneme maximálne politické delíriu, a intoxikáciu.

Môžeme stavať nás svet na túžbe po najušľachtilejších cieľoch. Pokiaľ však nie je založená na realite, zostane to navždy len túžba. Keď je človek oponentom reality, neprináša ani individuálny, ani celospoločenský pokrok; len zlyhanie, sklamanie, horkosť a nakoniec cynizmus a sebazničenie. Možno preto vídam toľko samoľúbych nešťastných liberálnych politikov nervózne přešlapujúcích po chodníkoch Bruselu.

Či sa nám to páči alebo nie, vlny masového prisťahovalectva nie sú nikdy zo svojej podstaty pokojné. Kedykoľvek veľká masa ľudí hľadala nový domov, viedlo to nevyhnutne ku konfliktom, pretože smerovali na miesta, kde už ľudia žili, tí ľudia, ktorí chceli chrániť svoje domovy, svoju kultúru, svoj spôsob života.

Dámy a páni,

história celou silou kope do dverí: tie teraz predstavujú hranice Európy a bezpečnosť európskych občanov. Hoci naliehavá situácia nevyvoláva potrebu myslenia a rafinované pocity, ťažko to sú imigranti, na koho by sme mali byť naštvaní. Väčšina z nich sú taktiež obete. Obete svojich spoločností, nestálych politických režimov, obete zlej medzinárodnej politiky, obete pašerákov ľudí. Robia to, čo považujú za najlepšie vo svojom záujme. Problém je, že Európania nerobia, čo je v ich najlepšom záujme.

Nie je viac výstižnejšie slovo pre činnosť Bruselu ako absurdné. Pripomína kapitána na lodi, ktorá sa potápa, a on namiesto toho, aby prevzal kontrolu nad situáciou, rozhoduje, ktoré záchranné člny majú byť nefajčiarske. Ako keby namiesto snahy opraviť poškodený trup sa všetci dohadovali, koľko vody by malo zaplaviť ktoré kajuty.

Priatelia, masová migrácia je rozhodne zastaviteľná. Európa má viac ako pol miliardy ľudí. Je nás viac ako Rusov a Američanov dohromady. Vďaka svojmu technologickému, strategickému a ekonomickému rozvoju máme prostriedky na obranu. Problém je, že Brusel nie je schopný obranu Európy zaistiť a čo je ešte horšie, nemá ani záujem tak urobiť. V Budapešti, Varšave, Prahe a Bratislave nikto nechápe, ako sme vôbec dospeli do bodu, keď tí, ktorí sem prichádzajú z iných kontinentov a kultúr, môžu byť bez kontroly vpustení. Je ťažké zmieriť sa s oslabením základných a prirodzených inštinktov našej civilizácie, týkajúce sa obrany vlastnej existencie, svojich rodín, svojich domovov a svojich krajín.

Ale dámy a páni, my máme za čo bojovať:

za spoločenstvo slobodných, kresťanských a nezávislých národov; so spoločnými koreňmi, spoločnými hodnotami, spoločnou históriou, geografickou a geopolitickou previazanosťou, kde obhajujeme

 • rovnosť mužov so ženami;
 • slobodu a zodpovednosť;
 • spravodlivú súťaž a solidaritu;
 • hrdosť a pokoru;
 • spravodlivosť a milosrdenstvo.

Toto sme my, toto je Európa. Európa je Grécko, nie Perzia. Európa je Rím, nie Kartágo. Je to kresťanstvo, nie kalifát.

Vyslovením tohto neoznamujeme, že sme lepší, ale že sme odlišní. Naše poukazovanie na existenciu nezávislého európskeho civilizačného rámca neznamená, že sa považujeme za lepších alebo horších; znamená iba to, že my sme takí a vy ste zase takí.

Nie tak dávno sa zdalo, že tieto myšlienky sú vlastné nám všetkým. Nie tak dávno sa zdalo, že na tomto panuje všeobecná zhoda. Nie tak dávno sa zdalo, že veci mali poriadok: v srdciach a mysliach európskych lídrov panoval súlad ohľadom toho, čo je správne. Jeden po druhom vyhlasovali, že multikulturalizmus zlyhal. Pred pár rokmi sme stále verili, že si uvedomia fakt, že väčšie množstvo imigrantov nikdy nemôžu úspešne integrovať vo svojich krajinách.

Rok 2015 všetko zmenil. Predchádzajúca harmónia bola rozdrvená. Prepadli sme sa do akejsi dezilúzie, z ktorej sa úporne snažíme uniknúť. Jedného dňa, z ničoho nič, bola vyhlásená Willkommenskultur (nem. Vítacia kultúra). Európski lídri nám oznamovali, že musíme pomôcť. Tí najvyššie postavení nás vyzývali, aby sme prejavili solidaritu a ponúkli pomoc. To je prirodzené. My nemáme kamenné srdce. Pravdou ale tiež je, že nemáme ani kamenné mozgy.

Máme na pamäti najdôležitejšie pravidlo poskytnutia pomoci: „Ak im pomôžeme tu, zostanú tu, ak im pomôžeme tam, zostanú tam„. Namiesto toho, aby sme sa držali tohto pravidla, Brusel začal posmeľovať tých, ktorí žijú v chudobných a zaostalých oblastiach sveta, aby prišli do Európy zariadiť si lepší život. Každé ráno sa polovica sveta, minimálne polovica Európy, snaží pochopiť, čo sa stalo a čo sa za tým v skutočnosti skrýva.

Čoskoro mal každý v Európe svoje vlastné vysvetlenie a ani ja nechcem zmeškať takú príležitosť. Ja to vidím tak, že bruselské a európskej špičky politických a intelektuálnych elít sami seba vidia ako sveto-občanov, zatiaľ čo väčšina populácie má silný zmysel národnej spolupatričnosti. Domnievam sa, že politickí lídri sú si vedomí tohto faktu. A keď so svojimi občanmi neboli schopní nájsť spoločnú reč, otočili sa k nim chrbtom. Ako sa hovorí: „Vedia čo robiť, vedia ako a vedia prečo„.

To ale znamená, že skutočný problém neleží za bránami Európy, ale vo vnútri Európy. Najväčšie ohrozenie pre budúcnosť Európy nie sú tí, čo sem chcú prísť, ale politickí, ekonomickí a intelektuálni lídri, ktorí sa snažia pretvoriť Európu podľa svojej vízie proti vôli Európanov.

Plán na obsadenie Európy miliónmi imigrantov tak stvoril dohromady najbizarnejšiu koalíciu svetových dejín: obchodníkov s ľuďmi, ľudskoprávnymi aktivistami a predstaviteľmi EÚ. Do dnešného dňa sú ochotní prijímať bez preverenia a selekcie stovky tisíc ľudí z krajín, s ktorými sme vo vojne, z krajín, kde sú členské krajiny Európskej únie zapojení do vojenských operácií. Nebola šanca efektívne triediť, kto predstavuje nebezpečenstvo.

Ani dnes nemáme predstavu, koľko z nich sú teroristi, koľko kriminálnici, koľko ekonomickí migranti a kto naozaj uteká pred smrťou. Nenachádzam výstižnejšie slovo ako šialenstvo.

Dámy a páni, pán prezident, maďarskí občania,

jarný vietor prináša jarné správy, ale tentoraz aj záplavy imigrantov. Nasledujúce týždne a mesiace budú ťažké, únavné a nervy drásajúce. Tlak na južnej hranici sa stále zvyšuje. Impotencia Bruselu zvyšuje napätie. Balkánske krajiny sú chytené v pasci: z juhu prepúšťa Gréci tisíce ľudí, ktorí nasledujú v nemčine prenesené slová zo severu. Musíme byť pripravení na každú eventualitu.

Poskytujeme personál – príslušníkov pohraničnej stráže, technické zariadenie a vybavenie do balkánskych krajín, pretože to ony sú ochrancovia európskych hraníc.

A kým ony budú vzdorovať, budeme aj my schopní lepšie strážiť svoje hranice. To poznáme už od čias Hunyadyho ( „Turkobijca“). Veríme, že uspejeme, ale to samo o sebe nestačí. Musíme posilniť naše vlastné obranné línie. Tieto obranné opatrenia budú stáť peniaze. Doteraz stáli 85 miliónov forintov a to sme odčerpali z nášho rozpočtu.

Nechal som vyslať nové vojenské jednotky k hraniciam, zriadil stále vojenské posádky v regiónoch Csongrad a Bacs-Kiskun a nariadil som ministrovi obrany pripraviť plány na vybudovanie obrannej línie pozdĺž maďarsko – rumunskej hranice. Policajti aj vojaci si počínajú nesmierne schopne, za to im ďakujeme.

(Zvyšok prejavu nie je preložený)

Zdroj:

17 komentárov

 • Předseda Evropské komise, J. Junker, oficiálně deklaroval EU jako nedemokratickou, když kritizoval politiky členských států, že „příliš naslouchají hlasu svých občanů“ a nedopřávají „Evropskému hlasu“.
  Junker říká, že tohle vůbec nemáme řešit. Ani nemáme právo to řešit, protože prý demokracie stojí v cestě jednomu správnému názoru.
  Oficiálně tím označil, že EU hodlá řídit jako totalitní společenství, kde názory občanů nehrají žádnou relevantní roli.

  Junkerovo vyjádření muselo jistě vyrazit dech i mnoha pravým eurooptimistům, když jim Junker prokázal, že se vlastně celou dobu snažili veřejnost přesvědčovat, že veškeré obavy z „demokratického deficitu“ EU jsou jen euroskeptické nesmysly, které nechápou princip subsidiarity, a jak vlastně skrze volby do Evropského parlamentu, každý hlas občana Evropy umožňuje demokraticky ovlivňovat politiku EU.

  Zdroj: http://mika.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=519623

  odporucam precitat si cely clanok, je to hroza

 • Knieza Myskin

  S provokativní myšlenkou vystoupil v britském parlamentu vysoký představitel OSN Peter Sutherland. Tento zvláštní zmocněnec OSN pro migraci soudí, že by Evropská unie měla rozbít „národní jednolitost“ svých členských států a otevřít se migrantům z jiných kultur.

  Sutherland se nechal slyšet, že budoucí prosperita mnoha národních států EU závistí na tom, zda přijmou multikulturní politiku. Zprávu přinesla BBC.

  Migrace má být pro některé státy „zásadním hybatelem ekonomického růstu“, řekl Sutherland v britské Sněmovně lordů. „Jakkoliv obtížné může být přesvědčit o tom jejich obyvatele“ dodal.
  http://echo24.cz/a/ihsgj/v-evrope-je-moc-evropanu-vezmete-si-migranty-radi-osn

 • Toto hla sa dohodol Brusel

  SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Spoločný akčný plán EÚ a Turecka – Tretia správa o vykonávaní
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0144&rid=2

  Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom readmisnom výbore k rozhodnutiu spoločného readmisného výboru o vykonávacích ustanoveniach pre uplatňovanie článkov 4 a 6 dohody medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom od 1. júna 2016

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1461399212040&uri=CELEX:52016PC0072

  Po návrhu nejakej novej zmluvy s Tureckom nie je na eur-lexe ani stopy …

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0507(01)&rid=1

  A tu je zverejnená nejaká zmluva, ktorá je zdá sa staršieho dáta, ako novodobá zmluva, o ktorej všetci hovoria,Že vraj s tou novou zmluvou je spojené zrušenie vízovej povinnosti pre Turkov – ako prísľub naplnenia dohody? ci ako? ?

  V tej staršej dohode je na dôležité články odkladacia doložku až na tri roky s odkazom na bilaterálne dohody Turecka:

  čl. 24 2. S výhradou odseku 3 tohto článku táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany navzájom oznámili, že postupy uvedené v prvom odseku tohto článku boli ukončené.
  3. Povinnosti stanovené v článkoch 4 a 6 tejto dohody sa začnú uplatňovať až tri roky po dátume uvedenom v odseku 2 tohto článku. Počas tohto trojročného obdobia sa budú uplatňovať len na osoby bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov z tretích krajín, s ktorými Turecko uzatvorilo bilaterálne zmluvy alebo dohody o readmisii. Počas tohto trojročného obdobia sa uplatňujú príslušné časti existujúcich bilaterálnych dohôd o readmisii medzi členskými štátmi a Tureckom.

 • trocha konspiracnych myslienok
  kedysi som si myslel ze su to blbosti ale ked vidim ze sa to deje zacinam menit svoj pohlad
  http://e-republika.cz/article3257-Thomas-P-M-Barnett-a-jeho-americky-Mein-Kampf

  Barnett napsal(a):
  Konečným cílem je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vznikem světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.

 • bielyheterosexualzkanadynepriatelkazdehoneomarxistickehochazarskehostatucislojedna

  toto co chlapec z identity rozprava som rozpraval este pred vstupom do eu, ja neviem ludia kde ste zili doteraz… ludia ako kotleba rogel magat durica a dalsi pre vas nackovia to videli este skor …

 • Pozrite si nasledujúce krátke video a vše je jasné !!!

 • Knieza Myskin

  Návrh únie vytvoriť jednotný systém podpory utečencov v Európe označil poradca za „hrôzostrašný“, pretože migranti by tak dostali viac peňazí, než koľko dostanú občania niektorých štátov za poctivú prácu.

  http://svet.sme.sk/c/20141012/migracna-kiza-je-vysledkom-nedodrzania-pravidiel-tvrdi-gyorgy-bakondi.html

 • V maďarsku je velmi silná židovská lobby a vlastnia pomaly celú budapešť tak sa nečudujte že tam nechcú arabáčov ani za toho boha

 • Viktor Orban a Magyaroszag idiot len kecá a kecá, ako každý populista. Keby to myslel vážne HNEĎ vystúpy z EU a basta, celý ten obrezaný Babylon v Bruseli by sa zrútil a hotovo. Nikdy nič z Maďarska nevyšlo dobré ani nevyje.

 • Toto si neodpustm. Kolko tisicroci uběhlo od devátého storocia? Alebo kolko tisicroci uběhlo od stvrteho storocia nasho letopočtu.
  Chapem ten strach, ale Ak máme byť lepší než oni, tak neklamme seba ani v mene ideologie.

  • Nasa civilizacia sa utvarala skutocne cele tisicrocia. Mate tu v sebe implementovane judeo-krestanske vplyvy, helenske a rimske odkazy, spolu s davnymi ale v historickej pamati narodov Europy pretrvavajucimi tradiciami pohanskych cias. Pisana historia europskych narodov siaha hlboko do minulosti a redukovat to len na prijatie krestanstva Rimanmi alebo Slovanmi, ci prichod Madarov do Europy, je velmi kratkozrake.

   • Co konkrétně ostalo z predkrestanskej kultury po křesťanských cistkach, a vsetci europania to vnimaju ako predkrestansku kulturu a stále ju zachovavaju.
    Viem o Ziarislavovi, ale o jeho videnie historie Europa nemá zájem.
    Povedzme si to otvorene, my sa bojíme že sa historia zopakuje a moslimovia s námi nalozia ako krestania so starými europskymi kulturami. Ergo bozie mlýny melu pomaly ale místo.

    • nastastie nezijeme v stredoveku a mame moznost a ja tvrdim, ze aj povinnost sa branit – mame na to vsetky potrebne prostriedky…
     Nemusime v mene nejakeho falosneho humanizmu, ci dokocna v mene nejakej sebatrestajucej „za-vsetko-zle-mozeme-my“ ideologie ohrozovat zivoty nasich deti (ja deti mam – dve) a strkat dobrovolne hlavu do slucky…

     • ano branme sa, a zabijajme nepriatelov co nas chcu zabit. Ale ja sa pytam v méně coho a koho tak mam robit?

    • Marcus Porcius

     Ty si sa už blbcom narodil?

  • R Prochadzka to vidi inak

   Upaľovanie nemeckých bosoriek

   Kto sú naši skutoční spojenci, pred kým sa mať na pozore a ako? Primitívny útok Borisa Kollára na Angelu Merkelovú nedáva dobré odpovede.

   Autor je predsedom strany Sieť

   Uvažoval som, že nechám tak, lebo nižšiu formu bytia, ako je Boris Kollár, som zatiaľ v politickom priestore nestretol. Lenže vo svojich pravidelných sumároch udalostí týždňa nechali tak aj rôzne svedomia národa, takže predsa len pár slov.

   Predseda výboru slovenského parlamentu na adresu najvplyvnejšej európskej političky a kancelárky nášho najdôležitejšieho ekonomického partnera povedal, že je to bosorka, ktorej sa Nemci potrebujú čím skôr zbaviť. Nič už sa k tejto vete neoplatí dodávať, práve takto hovorí sama za seba.

   Respektíve takto: boli časy, keď takáto veta hovorila sama za seba. Tie časy sú preč. Na stole je znova raz národná dišputa o základných súradniciach slovenského pozicioningu na geopolitickej mape. O tom, kto sú naši skutoční spojenci, pred kým sa mať na pozore a ako. Neotvára ju Kollárov primitívny hejt na Merkelovej adresu, samozrejme. Ona tu tá dišputa je latentne už dlhšie a v klinickej verzii prinajmenšom odvtedy, čo sa rozhorela migračná kríza.

   Takže sa nám treba vrátiť k zápasu o to základné, on asi naozaj nikdy nebude dobojovaný raz a navždy. Ja v ňom hovorím toto: všetky tie veľkolepé domáce témy typu diaľnice, dôchodky, dane, schránky a tak podobne sú, samozrejme, veľmi dôležité a nikto nám naše vlastné domáce úlohy neurobí za nás. A robíme ich kvôli sebe, nie kvôli Únii, Nemcom, Američanom alebo Rusom. Kvôli sebe.

   Reálny zmysel však budú mať ich výsledky práve a len za predpokladu, že zvládneme tú najpodstatnejšiu, tú geopolitickú. Že nám jednoducho zostanú stáť základy, obvodový múr aj strecha. A tie budú stáť dovtedy, dokým pri ich údržbe nebudeme odkázaní len sami na seba, dokým budeme súčasťou partie s najatraktívnejším modelom sociálneho zmieru na planéte, dokým sa väčší hráči svetovej politiky, akými sa my kedy môžeme stať, budú baviť s nami, nie ponad naše hlavy.

   https://dennikn.sk/456884/upalovanie-nemeckych-bosoriek/?ref=top-cl

Pridaj komentár